Zamiana objawień w Fatimie na kabałę w celu zawłaszczenia pieniędzy

Szanowni Państwo

Doszło  do skazanie męża w SO Toruń IIK 164/11 co jest odmową uwolnienia rodziny carskiej przy jednoczesnej grabieży naszego carskiego mienia przez przez Kościół Katolicki, który  odmówił uwolnienia carskiej rodziny co jest  podważeniem objawień Fatimskich, gdyż papież chciał się stać głową Kościoła Prawosławnego w miejsce Jezusa Chrystusa, a pycha przychodzi przed upadkiem co spowodowałoby wejście Lidera Światowego jako NWO stosując wierzenia egipskie Skarabeusza i doprowadzono do opłacana W. Putin przez papieża Franciszka, który wykorzystywał  porwane moje  dzieci Annę Marie Piórecka i jej córkę  Zuzannę podstawiono  za córkę Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , aby pobierać pieniądze z jego konta w Credit Suisse AG w Zurychu pozorując naszą śmierć do wprowadzenia działu spadku przez matactwa sądów w Polsce w tym SO Toruń IIK 164/11. Papież Benedykt XVI postanowił wejść jako plemię Józefa jako 12 tysięcy opieczętowanych jako kamień hiacynt co zamierzano zamienić  na pieczętowanie ludzi jako czipowanie w NWO co nie ma nic wspólnego z zapisem plemion Izraela.

Podstęp polskiego sądu jako licytacja mieszkania w Starachowicach wynajętego dla Anity Frankiewicz zamieniona na wstawienie Marii Putin przez rozliczenia eksperckie w sądzie w Toruniu jako wynajem dla ambasady UE w Warszawie pozorując Annę Wróblewską na Anne Piórecką. Podstawiono Euro Bank  we Wrocławiu pod Ambasadę UE jako kredyt dla Jerzy Dariusz Kaźmierczyk na Apartament w Warszawie, gdzie wstawiono fałszywych spadkobierców.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 13.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Plan oddania Rosji przez W. Putin dla Lidera Światowego z USA określanego mianem Antychrysta jako windykacja na wodę czyli zamiana objawień na kabałę w Fatimie.

Doszło do wprowadzenia kabały po wizycie papieża Franciszka w Fatimie, która miał zamienić ogłoszenie świętych Franciszka Marto i Hiacynty Marto i doprowadzić do podstawienia do do Sądu Apelacyjnego w Gdańska do apelacji z SO Toruń w sprawie męża Jerzego Kaźmierczyk o urlop w odbywaniu kat pozbawienia wolności ze sprawy SO Toruń IIK 164/11, gdzie męża okradziono i skazano za przez Sąd w Starachowicach , który wyznaczył zarządcę do spółki należącej do męża SOF-ART Sp. z o.o. którą ukradł pozorując dział spadku po mężu pod prawdziwymi dany i skazał męża na podmienione dane osobowe. Spowodowało to pobranie kredytów w bankach rosyjskich pod zastaw wody zamieniając w tym celu staw na Zalew Pasternik, aby ukryć pobierane pieniądze w Afryce jako diamenty z kolonii mojego dziadka, gdzie są kopalnie diamantów co ukryto jako przedstawicielstwo Konga. Dlatego moją córkę Martę McElligott podstawiono za spadkobiercę za którą wstawiono jej porwaną do Kościoła Katolickiego siostrę Annę Piórecką, którą jako zakonnica zastała zgwałcono i w Starachowicach jest wychowywana jej córka Zuzanna przez Edytę Maksalon.

Po wyjeździe z Fatimy papieża Franciszka zamierzano zrealizować plan pana Janusza Smyczyńskiego, aby porwać mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk ze Starachowic , męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk aresztować do 15.05.2017 roku, aby moje dokumenty podstawić dla mojej córki Anny Pióreckiej w Szwajcarii do ukrycia kradzieży z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG, gdzie papież Franciszek wykorzystał pieniądze jako windykacje za laptop ACER mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego pobierane przez Zygmunta Solorz -Żak jako Invest Bank zamieniony obecnie na Plus Bank SA, który zamierzał licytować fałszywych 6,- tysięcy udziałów w nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach będącej w 100% własnością moich nieżyjących rodziców 26.05.2017 roku okradając nieżyjących emerytów, którzy kupili za własne pieniądze mieszkanie i działkę z garażem i komórką. Zamierzano w tym celu podmienić dane Anny Marii Pióreckiej na Martę McElligott zamienioną na Martę Kaczyńską w Sopocie, aby odnieść się do zapisu Pisma Świętego

Apokalipsa Sł. Jana 12, 14

„I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy , i połowę czasu z dala od węża. A wąż za niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła na pomoc Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się smok na Niewiastę, i odszedł rozpoczął walkę z resztą jej potomstwa, z tymi , co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. I stanął na pasku (nad brzegiem morza).

Celem było odmowa udzielenia odroczenia wyroku w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku męża do wytworzenia windykacji do pozyskania pieniędzy przez Martę Kaczyńską , której dane podmieniono na pielęgniarkę Martę Głuszek w Starachowicach podmieniono na Hiacyntę Marto jako Hiacynta zamieniona na pseudonim Sebastian pod który podstawiono Sebastiana K., z Oświęcimia. Marto zamieniono na Martę, aby przez działanie biskupa podać komunię do reki jako walka z żółtaczką do podmiany akt medycznych, którą miała pani Marta Głuszek pielęgniarka SOF-ART Sp. z o.o na której dokonuje się obrotu wodą przez córę Waldemara Maksalon podstawiając moją wnuczkę Zuzannę oraz byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zamienił nazwisko na Kornaszewski z sekretarką Urzędu Skarbowego panią Ewę Kornaszewską, która z tego powodu mi groziła, gdyż wykorzystała dane mojej rodziny i zamierzała to ukryć skazując mojego męża na fakturę o miedź w celu wyłudzenia pieniędzy przez sędziego w SO Toruń IIK 164/11, gdzie prezesem METRON SA był dyrektor Invest Banku SA co zataił sędzią powielając sygnatury, aby dorobić gwałty i morderstwa , które zaplanowano za co miała odpowiadać policja, gdyż podstawiono hrabinę Murawiew czyli Ewę Doda z domu Gudewicz, która ma męża policjanta pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w SR Toruń IIK 467/15.

Hiacynt oznacza szlachetną odmianę cyrkonu odznaczającą się pikną barwą używany jako kamień ozdobny niekiedy zupełnie bezbarwny co połączono z rośliną hiacynt , aby podmienić ludzi na chorych jako rośliny, dzieci kwiaty co wynikało z modlitwy w Fatimie relacjonowanej w Radio Maryja. W tym celu dla Marty McElligott podano pigułkę gwałtu przed kilkoma laty, aby nie pamiętała co się stało co zamierzano wykorzystać do jej umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym w celu zamiany jej przez Martę Kaczyńską , która mieszka na wybrzeżu pod którą jest podstawiona Maria Putin i biznesy państwa Kaczyńskich z W. Putin , którzy pobierają pieniądz z firm męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako kredyty na wodę zastawione w Starachowicach za co obciążany jestem ja i skazywany jest mój mąż. Jest to obecnie tak widoczne, że nie da się ukryć . Dlatego zamierzano nas wywieść i zamordować nasze rodziny, gdyż immunitet nie uchroni przed odpowiedzialnością sędziów, którzy świadczyli usługi polityczne doprowadzając do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich i wypadku mojej córki w Irlandii w momencie wpłaty pieniądze ze Szwajcarii do Polski na moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, które ukradziono co jest motywem zbrodni, gdzie sędziowie skazują okradzione osoby przez nich samych i dorabiają akta psychiatryczne , aby pod prawdziwe dane wprowadzić wywiad wojskowy kryjący Kościół katolicki, który dorobił mojemu pradziadkowi romans oraz dziadkowi, mojej matce co jest szubrawstwem i dowodem prowadzenia kabały w Kościele do uwięzienia carskie rodziny i zniszczenia chrześcijaństwa podmieniając znaczenia.

Lider Światowy chciał wejść w mojej linii genealogicznej zamienić mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na mężczyznę, aby wykazać linie po0 mieczu i podmienić linie taty na mamy . Spowodować to miało podstawienie W. Putin jako cara , aby wykazać DNA mojej wnuczki Zuzanny córki Anny Marii Pióreckiej co spowodować miało eliminowanie wszystkich mężczyzn w mojej rodzinie, aby zamienić na kobiety podobnie i osoby pozorujące, aby wprowadzić Lidera Światowego w linii męskiej , który miał udawać moją rodzinę mając w ręku moją wnuczkę.

W. Putin jest wstawiony jako bestia, która ma oddać władzę dla smoka. Bohdan Żakiewicz jest podstawiony pod herb Trach jako Smok i miał oddać władzę czuli pieniądze, które sobie przywłaszczył tron i moc dla Bestii po czym miało nastąpić oddanie pieniędzy i władzy dla Lidera Światowego jako fałszywego proroka, który jest podstawiony pod kobietę i pod konto mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w credit Suisse AG zasilane z banku Rezerw Federalnych w USA dlatego męża skazano w SO Toruń IIK 164/11 na fałszywe dokumenty sfabrykowane przez prokuraturę w tym w Starachowicach przez prokuratora Jerzego Krystynieckiego pod dokument faktury BUD-MAX, w sytuacji, gdy mąż był w wiezieniu i nie mógł stworzyć takiego dokumentu. Z tego powodu media przywołały postać Koncity czyli mężczyzny jako kobieta co można wytłumaczyć na kilka sposobów jako koń , który czyta jako koń i wiewiórka cita, której nadałam takie imię , gdy ją uratowałam. Drugie znaczenie, że koń czyta jako potraktowanie mojego syna , który czyta i jest podstawiony pod kobitę na Pałac w Białaczowie w celu wstawienia carskiego DNA na Łotwę, gdzie został podstawiony jako spadkobiercę po moim drugim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk, aby ukrywać kradzione pieniądze przez sądy w Polsce jako obsługa depozytów, która miała ukryć zastawienie wody pod kredyty jako wyplata dla fałszywych spadkobierców jako odszkodowanie za tereny zalewowe o czym mówił mecenas Jarzyna z Krakowa. Papież Franciszek podstawił Hiacyntę Marto jako drogi kamień co połączono z hiacynt jako kwiat pod listy podpisane jako Sebastian co miało być następstwem wstawienia Pawła Krzymowskiego pod ametyst jako 12 kamień , który jest krzemionką krystaliczną zabarwioną na fioletową, który występuje w Brazylii, Meksyku i Cejlonie co połączono z Krakowem i Porębą, gdzie była burmistrzem Magda Kozłowska chrześnica papieża Jana Pawła II za którą wstawiono Magdalena Żuk jako podmiana wartości i znaczeń do NWO co miało spowodować budowę muru w Meksyku , aby oddzielić złoża ametystu jako budowla świątyni przez Nowych Templariuszy SS. Z tego powodu miasto podstawiono za Jezusa Chrystusa podstawiono czarną owce w rodzinie Trumpa jako pozorowanie na syna przez zamianę struktury rodziny wykorzystując prawo żydowskie zamiany starszego brata dla żony Ivanki po jego śmierci i podmiany rodziny żony na męża i odwrotnie i tak podstawiono Iwonę Jasztal z domu Główka , Iwonę Utnicką pod konto mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniając Bożenę Utnicką na mnie, kryjąc przez wstawienie Iwony Wróblewskiej na Warszawę zastąpioną w Lublinie przez Iwonę Utnicką co powoduje wykreowanie fałszywych długów w e-sądach.

Licytacja 26.05.2017 na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach roku miał na celu ukrycie ukradzionego dokumentu mojego oświadczenia o poręczeniu męża nieruchomościami po rodzicach przez sędziego Wojciecha Pruss w Sądzie, który skazał męża podważając arystokratyczne pochodzenie mojego taty , aby wprowadzić Lidera Światowego pod dane mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i jego firmy, na których sędzia Wojciech Pruss krył obroty Radia Maryja dla Rosji dla W. Putin przez przedstawicielstwo Kongo jako charytatywne co spowodowało licytacje moich nieruchomości i dokonano ukrycia kradzionych pieniędzy w SKOK oraz przez zamianę TV Moja na Twoja w SKOK , aby przejść na konto moje na dawne dane Bożena Piórecka i dane taty Józef Bochyński, który był żyrantem pożyczki z byłym mężem Dariuszem Pióreckim obecnie Kornaszewskim , gdyż tata przejął dług na siebie. Spowodowało to zamiar skazanie mnie przez byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego podstawioną przez Kościół Katolicki jako nierząd sakralny wstawiając byłego męża Dariusza Kornaszewskiego, który miał wyrok o znęcanie się zamierzając powtórzyć sytuację za zgodą papieża na mojej córce Annie Marii Pióreckiej w celu przejęcia władzy przez Lidera Światowego w USA, któremu W. Putin miał oddać Rosję.

Z tego powodu przesunięto Zuzannę Maksalon córkę W. Putin pod jej prawdziwą matkę Annę Marię Piórecką jako Annę Piórecką , a pod Marię Piórecką podstawiono Marie Putin ukrytą jako Maria Woroncowa, gdyż wykaże DNA zbieżne z Zuzanną i podmieniono moją córkę Martę McElligott na Marię Bochyńską za która wstawiono Marię Woroncową, która miała zaskarżyć mojego męża w Sądzie Apelacyjnym Gdańsk 16.05.2017 roku doprowadzając do zaskarżenia przez Ewę Kornaszewską , aby mieć możliwość przejścia na moja mamę Filomenę Bochyńską, która zastała okradziona i dorobiono mamie nieprawdziwe historię podmieniając na linię taty, aby podstawić pod film , gdzie oszkalowano cara Mikołaja II Romanow czyli mojego pradziadka przez Żydów, którzy zastosowali kabałę do wprowadzenia Lidera Światowego jako antychrysta na konto bankowe mojego męża i na moje konto bankowe. Dlatego miałam być porwana do 15.05.2017 roku, a mąż aresztowany na zlecenie Kościoła Katolickiego , który więzi carską rodzinę i wprowadził W. Putin jako cara zastępując Kościół Prawosławny papieżem z Rzymu.

Gdy wszyscy myśleli, że przyszedł pokój i bezpieczeństwo wtedy przyjdzie zagłada co jest opisane w Piśmie Świętym. W systemie bankowym podstawiono moją mamę Filomenę Bochyńską za żyjącą pozorując związek z W. Putin i wstawiono Edytę Maksalon zamienioną na Edytę Zyśk , eksperta w SO Toruń IIK 164/11 od kreślenia ramek powołaną przez sędziego Wojciecha Pruss czyli studentkę z Warszawy, aby podstawić pod Adam Pióreckiego obecnie Kornaszewski, którego zamieniono na kobietę panią Adam i Darię Adams do USA do Pensylwanii. Doszło do sytuacji,ze papież Franciszek opłaca W. Putin przez Starachowice, gdzie w zamian za chrzest moich rodziców i dziadków jak również mój i siostry został podstawiony W. Putin pod moją córkę , aby wykazać DNA wnuczki Zuzanny co miało być ukryte jako alimenty za niepłacenie za konsulat w Gdańsku miliony złotych i w Warszawie za Ambasadę Rosji 9,- milionów złotych co zamierzano podstawić pod budynek sądu karnego w Starachowicach na Konstytucji 3-Maja 27 jako zwrot mienia w Warszawie zamieniona na licytacji na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach 26.05.2017 roku jako kontynuacja sprawy SO Toruń IIK 164/11, gdzie sędzia skazał męża nie mając dokumentu przelewu pieniędzy z METRON SA, gdyż nie chciał ujawnić, że pieniądze należały do mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk za którego podstawiono spadkobiercę prezydenta Rosji W. Putin w Zug w Szwajcarii, gdyż DNA Zuzanny Maksalon córki W. Putin wykaże również DNA książąt Radziwiłł dzieci Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co ukryto w Ostrowcu Świętokrzyskim podstawiając Zakon Maltański i syna męża Adam Kaźmierczyk wykorzystano do wykazania DNA w celu podstawienia Adama Kornaszewskiego na Łotwę przez sprawę Waldemara Maksalon, gdyż DNA zostało złożone mojego syna Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewski , moje Bożena Piórecka obecnie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego podmieniono myśliwego Dariusza Dąbrowskiego i podstawiono Konrada Szmytka jako Konrad Tomaszewski aby połączyć Nadleśnictwem Starachowice i Kancelarią Rebus w Radomiu. Działania Nadleśnictwa ukryto przez przesunięcie granic jako zwrot co powoduje ukrycie prowadzonych spraw przez Nadleśnictwo Radom dla Starachowic i podstawiono Henryk Tomaszewski z wodociągów pod biskupa Henryka Hoser i wstawiono komentatora sportowego pana Tomaszewskiego, który już nie żyje i podstawiono osobę zlikwidowaną przez dawne służby, którą wyrzucono z okna sekcja ojca pana Józefa Kucybały jako krwawy Waldek co podstawiono pod Waldemara Maksalon, którego zamierzano zamienić na Waldemar Szczepański w SO Toruń IIK 164/11 jako świadka co miało być podstawieniem największego zbrodniarza Kielecczyzny von Szczepańskiego.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s