Podmiana rodziny carskiej przez Sąd Starachowice w celu ukrycia kradzieży pieniędzy zarządzanych jako depozyt sądowy

Starachowice 01.05.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podmiana rodzin do ukrycia kradzieży pieniędzy przez Sąd Starachowice

Bohdan Żakiewicz zaskarżył męża w SO Toruń IIK 164/11, aby wprowadzić byłego pracownika UB , który wydawał ludzi na katowanie i śmierć Kiełbasa Bohdan za którego podstawiono dwóch braci Kiełbasa udających właścicieli SOF-ART Sp. z o.o. Tomasza Kiełbasa i podstawiając pod pracownika Nowak Marian z UB i jego brata Janusza Kiełbasa , którego żona zmarła na raka pod którego wstawiono Janusza Smyczyńskiego. Podstawiono Katarzynę Kiełbasa za siostrę Heleny Surma, aby pozorować, że przeżyły Katarzyna i Helenę siostry Suskie. Gustaw Schmidt wojskowy w Szwajcarii podstawiony jest pod Suski Augustyn jako Gustawa co jest tajną sprawa wojska , która wykonuje plan zacierania zbrodni niemieckich. Gustaw Suski był poeta z Szaflar i podstawiono Szafrańskich na Kościół.

Przesyłam dodatkowo dokument z USC Białystok rozwodowy z byłym mężem Dariuszem Pióreckim, gdzie widnieje, że zmienił nazwisko na Kornaszewski natomiast przy mojej zmianie nazwiska napisano w cudzysłowie bez polskich znaków na „Bochynska”. Spowodowało to podstawienie pani Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas z pierwszego męża Machowska pod moje dane jako Bochynska czyli tak jak dokumenty meldunkowe w Szwajcarii a mojemu mężowi bank PEKAO SA zatrzymał kartę na dane Jerzy Kazmierczyk z Szwajcarii i dorobiła prokuratura fałszywe dokumenty, pozorując , że mnie zginęła karta również PEKAO SA, aby podstawić byłego męża Dariusza Kornaszewskiego z sekretarką , które było martwe i usunięte, a ożyło na dane Bozena Piórecka, a wyciągi z kart bankowych są zawsze na 4 dolary przychodzą na adres Teresy i Krzysztofa Daniszewskich, gdzie adres do banku nie był podany w dodatku na nazwisko Piórecka, aby windykować precjoza carskie i wejść jako dług z czerpią zysk Dariusz Kornaszewski i Ewa Kornaszewska małżeństwo co oznacza , że udając żonę mojego męża upozorowano, i pobrano pieniądze z mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG za co został w Toruniu , skazany mąż w SO Toruń IIK 164/11 co zamierzano ukryć w Gdańsku, gdzie był maż miał marynarza kolegę i Sąd w Starachowicach wysyła objaśnienie do postanowień na temat wojska i marynarki wojennej co zamierzano ukryć przez wprowadzenie Anny i Jan Kasprzyk z Łebieńca kolo Łeby na Katowice jako Hanna Kaćmierczyk . Upozorowano, że Hanna Kasprzyk w 2010 roku wyszła za maż za inną osobę co jest oszustwem widocznym w internecie, gdyż znamy się osobiście i prowadzą dom dziecka, który obliguje pełne małżeństwo. Państwo Kasprzyk mieszkali w Kielcach i budowali Galerię Kopernik w Toruniu. Doszło do podstawienia Piotra Cichockiego na ulicę Nad Kamienną 25 męża Ewy Cichockiej( Tatuś szef WKU w LWP) pozorując, że nie żyję i podstawiono Piotra Cichockiego z wybrzeża z domu dziecka, którego ojciec się powiesił , a który był w szkole wojskowej na wybrzeżu.

Przy ślubie z moim obecnym mężem wykazano dokument ze ślubu byłego męża , który zażądano , gdzie moje dane były poprawne , ale wpisano błąd celowy, aby pozorować, że nazwał się w czasie trwania związku małżeńskiego Kornaszewska. Było to celowe działanie, aby podstawić Ewa Kornaszewska pod ślub mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co dziś wyszło jako próba mojego zaskarżenia, gdyż upozorowano, że jestem w konkubinacie ze swoim mężem.

Napisał do Białegostoku, że podam ich do prokuratury za zaistniały błąd co spowodowało przysłanie prawidłowego dokumentu dlatego odstąpiłam od zaskarżenia.

Obecnie widoczny jest fakt, że pani Ewa Kornaszewska podstawiona została, pod moje dane na Szwajcarię i zaskarżyła mojego męża co podstawiono do ZUG do sądu . Z tego powodu były błędy pisarskie i podmienia mnie w ZUS na Bochynska-Kaźmierczak, a nawet na samo nazwisko Kaźmierczyk, aby usunąć podwójny człon nazwiska i wpisać Bochynska z męża wykorzystując moją córkę Martę Bochyńską obecnie Marta McElligott , aby pozorowała małżeństwo z Dariuszem Kornaszewskim w celu wykazania , że były maż Dariusz Piórecki obecnie Kornaszewski był Dariuszem Bochynskim i takie dane wykreowano w Starachowicach przez Sąd jako pomyłki pisarskie, które za skutkowały podstawienie sekretarki Urzędu Skarbowego Ewy Kornaszewską z domu Niewczas na żonę Bochynskiego pozorując, że zmieniła nazwisko na Kornaszewska co powiedziano w Urzędzie Skarbowym . Miałam być oskarżona, aby ukryć zaskarżenie mojego męża przez tą kobietę i byłego męża Dariusza Pióreckiego, który miał wyrok o znęcanie się i ograniczoną władzę rodzicielską. Dzieci dorosły i wyjechały po czym doszło do narzucenia im ich zasad postępowania ich ojca co spowodowało szereg problemów i zamieszania dzieci w matactwa Ewy Kornaszewskiej z jej mężem czyli Dariuszem Kornaszewskim , którzy okradali mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako biznes z Katowicach , gdzie moja siostra Beata Idziak upozorowała, że opiekuje się moimi dziećmi okradając mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pod którego podstawiono Ewę Kornaszewską i Ewe Eugster udające żony mojego męża wpisane przez błąd USC Białystok do gminy Brody Iłżeckie co miało być podmianą rodzin w celu wprowadzenia Angeli Merkel w Gdańsku , gdyż sądy podmieniły moje nazwisko na Kaźmierczak mimo sprostowania w Urzędzie Skarbowym, policja nadal fabrykuje dokumenty na Kaźmierczak, aby wprowadzić byłego męża z sekretarką US jako żoną pozorując, że zdobył majątek dla dzieci jako poświęcenie niszcząc ich własną matkę, która ich wychowała w godności. Pieniądze robią cuda.

Od 2004 roku pobierano pieniądze w Credit Suisse AG w Zurychu na dane męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i na mnie ukrywając ich przez wstawienie Fundację APEX-STAR w Katowicach pozorując nasza śmierć i wstawiono na konto Ewę Eugster podstawioną w Polsce pod Ewę Kornaszewska i Hannę Kasprzyk co spowodowało skazanie w Toruniu IIK 164/11 męża za wydanie 300,- tysięcy złotych z jego konta w Zurychu , gdyż podstawiono dane Dariusza Kornaszewskiego przedkładając do sądu w Toruniu fałszywe dokumenty przez prokuratora niszcząc godność moich dziadków i rodziców oraz mojego męża i mnie.

Połączono w Starachowicach Dariusza Dąbrowskiego handlarza narkotyków, który współpracował z byłym mężem i policją , ze Skarżyska-Kamiennej, gdzie podstawili pod moje dane Elżbietę Włodarczyk pozorując na sekretarkę mojego taty Józefa Bochyńskiego i zamieniono mnie w Toruniu na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w SR Toruń IIK 467/15zamieniając na drugą sekretarkę Ewę Machowską obecnie Kornaszewską z domu Niewczas. Czyli jest działanie mafii i sądu jako Afera Żelazo w Starachowicach, które swoje działania ukryła w Toruniu co jest połączeniem z książką „Masa” oraz filmami, które siostra prezentowała naszej mamie, że nas wmieszali , gdyż kradziono nasze pieniądze ukryte przez Aferę Żelazo ci ujawnił Dariusz Dąbrowski, który oskarżył publicznie na ulicy mojego tatę Józefa Bochyńskiego w słowach”ty dyrektorku, który zniszczyłeś tyle zakładów” co jest dowodem podstawienia fabrykowanych akt w PRL przez sędzinę Barbarę Bochyńską w Katowicach, która zaskarżała swojego męża Jerzego Bochyńskiego prawdziwe nazwisko Kaźmierczak , które to akta podstawiono pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego i męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 czyli dokumenty Afery Żelazo do tworzenia windykacji na carskim mieniu określonym jako przestępcze przez sąd w Polsce.

Aby zablokować nam dostęp do konta z Credit Suisse AG w Zurychu podłożono fabrykowane akta psychiatryczne o gwałt w Krakowie pana Romana Polańskiego zamienionego na Roman Bochyński na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach podstawionego pod wykreowane akta przez Gminę Brody Iłżeckie na Robert Piórecki pod którego podstawiono Robert Wróblewskiego pracownia SOF-ART Sp. z o.o. co upozorowano na gwałt jego siostry Samanty podstawioną pod panią Samantę w USA zgwałconą w 1979 roku przez Romana Polańskiego. Józefa Wróblewskiego podstawiono do Zamościa pod świadectwa udziałowe moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich i dziadków Franciszka i Anieli Mazurek w Funduszy Świętego Jerzego, które zawłaszczono do Radia Maryja w Toruniu , kryjąc działania przez policję, gdzie zamierzano podstawić Martę McElligott zaskarżona przez Ewę Kornaszewską , która pozoruję że skarży mnie w sądzie. Panią Ewę Kornaszewska upozorowano na matkę mojej córki Marty Bochyńskiej wpisanej przez Forever Living Products w Irlandii jako Marta Bochyńska na Bohaterów Wesretplatte 1 Starachowice Poland 27200, gdzie wpisano jej numer 480000126458 czyli inny niż w Polsce co jest podmianą córki przez Charlene McRobert co jest podmianą na Roberta Piórecką pozorując gwałt na córce co jest odniesieniem do Mateusza Sznajder syna pastora z domu dziecka, który molestował moja córkę pod którego podstawiono pierwszego męża Ewy Kornaszewskiej pana Marcina Machowskiego. Z tego powodu podstawiono Roberta Wróblewskiego pod usługi na Lipie Henryk Szyb , aby pozorował spadkobiercę na Sof-ART Sp. z o.o do ukrycia policji do podstawienia Roberta Skora w Kielcach, gdzie ukradziono dokumenty metrykalne dzieci, aby podstawić sekretarkę Urzędu Skarbowego i Czesława Daleszak, który ma Ewę sekretarkę.

Oznacza to, że podstawiono Grażynę Krupa i byłego męża Dariusza Pióreckiego kryjąc Grażyną Harytoniuk, która przyjechała z jej mężem Marianem Kawałkowskim , którego psychiatryczne są w Choroszczy i podstawiono Mariana Kaźmierczak jako dziadka Kanclerz Niemiec do podmiany przez kancelarie mecenasa Maria Budki z Polnej w Warszawie, który poprosił mnie o metrykę urodzenia , gdy pieniądze w kwocie miliarda stu milinów euro wpłynęły na konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w Starachowicach pod które podstawiono Dariusza Pióreckiego i Beatę Idziak wykorzystując dane Dariusz i Beata Pałka. Ponieważ otrzymała Oświadczenie Woli taty dla mnie i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dlatego siostrę podmieniono na mnie i podstawiono sekretarkę US co oznacza, że Kościół prowadził dalej kabałę co sobie nie życzę. Moja siostra Beata Idziak brała w tym udział dlatego zrobiono z nas dłużniczki, gdyż robiono sprawy tajnie w Katowicach i wyprowadzono pieniądze z konta męża w Zurychu i obecnie podstawiono premier Beatę Szydło na fałszywy dług , którego moi rodzice sobie nie życzyli i zaufali nam.

Dług miał zostać ukryty przez zaskarżenie Ewy Kornaszewskiej mnie podstawiając pod SN IIIKO21/17 w Warszawie , gdzie zamierzano podłożyć akta prowadzonych spraw w Krakowie o czy powiedziała Radna Miejska, gdyż działania zmierzały do podstawienie gwałtu Anny Marii Pióreckiej wpisanej jako Maria Piórecka i powielona na Anna Piórecka, aby wstawić Annę Sznajder, która kupiła moja mieszkanie i jej męża Lucjana Sznajder i powielając na Tychów koło Starachowic, i na Kraków, gdzie był pracownikiem w laboratorium do ukrycie gwałtu na mojej córce i wstawienie jako gwałtu Matusza Sznajder wówczas dziecka, na mojej córce Marcie Pióreckiej, którą poczta zamieniła na Marię Bochyńską, aby ją podstawić pod jej siostrę Annę Marię Piórecka zgwałconą przez W. Putin i pozorowaną, że zgwałcił ją jej ojciec co jest ukrywane i powielana na koleje nazwiska czyli obecne mojej córki nazwisko. Celem jest podmiana dziecka jednego na drugie do upozorowania gwałtu na moje córce Marta McElligott do ukrycia gwałtu porwanych do Kościoła Anny Marii Pióreckiej dlatego ciągle następuje powrót do tej sytuacji przez podstawione osoby próbując ukryć wypłatę odszkodowania za gwałty przez Szwajcarię dlatego wprowadzono pod moje dane sekretarkę bez polskich znaków i podstawiając jako spadkobierców już po nas jako Ewa w systemie połączono system z moim kontem zamienionym na charytatywne przez błąd „zi” do czego tworzy dokumenty policja dla mafii i Czesław Daleszak, który zrobił ten sam błąd w celu podstawienie windykacji na Fundacje APEX-STAR w Katowicach w celu windykacji konta na Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG, gdzie podstawiane są panie o imieniu Ewa w tym sekretarka pana Czesława Daleszak. Upozorowano, że zostałam zgwałcona, gdy zostałam pobita przez byłego męża Dariusza Pióreckiego, który wywiózł mnie z Dariuszem Dąbrowskim do Teresy Szmytka do Wisły, gdzie dorobiono akta psychiatryczne dla Teresy Szmytka o czym mówiła i znalazła się w Domu Starców w Ustroniu. Gdy byłam u cioci Teresy były maż znalazł się w Krakowie z tym czasie z Ewą Machowską obecnie jego żoną o czym mówił telefonicznie i pozostawił dzieci do odebrania przez Dariusza Dąbrowskiego mówiąc im nieprawdę , że uciekłam z mężczyzną, gdy byłam pobita i wywieziona do Wisły. Natomiast mojej mamie Filomenie Bochyńskiej pracownik SOF-ART Sp. z o.o pani Teresa powiedziała, że jestem w zakładzie psychiatrycznym i mamie takie nieszczęście spotkało, że córka została tak pobita i wywieziona do zakładu psychiatrycznego. Oznacza to, że w tym czasie pobito w zakonie w Kościele Katolickim moją córkę Annę Marię Piórecką i zamierzano obecnie pobić drugą córkę Martę McElligott co ukryto w 2014 roku jako wywiezienie mnie z domu do zakładu psychiatrycznego w Łodzi pozorując włamanie do cudzego domu na Bohaterów Westerplatte 1/1 i podstawienie Dariusza Kornaszewskiego za gwałciciela w 2014 roku, aby podstawić w moje miejsce moją córkę i ukryć to podstawiając córkę teściów pozorując teściową na moją mamę przez Urząd Miasta Starachowice, które wprowadza błędne dane meldunkowe i fałszywe dokumenty psychiatryczne na Bohaterów Westerplatte 1/1. Działania te połączono z Pałacykiem Zarządcy w Starachowicach na Konstytucji 3-Maja 15 obok Konstytucji 3-Maja 27, gdzie mieszkała Teresa Daniszewska na której adres są przysyłane wyciągi na Bożena Piórecka z banku PEKAO SA, w który zawłaszczono kartę bankową ze Szwajcarii na nazwisko Jerzy Kazmierczyk. Zakład Psychiatryczny w Łodzi wykazał, że jestem osobą zdrowa psychiatryczne co oznacz, że podłożono fabrykowane akta przez wykorzystanie Teresy Szmytka z domu Bochyńska w Wiśle, którą upozorowano na Teresę Daniszewską podstawiono pod dane Bożena Piórecka dlatego wyciągi z banku PEKAO SA przychodzą na Konstytucji 3-Maja 27/9b. Wynika z tego, że w Prokuraturze Tomaszów Mazowiecki dorabiał fałszywe akta psychiatryczne dla mnie pan Czesław Daleszak współpracujący z Dariuszem Dąbrowskim handlarzem narkotyków, który miał wyrok i współpracował z Dariuszem Kornaszewskim czego dowodem było przysłanie dokumentu z Prokuratury Tomaszów Mazowiecki do Miedznej Drewniane 244, gdzie mężowi prokuratura sugerowała skierowanie żony na leczenie do szpitala psychiatrycznego co jest sprzeczne z dokumentami zakładu psychiatryczne z Łodzi z obserwacji sądowo-psychiatrycznej i badań do renty w SA Kraków, której odmówiono, które złożyłam do sprawy SOF-ART Sp. z o.o. co nie chciał włączyć sędzi do sprawy w której już były badani i odwołano kolejne badania psychiatryczne.

Podstawiono Ewę Kornaszewską na Kraków pod Ewę Podolską prawdziwe imię Bożena z domu dziecka, której mąż Wacław Podolski był w USA i miał duży biznes, który zbankrutował i nie wiadomo , gdzie jest Ewa Podolska , dzieci jej się wyłączyły to znaczy, że wszyscy pobrali pieniądze niszczyć życie ludzkie i zamieniono ją na mężczyznę co połączono z Ewą Kornaszewską , którą siostra nazwała mężczyzną podobnie jak Ewa Eugster nazwała siebie mężczyzną. Pani Ewa Podolska się rozwiodła, a jej męża Wacława Podolskiego podstawionego pod jej ojczyma Wacława Mieszała, którego żona Aniela została podstawiona pod moja babcię Aniele Mazurek pod działkę 27, aby ukryć matkę mojego dziadka księżną Radziwiłł za Glińskimi babci ojcem zagłodzonym w Twierdzy Przemyśl co spowodowało tajne prowadzenie spraw przez wojsko i moje akta na Bożena Bochyńska są ściśle tajne jako Akta STAR , które wydano dla sekretarki US , aby mnie udawała co jest naruszeniem dóbr osobistych i ochrony danych osobowych również moich rodziców, których akta wydano dla sekretarki i podmieniono moją mamę Filomenę na Bożenę , a obecnie na Jadwigę jako spadkobiercę wstawiając państwa Kaczyńskich z mafią sekretarek i komorników wstawiając na stajnię w Pałacyku w Szczekarkowie mafię pruszkowską. Takie podstawienie spowodowało, że premier Beata Szydło i Kanclerz Niemiec Angela Merkel upozorowano na mężczyzn co można odebrać, że panie chodzą w spodniach nawet w dyplomacji.

Dokładnym przejściem na mojego męża konta przez Ewę Kornaszewska jest podstawienie pod moje dane jako Bożena Bochynska według podpisu w paszporcie Bochyńska i podstawienie jej za żonę mojego męża w Szwajcarii jako Jerzy Dariusz Kazmierczyk. Dlatego , gdy chcieliśmy się pobrać w Szwajcarii pan Janusz Smyczyński powiedział, że nie wyjdziemy już Ambasady, gdyż nas zlikwidują. Dlatego przesłano naszą sprawę z SO Kielce IC 26272/10 do SR Starachowice INs716/10 do sprawy z powództwa Maksalon Waldemara, który dorabiał dla nich sprawy i zamiany sekretarek na księżniczki. Z tego powodu Ewa Eugster w Zurychu jest podstawiona za żonę mojego męża i pod jego konto bankowe w Credit Suisse AG z którego mąż w 2005 roku wydal 300,- tysięcy złotych za co został skazany w SO Toruń IIK 164/11, gdzie nie wykazano dokumentu przelewu bo go nie było, gdyż pieniądze były uruchomione w 2004 roku czyli rok wcześniej ze Szwajcarii. Pan Janusz Smyczyński podstawiony jest na gwałt jako Jan i podstawiono szereg niewinnych osób jak Jan Kasprzyk i Jan Dąbrowski, Jan Tarnowski mój dziadek podstawiając mojego syna Jakuba Jana Kornaszewskiego , że zgwałcił Annę Marię Piórecką podstawiając osoby pod odszkodowanie jako gwałt w tym Jan Śledzik, który nie żyje i podstawiono papieża Jana Pawła II, któremu dorobiono dziecko, które jest jego chrześnicą Magdę Kozłowska pod którą podstawiono moja córkę Martę przez akta medyczne Kielcach zamieniono Martę Piórecką na Magdę Piórecką i podstawiono sąsiadów córką Magdą Kozłowską w Krakowie.

Policja zabrała dokumenty akredytyw , gdyż zostały uruchomione., a męża skazano i mnie tajnie, aby wprowadzić sekretarkę Urzędu Skarbowego z byłym mężem Dariuszem Pióreckim obecnie Kornaszewskim , który miał wyrok o znęcanie się , który zamierzano podłożyć dla mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z robiąc z niego złodziejaszka czyli atrybuty byłego męża przez mecenas Martę Sztachelską z Torunia, która zamiast bronić to zaskarżyła męża uznając akt oskarżenia prokuratury w Toruniu VDs 31/07 za słuszny przed sądem w Gdańsku czego motywem jest kradzież pieniędzy rodowych do których prawo moi rodzice nam przekazali. Zrobiła po mecenas Marta Sztachelska jako obrońca z urzędu co oznacza , że pozorowała moją zgwałconą córkę Annę Marię Piórecką w celu podstawienie jej ojca Dariusz Pióreckiego, który był w młodości nazwany cinkciarzem tak jak nazwany jest ojciec Zuzanny Maksalon , która jest córką Anny Marii Pióreckiej z W. Putin co kryje były mąż z sekretarką Urzędu Skarbowego, który ukrył kradzione pieniądze.

Doszło do manipulacji na całym świecie, gdzie kradziono pieniądze przez podstawienie Żydów pod wymordowane rodziny arystokratyczne zawłaszczając mienie przez fabrykowane w sądach działy spadku przez Żydów działających w jak organizacje przestępcze zawłaszczając carskie i cesarskiej rodziny Niemiec oraz książęce mienie przybierając nazwiska wymordowanych członków rodziny.

Spowodowało to wyprowadzenie pieniędzy i majątków ziemski na wybrane osoby pochodzenia żydowskiego, które tymi pieniędzmi prześladują narody ukrywając to przez stwarzanie pozorów antysemityzmu co jest widoczne w USA w wypowiedziach prezydenta Donalda Trump czego zaprzeczeniem jest pobicie 15 dziennikarzy siedzących przez policję Izraela na koniach .

Celowo są stwarzane pozory antysemityzmu, aby ukryć zaplanowane jego wprowadzenie w przyszłości co miało skutkować wprowadzenie antysemityzmu do zniszczenia Żydów w celu odebrania skradzionego mienia carskiego wyprowadzone na wytypowanych Żydów, którzy posługując się sądzie naszymi danymi osobowymi i naszych rodzin, aby nas oskarżyć za ich działania idąc dalej za zaplanowane zamordowanie narodu żydowskiego, którego potraktowano jak robaki, które żywią się zlotem, które po spaleniu pozostawiają złoto.

Jest to nazwane przez Bohdan Żakiewicz jako bakterie, które zjadają złoto, które po upieczeniu pozostawiają złoto. Jest to obraz to powrotu do przeszłości, aby obecnie nowszymi metodami w sposób ukryty doprowadzić do eksterminacji osób, na które wyprowadzono pieniądze przez umieszczenie ich w zakładach psychiatrycznych do podmiany danych osobowych co zaplanowano ukryć w ekskluzywnych domach starców dla bogatych Izraelczyków w Polsce, których mienie miało być odebrane. Do tego celu posłużono się syndykiem masy upadłościowej w METRON SA w Toruniu , którego połączono z Invest Bank SA , którego prezes był prezesem METRON SA i wykreowano zaskarżenie syndyka przeciw mężowi Jerzemu Kaźmierczyk w 2008 roku co nie ma uzasadnienie prawnego jako SO Toruń IIK 164/11 prowadząc sprawę tajnie w SO Łódź , gdzie pobrano 10.000,- PL z SO Kilce IIIK 207/07 co jest powieleniem jednej osoby na trzy do pobierania tajnie pieniędzy w Łodzi jako windykacja na dane Bożena Piórecka precjoza carskie w PEKAO SA do finansowania budowy domów przez Andrzeja Pachowskiego z ulicy Strzeleckiej 4 mieszkania 4 co oznacza, że on z Bohdanem Żakiewicz dorabiał opinie psychiatryczne , gdyż wykorzystano w ZUS jego weksel Piotra Bukat i podmieniono moje dane na Bożena Piórecka z domu Mazurek cofając pokolenie na mamę i podstawiono przez służby Filomen Bochyńska z domu Mazurek żona Józefa Bochyńskiego zamienionego na Józef Mazurek przez Urząd Miasta Starachowice co miało skutkować uszkodzeniem ciała mojej córki Marty McElligott podstawionej pod moje dane osobowe, aby powtórzyć historię.

Z tego powodu wydziedziczyłam wszystkie dzieci co znaczy, że sędziowie w Polsce przekroczyli prawo zamierzając mordować za zgodą Kościoła. Maria Szonert miała być podstawiona pod notariusza Marie Arczyńską i Grzegorza Arczyńskiego do wstawienia pod Grzegorza Rasputin a pod księcia Feliksa Jusupow wstawiono Feliks Maksalon za którego wstawiono Waldemara Maksalon i Jerzego Bochyńskiego z Katowic przez akta medyczne na uciętą nogę i wstawiono na Iłżę Ewę Cichocką z domu Mirowską pod Ewę Eugster, która zmieniła nazwisko na Ewa Jakubczyk i podstawiono Ewę Idziak siostry córkę pod paszport Ewy Kaźmierczyk córki męża

na konto mojego męża w Zurychu. Podstawiono Rado Maryja jako syreni śpiew , aby ściągnąć ludzi i dokonano zamiany i zamieniono prawdziwą arystokracje mordowaną na arystokrację ducha czyli podstawiono Żydów pod Judę pod kradzione mienie Judy, których zamierzano zwabić i zamordować, aby odzyskać pieniądze jako zamiana mocy, aby wykazać DNA carskiej rodziny dla faszystów przez gwałty jako Lebensborn łącząc Pałacem w Białaczowie. W Toruniu sędzia Wojciech Pruss nie uznał prawdziwej arystokracji przedkładając fałszywe opinie psychiatryczne, gdyż promowana jest w Toruniu fałszywa arystokracja ducha przez Radio Maryja jako podstęp do podmiany arystokracji z krwi na Żydów mając w ręku dzieci z gwałtu do manipulacji. Męża nie wymieniono w Stowarzyszeniu Źródło w którym był członkiem. Doszło do skarżenia męża w celu pozyskania pieniędzy przez Stowarzyszenie Źródło na finansowanie terapii zajęciowej w zakładach psychiatrycznych.

Adres Strzelecka 44 w Warszawie miał się odnieść do sprawy Pc 44/13 co oznacza plan zamieszania prezydenta Polski w gwałty co jest zwykłą analizą faktów.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. Mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s