Herbaty reaktywacja Hoża w Warszawie

Szanowni Państwo

Doszło  do skazanie męża w SO Toruń IIK 164/11 co jest odmową uwolnienia rodziny carskiej przy jednoczesnej grabieży naszego carskiego mienia przez przez Kościół Katolicki, który  odmówił uwolnienia carskiej rodziny co jest  podważeniem objawień Fatimskich.  

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 15.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Herbata

Doszło do podmiany mojej rodziny przez Bohdana Żakiewicz, który doprowadził do skazania mojego męża w SO Toruń IIK 164/11, aby dokonać kradzieży naszego mienia i podstawić chińskie herbaty pod herbaty z Rumunii połączone jako dług w celu kradzieży mienia na fałszywych spadkobierców. W tym celu podstawiono pana Stanisława Pikul z Tarnowa i jego brata na Rumunię , aby podstawić pod historię Ewę Wielochowską w celu ukrycia obrotu długiem przez Traga Bank na herbaty w Rumuni podstawiając Spółdzielnię Jutrzenka jako słodycze co połączono z napojami Helena , aby podstawić pod Helenę Surma sąsiadkę na Bohaterów Westerplatte 1, którą Kościół Katolicki wykorzystał do podmiany historii mojej rodziny i zamienił cesarzową Helenę na Melanię z rzymskiego rodu, pod którą podstawiono Melanię Tramp. Zamierzano zabić moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską, gdyż podstawiono ją pod paliwa Perła i wodę Viktoria jako cenna woda pobierając na trzy nieruchomości w Starachowicach po moich rodzicach trzy kredyty w Bankach Rosyjskich. Dokonano obrotu na Afrykę i kryjąc miasto Konstantyna Wielkiego z 312 roku jako Konstantine we wschodniej Algierii, które 1830 roku zdobył , generał Valee co spowodowało wstawienie wojska i ukrycie firm mojego dziadka i osób, które reprezentowały spółki wstawiając pana Stanisława Pikul i jego żonę oraz biznesmenów, aby ukryć kradzież mienia na starych spółkach co spowodowało zamiar zabicia moich wnuków traktowanych jako zakładnicy podobnie jak moja cesarska rodzina Romanow, przy której było wojsko co spowodowało stworzenie basenu Perła w Kielcach, aby podstawić Paliwa Perła oraz Piwo Perła pod moją wnuczkę, aby wstawić jako czarna perła , która miała być podstawieniem pod kule którą trzyma Maria zamienioną na kosmitkę wstawiając do kradzieży Pikula. Ukryto cukrownie mojego dziadka oraz lemoniadarnię jak również herbaty z Brazylii, podstawiając fałszywych spadkobierców , którzy tworzą sytuacja jako stłuczka z panem Sebastianem K.,aby podstawić pod mnichów jako Sebastei , Sebstia zwane Sivas w Turcji co spowodowało podstawienie pod zakon chrześcijański mahometan i połączenie na Chateo Gutsch w Lucernie trzech kaplic jako trzech religii do ukrycia pobieranych pieniędzy przez Żydów jako jedna religia, która zamierzała wstawić papieża Franciszka pod Św. Sebastiaana, który w IV wieku według tradycji był oficerem gwardii cesarskiej skazany na śmierć przez Dioklecjana III na śmierć i zatłuczony pałkami na śmierć podczas prześladowań chrześcijańskich po zaleczeniu ran od wielu strzał , którymi go przeszyto. Scena męczeństwa przedstawia między innymi Rubens co było w zbiorach katalogu Zanchi wysłanego przez znajomego Bohdan Żakiewicz, określając, że sam nie miał możliwości, gdyż podął się za Bochyńskiego i podszył się pod rodzinę hrabiów Murawiew. Św. Sebastian jest patronem żołnierzy , strażników, kamieniarzy i ogrodników co spowodowało podstawienie syna kamieniarza Sebastiana Dymitra Limanówkę i podstawiono stłuczkę Sebastiana K. , pod Sebastian Turowski na którego miejscu miał być mój syn Adam Piórecki obecnie Kornaszewski, który uczestniczył w stłuczce z Lailą Sergejew obecną jego żoną. Wykorzystano córkę Adama Kornaszewskiego z pierwszego małżeństwa do podstawiono pod biznes wodny i wstawiono jako czarna perła jako piracki statek i połączono historie cesarza Bazyli II , które wydał siostrę Annę za Włodzimierza księcia kijowskiego i podmieniono na moją córkę Annę Marie Piórecką skradzioną do Kościoła Katolickiego za żonę Jarosława Kaczyńskiego podstawiając jako Jarosław Wróblewski łącząc z podstawieniem pod nich mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej jako biznes łącząc z Zuzanną Maksalon córką Anny Pióreckiej i W. Putin. Miało to spowodować eliminacje innych osób, gdyż podstawiono Angelikę Garło na objawienia Medjugorie i zamieniono na dorobionych hrabiów Połanieckich, aby przejść na Połaniec zastępując Angeliką Wróblewską córką Iwony i Roberta Wróblewskich zamienianą na córę Ivanki Trump z jednej strony a z drugiej za córkę Jarosława Wróblewskiego podstawionego jako męża Anny Wróblewskiej, którą podstawiono na cerkiew i połączono z Angelą Merkel i W. Putin. Ukryto stare firmy i nasze udziały wstawiając biznesmenów i tworząc kapitał dłużny. Obecnie wstawiono Chiny, aby ukryć firmę Wassily Perloff Ete Fils. Łączoną z Bazyli Perloff i S`wie jako jedno z Wassyli Perloff end Fils S.A. co jest ukryte jako Towarzystwo Handlowe Herbata S. Z O.O. na ulicy Hoża 25

Wstawiono Alicję Drykę żonę leśniczego w Lipiu pod córkę mojej siostry Alicję Idziak, aby zamienić Alicję Maksalon z domu Kowalską pracownika banku PEKAO SA, a sfałoszowano dane na Alicja Mazurek, aby wstawić Beatę Mazurek pod Beatę Kempa pozorując jedną osobę z premier Beatą Szydło do podmiany mojej rodziny i wstawienia do nadleśnictwa . Zamieniono w tym celu Zygmunty Dąbrowski na Piórecki, aby wstawić jego wnuka Edgara Dąbrowskiego za którego wstawiono rabina Edgara Dąbrowskiego dla Krakowa i Nowego Jorku. Podstawiono Angelikę Garło na Połaniec , aby pozorować dorobioną postać jako hrabina Połaniecka i podstawić pod Medjugorie , aby podstawić objawienia maryjne na zamianę Boga na Marię. Pod Angelikę Garło podstawiono pod Angelikę Wróblewską z Warszawy córkę Roberta i Iwony Wróblewskiej zamieniając struktury podmieniając na Ivankę Trump. Zamieniono Angelice Wróblewskiej rodziców, aby podstawić na Kościół Prawosławny wstawiając na Łańcut i Warszawę panią Anne Wróblewską żonę Olga Radziejewskiego zamienioną na żonę Jarosława Wróblewskiego pod którego podstawiono Jarosława Kaczyńskiego pozorując małżeństwo wstawiając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską do wykazania DNA carskiej rodziny. Spowodowało to podstawienie pod Angelikę Wróblewską pani Angeli Merkel z W. Putin, aby wstawić moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką pod Annę Wróblewską i Marię Putin i podmieniając na Lubomirskich w Pałacu w Łańcucie na pana Andrzeja Pachowskiego i jego żonę Annę z domu Piórecką zamieniając na jego matkę Krystynę podstawioną pod byłą teściową Władysławę Kramp z domu Mączkowską i cztery je małżeństwa, które podstawiono pod dział spadku Michała Potockiego w 1923 roku jako ukrycie działu spadku na carze Mikołaju II Romanow zabitym w Polsce i ukrycie dokonaj reaktywacji starych fabryk co ukryto na terenie SOF-ART Sp. z o.o. w Lipiu Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie podstawiając Lech Bloch pod koleje, aby nawiązać do zawłaszczonego złota z Turcji na powstanie kościuszkowskie zaginionego w Gdańsku.

Doszło do podmiany w Łańcucie Jerzego Kucha na Jerzy Lubomirski i podstawienie pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, natomiast w Katowicach pod Jerzy Bochyński. Z tego powodu podmieniono mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i wstawiono siostrę pana Jerzego Kuchy panią Elżbietę Szubart z domu Piórkowska i tak wstawiono na Pałac w Rudzie Malenieckiej koło Końskich pozorując niezgodność pesel.

IPN ujawnił mechanizm podstawienia córki z żonę swojego ojca w odtajnionych w 2011 roku aktach STAR. Mechanizm ten zastosowano dla czołowych polityków na świecie, aby podstawić ich pod carskie mienie i dotyczy wszystkich tych rodzin , gdyż służył do uruchamiania carskiego mienia przez podstawienie rodzin polityków pod nazwiska mojej cesarskiej rodziny , gdyż wykorzystywano moje dzieci i wnuki do wykazywani DNA carskiej rodziny w bankach.

W tym celu pobrano moje odciski palców w Starachowicach do Banku Rezerw Federalnych w USA, aby podstawić Elżbietę Doda z domu Gudewicz w rzeczywistości po mamie hrabina Murawiew. Spowodowało to użycie carskich depozytów jako kredytów przez Donalda Trump co wynika z przekazanych informacji z USA, gdzie korzystał z kredytów banków rosyjskich, które zaciągały kredyty na wodę w Starachowicach pozorując rekultywacje terenów co oznacza powrócenie do pierwotnego stanu. Pobierano pieniądze przez zastosowanie fałszywych windykacji na wodę , i pobierano kredyty, których nie spłacano podstawiając wartościowe substancje, aby połączyć z paliwami Perła co połączono z wodą butelkowaną z wodociągów kieleckich do Afryki, aby pobierać diamenty. Wodociąg w Starachowicach był na moja mamę Filomenę Bochyńską co spowodowało podstawienie szeregu osób za spadkobierców w tym pana Tomaszewskiego byłego dyrektora wodociągów podstawiając pod leśniczego Tomaszewskiego, którego połączono z generałem Tomaszewskim, aby podmienić wojsko carskie na wojsko polskie przy carze, które wykorzystało moje dzieci i wnuki. Oznacza to, że inwestycje Donalda Trump i jego rodziny są bańką finansową jako balon, gdyż obciążone są kredytami, których nie spłaciły co powoduje konieczność zwrotu pobranych pieniędzy. Opisany mechanizm w IPN zamiany córki na żonę spowodował podstawienie Ivanki Trump na Niemcy, za żonę Donalda Trump pod którą podstawiono Iwonę Wróblewską, aby podstawić jej córkę Angelikę pod Angele Merkel i połączyć z W. Putin, którego upozorowano na męża jego córki Marii Putin pod którą podstawiono moją córkę Martę McElligott i powielono na Annę Wróblewską, a drugie imię Marty na Jadwigę Kaczyńską, aby zamienić ją na Martę Kaczyńską. Podstawiono Marię Putin występującą jako Maria Woroncowa pod Marię Władymirowną wykazując jej siostrę w USA panią Helen, którą podstawiono pod moją sąsiadkę Helenę Surma na Bohaterów Westerplatte 1/1 , która udaje spadkobiercę po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich, aby podmienić historię cesarzowej Heleny matki Konstantego Wielkiego, która wybudowała bazylikę na Gorze Oliwnej w Jerozolimie i odnalazła drzewo krzyża Jezusa Chrystusa, którego część jest jako relikwie na Świętym Krzyżu koło Kielc. Celem była podmiana historii do ukrycia stosowanych nieprawidłowości w bankach, gdzie podstawiono rodzinę cara Aleksandra II zabitego w zamachu zrealizowanym przez Polaka Ignacego Hryniewieckiego jako zamach bombowy na cara Mikołaja II Romanow w Polsce, którego zastrzelił ksiądz czyli Polak , który został zabity przez Roma., gdyż w banku używano DNA prawnuków cara Mikołaja II Romanow do wypłaty pieniędzy dla rodziny cara Aleksander II, aby ukryć, że przeżyła carska rodzina i podstawić zamach na pociąg przygotowany przez Sonię Petrowską i Lew Hartaman, za którą obecnie wstawiono Sonia Jarczyk a jej brata Filipa Jarczyk podstawiono pod księcia Filipa w Anglii pod drugiego zamachowca z 1879 roku. Aby powtórzyć sytuacje wykorzystano wypadek w Turcji, gdzie pociąg uderzyłw dom i wykoleiło się pięć wagonów jako symbol wykolejenia 5-ro dzieci podstawionych pod pięć linii genealogicznych. Osoba w wieku 24 lata, która wyskoczyła z okna podczas uderzenia lokomotywy w dom co jest zbieżne z wyskoczeniem z balkonu Dariusza Pióreckiego od Ewy Machowskiej co połaczono z Luc McElligott jako podmiana na Martę McElligott i powiązano z Donaldem Trump jako podmiana na Dariusz Piórecki co połączono z 24 maja jako wizyta u papieża Franciszka, gdyż Melenię Tramp podstawiono pod Helenę Surma, która udaje spadkobierce po moje rodzinie i jej dzieci pan Marek Surma pod Marek Lesiak i Daniela Słodkiewicz zwana Danutą, którą podstawiono pod Danutę Gibalską za którą wstawiono Danutę Wałęsa, której męża Lecha Wałęsę podstawiono pod Lech Bloch, aby wstawić linie kolejowe na Ukrainie, gdzie użyto kradzionego złota przez Bloch. Obecny wypadek pociągu w Turcji jest zbieżny z miejscem, gdzie dokonuje się podmiany mnicha w Sebastei, którego podstawiono pod Sebastian K. , i stłuczkę pani premier Beaty Szydło podstawiając pod Św. Sebastiana z IV wieku, za którego miał być wstawiony papież Franciszek jako sposób jego usunięcia przez wojsko. Oznacza to, że sprawa prowadzona przez prokuraturę Kraków wypadku w Oświęcimiu Sebastian K., z premier Beatą Szydło jest podmianą na stłuczkę Laili Sergejew z Adamem Kornaszewski w Irlandii obecnie małżeństwo. Działanie prokuratury kontynuującej śledztwo prowadziło do podmiany znaczeń w tym Melanii Tramp jako granat pod która podstawiono cesarzową Helenę zamieniając na wypadek pociągu jako podmiana rodzin Aleksandra II na Mikołaja II zamieniony na wypaek samochodowy w celu wykjazania DNA dzieci, aby zamienić papiestwo na monarchię dziedziczną wykorzystując skradzione dzieci i wnuki carskiej rodziny do wprowadzenia NWO i Lidera Światowego. Z tego powodu połączono zielonego króla z Katowic z szyderczą nazwą Melchci królewscy od satyry Melik -król szydercza nazwa prawowiernych chrześcijan zamieszkujących Syrię i Palestynę, gdzie podstawiono drugiego mojego syna Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski, aby zamienić go na czarnoskórego Andre Clark zięcia Podczaskiego. Słowo Melania jest odniesieniem do słowa „czerniawa” jako czarne zabarwienie pigmenty co zamierzano podstawić pod Czarną Madonnę na Jasną Górę , której ikona została zamalowana po zniszczeniu obrazu. Dekret5 Sądu Biskupiego w Radomiu zamieniono na Dekret cesarza Marcjana zamieniając Mariannę Podczaską na Marcjannę Podczaską przez Urząd Miasta Starachowice.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s