Rządzący oszukują się wzajemnie

Szanowni Państwo

Doszło do świadomych działań premier Beaty Szydło, która ma dostęp do naszych skradzionych depozytów carskich , których Żydzi nie zamierzali dodać doprowadzając do wprowadzenia  wojny , aby wstawić  za moje dzieci dwóch synów pana Dariusza Dąbrowskiego, których zamierzano zlikwidować, aby wstawić rabin Edgara Dąbrowskiego z Nowego Jorku i rabin Galicji czyli Krakowa w Polsce i Nowego Jorku w USA pod wnuki Zygmunta Dąbrowskiego, którego podmieniono na Piórecki i wstawiono rabina Edgara Dąbrowskiego na nasze mienie wykorzystując moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podstawioną pod Dariusza i Agnieszkę Dąbrowskich. Dzieci carskiej rodziny  potraktowano jak kwiatki dla rządzących co jest wykazane jako Kwiatki Zwolskie. Z tego powodu zlikwidowano  i usunięto budynek WKU dawna Resursa , którą wynajmował pan Antonii Dąbrowski na Fundacje i wydawnictwo Radostowa, którą reaktywował jako przedwojenne czasopismo nie mając do tego żadnych praw, ale zamierzał zlikwidować moją  wnuczkę , aby osiągnąć cel do wprowadzeni pani premier Beaty Szydło jak stłuczka z Sebastianem K. do wstawienia sprawy spornej na Łotwę do połączenia z Rosją , aby oskarżyć za działania Żydów partię faszystowską na Łotwie, która organizowała marsz widoczny w TV i przenieść na oskarżenie Kanclerz Niemiec  Angeli Merkel, aby oskarżyć Niemców.

Z tego powodu podstawiono premier Beatę Szydło pod moją siostrę Beatę  Idziak i połączono z Sebastian Dymitr Limanówka, którego matkę Jadwigę Limanówka podstawiono pod moją mamę Filomenę Bochyńską przez drugie imię i połączono z pierwszym małżeństwem Jadwigi Limanówka z Mirosławem Mirowskim szefem WKU w LWP z którym ma dziecko Ewę Cichocka z domu Mirowska. Spowodowało to podstawienie jej ma Warszawę i podmianę na Łotwę pod Sergejew, aby doprowadzić  do zamordowania moje wnuczki pod dział spadku jako licytacja 26 maja 2017 roku w Starachowicach dla fałszywych spadkobierców. Pani premier Beata Szydło prowadząc sprawy sprzecznie z ideą prawicy doprowadzić chciała do podstawienia na Rude Maleniecką , gdyż kradzione są pieniądze przez Alior Bank SA podstawiony pod bank  BPH SA, gdzie były depozyty carskie i książęce , którymi zarządzał Karol Scheibler prawdziwe nazwisko Karol Schreiber, który nie żyje, a podstawione osoby nie są arystokracją, ale zastawiono cesarskie mienie  i księcia Karola Hessen i podstawiono Karol Jacek, Karol Wojtyła, oraz Jacek Wojtyła w Katowicach podstawiony pod Jacek Bochyński homoseksualista, którzy chcieli doprowadzić  do wywołania wojny i zamachu na papieża Franciszka i śmierci mojej  wnuczki obciążając faszystów jajo Niemców i ukryć  to przez sprawę o plakat w Krakowie o usuwanie ciąży, aby podstawić  pod prawo na USA, zaostrzone, aby pozorować mnie na obywatela USA przez TV Trwam , które wysłało numer telefonu, aby głosować na piosenkę, gdzie ja wysłał na e-mail swoją piosenkę “Mamo nie zabijaj mnie” co połączono z Forever Living Products, gdzie wysłałam piosenkę  jako propozycja hymnu FLP. Połączone  to zostało przez podstawienie Katarzyny Świat na Kielce i pani doktor Jolanty Kręckiej ze Starachowic na Łódź skąd pochodzi, aby podstawić  Jolantę Gromek pod Anne Gromek na Niemcy i wstawić  Kraus jako Krause podmieniając moją córkę Martę na Agnieszkę z Irlandii zamienioną na Agnieszkę  Grabowską podstawiając na Rudę Maleniecką powiat Końskie i Kielce i podmieniając pana Dąbrowskiego z Kielc wcześniej z Radomia  na Kraków pod rabina Edgara Dąbrowskiego i  podstawić  narkotyki pod sprawy Dariusza Dąbrowskiego co zamierzano  podstawić  pod dawnego starostę starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego inną osobę. Podstawiono Przemysława Król pod Przemysława Słodkiewicz podstawiony pod Przemysław Dąbkowski polskie historyk prawa sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Naukowego we Lwowie.   Nazwisko Dąbrowski wykorzystano do wprowadzenia nowych osób nie mających nic wspólnego z dawnymi elitami podstawiając Walerię Szmytka z Białorusi przybraną córkę Konrada Szmytka wstawiona pod Dąbrowska Waleria z Kieszkowskich. Podstawiono Jan Henryk Dąbrowski wódz polski 1755-1818 , gdyż matka jego była Niemką co spowodowało podstawienie Kanclerz Niemiec, która  miała być oskarżona i wstawiono Jarosława Kaczyńskiego  pod Jarosław Dąbrowski rewolucjonista polski 1836-1871 oficer rosyjski.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 10.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Oskarżenie prezydenta Polski i wojska polskiego za działania gminy żydowskiej z Nowego Jorku w USA przez wykorzystanie Żydów w Starachowicach Antoniego i Agnieszkę Dąbrowskich jako Radostowa podstawionych pod Wydawnictwo 24 co połączono z Nowym Jorkiem i plantacją czarnego tulipana z wybrzeża.

W związku z totalnym oszustwem dokonanym przez Urząd Miasta Starachowice i SR Starachowice na działce 29 posłużono się moimi danymi osobowymi , aby wprowadzić sąsiadów w celu mojego oskarżenia , gdyż w Starachowice pracują dla Gminy Żydowskiej w Nowym Jorku oraz dla W. Putin . Spowodowało to wykorzystanie wynajęcia przeze mnie mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1 dla Anity Frankiewicz co zostało podmienione jako dług jej zamieniony na dług mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w gazowni czego nie było, gdyż aby przepisać licznik musiałam wypłacić zobowiązania mamy do gazowni co powielono na miejsce gdzie nie ma gazu na Nad Kamienną 25 , aby pozorować inne rodziny. Z tego powodu doprowadzono do wprowadzenia Gminy Żydowskiej na mieszkanie po moich rodzicach pozorując spadkobierców przez zobowiązania Anity Frankiewicz co miało doprowadzić do wprowadzenia W. Putin za spadkobiercę po mnie żyjącej zamieniając mnie na matkę W. Putin, która mieszkała w Rosji na wiosce, gdzie podstawiono weksel mojego męża PPH-APE-Jerzy Kaźmierczyk i windykacje na SOF-ART Sp. z o.o poprzez szkolenia o wsi łącząc z Radio Maryja i księdzem Tadeuszem Rydzyk skąd się wzięła rozgłośnia w Rosji , gdzie wstawiono mojego syna Adam Kornaszewskiego wcześniej Piórecki pod nazwisko jego drugiej żony Sergejew i wprowadzono spadkobierców na garaż na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako rozwód W. Putin z Ludmiłą Putin podstawiając dane Ludmiły Mazurkiewicz zamieniając mojego syna na Adam Mazurkiewicz przez Sąd Rejonowy w Starachowicach. Następne dziecko Jakub Piórecki obecnie Kornaszewski został zamieniony na Syrię przez wprowadzenie danych W. Putin na dziecko Syryjczyka co miało spowodować ukrycie mordowania ludzi i niesienia pomocy charytatywnej przez moje konto i syna w PKO BP SA . Następne dziecko Martę Bochyńską upozorowano na z domu Irlandkę McElligott , aby podstawić jej męża Luck McElligott jako Bochyńskiego i ukryć to w Niemczech powielając dane na siostrę męża Martę Cybulska z domu Kaźmierczyk wstawiając pod Angelę Merkel , którą upozorowano na żonę Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego tworząc rozbieżności wiekowe co jest widoczne we Francji oraz jest połączone z Henrykiem Limanówka, którego syn Sebastian Dymitr Limanówka został podstawiony pod Dymitr Miedwiediew jako połączenie W. Putin z Dymitr Miedwiediew udających spadkobierców po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej i córce Marcie McElligott co połączono z Niemcami określane jako fluidy między W. Putin i Kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Spowodowało to podstawienie Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku na Rosję i połączono z działką 29 w Starachowicach w Polsce jako schemat działania NKWD łącząc z Irlandią jako rekultywacja pola golfowego podstawiając rekultywacje na Lipie Henryk Szyb 1 w miejscu przesunięcia terenu, gdzie znajduje się hałda gliny należąca do Cegielni STARK , która toczyła sprawę o drogę konieczną , którą przegrała z SOF-ART Sp. z o.o, która wykazała możliwość prowadzenia drogi koniecznej przez las i inne miejsca , aby ominąć tereny szybów górniczych. Cegielnia STARK wykazała drogę przez geodetę, która nie mogła być zrealizowana przez komornika , gdyż nie pokrywała się z mapą a wjazd w teren lasku pokrytego trawą doprowadziłby do zapadnięcia się szybów górniczych , gdzie jest podszybie pierwszego i drugiego poziomu zalane wodą na wniosek Rosji w PRL w roku 1964.

Tereny leśne , gdzie stworzono drogę na dukcie nadleśnictwo zobligowało spółdzielnie STARK ,ze po wykonaniu pobrania gliny na cegłę są zobligowani do rewitalizacji we własnym zakresie co zamieniono na windykacje SOF-ART Sp. z o.o. i podstawiono rewitalizacje terenów golfowych w Irlandii i USA łącząc ze strefami ekonomicznymi, gdzie wycięto drzewa pod parki technologi pozorując dla mnie zwrot mienia co oznacza, że zostaliśmy ograbieni za co miały odpowiadać nasze dzieci i rodziny, których dane osobowe użyto do wprowadzenia Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku i prezydenta Rosji W. Putin co ukryto w Afryce jako program Go Afryka. Dokonano przejścia przy wynajmie mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1 przez Anitę Frankiewicz i wprowadzono Helenę Surma do ukrycia przestępstwa przez Sąd Rejonowy w Starachowicach co miało spowodować podstawienie fałszywych rachunków na wodę na i gaz pozorując, że pobieram pieniądze z długu zamieniając działkę 29 pod garażem na Bohaterów Westerplatte 1/1 na domofon 92 na Konstytucji 3-Maja 23/9b co miało obciążyć Teresę Daniszewską i jej męża Krzysztofa Daniszewskiego, którzy zakupili moje dawne mieszkanie, gdzie przysyłane są wyciągi z PEKAO SA na dane Bożena Piórecka jako plus 4 dolary zasilając konto z drugiego banku PKO BP SA na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, gdzie wpływają pieniądze z konta mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu w Szwajcarii co powoduje ukrywanie kradzionych pieniędzy przez bank PEKAO SA co oznacza kartę wiza z którą byłam w Australii, gdzie pobierałam pieniądze przesyłane z kraju , gdzie podstawiono aktorkę , której zmarł mąż. Spowodowało to pozorowanie spadkobierców w Australii i podstawienie Martyny Wojciechowskiej i je córki Marysi pod Marysię Daniszewską , aby obciążyć Teresę Daniszewską i jej męża pod których podstawiono Teresę Szmytka i premier Therese May w Anglii. Spowodowane to jest faktem, że pan Dieter Düppenbecker pracował jako szef koncernu w Anglii i posiada 0,5 % udziałów APE-CH GmbH i APE UMWELTTECHNIK AG pod które podstawiono Bohdan Żakiewicz jego przyrodniego brata pozorując w Polsce sprawę jako pomoc prawną do Anglii co wynikało z umowy jako właściwe miejsce do rozstrzygania sporów , których nie było , a pan Bohdan Żakiewicz wykorzystał nasze pełnomocnictwo i oskarżył męża w SO Toruń IIK 164/11 co oznacza działanie na na naszą szkodę i szkodę firm męża co ukryto w Kielcach w wydziale do spraw przeciwko mieniu policji , gdzie znalazła się sprawa mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przeciwko Bohdanowi Żakiewicz za działania na szkodę firm męża co ujawniło, że podał się Czesław Daleszak za mojego męża i wprowadził jego żonę Lidię Marię Daleszak za moją siostrę Beatę Marię Idziak, a w Szwajcarii wprowadził Bożenę Szwed pracownika Ambasady co miały ukryć fałszywe opinie psychiatryczne dorabiane przez prokuraturę w Tomaszowie Mazowieckim do Kielc, które prowadziły tajnie sprawy w SO Łódź przez fałszywych mężów co spowodowało zaskarżenie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w celu kradzieży naszego mienia rodowego i podmieniono rodziny na Gminę Żydowską Nowego Jorku pracującą dla W. Putin , gdzie ukrywali pieniądze w Afryce jako terem kolonii zakupionej przez mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanow co ukryto przez FSC STAR SA.

Wykorzystano moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską, aby podmienić jej matkę Agnieszkę z domu Krześniak wstawiając na Afrykę jako Wiktoria Hall-Kornaszewska modelkę, czyli jest różnica wieku co ukryto przez podstawienie Zuzanny Maksalon pod W. Putin na Afrykę i Rosję , gdyż jest jego córką co miało spowodować usunięcie moich dzieci , gdyż robione są sprawy potajemnie do wyeliminowania rodziny robiąc działy spadku po moich rodzicach, po nas i po naszych dzieciach przez służby wojskowe i kościelne dla których pracuje Waldemar Maksalon.

Dwoje moich skradzionych dzieci do Kościoła Katolickiego również podstawiono jako uchodźców.

Skradzione weksle męża z firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50,- milionów euro i drugi weksel na kwotę 300,- tysięcy PLN są wykorzystane na szkolenia jako Korpus Kadetów podstawiając mnie za matkę W. Putin i łącząc wioskę jako szkolenia w Radio Maryja z wioską Miedzna Drewniana 244 gmina Białaczów , aby przejść na pałac, aby przejść na Szwajcarię i powielić przez błąd numery na 144 co powiązano z Rosją, gdzie furmanki wyposażono w meble tapicerowane jako odniesienie do wyrobów SOF-ART Sp. z o.o. jako środek lokomocji co połączono ze stajnią, aby przejść na Pałacyk w Szczekarkowie, co pokazano jako zaprzęg Antoniego Macierewicz jako zamiana koni na ludzi. Z tego powodu córka mieszkająca w Irlandii miała doprowadzenie przez policje do Urzędu Skarbowego, gdzie się nie rozlicza w Polsce, co jest dowodem, że zrobiono dział spadku i wprowadzono córkę za spadkobierce na Niemcy co określone zostało przez Lecha Wałęsa jako przewodnictwo Niemiec dla Polski tak jak 1938 roku co skończyłoby się katastrofą.

Prawo nie działa wstecz co jest określone jako Lex retro non agit konstytucja artykuł 42 ustęp 1. Sprawy męża były zamknięte i firma w Polsce zamknięta. Prowadzenie sprawy w Toruniu IIK 164/11 jest przestępstwem sądu, aby podstawić Żydów pod prawa nabyte mojej carskiej rodziny co ukryto tworzeniem wstecz dokumentów. Metron SA został dofinansowany z naszych pieniędzy, które ukradli fałszywi spadkobiercy kryjąc to jako kapitał dłużny w celu pobrania pieniędzy do których nie mają prawa zamierzając obecnie wykorzystać dawny adres zamieniając działkę numer 29 na numer 92 jako domofon już obcych ludzi , których zamierzano obciążyć przez Gminę Żydowską oraz Rosję za dokonane kradzieże przez Żydów, którzy robili film przeciwko mojemu pradziadkowi ośmieszając cara Mikołaja II Romanow pod którego podstawiono moją mamę Filomenę Bochyńską jako odwrócenie mocy i zatarcie śladów po prawdziwej linii genealogicznej mojej cesarskiej rodziny tworząc rozbieżności w latach tak co powiązano z Francją prezydentem Emanuelem Marcon i jego żoną co powiązano z Martą podstawioną pod moje dane osobowe, gdy pracowałam w szkolnictwie , aby pozorować dział spadku na carze Mikołaju II Romanow we Francji w 1923 roku podstawiając Korpus Kadetów pod Szkołę Medialna w Toruniu księdza Tadeusza Rydzyk jako szkolenia w Szkole Medialnej połączone ze Szkoleniami w Zakopanym, gdzie podstawiono moją córkę i siostrę męża , aby pozorować dział spadku. Sąd Najwyższy prowadzi działania zamiast natychmiast uwolnić męża i przeprosić całą naszą rodzinę , gdyż rząd polski kryje Gminę Żydowską z Nowego Jorku, która kryje prezydenta Donalda Trump, którego wydał jego syn syn, że Donald Trump korzystał z banków rosyjskich, które zasilane były w Polsce przez Starachowice i Kielce, które stworzyły depozyty i wydały pieniądze dla innych osób. Z tego powodu amia USA ostrzega wszystkich o włamaniach rosyjskich w sytuacji, gdy w Niemczech wykazano, że to amerykanie wszystkich podsłuchują co spowodowało usuwanie treści z Facebook i ukrycie wpisania 6,- osób , aby podmienić moje dane osobowe przez dom dziecka w Łebieńcu koło Łeby, aby wstawić Hannę Kasprzyk, która miała stworzyć fałszywą genealogię dla moich dzieci a sama została podstawiona pod Barbarę Kowalską , której córka Hanna Siwierska z domu Kowalska nie żyje na nowotwór co podmieniono na moją mamę Filomenę Bochyńską za która wstawiono Hannę Kasprzyk i Jan kasprzyk pod mojego dziadka hrabiego Jan Tarnowskiego za, którego wstawiono papież Franciszka , gdyż dzdek ukrył się jako Franciszek jan Maurek co połączono z drugim dziadkiem Brunon Marian Franciszek Bochyński czyli carewiczem Aleksiejem Romanow co miały ukryc na Łotwie i Rumunii polskie wojska jak niegdyś wejście do Czech. Za Małgorzatę Kowalską stawiono Małgorzatę Kwaśniewską i Małgorzatę Idziak siostrę Piotra Idziak podstawionego pod jego ojca Jerzego Idziak podstawionego pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując śmierć męża w celu zawłaszczenia przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku 99% akcji APE-CH GmbH i APE UMWELTTECHNIK AG jako przejęcie Skarbu Państwa zlikwidowanego w 01.01.2017 roku do Nowego Jorku w USA i ukrycie przez podstawienie nieżyjącego Jerzego Idziak w Katowicach , który pobierał emeryturę z Anglii co wykorzystał Bohdan Żakiewicz , który chciał oskarżyć o to naszą rodzinę co powiedział. Skarżenie męża w SO Toruń IIK 164./11 i wykazanie Bohdana Żakiewicz przez sędziego Wojciech Pruss wykazało sprawcę Bohdana Żakiewicz , który w 2005 roku domagał się ścigania męża w SO Toruń IIK 164/11 i to ukrył podpisując z nami umowę w 2009 roku w sytuacji , gdy pieniądze ze Szwajcarii do Polski były uruchomione w 2004 roku co ukryto, gdyż pieniądze skradziono pozorując dział spadku po mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk co ukryto przez podstawienie danych Jerzy Idziak w Katowicach i Jerzy Bochyński w Katowicach.

Aby ukryć podmianę córki męża na Luck McElligott na Bochyńskiego i byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego podstawiono jego drugą żonę Ewę Kornaszewska jako Laile Sergejew co oznacza prowadzenie tajnie spraw na Łotwie co miało spowodować zamach na papieża Franciszka i aresztowanie naszej carskiej rodziny przez armie amerykańską, kryjącą Gminę Żydowską z Nowego Jorku, która wprowadziła sąsiadów za spadkobierców wykorzystując nieuczciwych sędziów i urzędników w Polsce.

Tak miałam być zaskarżona przez teściową syna sędzinę na Łotwie, która m nie mnie zna, gdyż nie byłam na ślubie dziecka, ale była sekretarka Urzędu Skarbowego Ewa Kornaszewska z domu Niewczas udająca matkę dziecka i był na Łotwie pan prezydent Bronisław Komorowski, który odsłonił pomnik hrabiego Plater w Dyneburgu, gdzie był dwa lata mój dziadek Brunon Maria Bochyński czyli Aleksiej Romanow, który przebywał w Pałacu w Białaczowie, gdzie hrabia Plater był zarządcą co podmieniono na agenta NKWD w 1939 roku zamienionego na właściciela pałacu w Białaczowie przez matactwa.

Podmiana kolejności nazwiska moje synowej Laili z domu Sergejew na Laile Kornaszewska -Sergejew jest dowodem podmiany jej danych z domu na Kornaszewska co miało być podstawieniem na fałszywe linie , aby wytworzyć siostrę Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas z pierwszego małżeństwa Machowska pozorowanej na Bochyńską, co miało służyć do podstawienia sędziny Sergejew z Łotwie jako Bochyńskiej podstawionej pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w celu ukrycia zastawieni carskich terenów na Łotwie pod kredyty.

Spowodować to miało zamach na papieża Franciszka na zlecenie Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku w celu oskarżenia carskiej rodziny co miało doprowadzić do prześladowania chrześcijan i Żydów, którzy grając dla papieża chcieli pokazać, że papież im służy do ukrycia pretekstu zamachu na papieża Franciszka. Podstawiono prace na moście w Warszawie jako połączenie nazwisk osoby z byłym kandydatem na prezydenta Starachowic zbieżnym z nazwiskiem pani Elżbiety Rafalskiej w rządzie polskim do pobrania pieniędzy na fałszywe dane osobowe.

Na Łotwie wykorzystano akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do finansowania dostaw do SOF-ART Sp. z o.o. i budowy Willi Rosochacz , gdzie podstawiono przez Urząd Pracy w Starachowicach państwo Dariusza i Ewę Kornaszewskich na Wille Rosochacz co ukryto przez wstawienie Marty Przygoda pod moją córkę Martę McElligott na Lalę Sergejew pozorując spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk do ukrycia zawłaszczonych pieniędzy przez SSE Starachowice na Łotwie co spowodowało podstawienie Marty McElligott pod dane Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk. Podstawiono moją siostrę Beaty Idziak pod Wioletę Wiatrowską podstawioną pod dane Bożena Piórecka pod które wstawiono premier Beatę Szydło oraz panią Beatę Mazurek na konto Bożena Piórecka w PEKAO SA pobierając pieniądze w Łodzi, czym zamierzali obciążyć Żydzi państwo Teresę i Krzysztofa Daniszewskich, aby ukryć dokonane kradzieże pieniędzy przez rząd polski jako 99% udziałów APE-CH i APE UMWELTTECHNIK AG w Skarbie Państwa wyprowadzonym do Nowego Jorku w USA pozorując śmierć mojego męża, którego rząd polski zamierzał zabić w celu ukrycia kradzieży pieniędzy przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku co spowodowałoby zamach na papieża Franciszka za co odpowiedzialnym byłby rzad polski co spowodowałoby prześladowanie Narodu Polskiego co było celem dlatego dla Polaków nie zniesiono wiz do USA, gdyż celem było obarczenie Polski, aby uzasadnić kradzież Skarbu Państwa jako grzechy narodu co jest sprzeczne z chrześcijaństwem, które zamierzano zlikwidować, aby wprowadzić NWO.

Księga Izajasza 10,1-2

„ Biała prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące, aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mego ludu; by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty!”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kazimierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s