Medialne określenie aby kapłani ubrudzili sobie ręce przez papieża Franciszka jest odmowa uwolnienia carskiej rodziny jako podważeniem objawień Fatimy

Starachowice 12.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Oszustwo Kościoła Katolickiego i rządu polskiego jako Opus Dei złączony z Wieliczką

Połączono Operę Straszny Dwór w Opus Dei i internet jako przeglądarka Opera

Chiny są miejscem gdzie ukryto wyprowadzone carskie mienie z USA przez UBS AG i Credit Suisse AG co podstawiono na Afrykę i podstawiono udziały Skarbu Państwa Polskiego dla Chin podmieniając moja rodzinę przez podstawienie Bohdana Żakiewicz, który przyjaźnił się z komunistycznymi Chinami i ukradziono nam gwarancje, aby pod mojego męża podstawić inne osoby, udającego moich mężów, aby ukraść moje wnuczki przez rząd polski i kościół, który doprowadził do gwałtu mojej córki co chce ukryć. Podstawiono przedstawicielstwo Konga i Bohdana Żakiewicz udawał spadkobierce i wykorzystał nasze upoważnienie do jego kradzieży i skazano przez to mojego męża kradnąc nasze mienie i godność moich rodziców i dziadków przez Bohdana Żakiewicz, który udawał generała hrabiego Murawiewa zamienionego na Bochyńskiego aby dokonać kradzieży i ukryć to w Chinach i Anglii przez wyjście z UE przechodząc na Nowak na Czechy i ukryć to w Australii, gdzie miałam wyjechać i podstawiono pod energetykę pana Janusza Smyczyńskiego podstawionego pod Jana Kowalskiego, aby pozorować inne osoby za spadkobierców wykorzystując Józefa Kowalskiego mojego chrzestnego brata Jana Kowalskiego za muzykanta i podstawienie pod programy z innymi gałęziami przemysłu jako drut fortepianowy co miło pozorować połączenie z muzycznym przemysłem, a co mnie ma nic wspólnego oprócz nazwy. To powoduje dalsze podstawieni Chin pod drogi i energetykę jako podmiany danych pod nowe inwestycje a podmiany pod dawne elektryfikacje Polski gdzie podmieniono osoby i wstawiono inne struktury, który miał zniszczyć Polskę i okradać naszą rodzinę co spowodowało śmierć moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, gdyż Kościół Katolicki nie zamierzał wypuścić naszej cesarskiej rodziny na wolność podstawiając do Fatimy kabałę, aby pozorować wypuszczenie narodu żydowskiego na wolność w celu zawłaszczenia pieniędzy przy wyjściu z Egiptu. Dlatego papież poprzedził wizytę w Fatimie przez pobyt w Egipcie.

Zamiana mojego małżeństwa na konkubinat miało ukryć dorabiane akta na zlecenie Kościoła Katolickiego i mogło skutkować podmianą mnie w Kielcach, gdzie dorobiono akta przeciwko mojemu mężowi i go skazano i okradziono potajemnie dorabiając list gończy co miało być ukryte przez podstawienie pracownika poczty i podmiany mnie żony na konkubinę męża co oznacza, że Kościół Katolicki zamierzała nas zamordować i pobić nasze dzieci przez dorabianych konkubentów przez Kościół Katolicki, który podstawił papieża Franciszka w miejsce Faraona zamieniając Kościół w Egipt.

Mój mały wnuczek Noe syn drugiej żony syna byłby podstawiony pod pierwszą żonę mojego syna co miało skutkować pobiciem dziecka przez służby wojskowe na zlecenie Kościoła Katolickiego , żeby pozorować, że syn miał konkubinat ze swoją żona przez Kościół Katolicki, który zawłaszczył carskie mienie i zamierzał mordować co jest widoczne. Zamierzano ukryć kradzione mienie przez podstawienie Jadwigi Kowalskiej na Pocztę podstawionej pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską podstawiając Jan Kowalski pod Janusz Smyczyński, aby wstawić energetykę i ukryć w Niemczech jako firma Eon . W tym celu podstawiono dwie siostry córki pana Brandysa z Tarnobrzega , który się rozwiódł, a był pastorem Kościoła Zielonoświątkowego. Pieniądze zamierzano ukryć jako realizacja jedwabnego szlaku z Chin po szerokim torze jako windykacja wynajęcia bocznicy za Kielcami przez Marmoroc-Polska Sp. z o.o windykowaną w Zamościu co podmieniono na Tarnów.

Zastosowano nazwę linia jako alba i podstawiono pod muzeum Alba Julia , gdzie jest zachowany szczątki z rzymskich wyrobisk Rossia Montana i podstawiono Brandysa jako kola wodne, które napędzają młyn i dają energię łącząc muzeum Brand i Alba Julia oraz Deva , aby połączyć z osobami wstawiając dwie córki Brandysa pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i moją siostrę Beatę Idziak co Brandt Willy prezydentem Niemiec, którego doradcą był mój dziadek Bruno Marian Bochyński jako ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński . Z tego podstawiono Jerzego Idziak , który brało wypłatę z Anglii a jest pochowany w Kamesznicy co połączono jako Kamesznica Złatna i podstawiono dwóch braci Golców pod mojej siostry dane . Podstawiono miejscowość Kamesznica Złatna jako Zlatna czyli bez polskiego znaku , aby połączyć z zasobami archiwów zespołu Dyrekcji Górniczej i Wyższego Urzędu Górniczego w Zlatna przechowywanych w Archiwum Państwowym w Cluj w objętości 50mb. Urzędnicy haburscy odznaczali się dokładnością biurokratyczną i przekonaniem, że działalności na terenie Siedmiogrodu jest ciągiem dalszym funkcji cesarsko-rzymskich prokuratorów i konduktorów górniczych co spowodowało podstawienie konduktorów w pociągu i połączono z linią szerokotorową, aby przejść na bocznicę do windykacji pieniędzy z męża spółek, które nie korzystają z bocznicy, ale podstawiono windykacje i podstawiono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Kielce, do Zamościa i Tarnowa.

Wystarczy zastosować błąd wpisujć na Baala jako Baaja , aby przejść na Baja Mare, gdzie dokonano rekonstrukcji urządzenia według opracowania technicznego kół wodnych z zachowaniem fragmentów przez inżyniera Lengela i podstawiono Julie Wiatrowską , aby przejść na elektrownie wiatrowe jako ECO. Następnie urzędników haburskich zamieniając się na hamburskich i podstawiono pracowników jako cesarskich prokuratorów i konduktorów górniczych wstawiając Bohdan Żakiewicz pod generała Bohdana Murawiew na Kraków, który został podmieniony na Bochyńskiego do ukrycia kradzieży.

Podmieniono adres Nad Kamienną 25 na Majówka 25, aby przejść na Kopalnię Majówka i podstawić inne osoby pod dawnych pracowników kopalni , gdzie przeprowadzono elektryfikacje firmy Sznajder Creusot o mocy 2000kW co połączono z innymi działami do elektryfikacji jak tartak, wytwórnia kalafonii , gdyż Wielki Piec był zbyt dużym obciążeniem co połączono z wodą, gdyż elektrownia usytuowana została w pobliżu Wielkiego Pieca ze względu na wodę potrzebną do kondensacji i możliwości wykorzystania gazów wielkopiecowych jako paliwa kotłowni do elektrowni pierwotnej następnie połączono to z Radomiem jako Zjednoczenia Elektrowni Radomsko-Kieleckiego co obecnie jest połączenie Warszawy i Kielc.

Zamieniono osiedle 187 domów kościół zbudowany w 1923-24 , szpital z domem lekarzy , hotel; Resusra i Remizę Straży Ogniowej , które zostało zelektryfikowane i skanalizowane i wyposażono w wodę pitną do podmieniono na windykacji na wodę w celu zamiany 187 domów na sprawę SR Starachowice IC 178/15 jako eksmisja właściciela Starachowic ze swojego domu przez służby wywiadu i podmieniono 1100 mieszkań z Kościołem na sprawę 1Ds 1001 /14, gdzie wykazano moją sprawę zamienioną na uszkodzenie ciała co zamierzano podstawić na Kielce w celu podmiany akt i połączenia zamiany historii z Ostrowcem Świętokrzyskim, gdzie w 1905 roku znajdowały się łączność telegraficzna, gdyż w Starachowicach zniszczono urządzenia pocztowe oraz sieci łączności kolejowej. Osoby , które działały na szkodę przejęły władzę i mienie, aby podstawić pod dawne Ministerstwo Spraw Wojskowych osoby, działające na Śląsku, gdzie były osobami nielojalnymi dla Polski co było powodem ulokowania produkcji zbrojeniowej w Starachowicach. Wykreowanie w Prokuraturze Starachowice sprawy IDs 1001/14 jest dowodem przygotowania przez tą instytucję próby pobicia nas na zlecenie Kościoła Katolickiego, który więzi od 100 lat carską rodzinę i nie zamierzał nas uwolnić czego dowodem jest skazanie męża w SO Toruń IIK 164/11 przy jednoczesnej kradzieży pieniędzy przez rzad i kościół jako licytacja na Bohaterów Westerplatte 1/1 26.05.2017 roku od 13 lat , który dorabia konkubinaty, aby mieć pretekst do ukrycia zlecenia pobicia. Ten co zleca odpowiada jak ten co wykonuje. Papież Franciszek nie zamierzał uwolnić nasze carskiej rodziny , ale ją zabijać i opłacać ludzi aby deprawować w celu wykazania publicznie, że rodzina jest niegodna w celu ukrycia kradzieży pieniędzy przez kapłanów i mordów. Wszystkich oszukano, że rodzicom pomogli. Faktem jest, że zabito ich, aby pozorować inne sytuacje dorabiane przez kapłanów dla Żydów jako masonerii czyli proces zabijania ducha człowieka przez Kościół Katolicki co jest określane, aby się strzec takich ludzi i biblia nawołuje, aby Lud Boży wyszedł i nieczystego się nie trzymał.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s