Podstawienie agentów pod księcia Jusupowa w celu zamiany Rasputina za carska rodzinę Romanow.

Szanowni Państwo

Wprowadzono kabałę, której celem była zamiany Rasputina na rodzinę  carska Romanow podstawiając misę na której  leżała głowa Jana jako Graal i przekazano dla papieża prezent dwie jabłonie na misje, gdy upozorowano śmierć bliźniaczek Lili i Lile powtarzając historię kradzieży  moich dwójki dzieci  na wnukach. zamach na Rasputina był z 29 na 30 grudnia i policja odnosi się  to tych dat łącząc grudzień z kwietniem przez Sylwester Kwiecień co jest zamieniane na maj , gdzie wymordowano rodzinę w przeszłości.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 29.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podstawienie przez Sąd agentów pod księcia Jusupowa kuzyna cara.

Grigorij Jefimowicz Rasputin podstawiony pod Grzegorz Surdy podstawiony pod Greg Ratzinger jako Greg Burke jako mikrofon Watykanu połączony z Czterej Pancerni i pies jako Grigorij z Gruzji podstawiają Syberię , gdzie urodził się Rasputin w 1863 roku sto lat przed moim urodzeniem a zmarł 30 grudzień 1916 w Piotrogrodzie rzekomy mnich co podstawiono pod Kościół i wzywano mnie 30 grudnia przez fałszywego policjanta w Ostrowcu w sprawie carskiej rodziny jako podmiana śmierci Rasputina i podstawienie Renaty jako króla Rene we Francji zwanego dobry podstawiając mecenas Dobochne w Gdańsku pozorując pozorując sędzinę Barbarę Bochyńska jako Barbarę Jurczyk na Bohaterów Westerplatte 7/7 w Krakowie , aby odnieść się do domu Ipatiewa i Jurowski jako kabała.

Dlatego wykorzystano James George Frazer jako połączenie Jan i Grzegorz do podstawienia Rasputin po historię opisana w Złotej Gałęzi jako zielony król w celu podstawienia opisu chłopskiego cara jako Rasputina, którego określono jako odbiór Mikołaja II , który według opisu odnalazł w syberyjskim chłopie ucieleśnienie marzenia swego ojca cara Aleksandra III ( którego współcześnie nazywali chłopskim carem) i swego własnego o bezpośredniej więzi cara z narodem.

Sygnatura Sąd Najwyższy IIIKO21/17 miała odnieść do daty 21.12.1916 roku w Carskim Siole. zniknięcie Rasputina wywołało konsternacje nie tylko w dworze Piotrogrodzkim , ale także w szerokich kręgach społeczeństwa Rosji. Już nazajutrz temat ten podniosła rosyjska prasa zwłoki odnaleziono po dwóch dniach ; pogrzeb “świętego starca” z udziałem cara odbył się 21 grudnia w carski siole po rewolucji lutowej w 1917 roku wydobyto trumnę ze zwłokami Rasputina i spalono na północ od Piotrogrodu przy szosie prowadzącej do Wyborga (podobnie bolszewicy starali pozbyć się szczątków zamordowanych lipie 1918 Mikołaja II i jego rodziny) zabójcy Rasputina nie ponieśli kary. Obecnie celem Kościoła katolickiego była zamiana rodziny carskiej Romanow na Rasputin i zamierzano zamordować mojego teścia, aby zastosować kabałę zamierzając mordować mojego męża , aby pozorować odnalezienie sprawcy podstawiając pod Jerzy Popiełuszko w celu wykreowania do połączenia śmierci Rasputina 30 kwietnia śmierć mamy Filomeny Bochyńskiej do podmiany na tatę Józefa Bochyńskiego, którego datę 21.04.2007 połączono z datą 21.12.1916 roku w Carskim Siole jako pogrzeb Rasputina , który zmarł 30 grudnia 1916 roku co się wzajemnie wyklucza co połączono z 20 kwietnia urodzenie Adolfa Hitlera przesuwając o 1 i podstawiono nieżyjącego Feliksa Maksalon pod księcia Feliksa Jusupowa , w którego placu dokonano zamachu i podstawiono Jerzego Bochyńskiego pod Feliksa Maksalon, aby pozorować Jusupowa kuzyna cara jako książę Dymitr Pawłowicz wpisując jako Dymitr Limanówka i Dymitr Miedwiediew, aby zakończyć kabałę ujawniając morderców. Jusupow miał żonę Irenę , którą podstawiono pod dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Irena Kaźmierczyk przez prokuraturę Kielce. Według informacji w encyklopedii podano gościowi zatrute ciasteczka i maderę cytuję „a kiedy to nie poskutkowało wystrzelono do niego z pistoletu ; ranny Rasputin rzucił się do wyjścia a jednak na podwórzu dosięgły go następne kule. Ciało zamachowcy załadowali do auta i wywieźli nad Małą Newkę, gdzie wrzucili do przerębli ( według jednej z wersji Rasputin wówczas jeszcze żył) Artykuł podpisał Mieczysław Smoleń co ma odniesienie do wprowadzeni Mieczysława Pawlak oraz parodystę Smolenia , którego zamieniono na sędziego Jacka Pietrzak w Gdańsku podstawionego na USA jako parodystę. Nieścisłości polegają na podstawieniu kilku osób pod jedną osobę do podmiany mojej linii genealogicznej na mnichów, którzy podstawili Helenę Surma pod Helenę Lubomirską jako Mniszkówna. i podmieniono Bożennę Peryt jako iperyt pierwiastek w bajce o Supermenie jako Clark podstawiając Andre Clark czarnoskórego zięcia Podczaskiego zamienionego na żony nazwisko Podczaska.

Podstawiono Barona Trump pod Roberta Pióreckiego wykreowanego przez Urząd Gminy Brody Iłżeckiego dla byłego męża Dariusza Pióreckiego, który w czasie, gdy nosił to nazwisko miał wykazane syn Edwarda co jest podmianą moich dzieci na Barona Trump podstawionego pod poemat pisany przez Roberta de Barona , który połączył legendę o królu Artusie z Graalem.

Graal jest strzeżony przez rycerzy Zakonu Templariuszy, których zamieniono na zakon SS według informacji znajduje się na Gorze Mont Sal Wage ( Mon Sal Vat) co oznacza podstawienie formuł w nazwiskach, aby połączyć osoby , które znają tajemnicę.

Dlatego SA Kraków IIAKo67/16 zrobił sprawę jako SO Kilce IIIK 207/07 pozorując jej niepodjęcie tajnie prowadząc jako spadkową na Bozena Bochynska jako windykacja Intrum Justitia ze Szwajcarii w Zug okradając moje mienie bez odpisania długu pobierając pieniądze z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu w Szwajcarii.

Tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego otruto, mamie Filomenie Bochyńskiej zrobiono dziurę w głowie, aby podmienić groby. Nam zabrano pieniądze przez co mam przemrożone ręce, aby pozorować przez służby, że byłam w przeręblu co jest sadyzmem sędziego Wojciecha Pruss podstawionego pod Bronisław Mazurkiewicz skazany na śmierć za sadyzm za którego wstawiono Bronisław Komorowski , gdzie sędzia określił obroty niebezpieczne dla ekonomii kraju skazując męża na podmienione dane osobowe powielając sygnatury do wprowadzenia danych dla Rasputina micha co oznacza, że zabito prawdziwego prezydenta Rosji W. Putin podstawiając aktorów. Wykorzystano imię Renata jako małżeństwo homoseksualne z Rene jako podstawienie Grzegorza Rasputin. Reneta (Renatus ) pierwszy Andegaweńczyk Dobry tytularny król Neapolu i Jerozolimy i książę Lotaryngii i hrabia Prowansji syn Ludwika II Neapolitańskiego. Dlatego podstawiono mojego tatę jako Ludwika i Józefa czyli dwie osoby wstawiając Ludwika Kaźmierczak do Niemiec, w celu przejęcia Graal jako dzieci jako zamiana mocy o czym nie mają świadomości. Dlatego Renata jest podstawiona jako Renata Cecylia królowa w Polsce zmarła w 1644 roku pierwsza żona Władysława IV córka cesarza Ferdynanda II wstawiając Ferdynand Kiepski jako fil z Wrocławia finansowany przez Polsat oraz Ferdynand Karel Kościele w Katowicach co połączone z eksmisją jako Władysław Maksalon, który nie żyje a osoby nie miały uprawnień, aby mnie eksmitować co wytworzyło kabałę przez Aferę Żelazo w SO Kielce dla Rasputina, aby podstawić Feliksa Maksalon odlewnika (Maksymow) pod księcia Jusupowa zamienionego na Bochyńskiego. Z tego powodu podstawiono Elżbietę Włodarczyk jej matkę Cecylię Włodarczyk zamieniając na policjantkę Bernadeta Celany, aby odnieść się do mojego imienia z bierzmowania zamieniając mnie na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co sprostowano, a mamę zamieniono na Jadwiga co prostowana, ale wytworzono dwie sygnatury natomiast tatę zamieniono na Bożennę Peryt co sprostowano, ale posłużono się błędnym dokumentem, aby wprowadzić Irenę Śledzić jako ucho od śledzia w banku jako Irenę Jusupow, pod którą podstawiono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako błąd pisarski w sprawie skradzionych obrazów podstawiając w systemie Irena wstawiając Agnieszkę Kowalczyk córkę Ireny i Mirosława Lewy, aby wstawić Wiktorie Kornaszewską na SA Gdańsk podstawiając na Afrykę pozorując żonę Mirosława Kowalskiego z Anina lekarza kardiologa.

Graalem jest nazwana misa na której leżała głowa Jana i zabito pana Jana Śledzik i zamierzano zabić mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego jako Jana, za którego wstawiono Gawa czarnoskórego w Szwecji jako Afera Żelazo jako misa metalowa na której podano głowę Jana i zamierzali zabić również teścia Jana Kaźmierczyk. Żydzi nie uznają, że Jezus był z Judy jako naziści.

Wykorzystano Ewelina Daniszewska z pierwszego męża Kucharska , aby podstawić jej historię pod historie Rasputina, który przyjął Chionia Gusiewę , która wdarła się do domu i pchnęła nożem w brzuch, która to rana się zagoiła i wrócił do zdrowia za którego podstawiono sędziego Wojciecha Kucharskiego, który tworzył fałszywe sprawy dla Waldemara Maksalon jako eksmisje co oznacza zamiar zabicia przez działania sędziego. który zaakceptował prowadzone sprawy dla Waldemara Maksalon, który nie miał umocowań prawnych, który udaje syna księcia Jusupowa.

Podmieniono dlatego carska rodzinę, aby podstawić mojego syna Jakuba Pióreckiego za brata Pauliny Machowskiej córki z pierwszego małżeństwa Ewy Kornaszewskiej drugiej żony byłego męża Dariusza Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski , którą podstawiono pod Paulinę Pióro i Paulinę Pawłowską zamieniając na Le Pen , aby pozorować rodzinę kuzyna cara jako książę Dymitr Pawłowicz do podmiany rodziny carskiej Romanow, następnie podstawiono Gorbunowa jako Godunowa pod szachistę Borysa.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. Mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s