Jedna Karina z Ostrowca zamieniona na Klos w USA Komorowska w Belgii i Kaczyńska w Polsce i Petru jako Petrus jako czarny koń jako zamiana na czarna owcę jako Jezus

Starachowice 11.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Szachy rozgrywane przez gminę żydowska jako wywołanie wojny od Kielc do Gdańska.
Pogrom Kielecki jako mord swoich aby oskarżyć innych dla pieniędzy

Wykorzystano podsiwienie partii szachów Jan Kochanowskiego miedzy Borzuj i Fiedorem zorganizowanej przez króla duńskiego Tarsses, której zwycięzca miał otrzymać w nagrodę rękę pięknej królewny. Podmieniono sytuacje na ruchy polityków do podmiany historii odnosząc się do rurociągu gazowego i dorobionego rachunku na gaz na ulicy Nad Kamienną 25 , gdzie nie ma gazu łącząc z danią jako podstawienie Marii Fiodorowny żony cara Aleksandra III księżniczki duńskiej pod moją mamę Filomenę Bochyńską umieszczając na znaku drogowym obok domu inicjały F.R. przenosząc grób z Danii do St. Petersburga w 2006 roku co połączono z SO Kielce IIK 207/07 pozorując dział spadku na firmie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. W tym celu podstawiono pod moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską córkę Adama Kornaszewskiego inne osoby wstawiając inne osoby , aby odnieść się do książki i do numeru pierwszego miesięcznika szachowego „Szachista Polski” wydanego w lipcu 1912 roku w Krakowie.

Redaktorem i wydawca nowego pisma był Adam Żuk-Skarszewski, natomiast redaktorem działu zadaniowego – Aleksander Wagner co połączono z wypadkiem Magdaleny Żuk w Egipcie podstawionej pod Adam Żuk-Skarszewski na Wydawnictwo i połączono stomatologa w Białaczowie pana Wagnera z stomatologiem Borowskim w Starachowicach i połączono muzyka Ryszarda Wagner i dyrygenta z Ryszardem Kuklińskim w USA podstawiając Wagner von Jauregg Julius austriacki lekarz neurolog i psychiatra , który 1927 roku otrzymał nagrodę Nobla co spowodowało podstawienie Bohdana Żakiewicz pozorując laureata nagrody Nobla przez Polską Żeglugę Morską w Szczecinie co było w wydawnictwie Eurogospodarka redagowaną przez Piotra Waydel. Wstawiono państwa Dąbrowskich przez Nelę co połaczono z Wandą Idziak w Katowicach i Wandą Serwicką w Starachowicach. Ich zamieniono na Wandę Reger Nelską jako prace konkursową , którą podstawiono pod Francję i Kraków podstawiając Edgar Dąbrowski rabin Krakowa i Nowego Jorku jako partia szachów połączona z Raiffeisen Bank SA jako podmiana na Gdynię i pana Karuse, gdzie pracował pan Edgar, którego brat w Wiedniu w radzie nadzorczej banku Raiffeisen przez podmianę danych przez NFZ w Łodzi. Dlatego uderzono celowo pana Borowskiego w Warszawie na zlecenie Żydów, aby połączyć z Towarzystwem Szubrawców jako wolnomularze połączeni z Lożą Szyderców w Starachowicach, gdzie zasiadał aktor z Kielc co zamierzano połączyć Pocztą w Kielcach jako rozpoczęcie wojny prze zabicie kobiety, aby podstawić Bogusławę Bochyńską pracownika poczty zamordowanej w Gibach siostrę Marii Gudewicz zamienionej na mężczyznę pod Bogusława Krasuskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego księcia Radziwiłł , którego oszukał Kościół Katolicki, że jest Tarnowski, aby wstawić Juliusza Tarnowskiego z Kanady pod Juliusza Wagner Austriaka psychiatrę , aby wstawić w Łodzi jako Jolanta Kręcka dawny lekarz w SOF-ART Sp. z o.o. powielając firmę SOF-ART Sp. z o.o. na Łódź, aby podstawić zakład psychiatryczny imienia Mazurkiewicza wstawiając dane Adam Mazurkiewicz ze Starachowic podmienione na Adam Brzeziński , którego wstawiono za Adam Kornaszewski zamieniony na Adam Klusek zamieniony na Adam Kaźmierczyk jako wnuczek księcia Bogusława Krasuskiego czyli księcia Radziwiłł w Ostrowcu ukrywając podmianę zakonu maltańskiego do wstawienia fałszywych Tarnowskich z Kanady jako wielkiego mistrza i jego brata.

Podstawiono Komorowskich jako Karina Komorowska pod moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podstawiając Karinę dziecko z Ostrowca Świętokrzyskiego , które zmarło w zakładzie psychiatrycznym przywiązane pasami , które było w trzech szpitalach i dwóch w Kielcach zamierzając to powtórzyć na naszej rodzinie, aby podstawić mnie i moją córkę pod to dziecko jako przesuniecie pokoleń i wstawić na Danię fałszywą księżniczkę jako żonę króla Danii panią Matylde jako wnuczkę Bronisława Komorowskiego co wykreowano w Prestiż w Krakowie w loży masońskiej czyli szubrawców.

Dlatego podstawiono Igor Putin w Kozienicach, aby podstawić pod Igor Daleszak na Kielce i Kijów na Ukrainie podmieniając na Jegor J. Wagner chemik rosyjski (1849-1903) od 1883 profesor Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, a od 1886 Uniwersytet następnie Politechnika w Warszawie. Morderstwo na poczcie na ulicy Górnej na odniesienie do ulicy Górnej w Starachowicach, gdzie jest przedszkole w miejscu dawnego Domu Kultury, gdzie pracowałam jako Bożena Piórecka co jest dowodem rozpoczęcia wojny od poczty w Kielcach zamieniając w internecie informacje z Kielc jako informacje z Gdańska jako zamiar zabicia papieża i mojej wnuczki przez Polskę, która rozpoczęła wojnę od Poczty w Kielcach, gdzie zabito kobietę zamienioną na Pocztę Gdańską przez żydowską kabałę stosowana w sądach do oszukiwania Polaków , aby podstawić na Pomorze do ukrycia przestępstwa, gdyż cara Aleksandra II zabił Polak, cara Mikołaja II Romanow zabito w Polsce i zrobiono we Francji w 1923 roku dział spadku na majątku carskim, moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich doprowadzono do śmierci ,a ich mienie ukradziono. Mojego męża skazano w SO Toruń IIK 164/11 i dorobiono fałszywe sprawy w SO Kielce IIIK 207/07 fałszując wyrok sądowy na trzy wyroki i prowadzono tajnie sprawy w Łodzi przez syndyka METRON SA z Torunia, gdzie użyto naszych pieniędzy .

Jedna Karina z Ostrowca Świętokrzyskiego  przez zamianę akt medycznych została zamieniona   na Klos w USA,  Komorowska w Belgii i Kaczyńska w Polsce. Pan  Petru został podstawiony jako Petrus jako czarny koń jako zamiana na czarna owcę jako Jezus.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s