Zawłaszczenie carskiego mienia przez PIS kontynuując Aferę Żelazo przez rząd Polski premier Beaty Szydło.

Szanowni Państwo

Rząd polski skarżył tajnie mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego jako syna carewicz Aleksego Romanow i określił carskie  mienie jako przestępcze  w okresie PRL w celu pobierania pieniędzy w Credit Suisse AG i UBS AG oraz Banku Rezerw Federalnych w USA dokonując  kradzieży pieniędzy i skazując bezprawnie męża i tajnie mnie oraz tajnie  nasze rodziny w Polsce. Banki w Szwajcarii odmówili nam dostępu do pieniędzy naszej carskiej i książęcej rodziny posługując się dokumentami AFERY ŻELAZO, a obecnie dokumentami SO Kilce IIIK 207/07, SO Toruń IIK 164/11 , SO Toruń IIK 186/16 i SO Toruń IIK 33/17 co połączono z SA Gdańska IIAKa3/16 , SA Kraków IIAKo67/16  i SN IIIKO21/17 i SR Kielce IIIK131/11 i SR Kielce IXK 131/11, aby wytwarzać windykacje do wypłaty pieniędzy dla polskiego rządu co spowodowało ukrycie wygranej sprawy SO Kielce IXKa280/11.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 25.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Afera żelazo jako sposób finansowania III wojny światowej

Afera Żelazo czyli zamiana rodziny carskiej, książęcej Glińskich, Lubomirskich, Radziwiłł, hrabiów Tarnowskich, Hessen-Dramstadt, Hohenzollern za przestępców jako porozumienie komunistów , SS i Kościoła Katolickiego. Spowodowało to podzielenie sprawy mojego taty o przyjęcie spadku INs 67/08 na 1/3 dla mnie dla mamy 1/3 i dla siostry jako 1/3 po czym podstawiono innych małżonków i powtórzono , gdy wyszłam drugi raz za mąż. Dowodem na to jest brak reakcji sądu na mój wniosek o sprostowanie danych Bożena Bochyńska w 2009 roku na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, gdyż od 2008 roku jest w związku małżeńskim z Jerzym Kaźmierczyk. Afera Żelazo jako udziałem w przestępstwie Kościoła Katolickiego, Komunistów oraz SS, którzy mieli doprowadzić do zamknięcia nas w zakładzie psychiatrycznym i dorobienia opieki po czym nas zamierzano zamordować , aby zrobić przestępców z naszych rodzin. Zamierzano zamienić na przestępców sześcioro dzieci mojej siostry Beaty Idziak , pięcioro dzieci moich z pierwszego małżeństwa na Bożena Piórecka i troje dzieci mojego drugiego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, zamierzając wprowadzić dziecko sekretarki Urzędu Skarbowego pani Ewy Machowskiej z Marcinem Machowskim obecnie pani Ewy Kornaszewskiej żony Dariusza Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Paulinę machowską wychowuje jej ojciec maż na którą jej matka ma płacić alimenty po 100,- złotych dla Pauliny Machowskiej co spowodowało podstawienie wpłat mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk po 100, – złotych jako zaliczka alimentacyjna, gdyż pozbawiono go mienia i zamierzano zamienić jako wplata dla Pauliny Machowskiej w celu zamiany dzieci i wprowadzenia Marine Le Pen pod Marię Romanow jako Maria Bochyńska co oznacza plan zamordowania mojej córki Marty Bochyńskiej obecnie McElligott, którą połączono z siostrą męża Martą Cybulską za którą mieli wprowadzić Martę Kaczyńską w sieci marketingowej z braćmi Jarosław Kaczyński , Aleksander Tarnowski i Juliusz Tarnowski. Cały świat był wstawiony jako więzienie i szpital , którymi zarządzano poprzez charytatywną pomoc przez Pałac Paderewskiego na ulicy Poprzeczna 19 w Warszawie, który zawłaszczono dla żony Bohdan Żakiewicz podstawionej pod Marie Romanow jako Afera Żelazo czyli trzecia część jako 1/3 SS , gdzie drugą 1/3 ma Watykan, a pierwszą część jako 1/3 mają komuniści czyli Waldemar Maksalon członem komitetu PZPR w Starachowicach.

Zamierzano wprowadzić na męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk konto w Zurychu do Credit Suisse AG mojego syna z pierwszego małżeństwa Michała Pióreckiego, którego ukradziono po urodzeniu oraz moją córkę również ukradzioną po urodzeniu, którzy nie znają prawdziwych rodziców, aby przez działania Sądu w Polsce , Prokuratury i Policji zrobić z nich przestępców i ich aresztować w banku za posłużenie się dokumentami mojej zmarłej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na kocie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG, gdzie wstawiono ich jako spadkobierców na konta charytatywne, aby podstawić papieża jako regenta oraz Bohdana Żakiewicz, który z naszych pieniędzy sponsorował żywność UE, kryjąc armię , a wyprać pieniądze na pokrycie długów militarnych.

Bohdan Żakiewicz z jego żoną stworzył pozory pomocy okradając nas przez prowadzone tajnie w Warszawie sprawy METRON SA czyli firmy prowadzonej przez dyrektora Invest Bank SA obecnie Plus Bank SA, który prowadził INs 67/08 skarżącego carską rodzinę jako mojego tatę Józefa Bochyńskiego zamienionego na Jerzego Bochyńskiego czyli Kaźmierczak zamienionego na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk prowadzono obecnie licytację na kolejną sygnaturę do Afery Żelazo, gdzie tajnie skarżono mojego tatę , kryjąc za przedstawicielstwem Konga na ulicy Poprzecznej 19 w Warszawie jako pomoc Afryce wspólnie z Kielcami , gdzie dokonano podmiany akt zamieniając mnie na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk , oraz Kaźmierczyk Bochyńska Bożena i wszystkie odmiany w celu zwielokrotnienia pobieranych pieniędzy na ten sam PESEL jako odsetki od długu, który jest tworzony i ukrycia, że Polska oddała Żydom oraz dla SS i Kościoła Katolickiego jako podział 1/3 dla każdej ze stron co ukryto w banku w Credit Suisse AG i UBS AG w Szwajcarii i Banku Rezerw Federalnych w USA, którzy doprowadzili do podmiany zapisu w sądzie z dobrodziejstwem inwentarza na dłużniczki mnie z siostrą po 10 latach po śmierci taty podczas , gdy już przejęła mama razem z nami mienie po tacie w 2007 roku, a mama zmarła w 2010 roku i nie ma przejścia na tatę, gdyż rodzice nie mieli innych związków małżeńskich więc nie można dorabiać innych dzieci co zrobiono przez licytacje kolejną w celu aresztowania mojego syna w Zurychu i pozostałych dzieci, aby zrobić z nich przestępców, gdyż cara zrobiono przestępcą przez sądy polskie i kościół katolicki , który w tym uczestniczył co miało wyeliminować Kościół Prawosławny, którego głową jest Jezus Chrystus, którego reprezentuje car i osoby przez cara wyznaczone co oznacza, że mój dziadek był jedyna prawną osobą, który przekazał mojemu tacie prawo, a tata przekazał mnie i mojemu mężowi co spowodowało zamianę mojej siostry Beaty Idziak na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, gdyż dorobiono ją za jedyną córkę naszego ojca , aby hańbić moją matkę , która miała dwie córki z jednego męża.

Spowodowało to , że siostra Beata Idziak oddała potajemne swoją cześć dla rządu, który wstawił premier Beatę Szydło co określił sędzia Wojciech Pruss, że rodzina carska nie żyje a właścicielem majątku jest rząd. Należy zaznaczyć, że tak wykreowany spadkobierca w postaci rządu pobiera pieniądze z windykacji konta męża . Sprawy były robione przez Katowice, gdzie podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę i wstawiono Elżbietę Włodarczyk, a za nią Elżbietę Doda, aby ukryć wydanie mienia carskiego Romanow i cesarskiego Niemiec dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, gdzie wstawiono i Donalda Trump za spadkobiercę na carskim mieniu co jest dowodem szyderstwa z Boga. W Polsce Sąd Najwyższy zamierzał w sprawę SN IIIKO21/17 jako wznowienia SO Toruń IIK 164/11 wstawić Donalda Tusk i Katarzynę Tusk za których zamierzano podstawić Donalda Trump i Ivanka Trump , aby wstawić ją pod Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Radziwiłł na Nieśwież na Białorusi co połączono z Lebensborn w Pałacu w Białaczowie co połączono ze Szczecin z Janek Rychter i Iwoną Rychter i dziećmi in vitro z carskim DNA co połączono z Pałacem w Chlewiskach koło Szydłowca.

Ugrupowanie KIURA miało odnieść się do kuracja z łaciny cura jako opieka staranie , leczenie chorego przez lekarza i podstawiono lekarzy i kapłanów. Druga tożsamość w SN IIIKO21/17

w Warszawie miała doprowadzić do podstawieni Jarosława Kaczyńskiego i Marty Kaczyńskiej co powodowało rozpoczęcie III wojny światowej przez Donalda Trump i oskarżenie papieża Franciszka, który miał zostać regentem i narodu polskiego za wywołanie wojny w wyniku działania rządu polskiego finansującego obozy dla uchodźców jako koncentracyjne z ukradzionych ma pieniędzy przez rząd polski i polskich sędziów i polskich prokuratorów, który mieli doprowadzić do III wojny światowej, której preludium jest licytacja na 26 maja 2017 roku , a pełne działanie było po wprowadzeniu przez Sąd Najwyższy w Warszawie prezydenta USA Donalda Tramp pod dane Donalda Tusk szefa UE podstawionego pod dane Jarosława Kaczyńskiego wstawionego pod dane Józef Bochyński zamieniony na Jerzy Bochyński zamieniony na Jerzy Kaźmierczyk.

W obecnym czasie nie postąpiono śladami biskupa Sapiehy, który uratował życie znacznej części zamkniętej w obozach ludności przy interwencji Zygmunta Lasockiego , ale Kościół zaczął współdziałać w napędzaniu wojny, którą można powstrzymać w Polsce na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, gdzie prowadzona jest przez rząd polski Afera Żelazo do finansowania wojny.

Miało to doprowadzić do wojny , gdyż każde z dzieci podstawiono pod inną linię genealogiczną pozorując nierząd co jest dowodem planu zniszczenia rodziny carskiej. W Szwajcarii pobierano pieniądze w postaci złota , biżuterii, obrazów jako Afera Żelazo z banku czyli UBS AG i Credit Suisse AG co ukrywano jako napady na zakłady jubilerskie i kontynuują obecnie , aby ukryć bankierów , którzy tworzą swoich spadkobierców na carskim mieniu kontynuując Aferę Żelazo.

Spowodowało to , że męża skazano podstawiając akta tajnie prowadzone przez sędzinę Barbarę Bochyńską i Jerzego Bochyńskiego z Katowic w PRL dla Afery Żelazo tworząc mienie przestępcze w celu jego zawłaszczenia przez ministra Zbigniewa Ziobro, którzy wykorzystał nasze pismo ze Szwajcarii w obronie Bohdan Żakiewicz i Mariusza Kołodzińskiego skarżąc nas jako inne osoby, gdyż Bohdan Żakiewicz kłamał, że nie był w Szwajcarii co oznacza, że był pod inną tożsamością i udawał moją rodzinę co miało spowodować w 2017 roku licytacje mojego mieszkanie wartego 300,- tysięcy zamienionego na około 19,- tysięcy w czym wpisało siostry i moje udziały na 6,- tysięcy co jest absurdem i dowodem użycia Upoważnienia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej użytego raz w sądzie, gdy mama zachorowała a ją reprezentowałam w sprawie SR Starachowice INs 956/09 , gdzie wprowadzono błąd , aby wprowadzić Niemcy i nazwisko Kaźmierczak co spowodowało podmianę na Jerzy Bochyński i Barbara Bochyńska z Katowic jako Kaźmierczak a pod moje dane wpisano Katarzynę Kaźmierczak jako Magdalenę Jarczyk co miało usunąć pierwszą żonę mojego męża Katarzynę Kaźmierczyk i ukryć wpisanie mojej teściowej Łucji Kaźmierczyk na Łucję Kaźmierczak , w celu podstawienia Jerzego Bochyńskiego za męża Marty Cybulskiej wpisując ją pod Martę Kaczyńską na Miedzną Drewnianą 244. Zastosowano podwójne odważniki i zamieniono całą rodzinę na kryminalistów wstawiając Żydów, pod nazwiska mojej rodziny i wstawiono listy dłużne Żydów do banków na carskie mienie w Szwajcarii i Banku Rezerw Federalnych w USA o czym mi powiedziano jako zastawienie ziemi. Miało to spowodować licytacje 10 lat po śmierci taty udziałowców na sfabrykowanych dokumentach licytacji na Bohaterów Westerplatte 1 czyli sąd zamierzał windykować Jerzego i Barbarę Bochyńskich z Katowic jak również mnie i siostrę co zamierzano zamieć na windykację Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu w Szwajcarii, gdzie miał pójść mój syn Michał Piórecki jako ksiądz, który miał być aresztowany w celu wykazani przestępstwa i wyznaczenia kuratora papież Franciszka jako regenta nad carski majtkiem, gdyż mnie i męża w systemie bankowym w Szwajcarii uśmiercono już w 2004 roku i nas otruto w 2006 roku powtarzając  czynność  na podmienione dane Jerzy Kazimierczyk przez błąd „zi” , aby połączyć z takim błędem w Fundacji APEX-STAR w Katowicach i APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii.

Zastosowano mechanizm przedstawiony w filmie J-23, gdzie aresztowano szlachcica z Pruss pod którego podstawiono sowieckiego agenta Janek podstawionego pod Jan Bochyński, do ukrycia kładzionego mienia. Powoduje to, że nasze pisma i sprawy sądowe są użyte do naszego skazania, aby za nas i nasze rodziny podstawić Żydów , którzy udąja arystokratów podkładając żydowskie listy dłużne na carskie konta bankowe i książęcej naszej rodziny w tym do Niemiec na konta cesarskiej rodziny , aby wstawić ich za właścicieli Skarbu Państwa w Polsce , który wyprowadzono do Nowego Jorku i zlikwidowano w Polsce 01.01.2017 roku co jest ukrywane już przed społeczeństwem przez rząd polski, który dokonał kradzieży i zamierzał oskarżyć moich teściów. Ponieważ carskie i książęce mienie mojej rodziny zostało uznane za przestępcze sąd i prokuratura ma obowiązek aresztować osoby , które posługują się w rządzie i senacie i sejmie rodowymi nazwiskami arystokracji, którzy zawłaszczyli mienie tych rodzin czyli naszej rodziny, która nie występuje pod nazwiskiem Lubomirski, Radziwiłł, Tarnowski, Romanow, Hessen-Darmstadt, Gliński , gdyż osoby podstawione pod te nazwisk dążyły do wojny w celu ukrycia zagrabionego mienia.

Premier Beata Szydło wypowiedziała się, że uaktywniły się siły zła przeciwko Polsce a to jest nic innego jak licytacja nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie wpisano Aferę Żelazo, gdzie zamieniono mojego tatę na przestępcę i nasza rodzinę przez rząd polski i sądy, które działają na zlecenie rządu polskiego i podstawiono Dariusza Pióreckiego jako Alberta w Meksyku, aby podstawić fakturę na roboty murowe fałszywą przez prokuratora Jerzego Krystynieckiego ze Starachowic do USA do budowy muru w Meksyku do ukrycia finansowania wojny i narkotyków, gdyż podstawiono handlarza narkotyków Dariusza Dąbrowskiego pod Dariusz Piórecki i ukryto w Meksyku. Rząd polski premier Bety Szydło zamierzał oskarżyć innych za swoje działania, gdyż kontynuuje Aferę Żelazo w celu pozyskania pieniędzy na finansowanie swoich projektów społecznych co określił Bartłomiej Misiewicz w wywiadzie , że został wykorzystany jako młody człowiek, gdyż akta sprawy na fałszywe roboty murowe prowadził policjant Bartłomiej Chmiel , którego podpis i dokumenty przekazałam dla ABW po czym mi zwrócono jako zbędne i podmieniono sprawy przez prokuratora Jerzego Krystynieckiego, który doprowadził do oszukania mojego teścia zamieniając sprawę przeciw mężowi, który nie mógł podpisać faktury, gdyż przebywał w więzieniu w tym czasie. Dlatego ukryto akta i podmieniono wyrok, aby podstawić, że się ukrywa i podstawić dokumenty w Szwajcarii pana Stanisława Stępień przez SO Toruń IIK 33/17 co połączono z SN IIIKO21/17. Sąd Karny biuro podawcze wydziału karnego w Kielcach zamknął i otworzył wydział obrotu i z zagranicą i ubezpieczenia. Natomiast w Starachowicach umieszczono Sąd karny w budynku banku , który zakupiony został przez Wydawnictwo 24 dlatego podmieniono adres moje firmy na cały budynek Bohaterów Westerplatte 1, aby mieć pretekst do windykacji mojego konta jako dłużniczki po rodzicach co jest sprzeczne z polską konstytucją , która zakazuje działań komunistycznych i faszystowskich do czego politycy PiS się nie odwołują , gdyż są to dla nich niewygodne przepisy bo ujawniają oszustwo rządu, który za mnie podstawił siostrę na moje dane planując to ukryć przez premier Beatę Szydło jako akcja wywiadu eliminacji carskiej rodziny zamienionej na przestępców co wyklucza finansowanie rządu polskiego z carskich i książęcych depozytów.

Sędziowie posługują się błędnymi dokumentami i powielają błędy co prowadzi do uznania wszelkich działań w sądzie za bezskuteczne. Nie można z licytacji udziałów 19,- tysięcy złotych i finansować projektor społeczne za miliardy dolarów jak obozy uchodźców, co jest realizowane przez pobieranie powiększonych kwot z naszych pieniędzy w bankach w Szwajcarii i USA oraz w Polsce z mojego konta w PKO BP SA i PEKAO SA. Dlatego sędzia Jarosław Pniak w sprawie spadkowej z dobrodziejstwem inwentarza stworzył fałszywy dokument jako dłużniczki do podmiany sprawy spadkowej po moi tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim, aby dokonać kradzieży na kontach bankowych co powoduje ujawnienie przestępstwa sędziego jako INs 544/16 w Starachowicach do kradzieży pieniędzy na sponsorowanie III wojny światowej z funduszy carskich w Banku Rezerw Federalnych w USA przez wykorzystanie konta męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG do którego nie mamy dostępu z powodu działań banku posługującego się dokumentami z Polski, które określają mienie naszej carskiej i książęcej rodziny przestępczym do Afery Żelazo. Oznacza to, że pod dane generał Wojciech Jaruzelski został podstawiono sędziego Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11 pod Pałac Paderewskiego pod herb Jelita należący do Zamoyskich wstawiając Paderewskiego do ukrycia podmiany.

Podstawiono Jared Kushner pod Radziwiłów na Łódź i na Białoruś co miało zlikwidować moją rodzinę, gdyż mojego syna Adama podmieniono na Rosjanina zamierzając zastrzelić podstawić pod akta zastrzelonego żołnierza rosyjskiego, którego pochowanego na Białorusi nie podając szczegółów , aby na jego miejsce wprowadzić Jared Kushner pod którego dane miał zostać wprowadzony Lider Światowy co miała ukryć wojna.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. Mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s