List w obronie Narodu Polskiego

Szanowni Państwo

W księdza Daniela   w 13 rozdziale odniesiono się do dwóch starców sędziów z których wyszła nieprawość, którzy skłamali co powielono we współczesnej  Polsce, gdzie sędziowie kłamali co miało  doprowadzić do Likwidacji Polskiego Narodu jako Judy, gdzie zamierzano ojców aresztować i gwałcić kobiety przez Żydów stosujących dwuwierie w celu  zawłaszczenia mienia pozorując małżeństwa. Cytuję Księga Daniela 13,57 “Tak postępowaliście z córkami Izraelskimi, one  zaś bojąc się obcowały z wami. Córka Judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość”. Obecnie mamy łaskę od Jezusa Chrystusa, której nie uznają Żydzi co prowadzi do zniewalania narodów i zmuszania do posłuszeństwa przez terror jako dwuwierie stosowane przez kapłanów. 

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 09.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Listy do Andrzeja Hamana

Doszło do wprowadzenia nowego prawa w stosunku do osób niepłacących alimenty, aby ich zamienić na więźniów w celu wykorzystania ich danych osobowych i ich dzieci do prania kradzionych pieniędzy dla wojska, które dokonuje kradzieży carskich depozytów przez windykacje weksli męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając dzieci na na dzieci byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Dariusza Kornaszewski, którego podmieniono na Andrzej Kornaszewski i podstawiono pana prezydenta Andrzeja Dudę jako zwierzchnika sił zbrojnych pod Aferę Żelazo w Starachowicach jako standardowe działanie armii polskiej, używając moje dane bezprawnie do wprowadzenia licytacji na Bohaterów Westerplatte 1/1 dla fałszywych spadkobierców co powiązano z licytacją Ambasady w Warszawie i Konsulatu w Gdańsku należących do Rosji. Podstawienie Dariusza Kornaszewskiego przez matactwa sądu w Starachowicach spowodowało ukrycie wprowadzanych do Polski pieniędzy z konta Jerzy Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Szwajcarii pozorując śmierć męża i manipulując 0,5% udziałami w APE-CH GmbH w Szwajcarii na dawne moje dane Bożena Piórecka, które przekazał Jerzy Dariusz Kaźmierczyk swoje pieniądze przed ślubem , na które wstawiono spadkobierców po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk moją córkę Martę McElligott i byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego pod którego podstawiono kolejnych prezydentów Polski do zawłaszczania pieniędzy od 13 lat dla armii Polskie i armii USA, której długi są na terenie Polski pod które podstawiono prezydenta Donalda Trump i Lercha Wałęsę a obecnie pana prezydenta . Na Facebook widoczne jest, że moje konto jest zrównane z kontem mojego męża co powoduje samo usuwanie treści pod pozorem regulaminu , który nie przeszkadzał przez 10 lat, a obecnie wprowadził sekretarkę Urzędu Skarbowego i podstawił za żony mojego męża dodatkowo sześć osób jako klonowanie tożsamości w celu zawłaszczenia treści i materiałów, dla wojska , które zawłaszczyło pieniądze przez wstawienie innych żon dla mojego męża. Wykazanie sześciu osób w jednym miejscu a w drugim jedną wskazuje na rozbieżność i dowodzi , że ktoś operuje kontem wstawiając 513 członków grupy, której ja nie zgłosiłam. Jest to dowodem , że ktoś operuje moimi danymi. Pieniądze do Polski wprowadzane są do banku PKO BP SA a wyprowadzane przez bank PEKAO SA co powoduje nie odpisanie pobranych pieniędzy wyprowadzanych przez alimenty podstawiając różne dane osobowe do prania pieniędzy. Z tego powodu wymyślono prawo, aby skazywać ojców do wyprowadzenia pieniędzy, gdyż rząd polski korzysta z kradzionych carskich pieniędzy i jest niezależny do przychodów z gospodarki potrzebuje jedynie dane osobowe Polaków co powoduje eksterminacje Narodu Polskiego przez Żydów i wojsko polskie przeciwko Judzie.

Doszło do posłużenia się Panem Prezydentem, a alimenty są przykładem jak oskarżyć moje dzieci z pierwszego małżeństwa i dorobić im inne rodziny co jest widoczne w próbie aresztowania córkę za alimenty która jest bezpłodna, a list gończy miał być podstawiony pod mojego męża, aby ukryć to co się stało jako podmiana rodziny w celu gwałcenia moich wnucząt przy jednoczesny zamykaniu ich ojców, aby zamykać w więzieniu pozbawiając możliwości pracy i godnego życia. Czyli dokonano podmiany przepisów, aby ukryć dorabiane alimenty do podstawienia córki za żonę jej ojca, aby wytworzyć roszczenia w celu aresztowania córki podstawionej za matkę córki jej brata. Tak wprowadzono do Polski pozorując córkę według kabały za żonę pana Andrzeja Kornaszewskiego wprowadzając na alimenty których nie ma i tak wprowadził kościół dzieci. Tak dokonano podmiany rodziny, aby przez przepisy okradać ludzi i innych skazywać, aby mieć pretekst do grabieży i gwałtu. Przypisy dziś są nawoływaniem do przestępstwa jak niegdyś gwałcono kobiety i zamykano ich mężów przez SS-manów. Można to przyrównać do nadgorliwości Hamana, który zrobił przepis dla Ludu Bożego i zrobił szubienice dla Mordechaja, po czym po uczcie w obecności usiadł na łóżku żony króla Estery, co zostało określone, „czy jeszcze w obecności króla chcesz zgwałcić moją żonę” , po czym sam Haman, który zrobił szubienice dla Mordechaja, sam został tak ukarany. Oznacza to, że przepisy powinny służyć dla Polaków, a jeśli Prezydent działa na szkodę Polski i Rząd powinien odpowiadać całym mieniem swoim jako konfiskata mienia prezydenta wraz z rodziną w przypadku szkodzenia narodowi, aby pamiętał, że bierze odpowiedzialność za podejmowanie decyzje. Moje wnuki nie mają być niszczone przez sekretarki, a kupczenie dziećmi i ich rodzicami jest niedozwolone. Facebook obecnie usuwa za każdym razem teksty nie usuwane od lat czyli zamierzano podmienić moje taksy i wykorzystać dla tworzonej fałszywej rodziny dla Pana Prezydenta, który ma wiedzę kim jest moja rodzina , którą rząd okrada i jest realizatorem Zakonu SS. Zmierzano gwałcić moje dzieci i wnuczki, a ojców i rodziców zamykać w więzieniach, aby dorobić genealogię dla faszystów przerabianych na bohaterów, a bohaterów na faszystów, co się obecnie dzieje , aby ich obciążyć do kradzieży naszego mienia arystokratycznej rodziny z którego USA i Polska nie ma prawa korzystać, gdyż bilionowe długi armii USA wobec carskie rodziny przywieziono do Polski co oznacza, że w pierwszej kolejności muszą być licytowane czołgi i inny amerykański sprzęt wojskowy, który jest w granicach UE na pokrycie alimentów wykreowanych przez posłów PiS, którzy podali się za arystokratów i spadkobierców carskiej rodziny na 99% udziałów APE-CH GmbH i APE UMWELTTECHNIK AG należących do mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego w SO Toruń IIK 164/11 zaskarżył Bohdan Żakiewicz obywatel USA, który podał się za spadkobierce na 0,5% udziałów przyrodniego brata , który jest Niemcem mającym stały pobyt w Szwajcarii pana Dieter Düppenbecker, który otrzymał w Szwajcarii 0,5 % udziałów w APE-CH GmbH z powodu wymogów prawnych, aby osoba mająca obywatelstwo lub pobyt stały była członkiem zakładanej firmy. Z tego powodu doszło do złamania prawa w SO Toruń IIK 164/11 i SA Gdańsk IIAKa3/16, gdzie podstawiono fabrykowane przez prokuraturę dla wojska dokumenty ze Starachowic do wstawienia spadkobierców na 0,5% udziałów APE-CH GmbH i APE UMWELTTECHNIK AG pozorując, że oskarżony Jerzy Dariusza Kaźmierczyk nie żyje wstawiając na 99% udziałów w APE-CH GmbH zlikwidowany Skarb Państwa czyli Żydów przez podmianę jego danych na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w celu podstawienia sędziny Barbary Bochyńskiej i Jerzego Bochyńskiego z Katowic czyli prawdziwe nazwisko Kaźmierczak pod księżną Marię Barbarę Lubomirską spaloną jako holocaust w 1932 roku w Pałacu w Kruszynie przez faszystów w celu pozyskania błogosławieństwa papieża Piusa XI dla Adolfa Hitler.

Postępowanie kapłanów obecnie nie różni się od tego jakie było w starożytnym Babilonie, gdzie Daniel przed królem wykazał w bardzo prosty sposób jak jest oszukiwany co dziś ma odniesienie do operacji bankowych pamiętających wszystkie czynności do okienka kasowego w banku kto fizycznie pobiera pieniądze, i tylko niechęć ujawnienia prawdy przez prokuraturę i sąd wynikająca z udziału tych instytucji kradzieży jest przeszkodą.

Księga Daniela 14,5-22

Powiedział do niego król: “Dlaczego nie oddajesz pokłonu Belowi?” On zaś odrzekł: “Bo nie oddaję czci bożkom uczynionym rękami, lecz Bogu żyjącemu, który stworzył niebo i ziemię oraz sprawuje władzę nad wszystkimi istotami”. 6 Powiedział mu więc król: “Uważasz, że Bel nie jest bogiem żyjącym? Czy nie wiesz, ile zjada i wypija codziennie?” 7 Daniel odpowiedział z uśmiechem: “Nie łudź się, królu! Jest on w środku z gliny, a na wierzchu z miedzi i nigdy nie jadł ani nie pił”. 8 Rozgniewany król wezwał swych kapłanów i powiedział do nich: “jeśli mi nie powiecie, kto zjada te ofiary, umrzecie. Jeśli zaś udowodnicie, że Bel je zjada, umrze Daniel, bo zbluźnił Belowi”. 9 Wtedy Daniel powiedział do króla: “Niech się stanie, jak powiedziałeś”. Kapłanów zaś było siedemdziesięciu, nie licząc kobiet i dzieci. 10 Udał się więc król z Danielem do świątyni Bela. 11 Kapłani Bela powiedzieli: “Oto my odchodzimy, ty zaś, królu, przygotuj pożywienie, zmieszaj wino i postaw. Następnie zamknij drzwi i opieczętuj swym sygnetem. Gdy przyjdziesz rano i nie stwierdzisz, że Bel spożył wszystko, umrzemy my, w przeciwnym zaś razie niech umrze Daniel, który nas oczernił”. 12 Nie niepokoili się oni, ponieważ zrobili pod stołem ofiarnym tajemne wejście, którym stale wchodzili i zjadali wszystko.
13 Gdy więc oni wyszli, przygotował król pożywienie dla Bela. 14 A Daniel polecił sługom przynieść popiół i rozsypać po całej świątyni w obecności samego tylko króla. Wyszedłszy zamknęli drzwi i zapieczętowali królewskim sygnetem, i oddalili się. 15 Kapłani zaś przyszli jak zwykle nocą wraz z żonami i swymi dziećmi, zjedli wszystko i wypili. 16 Król wstał o świcie i Daniel wraz z nim. 17 Król powiedział: “Danielu, czy pieczęcie są nienaruszone?” On zaś odrzekł: “Są nienaruszone, królu!” 18 Gdy tylko otworzono drzwi, spojrzał król na stół ofiarny i zawołał bardzo głośno: “Jesteś wielki, Belu, i nie ma w tobie najmniejszej zdrady”. 19 Daniel jednak uśmiechnął się i powstrzymał króla od wejścia do wnętrza, mówiąc: “Spójrz, tylko na posadzkę i zobacz, czyje to są ślady?” 20 Król zaś powiedział: “Widzę ślady mężczyzn, kobiet i dzieci”. 21 Wtedy rozgniewany król kazał pochwycić kapłanów, żony ich i dzieci, i pokazali mu tajemne wejście, przez które wchodzili i spożywali to, co było na stole. 22 Król więc kazał ich zabić, Bela zaś wydał Danielowi, który go zniszczył wraz z jego świątynią.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kazimierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s