Linus następca świętego Piotra

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

Szanowni Państwo

Doszło  do skazanie męża w SO Toruń IIK 164/11 co jest odmową uwolnienia rodziny carskiej przy jednoczesnej grabieży naszego carskiego mienia przez przez Kościół Katolicki, który  odmówił uwolnienia carskiej rodziny co jest  podważeniem objawień Fatimskich, gdyż papież chciał się stać głową Kościoła Prawosławnego w miejsce Jezusa Chrystusa, a pycha przychodzi przed upadkiem co spowodowałoby wejście Lidera Światowego jako NWO stosując wierzenia egipskie Skarabeusza do czego wykorzystano Magdalenę Żuk podstawiając pod Skarabeusz i zamieniono na sędzinę Magdalenę Jarczyk w Katowicach podstawioną na Katarzynę Kaźmierczyk, aby podstawić  pod księżną Radziwiłł i zamienić  na Romanow podstawiając pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniając jako prosta linia po mieczu zamieniona na czystą linie po matce, aby wstawić  pod NWO jako zamiana mocy i połączyć z linowa pocztą jako urządzenie do przenoszenia listów i papieru w biurach i bankach i policzyć z linowa transmisją jako przeniesienie napędu motoru na maszynę za pomocą liny łącząc linowe kolejki jako urządzenia przewozowe podobnie jak koleje żelazne ze stałym torem co połączono jako kolejki na Szwajcarię  w Chateo Gutsch co połączono jako szyna adresowa w komputerze. Połączono Juliusz Tarnowskiego jako poseł Lipiec w Starachowicach , aby odnieść się do miesiąca julius i połączono z papieżem Linus jako oprogramowanie Linuks    

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 12.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Szanowni Państwo,

Kot czy żuk są to symbole używane starożytnym Egipcie i wstawiono Felis jako kot pod Feliksa Maksalon zamienionego na prawnika do Katowicach jako Feliksa Bochyńskiego przez fałszerstwa w Archiwum w Radomiu podstawiając Jadwigę Kowalską na poczcie jako rozpoczęcie wojny.

Doszło do podstawienia Bohdana Żakiewicz pod Bohdan Bochyńskiego czyli generała hrabiego Murawiew co zostało podmienione na Warszawę na budynek jako dar polskiego narodu dla Ignacego Paderewskiego w Aninie podstawiając herb matki mojej babci księżnej Lubomirskiej z domu Zamoyskiej jako Jelita pod które podstawiono generała Wojciecha Jaruzelskiego, aby podstawić pod generała Murawiew . Miało to spowodować wyeliminowanie osób rodzin z wojska rosyjskiego przy carskiej rodzinie i zastąpić służbami z PZPR. Spowodowało to szereg podmian często niewidocznych jako pomyłki pisarskie do podmiany rodzin i powielenia linii. Podstawiono Bohdana Żakiewicz pod muzykologa Bohdan Pociej urodzonego w 1933 roku i krytyka muzycznego, który stosował fenomenologiczną analizę dzieł muzycznych także audycji radiowych poświęconych muzyce i felietonów, recenzji zamieszczanych w czasopismach co połączono z siostrą Edith Stein siostrą zakonną Teresa Benedyktą od Św. Jana od Krzyża karmelitankę, która zajmowała się fenomenologią pod która podstawiono Edytę Zyśk studentkę z Warszawy aby podstawić pod Adama Kornaszewskiego aby podstawić pod Adam Żuk-Skarszewski jako redaktora czasopisma Szachista Polski i podstawiono Magdalenę Żuk, którą zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach jako odrodzenie życia w Egipcie , które może się stać po śmierci jako zastąpienie rodu Maryi matki Jezusa przez służby wojskowe, które odnoszą się do kultu żuka jako skarabeusza jako odnowienie życia z niczego , który był przedstawiany jako robak , który zjadał ludzi żądnych złota co podmieniono na ród Maryi jako samozapłodnienie co jest podmianą prostej linii carskiej Romanow na linie czystą jako potomstwo pochodzące od jednego osobnika powstałe drogą samozapłodnienia jako połączenie ze skarabeuszem jako podstawienie pod restauracje Skarabeusz przed wjazdem do Łodzi jako odniesienie do religii starożytnego Egiptu co zamierzano podstawić pod Pociej Adam Hipacy (1541-1613) Metropolita Kijowski od 1600; 1588-1593 Kasztelan Brzeski-Litewski od 1593 prawosławny; 1596 unicki, biskup Włodzimierski i Brzeski jeden z twórców Unii Brzeskiej.

Spowodowało to podstawienie na Kraków pod Adam Żuk-Skarszewski jako podmiana znaczeń chrześcijańskich w tym prawosławia na Egipt jako czczenie skarabeusza co połączono z linia czystą jako kwiat skarabeusza i połączono z lotnikami jako linia. Należy zaznaczyć, że u mojego dziadka widniał zapis Adrev Pociecha co spowodowało podstawienie Andrzeja Kornaszewskiego pod Dariusza Pióreckiego , który po zmianie nazwiska na Dariusz Kornaszewski udawał ślub z swoją córką Martą Mc Elligott. Władysław Pociej wstawiono pod Władysławę Mierzanowską czyli prababcię Alicję Hessen-Dramstadt jako brat został podmieniony przez służby. Podmieniono Sebastiana K. na Sebastian Turowski w USA i podstawiono pod Wojciecha Idziak, aby podstawić pod sędziego Wojciecha Pruss połączonego z mecenasem Wojciechem Pociej, aby przejść na zaskarżenie premier Beaty Szydło podstawionej pod moją siostrę Betę Idziak, która skarżyła mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 pozorując, że żona skarży męża przez fałszywą fakturę na roboty murowe wykreowaną przez prokuratora Jerzego Krystynieckiego w Starachowicach wykorzystaną w SO Toruń IIK 164/11 co połączono z Biblioteką Jagielońską , gdzie podstawiono Władysławę Kramp pod Władysławę Mierzanowską, aby przejść na Bibliotekę Jagielońską i Bibliotekę Kurnicką , gdzie był dyrektorem Władysław Pociecha za którego podstawiono Władysława Tarnowskiego zastrzelonego przez księdza w sadzie.

Papież Franciszek zamierzał w Fatimie podmienić objawienia fatimskie dotyczące uwolnienia uwięzionej carskiej rodziny i Rosji na odrodzenie życia jako wierzenia egipskie przez stosowaną kabałę w Kościele Katolickim, gdzie umiłowanie pieniędzy zasłaniane jest prawem żydowskim, jako kara za grzech jako śmierć i zabijają sami wymierzając karę , która jest darowana przez Jezusa Chrystusa w którego nie wierzą i wypowiadają puste słowa na wiatr od Bałtyku do Krakowa, gdyż żaden papież nie powiedział prawdy, gdyż żywią się grzechem ludzkim co odrzuca Bóg i prowadziło do wprowadzenia Lidera Światowego przez Kościół Katolicki, który miał zastąpić Jezusa Chrystusa.

Dlatego papież Jan Paweł II zaczął szczególnie zwracać uwagę na Maryję jako matkę Jezusa Chrystusa, która poczęła z Ducha Świętego co Kościół Katolicki zbezcześcił i wprowadził policję jako Duch Świętego i podstawiono linie lotnicze jako linia czysta zamiana linii prostej w sensie wykazania eliminacji osób , które Kościół uznał za nieczyste mimo rozgrzeszenia jako zaprzeczenie samego siebie niszcząc całe rodziny, aby wykazać zasadność kradzieży pieniędzy wykorzystując nieświadomość wielu ludzi, aby ich oszukać i dorobić im fałszywe opinie psychiatryczne opłacając jednocześnie oprawców prześladowanych rodzin. Zamierzano to ukryć w Krakowie , jako sprawa premier Beaty Szydło prowadzona przez mecenas Wojciech Pociej podstawionego pod sędziego Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11 i sędziego Wojciech Merta w SO Kielce IC 2627/10 jako przywrócenie stanu posiadania carskiej rodziny podstawionej pod SR Starachowice IC 178/15 jako eksmisja carskiej rodziny przez sędziego Wojciech Kucharskiego rozpoczęta przez sędziego Huberta Wicik.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech Jerzy Kaźmierczyk

http://forumezo.pl/skarabeusz-to-egipski-swiety-zuk-t37755.html

http://www.wirtualnyegipt.pl/historia-egiptu/egipski-skarabeusz.html

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s