Wykorzystanie Elżbiety Doda z domu Gudewicz wnuczki generała hrabiego Murawiew i policjanta Białegostoku męża hrabiny do SO Toruń IIK 164 jako podmiana carskiej rodziny ukrytej w Starachowicach

Szanowni Państwo

Doszło do podstawienia dwóch generałów rosyjskich generała Murawiewa oraz ministra wojny generała Kuropatkin pod zamordowanego cara Mikołaja II Romanow w Polsce i pod ukrytego carewicza Aleksego Romanow żonatego z księżniczką Maria Lubomirska na Jasnej Górze w 1930 roku. W. Putin zamierzał zastąpić prawdę gazetą i rozdając złote zegarki jak car wykorzystując wnuczki generała hrabiego Bohdana Murawiewa czyli Elżbietę Doda z domu Gudewicz żonę policjanta w Białystoku, Ewę Bukrym z domu Gudewicz i Dariusza Gudewicz hrabiego Murawiewa po dziadku w USA za którego podstawiono Bohdana Żakiewicz.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 12.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Doszło do podstawienia Pawła Krzymowskiego pod herb ślepowron, aby podstawić pod herb radwan dorobiony dla państwa Kaczyńskich przez oszustwo jako podstawienie berła jako laska Jakuba, aby wstawić kule jako nazwisko Pikul sprawa SR Starachowice IIKp 314/16 do podstawienia KUL jako jezioro tureckie pod słowo jako szczudło dla ułomnych jako laska zaopatrzona w poprzeczny silny pręt co połączono z maroko jako miara oliwy, kula jako zamiana Ducha Świętego na kule i podstawienie operacji jajko doświadczenia na dzieciach zamienianych na kury. Co połączono z kulą geometryczną jako znak wysyłamy w kosmos.

Pięć znaczeń kula łączy w sobie; jeden- kij do wydobywania wody ze studni, dwa- laska do zwoływania zgromadzeń, trzy- cześć składowa wozu., cztery- kula kamienna lub szklana służyła na Małorusi także w Niemczech Północnych i Skandynawii do wygładzania namitek i tym podobnych części odzieży czyli forma żelazka, pięć – kula nabita gwoździami używają w Tunguzji i Ostajcy jako narzędzie łowieckie co ma odniesienie do kuli karabinowej.

Spowodowało to podstawienie różnych form medycznych jako podmiana akt medycznych do różnych osób tworząc obrażenia aby upodobnić osoby do zamiaru podmiany . Wstawiono Paweł Krzymowski pod moją mamę Filomenę Bochyńską prawdziwe dane z domu hrabina Maria Tarnowska jako imię z bierzmowania i podstawiono Krzymuska Maria z Orzechowskich pisarska polska (1850-1901) i podstawiono Marię Romanow następnie wstawiono księdza Orzechowskiego na parafię Białaczów do podmiany Orzechowskich na rodzinę Podczaskich z Warszawy co stworzyło podmianę Marianny Podczaskiej pod Bochyńską, aby podstawić pod Bogusławę Bochyńską( hrabianka Murawiew) zastrzeloną jako pracownika poczty co podmieniono na Marię Maksalon nieistniejącą i podstawioną, aby podstawić Marie Krasuską z domu Wołek, której brat zmienił nazwisko na Wolski. Następnie podstawiono Krzymuski (radwan) Edmund Karol Feliks prawnik polski 1851-1925 studia w Warszawie w Heidelbergu i Krakowie, gdzie został profesorem prawa procesu karnego w roku 1888, cały swój majątek zapisał Uniwersytetowi Jagielońskiemu w Krakowie. Wykorzystano jego dane do powielania na cztery linie, aby podstawić jako herb radwan pod państwa Kaczyńskich następnie podstawiono Karol Wojtyła i Karol Jacek, aby zamienić na Jacek Wojdyło notariusz w Katowicach i podstawić ostanie imię Feliks Krzymuski pod dorobionego Feliksa Bochyńskiego jako prawnika podstawiając odlewnika Feliksa Maksalon pod Jerzy Brunon Bochyński, aby zamienić jego żonę sędzinę Barbarę Bochyńską z domu Małachowską na Bochyńską z domu do podstawiono pod Krzymuski. Spowodowało to podstawienie byłych służb pod członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności oraz człona Komisji Kodyfikacyjnej , który ogłosił około 30 prac naukowych w języku polskim i niemieckim.

Dowodzi to, że cała podmiana przechodził przez Kraków i podstawiono fałszywych Czartoryskich pozorując muzeum prywatne w czasie komuny w PRL, aby ukryć dygnitarzy, którzy grabili Muzeum Narodowe co jest widoczne w opracowaniach i postępowaniu rządu polskiego.

Wstawiono fałszywych hrabiów Tarnowskich pod Krzywickich , których podstawiono pod herb Leliwa podstawiając pseudonim Leliwa dokonując przejścia na Teodozjusza Krzywickiego pisarza pod herb Leliwa oraz podmianę mojego taty Józefa Bochyńskiego pod Józefa Krzywickiego (1831-1900) oraz drugie imię taty Ludwik Bochyński pod Ludwik Krzywicki ekonomista polski 1859 w Warszawie co połączono z Ireną Krzywicką pisarska polską , która napisała „Pierwsza krew” w 1930 roku oraz podstawiono Kazimierza Banie pod Kazimierz Krzywicki (1820-1883) prawnik skończył wydział prawa w Dorpacie i wstąpił do służby Ministerstwa Spaw Wewnętrznych w Petersburgu. Był głównym dyrektorem Komisji Rządowej do Wyznań Religijnych i miał zasługi w organizowaniu szkół w tym w Puławach. Spowodowało to podstawienie gestapo do Spaw Religijnych i Dzieł Sztuki pana Roberta Weissmann i podstawiono Kazimierza Banie. Dokonano przejścia przez Anderson udając carską rodzinę w Berlinie, aby przejść na miejscowość Anderson w południowo amerykańskim stanie Indiana , gdzie jest przemysł żelazny co łączy z CMC Zawiercie w USA i Szwajcarii , aby podstawić Anderson przez zakład psychiatryczny podstawiając Aleksander Kwaśniewski pod Anderson amerykańskiego lekarza pochodzenia szkockiego (1775-1840) łącząc z szachistą Adolf Anderssen (1818-1879) , który był najlepszym niemieckim szachistą i mistrzem świata, któremu odebrał Steinitz. Był profesorem we Wrocławiu i Berlinie co połączono z Adolf Hitler i błogosławieństwem papieża Piusa XI.

Połączono na Śląsku Krzeszowice pod historie zielonego króla w dzielnicy Katowic, aby podmienić historie Polski i podstawić Barbarę Bochyńską pod Barbarę Krakowiak na Bagno 7 w Warszawie , aby połączyć z Malmoe w Szwecji , gdzie na terenach portowych zbudowano osiedla mieszkaniowe. Zamierzano połączyć mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i siostrę Beatę Idziak jako jedną osobę, aby wstawić za nas premier Beatę Szydło i podstawić pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , którego zamieniono w tym celu na Irenę pod Krzeszowskich oraz Irenę Śledzik pozorując jedną z trzech sióstr dorobionych w Rzymie . W tym celu podstawiono wyrażenie lina do połączenia różnych znaczeń jako forma znaczeń różańca , który jest stosowany w rożnych religiach do podmiany Maryi na Boga i zamiany na Ducha Świętego , który unosił się nad ziemią przy stworzeniu świata.

Z tego powodu podstawiano imiona do ich deformacji w celu połączenia planowanych podmian wstawiając Ewelina, Ewelinuleczka , Mata, Martelina , Martulina, Marcelina itd. Ma to odniesienie do miary tworzonej obecnie przez Żydów, którzy nie uznają Jezusa Chrystusa, czyli nie uznają jego matki Maryi czekając na innego zbawiciela , który już nie nadejdzie. Połączono wezł7y Na różańcu jako starożytne wierzenia robienia węzłów jako przeszkody do tworzenia sieci do złapania ryby jako chrześcijan łącząc węzły na sieci z węzłem kolejowym co połączono z szybkością jako miara jako czas co połączono z pętla tramwajową jako pętla na szubienicy i wstawiono DNA jako sznur.

Linea stosowane jest w anatomii czyli medycynie co oznacza podstawienie osób jako doświadczenia medyczne na kutrach wstawiając ludzi do podmiany np. Wolską podstawiono Ewę Wolską w miejsce Ewy Kaźmierczyk.

Następnie podstawiono w miejsce kolegi mojego syna Jakuba Kornaszewskiego pan Kobyleckiego i podstawiono panią Katarzynę Kobylecką , która miała zamienić panią Katarzynę Kaźmierczyk. Pan Kobylecki został zamordowany w Szczecinie , gdzie zapadły się trzy piętra na zamku książąt Pomorskich, aby podstawić Ducks jako Duce tytuł książąt piastowskich w Polsce z wyjątkiem króla i podstawić Duce jako kaczkę czyli Kaczyńskiego pozorując na rodzinę piastowską i królewską co zamierzał wykazać Jarosław Kaczyński jako czarne serca faszystów włoskich na terenie Pałacu Namiestnikowskiego zawłaszczonego przez wykreowanych Radziwiłł-żydowskich. Wykorzystano różne słowa w różnych językach do podmiany osób. Król grecki basileus łacina rex francuskie roi angielski king włoski re , hiszpański rey, czeski kral, nimiecki Kónig, węgierski kiraly, i podstawiono nazwiska i imiona osób pozorując króla, aby dokonać podmiany z podstawiono lekarza jako medycyna i lekarza dusz jako kapłana została połączona historia Krzeszowskiego pod Jolantę Kwaśniewską i Jolantę Kręcką oraz połączono z Joanną Główkę do podmiany na Joanne Kasprzyk , którą zamieniono na Joanne Śliwka lekarza w celu podmiany jako eksperyment zamiany Żydów na Polaków przez dzieci. Joanne Śliwka podstawiono pod Izabele Śliwińską w celu zamiany Witolda Krzemińskiego na jego żonę Izabelę Krzemińską z domu Śliwińską i podmiany trzech ich synów Łukasza, Michała i Piotra braci Krzemińskich do zamiany na trzy siostry zakonne na świeczniku i podstawiając trzy siostry we Włoszech jako Romów w przyczepie podstawionych na Afrykę jako pod symboliczna zamiana w Rzymie cyganów na carską rodzinę Romanow. W tym celu wykorzystano trójkę rodzeństwa dwie siostry i brata; Wioletta, Marta i Jerzy zamieniony na Irenę , gdzie różnica wieku jest 4, 8 i 12 lata czyli jest zbieżne z zamordowanymi osobami w Rzymie w wieku 4, 8 i 12 lat czyli tak jak w męża rodzinie. Z tego powodu zamieniono męża na Irene, aby wstawić dalej Beatę Idziak zamieniając na premier Beatę Szydło, aby odnieść się do bajek Andersena i historii autora syna szewca. Z tego powodu usunięto moje dane i zniknąć miała moja siostra oraz nasze dzieci, aby wstawić wnuki pod inne rodziny jako łączenie linami jako matematyczne kombinacje podstawiając pod programy bankowe. Z tego powodu podstawiono Maryję na różaniec jako modlitwa , aby połączyć z różańcem jako lek na serce, aby przejść na programy jako podmiana przez akta medyczne w celu pobierania pieniędzy co również się wiąże z operacjami medycznymi jako operacje bankowe, gdzie zamierzano wykorzystać dzieci do zamiany Żydów na Polaków oraz inne narodowości jako zwierzęta jako kury na których eksperymentują medycy. Oznacza to podstawienie fermy kur na Mazurach na fermę w Afryce , gdzie wyjechał poseł PO pan Godson do Nigerii , gdzie wyjeżdżali nauczyciele szkoleni w Irlandii co połączono z wizytą prezydenta Polski Andrzeja Duda i jest połączone z podstawieniem moje wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej do podmiany na Afrykę , aby wykazać DNA carskiej rodziny w Afryce. Dlatego podstawiono wóz cyganów we Włoszech pod wóz jako budka góralska , którą Tytus Chałubiński jeździł z Krakowa do Zakopanego podstawiając pana Mariana Budkę pod Annę Gromek ojca Anny Gromek , a jej matkę Marię Gromek podstawiono pod moją mamę Filomenę Bochyńską, aby wstawić na Niemcy i podstawić na Afrykę jako wóz jako mieszkanie w Afryce podstawione pod wóz Grzymały w Poznaniu co połaczono z Elżbietą Bochyńską z Poznania i MAN , aby podstawić pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk czyli oszustwo. Następnie podstawiono pod wóz Grzymały mojego syna Adama Pióreckiego obecnego Kornaszewski i wstawiono Adam Grzymała-Siedlecki co połączono ze Starą Miłosną i innymi okolicami Warszawy wstawiając dziecko pana Siedleckiego , które było chore podobnie jak Marian Budki, aby podstawić pod Martę McElligott i Wiktorię Kornaszewską moja wnuczkę podstawiając Wincentego Witos który posługiwał się nazwiskiem Józef Nowak podstawionym pod generała Nowak i pod Wincentego Grzymała polityka polskiego (1756-1824) uczestnik Powstania Kościuszkowskiego oraz w 1810 roku komisarz do układów likwidacyjnych z Austrią, w 1815 senator Króla Polskiego co połączono z Grzymisławą żoną Leszka Białego (1207-1258). Podstawiono Joanne Gromek jako Joanne Główka zamieniając na Joannę Kasprzyk , aby podstawić jako lekarza Joanna Śliwka, która miała robić operacje podmiany rodziny przez Żydów, aby podstawić fermę kur pod Cura jako księdza i podstawić budkę wojenną jako „Matka Curage” , której córkę zgwałcił generał i poparzył.

Wstawiono program terapii zajęciowej na wioskach traktując ludzi jako obiekty do eksperymentu. Linea po łacinie linia w anatomii alba , linia biała(kreska biała) przebiegająca przez środek brzucha od dołu ki góry co jest podstawieniem jako alba część ubioru kapłana jako zamiana wartości i łączenie jako lekarza przez operację. Łączenie line angielska miara długości 1/10 całe=0,0254 cm , linea miała długości w Chile 0,2 cm w nowogreckim nazwa centymetra.

Wyrażenie linia wykazuje system dział np.:osłonowy opasujący itp. , dawniej umocnienia granic nap. Wał Hadriana jest połączenie z imieniem papieży Hadrian jako Adrian pod którego podstawiono Adrian Wróblewski i jego siostrę Angelika na cerkiew i połączono z imionami papieży w ilości sześciu co się łączy Hadrianem IV wysłannikiem w 1515 roku do Hiszpanii , aby bronic praw Karola V do dziedzictwa co zamierzano podłożyć pod Karola Wojtyła i połączyć jako wał pod wał Hadriana jako szańce o długości 118 km na przestrzeni NewCastle do Carlisle , aby bronić Brytanie przeciw Piktom. Nazwa mniejszych szańców rzymskich między Cisą a Dynajem co połączono ze spływem Dunajcem. Następnym połączenie jest kwaterowanie SS-manów pod wcześniej wymieniane Wille i połączono z Willami Hadriana jako Adriana Villa kompleks budynków w pobliżu Tivoli pod Rzymem założony przez cesarza Hadriana składa się z pałaców teatrów, term i tym podobnych co połączono z Placem w Chlewiskach oraz SPA łącząc z chlewnią posła Godson w Nigerii, gdzie wyjechała z Irlandii czarnoskóra osoba zakładając szkołę i podstawiono Korpus Kadetów łącząc przez WBK bank w którym pracował wicepremier Mateusz Morawicki przedstawiany w Katowicach symbolicznie z świetlnymi anielskimi skrzydłami jako odniesienie do filmu Alternatywy, gdzie zarządcą domu był pan Anioł.

Podstawiono przedstawicielstwo Konga w Willi Anin dawny Pałac Paderewskiego na Papiernię Suków koło Kielc jako bibuła barwiona czerwienią kongo co połączono z ulicą Francuską jako obecnie ulica Bohaterów Westerplatte 1 co połączono z ulicą Francuską 38 w Katowicach jako Fundacja APEX-STAR co połączono z Kongo Francuskie (Gabun) Afryka Równikowa Francuska i połączono Kongo Kasaj jako prowincja Belgijska ze stolica Leopoldville co połączono z Leopoldem II Królem Belgii i Leopoldem Tarnowskim w Szwajcarii wstawiając Kongo Belgijskie przed 1908 roku państwo Kongo ( olbrzymia kolonia w środkowej Afryce) . Kongo jako mandat Ligi Narodów zamieniono na mandat drogowy w Nowej Wsi przechodząc na Niemcy jako mandat Ligi Narodów części dawnej Niemiec odkryte w 1484 przez Behajma i Diega Cao z Portugalii . Wykorzystano nazwisko Godson jako dobry syn pod Anderson jako Anders i son jako syn i węzłem „s” i i podstawiono pod wóz drzemały jako Adam Grzymała-Siedlecki podstawiony pod mojego syna Adama Kornaszewskiego podstawionego pod Adam Kaźmierczyk jako węzeł w Ostrowcu Świętokrzyskim wstawiając w Warszawie pana Siedleckiego, aby wstawić kawalerię jako wojsko i połączyć akta medyczne chorych osób. Ewa Błaszczyk jako Bożena Piórecka założyła Klinikę Budzik czyli wybudzanie do życia jako podmiana filmu na rzeczywistość , gdzie pod Pałac Radziwiłłów podstawiono Donalda Tusk .

Anderssen Adolf został pokonany przez Steinitz co połączono jako Stein Edith czyli Edyta wstawiając Edyta Maksalon jako kamień jako węzeł. Edith Stein miała imię zakonne Teresa Benedykta od Krzyża błogosławiona (1891-1942) niemiecka filozof i teolog karmelitanka pochodząca z rodziny żydowskiej co połączono z Teresą Daniszewską, aby przejść na mój dawny adres i podstawić papieża Benedykta XVI i połączono z miejscowością Krzyż powiat Kazimierza Wielka herbu pomian , gdzie zamierzała zakupić dom na moje dane Anita Frankiewicz, którą podstawiono za spadkobierce po moich rodzicach gminę żydowską. Edith Stein została aresztowana w 1942 roku deportowana i zamordowana prawdopodobnie w Auschwitz. Prace poświęcone mistyce Świętego Jana od Krzyża miały być podmianą papieża Jana Pawła II jako fenomenologia połączona z metafizyką. Podstawiono policjantów panów Zapała pod knot jako część świecy w Polsce , aby błogosławieństwem świec w Fatimie, aby przejść na węzeł po angielski knot jednostka prędkości stosowana w żegludze międzynarodowej co jest połączone z węzłem marynarskim jako sposób łączenia i mocowania lin oraz jednostka szybkości na morzu, co połączono z grupą komórek zwaną węzłem zarodkowym i ssaków co jest zakończenie podmiany wąskiej drogi chrześcijan pod węzeł Ranviera jako przewężenie. Połączono Karin Kloss w USA z Katarzyną Bond w Ostrowcu Świętokrzyski jako pisarka z Kielc i podstawiono pod Hans Kloss jako J-23 wstawiając papieża Jana XXII pod Hans Chrystian Andersen poeta duński (1805-1875) jako połączenie bajek i wywiadu z bondami jako dofinansowanie co ukryto jako Katarzyna Bajera w FLP i połączono z Katarzyną Tusk i Andrzejem Kornaszewskim za którego podstawiono zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta Andrzeja Duda. To oznacza, że prezydent Polski wykorzystuje moją wnuczkę Wikrorię Kornaszewską obecnie podstawiając do Afryki czyli zamieniając na Viktorię Hall-Kornaszewska modelkę określaną jako królową ciemności podstawioną pod moją siostrę Beatę Idziak.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s