Ukrywanie obrotów kradzionymi carskimi depozytami przez KNF jako działy spadku po nas osobach żyjących


Szanowni Państwo

Przesyłamy wyjaśnienia sposobu podmiany danych w sądach i podstawianie działów spadku do ukrycia kradzionych pieniędzy  przez KNF użytych do zakupu banków w  Polsce skazując  właściciela pieniędzy przez sąd na zlecenie polityczne na kreowane akta o gwałt , aby ukryć prowadzoną kabałę przez kościół jako podmiany  rodziny na fałszywą arystokrację promowaną przez Radio Maryja jako agentów wojska określonych jako arystokracja ducha podstawionych pod nazwiska członków naszej rodziny.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 05.05.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Ukrywanie obrotów kradzionymi carskimi depozytami przez KNF jako działy spadku po nas osobach żyjących przy jednoczesnym skazywaniu w SO Toruń IIK 164/11 do pobrania pieniędzy przez podmianę danych osobowych i akt sprawy.

Doszło do podstawienie Ewy Cichockiej i Piotra Cichockiego jako spór pozorując Ewę Cichocką na Ewę Idziak i Piotra Cichockiego na Piotra Idziak pozorując ślub córki z ojcem i wstawiono w to miejsce Ewę Eugster i Piotra Eugster oraz jej odmiany czyli Ewa Eugster z domu Jakubczyk po rozwodzie już jako Ewa Jakubczyk i Adam Jakubczyk jej brat pozorując małżeństwo i podstawiono moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę Adama Kornaszewskiego i Agnieszki z domu Krześniak pod obca osobę z Irlandii Agnieszkę Grabowską, aby podstawić zbieżne nazwisko Grabowska pod jego chrzestnego Henryka Grabowskiego w USA i Danutę Grabowską podstawiając sąsiadów Danutę Gibalską w Starachowicach, gdzie wstawiono moją mamę Filomenę Bochyńską dorabiając jako PS pozorując, że ja to zrobiłam, aby mnie oskarżyć za działania innych. Takie działanie jest oszustwem i mnie wstawiono pod błędnymi danymi osobowymi, aby wprowadzić służby na Czechy, jako błąd „żi” do ukrycia afery żelazo po czym wstawiono na USA chrzestnego Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewski ojca Wiktorii Kornaszewskiej pozorując za dziecko Henryka Grabowskiego chrzestnej Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewski wstawiając pierwotnie Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską chrzestną matkę Adama Stanisława Pióreckiego , mojego syna obecnie Kornaszewski co obecnie zamieniono na drugą żonę jego ojca Ewę Kornaszewską, która miała mnie oskarżyć za użycie jej nazwiska, aby podstawić pod spór w Szwajcarii o nazwę APE UMWELTTECHNIK A.G. z czego wynika, że udawała spadkobiercę na mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk spółkach i dlatego męża skazano w SO Toruń IIK 164/11,a co oznacza, zamiar morderstwa mojej wnuczki. Wynika to z analizy faktów, gdyż wprowadzono Piotra Idziak męża mojej siostry pozorując go na Bochyńskiego i wstawiono jako spór w Starachowicach tworzony przez Waldemara Maksalon na wiele sygnatur , który robi to w imieniu innych, aby kraść pieniądze z konta mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając Piotra Cichockiego pozorując na Piotra Idziak i Piotra Eugster, pozorując, że mnie i męża skarży i wstawiono Ewę Eugster z domu Jakubczyk oraz Ewę Cichocką z domu Mirowską córkę Jadwigi Limanówka z domu Maksalona, pod Ewę Idziak córkę mojej siostry Beaty Marii Idziak, jako spadkobierców na firmach mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w celu jego okradania przez działy spadku na zmordowanych osobach na jego firmach pozorując mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego obecnie Kornaszewski pozorując jego drugą żonę Ewę Kornaszewską na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk do podmiany rodziny, w celu ukrycia kradzieży mienia do wprowadzenia Ewy Cichockiej i Adama Klusek oraz Piotra Cichockiego pozorując, że jego żona Ew Cichocka żyjąca nie żyje, aby wprowadzić ją pod moje dane na Bożena Elżbieta Piórecka na ulicę Nad Kamienną 25 robiąc działy spadku na firmie mojego męża MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. którą dlatego wskazał doktor nauk technicznych Bohdan Żakiewicz były nasz pełnomocnik, aby pobrać pieniądze w USA. Z tego powodu skazano mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , gdyż Bohdan Żakiewicz został podstawiony pod moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską , gdyż pozorował spadkobiercę w USA i dorobił karną sprawę i oskarżył bezprawnie mojego męża, aby pobrać pieniądze w USA wykorzystując medialnie morderstwo dziecka Wiktoria Cichocka do działu spadku podstawioną pod Ewę Cichocką w Starachowicach co powielono na wybrzeże pod innego Piotra Cichockiego pozorując jedną osobę z Piotrem Cichockim ze Starachowic wstawiając byłego burmistrza Końskich Michała Cichockiego pod Michała Kulpanowicz , czyli akta Policji, która dorabia dla struktur UB i SS dokumenty wykorzystując moje skradzione dziecko Michała Pióreckiego, aby wykorzystać moją rodzinę i podstawić w moje miejsce byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego czyli drugą żonę byłego męża Ewę Kornaszewską udającą matkę mojej wnuczki. Ukryto takie działanie przez podstawienie Ewy Cichockiej pod Ewę Kornaszewską, która miała mnie zaskarżyć, aby pobrać pieniądze , co miało spowodować morderstwo mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej , której matka Agnieszka z domu Krześniak wyszła po raz drugi za mąż za pana Janiszewskiego i podstawiono Michała Janiszewskiego jako Kulpanowicz, aby pozorując za ojca mojej wnuczki czyli wykorzystać matkę mojej wnuczki Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak obecnie żonę Janiszewskiego, aby go skazać do wstawienia pania Ewy Kornaszewskiej jako skarżącej czyli dokonać ukrycia oszustwa, aby mnie oskarżyć i podstawić za mojego syna Adam Pióreckiego obecnie Kornaszewski, jego brata Michała Pióreckiego zamieniając na Michał Janiszewski pozorując za ojca dziecka Adama Kornaszewskiego. Dlatego dorobiono Michała Kulpanowicz, aby skazać Michał Pióreckiego i usunąć moich synów , aby ich skazać do niszcząc moją rodzinę i moje wnuczki, aby podstawić pod nią różne Agnieszki, czyli różne osoby za matki mojej wnuczki i wstawiając obroty kradzionymi pieniędzmi na Piotra Idziak męża mojej siostry, ale na firmie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając w Starachowicach Piotra Cichockiego i Adama Klusek. Spowodowało to w przeszłości już zmordowania młodziutkiej panny Wiktorii Cichockiej podstawionej za córkę Ewy Cichockiej ze Starachowic, podstawionej pod Ewę Kornaszewską byłą Sekretarkę Urzędu Skarbowego ze Starachowic czyli drugą żonę byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Dariusza Kornaszewski , który miał wyrok za znęcanie się nade mną i wstawiono dziadka Wiktorii Kornaszewskiej za jej ojca w celu pozorowania spadkobiercy na firnach mojego drugiego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, które zadłużono i pobierane są pieniądze z jego konta w Zurychu w Credit Suisse AG nie odpisując długu do zakupu banków w Polsce wykazując dział spadku po moim żyjącym mężu do wykazania legalności źródła pochodzenia pieniędzy do KNF do zakupu PKO BP SA , PEKAO SA, Raiffeisen -Polbank SA i innych ukrywając w ten sposób pieniądze na finansowanie rządu z carskich depozytów jako windykacja męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Dziś Ewa Kornaszewska chce mnie podać do sądu, aby ukryć obroty na firmie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez Waldemara Maksalon i podstawione przez niego osoby czyli Zuzannę Maksalon skradzioną moją wnuczkę córkę Anny Marii Pióreckiej co miało spowodować likwidacje Wiktorii Kornaszewskiej mojej drugiej wnuczki , gdyż były maż Dariusz Pióreckie, który zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski z nową żoną czyli Ewą Kornaszewska nakłonił mojego syna Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, aby nie płacił alimentów, aby mnie i mojego męża okradać przez wprowadzenie długów na mienie po moich rodzicach, co doprowadziło do licytacji na fałszywe sygnatury, aby wprowadzić sekretarkę Urzędu Skarbowego Ewę Kornaszewską na mienie po moich rodzicach udającą matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej, którą zamierzano zlikwidować, aby oni wzięli pieniądza jako windykacji z konta mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu podstawiając za spadkobierców moich nieżyjących rodziców po moim mężu co jest oszustwem wykreowanym w Sądzie w Starachowicach. . Spowodowało to w przeszłości już podstawienie pod moją wnuczkę Wiktoria Kornaszewska inne osoby jako obca Wiktoria Cichocka, która została zamordowana , co zamierzano powtórzyć, aby pobrać pieniądze i dlatego doszło do skandalu na miarę świata, którego celem jest jedynie pieniądz.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s