Zwrot Pałacyku Zarządcy

Szanowny Panie Prezydencie

Pan generał Aleksiej Nikołajewicz Kuropatkin podstawiony został pod mojego dziadka Aleksieja Romanow , który wysterował jako Franciszek Bochyński jak również jego ojce car Mikołaja II Romanow.

Kuropatkin był ministrem wojny i dowódcą brygady  strzelców w Turkistanie co jest połączone jako Turek, który rozgrywa gry w szachy jako Aaron Nimzowitsch urodzony w Rydze co spowodowało podstawienie Aaron La pz pod akredytywy męża z Rygi i pod weksle męża Jerzego Kaźmierczyk wstawione na Afrykę pod Kuropatkin za którego wstawiono Józefa Kowalskiego i Jana Kowalskiego pod dane mojego taty i dziadka i podstawiono ich na firmy męża, Pan Aaron Nimzowitsch  jest przedstawiany  jako dwie osoby w publikacji co wykazuje,ze jest podstawiony pod Euwe za za niego wstawiono Afrykańczyka co spowodowało włamanie się na moje konto przez Afrykańczyka, aby pozorować męża i ukryć wstawienie Baracka Obama i jego córki Michael na Kanadę. Kuropatkin był w Algierze podobnie  jak  mój chrzestny Józef Kowalski i Bohdan Żakiewicz , który  podstawiono za mojego tatę, który był zatrudniony w SOF-ART sp. z o.o.  jako rozgrywający partię szachów i podstawiono na firmy mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozując,że mój tata Józef Ludwik Bochyński i mama Filomena Bochyński żyją i są spadkobiercami po mnie i mężu  podstawiono chrzestnego jako rozgrywającego danymi osobowymi moich rodziców. Według e-maila ju@ oznacza, że jest Józef Kowalski  podstawiony bezpośrednio podstawiony pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako  Jurek , a Euwe oznacza Ewa w systemie zamieniono na mężczyznę

Aaron .jpg

pod którą jest podstawiony Aaron La Paz określony jako Lech Kaczyński, który nie żyje i podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego pod drugie imię. 

Mój tata był znakomitym szachistą.

Złożyliśmy wniosek o zwrot Pałacyku Zarządcy co spowodowało podstawienie za nas innych osób, które pobierają pieniądze. Zamierzano wprowadzić na wzór pentarchii czyli rządy pięciu jako system mocarstw europejskich 1815-1860 i podstawić jako pentapolis jako pięć miast,od czasu Ptolemeuszów nazwa północnego greckiego obszaru Cyrenaiki  i określenie również pięciu największych miast filistyńskich co zamierzano powielić na dwa jako 1/2 jako 10 mocarstw pod nas dwie siostry córki Józefa i Filomeny Bochyńskich.

Z wyrazami szacunku
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 02.05.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Pałacyk Zarządcy w Starachowicach na Konstytucji 3-Maja 15

Szanowny Panie Prezydencie ,

Przesłaliśmy dokumenty i nasze pismo , które umieściliśmy w internecie co spowodowało reakcję , której można było się spodziewać, że zadzwoniono do mojej teściowej z wydziału finansowego z Urzędu Miasta Starachowice województwo Kieleckie do Miedzna Drewmniana 244, gmina Białaczów województwo Łódzkie na telefon mojej teściowej Łucji Kaźmierczyk, którą wstawiono jako Łucja Kaźmierczak przez błąd dokonany przez mecenasa Łukasza Drapisz z Kielce.

W piśmie wskazałam pracownika Beatę Duda , gdy chciałam się spotkać z prezydentem miasta na co nie otrzymałam zgody i proponowano daleki termin i wprowadzenie przez Beatę Duda do prezydenta miasta , który jest kolegą mojego syna Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski, który zapytał przez internet , czy odbiorę jego PIT z pracy w Kielcach, który obecnie jest w Irlandii.

Nie wyraziłam zgody, gdyż Urząd Miasta podmienił mojego tatę Józefa Bochyńskiego na Józefa Mazurek a byłego męża czyli ojca dziecka Dariusza Pióreckiego obecnie Dariusz Kornaszewski sąd upozorował na Bochyńskiego pozując skargę moich rodziców przeciwko Bochyńskiemu zamiast Pióreckiemu co podłożono dla mojego męża do SO Kielce IIIK 207/07 i upozorowano mojego syna Jakuba Kornaszewskiego i moją córkę Martę wówczas Bochyńską za spadkobiercę po moich teściach Janie i Łucji Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej 244 jako Kaźmierczak.

Moich teściów podstawiono za spadkobierców po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk i po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i podstawiono za nich moje dzieci, gdyż były w Szwajcarii u nas w 2005 roku. Moja siostra Beata Idziak zadzwoniła do moich teściów mówiąc nieprawdę, że miałam zapalenie opon mózgowych czyli to co się stało przez sfabrykowane dokumenty do renty co zdementowałam do sądu w Krakowie, a renty nie otrzymałam gdyż wykazano, że jestem zdrowa i mogę pracować , ale podstawiono inne osoby co wynika z błędów pisarskich, które to osoby pobierają na fikcyjne dane świadczenia co powoduje niszczenie gospodarki kraju, gdyż zwielokrotnia się jedną osobę. W przypadku wykazania prawdy budżet zyskuje i jednostka godniej żyje. Z powodu telefonu mojej siostry do teściów, osoba pozorująca musiała powtórzyć zdarzenie co oznacza, że telefon był do teściowej z działu finansowego Urzędu Miasta Starachowice aby upozorować rozmowę mojej siostry Beaty Idziak jako Beata Duda ze Starachowic, gdyż podstawiono sekretarkę Urzędu Skarbowego pana Ewę Kornaszewską z domu Niewczas, która skarżyła męża udając mnie, a Paweł Krzymowski w Toruniu upozorował, że mąż skarży mnie w sprawie SR Toruń IIK467/15 podmieniając moje dane na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, którą to sprawę dla nas umorzono i prowadzono na podstawione osoby.

Powodem jest podstawienie jej pod moje dane i oddanie Pałacyku Zarządcy na który podłączono media prąd, wodę , gaz za co mnie obciążają na rożne błędy pisarskie.

Przejściem jest pani Ewa Kornaszewska z domu Machowska, która pobrała kredyty na dom jej ojca pana Niewczas według informacji od znajomych moich rodziców nie podzieliła się z bratem i zlicytowano nieruchomości po panu Niewczas co zakupiła osoba z Radomia na ulicy XX-lecia, której zamierzano zmienić nazwę , aby podstawić Bohaterów Westerplatte 11 jako błędy w mojej poczcie. Pan Niewczas miał dom w obrębie osiedla Stadion naprzeciw pana Waldemara Maksalon, który mieszka na Bohaterów Westerplatte 8/2 natomiast 8/3 był adresem służb jako Stefan Mazurek, który pozorowany był na brata mojego dziadka, którego żonę upozorowano na Radziwiłł co określił jego syn, który nadużywa alkoholu a sąd upozorował go na sędziego wpisując jako przewodniczącego , aby podmieć na mojego dziadka , który był kuratorem w sądzie i podstawiono pod jego ojca Stanisława Tarnowskiego, który występował jako Mazurek. Spowodowało to, że w 1999 roku dziadek Franciszek Jan Mazurek umiera i podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego z sekretarką Urzędu Skarbowego , która wówczas była określona jako kochanka Dariusz Dąbrowskiego następnie jako kochanka prawnika jako częsty gość w biurze komorniczym, gdzie dokonywano fikcyjnych licytacji do Banku Ślaskiego w której to licytacji byłam obecna a komornik prosił, abym ogłosiła na korytarzu ,że licytacja się skończyła z powodu braku licytantów czego nie zrobiłam bo nie jestem pracownikiem biura komorniczego co jednak zrobiono. Na drugi dzień była prawdziwa licytacja, gdyż komornik odegrał scenę przed właściwą licytacją, na której był przedstawiciel Banku. Celem jest wielokrotna windykacja do pobierania pieniędzy z kont bankowych co miało obecnie doprowadzić do licytacji na Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie nie ma żadnych mediów , aby ukryć plan zlicytowania pałacyku , który na mnie jest odzyskany i podstawiono sekretarkę Urzędu Skarbowego panią Ewę Kornaszewską, która miała mnie teraz zaskarżyć , aby to ukryć i to ,że skarżyła mojego męża przez podmianę akt w SR Toruń IIK 467/15. Wykorzystano fakt, że wynajmowałam mieszkanie na Majówka 25 i podstawiono pod licytacje jako Majówka 1 przez PKO BP , aby podstawić fikcyjny adres wytworzony przez szefa prokuratury, który został zwolniony pana Grudniewskiego jako Nad Kamienną 1/1 w piśmie na Bohaterów Westerplatte 1/1, które powielił tradycyjnie na Nad Kamienną 25 co jest również połączeniem z Krakowem , gdzie pisma z Prokuratury Apelacyjnej kierowano do niższej instancji w Krakowie co wynika z podmiany adresu Nad Kamienna 25 na Pasternik 100 co jest połączone z cmentarzem w Krakowie i takie dokumenty podłożono, aby pozorować, że dziadek prowadził sprawy w Krakowie. Dziadek był zwolniony z wojska i podłożenie dokumentów strzelca co jest podrobieniem dokumentów na Franciszka Jana Mazurek.

Prosimy o wystąpienie pana prezydenta Polski o oddanie pałacyku dla nas, gdyż zamierzano podstawić windykacje na pałacyk i podstawić mojego syna pod mojego teścia i moją córkę za moją teściową , gdyż Urząd Miasta pomienia windykacje na weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co powoduje przejście na Szwajcarię na konto w Zurychu przez Miedzną Drewnianą 244, nie ma innego przejścia.

Działanie takie spowodowało wytworzeni małżeństwa mojego syna z jego siostrą oboje moich dzieci co powodowało dorabianie dla dzieci gwałtu przez Kościół Katolicki, który uczestniczył w kabale w czym kościół nie może uczestniczyć.

Z ego powodu pozowano, że mąż mnie pobił i dorobiono fałszywe akta psychiatryczne, aby sekretarka przejęła mienie i wprowadziła moje dzieci w kabałę. Z tego powodu ukrywane są windykacje na nazwisko Bożena Piórecka pozorując, że nic nie miałam , aby ukryć , że nie odpisywano długu od majątku.

Sprawy męża nie kolidują, ze zwrotem pałacyku na Konstytucji 3-Maja 15 określanego do mnie przez osobę z pobliskiej ulicy jako Bohaterów Westerplatte 11, gdyż usunięto numer 11 z ulicy zastępując powielenie sąsiedniego numeru przez wpisanie A. Opisana sytuacja jest wyjaśnieniem w jaki sposób syn Stefana Mazurek , który nie miał umocowań prawnych podał się za spadkobiercę robiąc podział na osiedle , który miał zrobić Urząd Miasta. Spowodowało to , że pan Waldemar Maksalon w 2001 roku rozpoczął zniesienie współwłasności na ulicy Nad Kamienną 25 za życia mojej babci Anieli Reginy Mazurek i upozorował babcię na siostrę jego drugiej żony Alicji Maksalon z domu Kowalska zamienionej na Mazurek przez prokuraturę. Spowodowało to , że Stefan Mazurek został upozorowany po śmierci fabrykując dokumenty, że robi spadek na mieniu mojego dziadka kryjąc domkami , aby podzielić Nowowiejską i odnieść się do ukrytej sprawy prowadzonej przez Maksalona , który zakupił od Urzędu Miasta swoje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 8/2 , gdzie pod 8/3 mieszkały już inne osoby co zamieniono na dział spadku jako podział idąc pasem gruntu w kierunku Pałacyku , aby dorobić geodezyjne mapy do ukrycia starych map, gdyż podzielono terem Pałacyku na ½ i na jednej części ½ wybudowano Przedszkole naprzeciw domu Maksalona i Niewczas, którzy wprowadzili sekretarkę US pozorując spadkobiercę na ulicy Nowowiejskiej.

Przedszkole spowodowało wstawanie nauczycieli w celu zamiany na Skarżysko-Kamienna na Elżbietę Włodarczyk, która mieszkała w Przedszkolu na ulicy Rynek pozorując ją na Elżbietę Bochyńska-Kaźmierczyk, gdyż tak wprowadzono moje dane na Starachowice i Toruń jako windykacja o milion nawiązki , aby to ukryć i ukryć developera, który sprzedał Skarżysko-Kamienna, aby ukryć Franciszka Bochyńskiego czyli cara Mikołaja II Romanow , za którego po zamachu występował generał Aleksiej Nikołajewicz Kuropatkin absolwent Akademii Sztabu Generalnego wysłany na studia do Europy Zachodniej i Algieru, który był nauczycielem w Wąchocku jako Franciszek Bochyński , który zmarł niewidomy. Franciszek Bochyński był nauczycielem w Wąchocku co spowodowało podstawienie 18 nauczycieli ze Starachowic do Nowego Jorku i ukrycie za mecenas Ewą Tkaczyk i jej mężem Cezarym Tkaczyk jako SSE Starachowice co łączy z taki strefami na świecie obecnie jako Parki Technologii pod które podstawiono licytacje przez Kielce na Miedzną Drewnianą 244 kryjąc w Starachowicach, gdzie podstawiono mojego teścia za którego wstawiono mojego syna Jakuba , który prosił o PIT co by spowodowało pozorowanie, że robi obroty w Polsce i tu pracuje podczas, gdy jest w Irlandii.

Połączono podział terenu Pałacyku i Przedszkola z Przedszkolem w Gumi Schlos koło Berna w Szwajcarii, gdzie obok jest Pałacyk Gumi Schlos, gdzie nas skierował ksiądz Krystian Gawron z Misji we Fryburgu, gdyż tam znajdowały się korony brata pradziadka Pawła Romanowa za którego wstawiono Pawła Krzymowskiego, który mnie skarży w SR Toruń IIK 467/15 na podmienione dane osobowe pozorujć, że robi to mój mąż przez zapis sądu, aby ukryć wyprowadzenie mienia w Szwajcarii jako windykacja mojego męża , którego zamierzano zabić.

W dokumencie zawiadomienia z sądu do SR Toruń IIK467/15 nie występuje Paweł Krzymowski co oznacza, że upozorowano, że nie żyje i podstawiono Pawła Idziak i Pawła Kaźmierczyk wstawiając alimenty jako licytacja na moim mieszkaniu carskiego mienia dlatego pani mecenas Marta Sztachelska wystąpiła przeciwko mojemu mężowi, gdyż została podstawiona pod moją córkę i siostrę męża. W tym celu zamierzano wprowadzić pana Andrzeja Dudę ze Starachowic przez Krzysztofa Dudę , aby przejść na buty i wstawić licytacje na Krzysztofa Daniszewskiego, aby pozorować Krzysztofa Radziwiłł , aby przejść na konto Bożena Piórecka, gdzie PEKAO SA przysyła wyciągi co oznacza podstawienie Krzysztofa Daniszewskiego pod Dariusz Piórecki obecnie Dariusz Kornaszewski. Działania są dowodem wytworzenia windykacji, aby pozorować, że mąż mnie skarżyć i zamienić mnie na męża , aby pozorować, że męża skarżę i wstawić sekretarkę US w SR Toruń IIK 467/15 i SO Toruń IIK 164/11.

Pan Kazimierz Bania stwierdził, że za bezcen sprzedadzą nam Gimi Schlos pałacyk z zawartością muzeum , abyśmy nie mówili o koranach i ich nie skarżyli, które tam są, gdzie nas wysłał ksiądz z Misji, ale wejście było zamknięte, a okna przysłonięte w muzeum z hotelem, którego właściciel obecnie już nie żyje. Ten pan już nie żyje, gdyż osoba , która podała się za córkę wysłała swojego ojca do domu starców mimo że był zdrowy i bogaty co oznacza podmianę dzieci i sposób eliminacji ludzi.

To samo zamierzano zrobić dla nas, gdyż podały się inne osoby za moje dzieci i zabrały część rzeczy mówiąc do sąsiadów , że ja nie żyję co zrobiono również w innych częściach miasta w tym w bibliotece mówiąc, że jestem pochowana na Bugaju tam , gdzie moja mama. Pan Andrzej Pachowski poinformował nas, że w Warszawie w telewizji pokazano korony Pawła Romanowa w prywatnym muzeum w Szwajcarii tam , gdzie byliśmy. Pan senator Stelmachowski nie był przyjacielem moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, gdyż się nie znali.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą wraz mężem do pana Prezydenta Polski o podjęcie działań celem zwrotu pałacyku zarządcy, gdyż jest połączony z pałacem mojego dziadka i oddano go na nasze dane osobowe innym osobom dokonując pomyłki pisarskiej przy jednakowym pesel co próbowano ukryć jako niezgodność pesel w sądzie, aby wprowadzić sekretarkę Urzędu Skarbowego. Dalsze działania prowadziły do wymordowania naszych rodzin i odpowiedzialności rządu, który pozoruje, że my nie żyjemy i dlatego męża skazano a mnie wysłano groźby przez byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego.

Doszło do zamiany stawu fabrycznego na Zalew Pasternik , aby pobierać pieniądze jako windykacja na wodę i ukryć podmianę adresu Nowowiejska 31 na dawny adres Pasternik 31 jako windykacja na wodę pod adresem Nad Kamienną 25 co połączono z Krakowem jako Pasternik 31 na drogę w Krakowie i wstawiono oznaczenie elektryków jako Pasternik 100 co połączono z cmentarzem w Krakowie , aby pozorować zakończenie pentagramu w celu zamiany mocy.

Z wyrazami szacunku

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s