Tajemnica Fatimy jako uwięzienie carskiej rodziny przez 100 lat

Szanowni Państwo

Doszło do podstawienia dwóch generałów rosyjskich generała Murawiewa oraz ministra wojny generała Kuropatkina pod zamordowanego cara Mikołaja II Romanow w Polsce i pod ukrytego carewicza Aleksego Romanow żonatego z księżniczką Maria Lubomirska na Jasnej Górze w 1930 roku. Podstawiono Tomasza Nowak pod Tomasza Dąbrowskiego , aby podstawić  moją wygraną sprawę SO Kielce IXKa280/12 dla wprowadzenia Żydów jako podmiana mocy przez energetykę, gdzie mama dała prawo dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do korzystania z nieruchomości, która była jej własnością a Kościół podstawił agentów wojska  Maksalon i komunistów, którzy niszcz godność  moich rodziców i dziadków i przekupują ludzi kradzionymi pieniędzmi. 

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 12.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Uwięzienie rodziny carskiej przez Kościół jako Tajemnica Fatimy

Sąd w Starachowicach doprowadził do oszustwa , gdyż wiedział, że rodzina Maksalonów są służbami wojskowymi, nie związanymi z moja cesarską i książęca rodziną, ale pochodzą ze Starachowic. Doprowadziło to do prowadzenia spraw przez Waldemara Maksalon bez umocowań prawnych, które służyły do wprowadzenia Żydów i Kościoła Katolickiego, prze co nie wpisano w 2001 roku przy zniesieniu współwłasności 12 Maksalonów, gdyż nie mieli praw ani udowodnionej genealogi, gdyż babcia urodziła się w Hucie. Spowodowało to, że w wyciągach wypisów z gruntu w 2010 roku była widoczna moja mama wpisana po jej mamie po czym dopiero wydano dla mnie i siostry, gdyż razem dziedziczymy po mamie pozostawiając dwóch braci Maksalon zmarłych w latach 70- tych ubiegłego wieku, których dorabiane dzieci robiły sprawy nie wpisując danych, gdyż było to oszustwo, które miało służyć wymordowaniu naszych rodzin po uprzednim opłaceniu ludzi, aby ich deprawowali, żeby zabić ducha co miało być powodem wyłączenia z kościołów co jest opisane w Piśmie Świętym jako czasy ostateczne, gdzie będzie się ludzi wyrzucać z kościołów i będą sobie poczytywać to za dobrą rzecz. W tym celu pozostawiono Feliksa Maksalon i jego brata, aby wpisać fałszywe linie przez dorobionych dla nich małżonki, którymi nie byli , ale wstawiono służby nadając im nazwiska i wstawiono żony tych służb dla których dorabiano genealogie przez lata w tym przez gwałcenie mojej porwanej córki, aby uzyskać odpowiednie DNA dla Kościoła Katolickiego, który stosuje kabałę babilońską.

Podmienione zostały w Kościele Katolickim nazwiska przez podstawienie literki „x” w miejscu zwielokrotnienia błędów i podstawiono symbolicznie świętego Feliksa około 300 roku ze swoją siostrą Regulą jako patronów Zurychu i połączono z Feliksem III ( 483-492) papieżem , który zwalczał gorliwie monofizytów i potępił Akariusza patriarchę Konstantynopola, który zerwał stosunki z Rzymem (pierwsza schizma kościoła greckiego, która trwała do roku 519). Zamierzano to powielić , aby wprowadzić kota wpisanego po łacinie co po polsku oznacza Felis przy zastosowaniu podmiany przez „x” mamy Felix. Z z tego powodu połączono podmiany z Antonim Ciszewskim z Puław, który upozorował moje Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk małżeństwo z Jerzym Kaźmierczyk na konkubinat, aby podstawić jego dane pod herb zadora i podmieniono mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, aby ukraść mój chrzest i podstawić hrabinę Murawiew i jej dzieci jak Elżbieta Doda z domu Gudewicz , jej siostra Ewa z pierwszego małżeństwa Bukrym oraz ich brat Dariusz Gudewicz i podstawiono Polit. Pan generał hrabia Bohdan Murawiew przybrał nazwisko Bochyński podobnie Ernest Radomski przybrał nazwisko Bochyński jak również Minister Wojny generał Kuropatkin przybrał nazwisko Bochyński

Wykorzystano fakty historyczne odpowiednie do imienia Feliks, aby podmienić historię Feliksa Waleziusza (de Valois) 1127, który osiedlił się w Meaux i założył wraz z Janem de Matha Zakon Trynidarzy zatwierdzony przez papieża Innocentego III w roku 1197 zmarł w 1212. Mój dziadek przybrał imię zakonne po kolejnym uratowaniu jako Józef Maria Innocenty Bocheński co wykorzystano do podstawienia Zakonu Maltańskiego pod Zakon Trynidarzy zamieniając na zakon SS, aby podstawić odlewnika Feliksa Maksalon pod Feliksa Walezjusz zamieniając na Bocheński łącząc z prawnikiem przez Kraków do Katowic.

W tym celu wykorzystano historię Felix Antonius do podmiany na Feliksa Bocheńskiego podstawionego pod Feliks Maksalon , aby wstawić pod historię Feliksa Antoniusa jako wyzwoleńca cesarza Klaudiusza (52-60). Prokurator w Palestynie, doprowadził Żydów przeciw Rzymowi. Podług dziejów apostolskich trzymał Apostoła Pawła przez dwa lata w więzieniu w Cezarei. Miało to doprowadzić do łączenia historii i podstawieni Pawła Idziak i Pawła Kaźmierczyk , których zamierzano uwięzić przez oszustwa synów Feliksa Maksalona czyli Waldemara i Wiesława braci Maksalonów na których rzecz zrzekł się reszta jego rodziny, aby nie wykazywać oszustw i podstawienia Waldemara Maksalon pod Feliksa Maksalon. Z tego powodu podstawiono według Balzac panią Eugenię, aby podstawić pod Felix Eugen malarza austriackiego (1836-1906) uczeń Waldmüllera, którego podstawiono pod Milerów i połączono z Waldemarem Maksalon jako NowMiller na wybrzeżu co spowodowało podstawienie Ewy Eugster ze Szwajcarii pod Ewę Felińską pisarkę polską 1793-1859), która za udział w spisku Szymona Konarskiego została zesłana na Syberię i do Saratowa. Spowodowało to podstawienie państwa Pikul, który określał, że jego ojciec wrócił z Syberii i upozorowano mnie na Ewę pozorując, że jestem z domu dziecka , aby podstawić Ewę Podolską z domu Mieszałów faktycznie miała l na imię Bożena i była z domu dziecka jest ona moją chrzestną i mieszka w Krakowie. Podstawiono rodzinę mojego męża, Felińskich i połączono z Aloizy Feliński (1771) w Łódzku Wołyńskim urodzony, a zmarł w 1820 w Krzemieńcu i był dyrektorem Liceum i profesorem literatury polskiej ( od 1819). Został to połączone z Pawłem Krzymowskim , który miał zastąpić nasze rodziny. W tym celu podstawiono gminę żydowską w Krakowie pana rabina Edgara Dąbrowskiego podstawionego pod wnuczka Zygmunta Dąbrowskiego, którego zamieniono po śmierci w Krakowie na Piórecki, aby ukraść pieniądze. W tym celu podstawiono Szczęsnego Potockiego pod Feliński Zygmunt Szczęsny arcybiskup metropolita warszawski (1862-1863) i pisarz polski 1822-1895 przyjaźnił się w Paryżu ze Słowackim, a w roku 1848 był w bitwie pod Miłosławem w roku 1851 wstąpił do seminarium duchownego. Był na wygnaniu w Jarosławiu (1863 -1883) i mieszkał w Rzymie i Galicji co spowodowało podstawienie Feliksa Maksalon arcybiskupa metropolitę warszawskiego pozostawiając Feliksa na nieruchomości , aby podstawić kota jako Felis i wstawić Antoniego Feliksa, który miał udawać mojego męża, a mój mąż z miał być aresztowany przez Kościół Katolicki, który wstawił w tym celu gminę żydowską i nas okradł.

Papież Franciszek jako Żyd nie wierzy w boskość Jezusa a różaniec miał być zastąpiony innym znaczeniem jako węzły gordyjskie podstawiając mantrę według kabały, aby modlitwy nie były wysłuchane. Tajemnicą Fatimy jest tajemnica uwolnienia naszej rodziny, a działania Kościoła Katolickiego zmierzały do wymordowania naszej cesarskiej rodziny i podstawienia własnej wersji objawień fatimskich jako kabała wprowadzona przez Żydów w Kościele jako kapłanów, którzy zawłaszczyli pieniądze i gotowi byli wywołać wojnę, aby ukryć skradzione pieniądze tak jak w 1812 roku, 1914 i 1941 roku i podstawić Feliks Jusupow pod biskupa Feliks Feliński, aby przejść na Warszawę. Kościół Katolicki ani papież nie jest właścicielem Rosji, a powiedziano, że jest w Radiu Maryja. Lud Boży wyszedł z Egiptu, aby oddać chwałę Bogu, tak nasza rodzina i Rosja musi być uwolniona, aby oddać chwalę Bogu co jest Tajemnicą Fatimy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s