Wypowiedzenie wojny przez rząd polski i PiS dla carskiej rodziny w Starachowicach.

brunon-bochynski-michałów-1925

Starachowice 24.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Wypowiedzenie III wojny światowej przez PiS i armię polską.

W związku z ukazaniem się powtórnej licytacji z 2007 roku na Bohaterów Westerplatte 1/1, czyli sprawy zamkniętej od 10 lat, i powielone na wiele tożsamości na zmienione sygnatury do licytacji na śmieci przez sąsiadów, aby pozbawić mnie męża i moje dzieci życia i godności, dorabiając długi na mojego tatę inżyniera Józefa Ludwika Bochyńskiego syna Brunona Marian Bochyńskiego zmienionego już na dwie osoby jako Brunon i Marian do wprowadzenia Jerzego Brunona Bochyńskiego i Mariana jako księdza pod którego wpisano Mariana Budkę z Warszawy ulica Polna 3, przez upozorowanie że nie żyjemy, a który pobrał moją metrykę urodzenia do uruchomienia środków, które zostały skradzione. Mój dziadek Brunon Marian Bochyński czyli carewicz Aleksy Romanow został nikczemnie potraktowany mimo iż znajduje się w zeszytach tak jak mój tata zasłużonych dla Starachowic, Kielecczyzny i FSC, a jednak mimo przekazanie prawa do mienia jest licytowane moje mieszkanie, aby pozbawić mnie mojego adresu do ukrycia kradzieży mienia., co jedynie spowoduje pozbawienie Polski całkowicie dostępu do finansowania tak jak nas potraktowano jak śmierci. Są prowadzone powielone sprawy jako windykacja i dokonuje się licytacja na zamieniony stan nie faktyczny, aby wprowadzić uchodźców pod czarnoskórego Andre Klark zięcia pan Podczaskiego z Warszawy, którego żonę podstawiono pod moje dane osobowe do Urzędu Miasta co jest widoczne na Facebook gdzie podstawiono kościół w Kenii, aby prowadzić zamknięte nadal sprawy już na zmienioną sygnaturę. Przesyłam link do tej licytacji na fałszywe sprawy prowadzone do ukrycia zabrania adresu po moich rodzicach. Komornik mając sądowy nakaz , że pan Maksalon miał zapłacić około 50,- tysięcy złotych mimo zamkniętych spraw nie zapłacił dla mnie ani siostry tych pieniędzy, gdyż sprawy były oszustwem do pozbawienia nas mienia i wyrzucenie na ulicę, przez osoby, które nie widniały w dokumentach, ale prowadziły bez umocowań prawnych sprawy udając moją rodzinę dla Kościół Katolickiego, który nie ma prawa korzystać carskiego mienia. W związku z wykazaniem przez sędziego mieszkania do którego zamierzano mnie eksmitować na Bohaterów Westerplatte 1/1 i licytacji komorniczej na powielone długi aby dokonać obciążenia mojego nieżyjącego ojca pozorując, że doprowadził do zniszczenia zakładów , co jest oszustwem dokonanym przez Barbarę i Jerzego Bochyńskich w Katowicach, którzy dokonali nikczemności na moich dziadkach i rodzicach, po ich śmierci, aby zniszczyć ich godność i pozbawić mnie wszystkiego, abym nie mogła egzystować z mężem, mimo wprowadzenia pieniędzy na moje kota przez konto męża w Szwajcarii przy pomocy pełnomocnika. Zamierzano podstawić kolejna sygnaturę, aby wprowadzić jako alimenty obecnego męża na jego dzieci ale na moim mieniu na moje dzieci, aby otrzymywały alimenty od funduszy alimentacyjnego, gdyż były mąż nie płacił i podstawił swoja druga żonę która miała płacić alimenty na jej dziecko gdyż oddała swoje dziecko dla jej byłego męża. Spowodowało to podstawienie jej alimentów pod moje dane i wstawienie byłej żony mojego męża na moje mieszanie i kryjąc to licytacja na mojego tatę i mamę mimo przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza w 2008 i 20010 roku, co jest w sprzeczności z obecną licytacją, gdyż wszystkie sprawy były zakończone a przy zniesieniu współwłasności nakazano eksmisję bez zapłaty za moją własność po mamie przez ludzi, którzy jedynie mieli ich rodzice zasiedzenie na 2/3 babci własności, czyli dokonano oszustwa i zamierzano to ukryć przez licytację adresu , gdyż komornik przez biegłego geodetę dokonał oszustwa i wykazał jedynie 6,- tysięcy złotych udziału, podczas gdy ja miałam z siostrą całość po naszych rodzicach. W 2017 roku licytacja na prawnie zakończone sprawy rok po śmierci według prawa jest przekroczenie prawa i dowodem, że oddane wejścia do mojego domu było oddaniem adresu, aby sąsiadka Helena Surma obca osoba podała się za spadkobierce po moich rodzicach i Oświadczeniu Woli mojego taty, co miło spowodować dorobienie dla mnie i mojego męża opinii psychiatrycznych do kradzieży naszego mienia po moich rodzicach. Jest to zamiar naszej eliminacji z obu adresów bez żadnych pieniędzy, gdyż je skradziono, aby ukryć, że oddałam je za mojego męża, pozorując, że nic nie mam. Oszustwo jest dowodem, że Polska nie dorosła do pieniędzy, gdyż jednymi działaniem jest jak okraść prawdziwe rodziny arystokratyczne w przypadku gdy odzyskają dostęp do środków co stało się w stosunku do mojego męża, któremu wraz ze mną tata mój dał prawo do dziedzictwa rodowego i uruchomione środku przejął rząd, pozorując, że moja carska rodzina nie żyje i wprowadzono inne osoby i skarżąc mojego męża wielokrotnie czego dowodem jest obecne licytacja jako przestępstwo komornika który nie przestał okradać nas i nie rozliczył się jeszcze z Lipie Henryk Szyb tak z mienia firmowego jak i z prywatnego. Panie mecenasie uprzejmie proszę o pomoc w zablokowaniu tej fałszywej licytacji i ujawnienia dokumentu który dałam za mojego męża, a który ukryto , aby dziś dokonywać oszustwa na moim mieniu po rodzicach kreując licytacje komorniczą mimo że komornik zawłaszczył bez rozliczenia 50,- tysięcy złotych i nie mogłam nawet tego wykazać do podatku do Urzędu Skarbowego co spowodowało wpisanie się innych osób na nasze mienie czyli służb UB.

Mój dziadek przyjął na Misi we Fryburgu Józef Maria Innocenty Bocheński jako połączenie jego żony księżnej Marii Lubomirskiej z jego jedynym synem moim tatą, aby ukrócić kabałę , gdzie wpisano syna za męża swoje matki czyli księżnej Lubomirskiej. Mojego dziadka podstawiono w miejsce papieża przez wstawienie imienia Franciszek Jan Mazurek czyli hrabia Jan Tarnowski, czyli ostatnie imię drugiego mojego dziadka , aby wykazać przed papieżem niewinność mojej rodziny co miało być zamienione na windykacje na śmieci , gdyż nie mam możliwości płacić , gdyż podstawiono moją córkę co w przypadku próby wpłaty doprowadziłoby do śmierci córki, aby wpisać mnie po córce podobnie jak zrobiono z moją mamą pozorując w systemie, że nie żyję, aby przejąć mienie . Dzisiejsza licytacja jest dowodem dorobienia innych rodziców przez firmy windykacyjne i zagrabienie mienia jako bez litości , aby pozbawić nas wszystkiego przez udział Kościoła Katolickiego i rządu polskiego, który upozorował, że mój tata zniszczył zakłady co jest oszczerstwem komunistycznym co przerzucono na mojego męża przez podstawienie męża Barbary Bochyńskiej sędziny , w której miejsce wstawiono jej córkę Magdalenę Barbarę Jarczyk , którzy kradli mienie i obciążali moich rodziców a obecnie nas , gdyż nie mają żadnych praw. Wartość podana do licytacji jest dowodem przestępstwa a podmieniona sygnatura jest dowodem wprowadzenia kolejnych osób jak Katarzyna Tusk, gdyż z naszych pieniędzy sponsorowana jest Agencja Rynku Regionalnego oraz Fundacja pod która podstawiono Sylwestra Kwiecień, Dlatego zamierzano skazać nasze dzieci , aby tworzyć windykacje na PLUS BANK SA i Agro PLUS wstawiając dwoje dzieci z kościoła w miejsce pozostałej trójki, którą kościół zamierzał zabić.

Pieniądze zostały uruchomione a Kościół jest odpowiedzialny w przypadku nieoddania dzieci i mienia oraz zwolnienia mojego męża. Pieniądze wpłynęły do Polski ale są w systemie jako dług, którego nie zrobiliśmy a powiększanie długu powoduje deficyt. Oszacowanie nieruchomości jest dowodem podmiany nieruchomości co miało spowodować eksmisje w każdej chwili do zakładu psychiatrycznego , aby nas zabić w celu pozbawienia mienia przez rzad i kościół co oznacza plan zabicia naszych dzieci co powoduje konieczność wycofania wszystkich środków z Polski natychmiast w każdej chwili co określono już jako wojna, gdyż wstawiono PLUS BANK SA w Poznaniu jako alimenty pod niszczone firmy.

Nie ma możliwości podmiany nieruchomości, gdyż podłożono wycenę na ulicy Nad Kamienną 25 do INs 716/10 jako 170,- tysięcy złotych do sądu. Na ulicy Nowowiejskiej nieruchomość wykazano za 80,- tysięcy wartą 170,- tysięcy, a na Bohaterów Westerplatte wartą 300,- tysięcy wykazano jako około 19,- tysięcy tyle ile faktyczne watra jest Nad Kamienną 25, która do sądu oszacowano na 170,- tysięcy z czego nie otrzymałam zapłaty i nie mogłam rozliczyć się z US.

Wstawiono Czesława Maksalon jako Czesława Daleszak, który windykuje mojego męża i podstawił Dorotę Agatę Maksalon-Tarnawa zamieniona na Tarnawa-Maksalon, aby wstawić fałszywych Tarnowskich na Kanadę.

Celem jest podstawienie pani Małgorzaty Tusk pod Gibalska Danuta Małgorzata , gdzie wstawiono moje dane , czego ja nie zrobiłam i powielono z drugim imieniem i bez co oznacza wstawienie mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego pod panią Gibalską jako Afera Żelazo, aby wstawić jej ojca Mariana w miejsce mojego dziadka a Irenę w miejsce mojego męża co zrobiła prokuratura w Kilach i dorobiła opinie psychiatryczne.

Przesyła dokumenty świadczące o przestępstwie i uczestnictwie Sylwestra Kwiecień byłego prezydenta oraz sprawę Waldemara Maksalon, który zamienił na dwie z udziałem i przeciwko, aby wytworzyć roszczenie, gdzie przesłano naszą sprawę. Przesyłam postanowienie ICo554/16 z 15.09.2016. gdzie podmieniono spadek z dobrodziejstwem inwentarza na dłużniczki, aby wejść na moje konto bankowe w PKO BP SA na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i PEKAO SA na nazwisko Bożena Piorecka i na Oświadczenie Woli, które jest wyłączone ze spadku i traktowane jako darowizna pod które podstawiono Bożenę Peryt i posłużono się błędnym dokumentem do kradzieży mienia powielając moją siostrę na Bohaterów Westerplatte i drugi adres w Irlandii podczas , gdy siostra nie mieszkała na Bohaterów Westerplatte , ale wcześniej w Katowicach i tak wykreowane windykacje są podkładane na konto Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG skąd zasilane są konta w PKO BP SA i PEKAO SA. Nie wprowadziłam zmian, które wykazał dokument co oznacza, że ktoś podał się za mnie i skarżył męża, aby ukryć faktyczną windykacje jego spółek ukrytych jako windykacja mienia moich rodziców czyli tajnie zostanie wykorzystany dokument Sądu Najwyższego o umorzeniu długu PFRON w spawie SOF-ART Sp. z o.o. podłożonej pod kasacje do SA Gdańsk IIAKa3/16 i SO Toruń IIK 164/11 połączony z SO Toruń IIK 33/17 dla Małgorzaty Tusk i Katarzyny Tusk aby podstawienie paszportu mojej mamy pod Katarzynę Kaźmierczyk byłą żonę męża którą wykorzystano, aby podstawić mojego syna skradzionego po urodzeniu obecnie jest księdzem, który miał pójść do banku w Szwajcarii do konta męża i być aresztowany na dokumenty Michał Kulpanowicz dorabiane przez policję i prokuraturę , gdyż nie wie że jestem jego matką i tak papież Franciszek finansuje uchodźców, z konta męża wykorzystując mojego syna. Zamierzano to ukryć jako podwójny wniosek sądu dwa razy złożone oświadczenie majątkowe do sprawy Sądu Najwyższego IIIKO21/17 w Warszawie w sprawie wznowienia SO Toruń IIK 164/11 połączone z umorzeniem PFRON i SO Toruń IIK 33/17.

Należy zaznaczyć, że teren SOF-ART Sp. z o.o. według wyceny z 2004 roku wynosił 6,- milinów złotych po czym wyznaczył sąd zarządcę, który z moich windykacji pobrał około 10 milionów złotych na wybudowanie hotelu Rosochacz. Wykazanie źródła finansowania powoduje konieczność zwrotu, gdyż w 2004 roku zostało uruchomione 50 milionów euro i banki pobrały pieniądze z konta tworząc windykacje na nieruchomościach do ukrycia źródła pochodzenia pieniędzy windykując zamknięte sprawy na nazwisko Piórecka i podstawiono mojego męża obecnego na moje konto, aby podstawić moje dane na nazwisko Bożena Piórecka do zamiany Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Piórecki w celu ukrycia kradzionych pieniędzy. Zamierzano podstawić pod Katarzynę Tusk na powielone dane Katarzynę i Piotra Kosiarskich w celu podstawienia Piotra Główki do ukryci wstawienia Marty Kaczyńskiej i Jarosława Kaczyńskiego, który miał układ z Donaldem Tusk podstawiając sprawę fałszywą w Tarnowie jako VGC 57/16. Odmówiono pomocy w PiS ponieważ wstawiono Jarosława Kaczyńskiego. Pan Jarosław Kaczyński i PiS myśleli, że oszustwem i młotkiem sędziowskim oraz podmianą akt medycznych przez ZUS i NFZ oraz PZU wygrają III wojnę światową, którą rozpoczęli okupując SOF-ART Sp. z o.o.

http://licytacje-komornicze.livecity.pl/licytacja/nieruchomosc-stanowiaca-wlasnosc-dluznika-idziak-beata-oznaczona-jako-udzial-dluzniczki-w-10315-992_245861

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s