Plan zamiany carskiej rodziny w SA Gdańsk 16 maja przesuwając o 1 na 17 wrzesień 1939 rok

Starachowice 30.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Plan podmiana rodziny carskiej w Gdańsku.

W Gdańsku zamierzano podstawić akta mojego wujka Mariana Bochyńskiego do podmiany na mojego dziadka Brunona Maria Bochyńskiego, który został ukryty w Seminarium w Sandomierzu jako Marian Bochyński za którego zamierzano wstawić Ludwika Mariana Kaźmierczak i podstawiono siatkę stworzoną przez numer 33 , aby wytworzyć pentagram i połączyć grupę ZOFIA z numerem 33 w różnych miejscowościach jak Starachowice, Radomsko , Gdańsk , Skarżysko-Kamienna oraz Końskie ulica Polana 33 czy Warszawa ulica Polna 33, gdzie pan Marian Budka był naszym pełnomocnikiem jako podmiana na Marian Bochyński zamieniając na Mariana Kasner łącząc z numerem 33 jako Prokuratura na ulice Leśnej 33 i Urząd Skarbowy na ulicy Składowej 33 jako składy w lesie czyli usunięcie drzew. Połączenie miało nastąpić przez windykacje na energie elektryczną , wodę i śmieci jako wstawienie Heleny Surma podstawiając mojego teścia Jana i mojego ojca Józefa wstawiając Ludwik Kaźmierczak pod drugie imię mojego taty Ludwik wpisując konie ze stadniny jako ludzi. Podstawiono potoczne nazwanie mojej mamy dzidka zamieniając na koń dzidka w Sieciechowie. Dokonano przejścia przez Apolonię Kuźbik i Czesławę Wojciechowską podstawiając Annę Wojciechowska podstawiając mojego tatę Józefa Bochyńskiego pod Ludwik Wojciechowski, aby podstawić pod Zdzisława Wojciechowskiego i Czesławę Wojciechowską podstawiając Kaźmierczak wstawiając Annę Wojciechowską a Apolonie Kuźbik pod Apolonie Kaźmierczak. Dlatego mam naliczony podatek od sprzedaży przy jednoczesnym odrzuceniu sprzedaży pozorując działy spadku, których nie było na nieruchomości dokonując nakazu eksmisji przez SO Kielce IICZ 1297/16 , aby wprowadzić Kaźmierczak przez błąd mecenasa Łukasz Drapisz , którego podstawiono pod Łukasza Urban., gdyż wykazał błąd ustaleń faktycznych w sprawie męża w Toruniu jako IIK 164/11, a działkę wykazałam do sprawy , aby przekazać w celu zwolnienia męża z długu co zostało wykorzystane do wielokrotnej licytacji mojego mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1, aby wprowadzić fałszywych spadkobierców przez Elbląg, skąd jest były mąż, a jego matka z Gdyni co połączono z rodziną Angeli Merkel.

Doszło pod podmiany Ludwika Kaźmierczak dziadka Kanclerz Niemiec, który przeszedł do armii generała Józefa Hallera, aby przejść do wojska ochraniającego uwolnienie rodziny carskiej Mikołaja II Romanowa co zamierzano wykorzystać do podmiany rodzin przez błędy sądów polskich i ZUS i zamiany Bożena Bochyńska- Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska- Kaźmierczak oraz męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak i tak wykazała policja moje dane przy moim pesel i podobnie dane mojego męża co powoduje zamianę rodzin jako odchylenie o 1. Mama moją Filomena Bochyńska urodziła się 13 września 1937 i miała chrzest w cerkwi co połączono z 3 września jako chrzest mojego dziadka Aleksego Romanow w Carskim Siole co połączono z 3 grudnia 1912 roku jako urodzeniem mojego drugiego dziadka Franciszka Jana Mazurek czyli hrabiego Jan Tarnowskiego zamienione na cara przez Zakon Maltański, który zamierzał przejąć berło Judy jako dzieci złączenie chrztu jednego dziadka z urodzeniem drugiego czyli odchylenie jako liczna 33.

Oznacza to, że dziadek Kanclerz Niemiec brał udział w uwolnieniu mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanow z rodziną. Doszło do wykorzystania daty urodzenia Ludwika Kaźmierczak 1896 rok przesuwając o 1 na 1895 rok na wpisaną datą urodzenia mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego w Urządków gmina Szczekarków powiat Puławy obecnie gmina Wilków powiat Kazimierz nad Wisłą , gdzie został ukryty carewicz Aleksy Romanow , którego faktyczna data urodzenia 1904 rok w Carskim Siole 12 sierpnia 1904 roku, którego chrzestną była Maria Romanow, której grób przeniesiono w 2006 roku z Danii , aby pochować ją obok męża cara Aleksandra III w Rosji tworząc dział spadku w SO Kielce IIIK 207/07, gdzie skazani mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

Chrzest następcy tronu odbył się 3 września 1904 w kaplicy pałacu, w Peterhofie. Rodzicami chrzestnymi Aleksego zostali jego babka caryca wdowa Maria Fiodorowna i wielki książę Aleksy Aleksandrowicz Romanow. Poza tym dodatkowymi rodzicami chrzestnymi, z racji wysokiego pochodzenia chrzczonego, zostali: jego najstarsza siostra wielka księżna Olga Nikołajewna Romanowa, jego pradziadek Chrystian IX Duński, następca tronu brytyjskiego Edward Windsor oraz cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern. Narodziny carewicza były niezwykle hucznie obchodzone w całym kraju.

Zamierzano wykorzystać sprawę o urlop w odbywaniu kary pozbawienia wolności w SO Toruń IIK33/17 do SO Toruń IIK 164/11 za wydanie z konta Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse AG 300,- tysięcy zasilanych z carskich depozytów , które pozorowano na przelew METRON SA do podmiany sprawy w SA Gdańsk jako zażalenie na decyzję sądu w Toruniu co świadczy o prześladowaniu rodziny carskiej w Polsce i jej uwięzieniu w celu okradania. Dokonane oszustwa zamierzano ukryć jako podstawienie w Gdańsku rodziny Angeli Merkel i usunięcia carskiej rodziny jako zamkniecie pentagramu w celu odwrócenia mocy aby nawiązać 16 maja 2017 roku do 16 września 1939 roku gen. Juliusza Rómmel, który odrzucił niemiecką propozycję kapitulacji Warszawy. W odwecie Niemcy rozpoczęli huraganowy ostrzał artyleryjski.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. Mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s