Monte Carlo

Starachowice 17.05.2017

 

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Wykorzystanie ZHP do ukrycia podstawienie Ludmiły Putin we Francji pod carski majątek Monte Carlo pod 7 zamków carskich.

Doszło do ukrycia prowadzonych tajnie spraw w celu przejęcia mienia skradzionego nam mienia i pieniędzy co miało spowodować podmianę naszych rodzin czyli prawdziwej arystokratycznej rodzinie ukrytej w Starachowicach. Dlatego połączono sprawy energetyki z wodą i podstawiono pana doktora Bogusława Zdzisława Czechowicz szanowane lekarza MSW , którego dane bezprawnie wykorzystano, aby podstawić pod Pałac Branickich w Białymstoku, gdzie mieści się Akademia Medyczna, gdzie studiował pan doktor Czechowicz. Doszło do podstawienia nazwiska pod przyłącze Wioletty Wiatrowskiej w Miedznej Drewnianej 244 , która musiała wykonać trzy razy plany w tym od pana Czechowicz sąsiada , co miało na celu dorobienie przez urząd historii dla jego córki Niusi Czechowicz, którą podstawiono pod Marię Gudewicz zwaną Niusia z Białegostoku zwaną również Marylka , przez co wykorzystano Marylę Rodowicz pod Orła dyrektora PEKAO SA, aby przejść na carskie mienie precjoza podstawiając Elżbietę Doda ( hrabina Murawiew) pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniona na Elżbietę i połączono ze Szczecinem przez podstawienie pana Richtera z Warszawy pod Niusię Rychter zamordowaną na Zamku Lubelskim. Celem jest podstawienie na Białorusi fałszywych Radziwiłł na Nieśwież, których podstawiono pod mienie carskie i wstawiono Andrzeja Pachowskiego oraz Andrzeja Lepper, co wykorzystano do podmiany historii, aby wstawić pod Harcmistrz Polski Ludmiłę Mazurkiewicz panią Ludmiłę Putin i wstawić na Miedzną Drewnianą jako Niusię Czechowicz harcmistrza ZHP w Opocznie pod Niusię Gudewicz z domu Bochyńska czyli Maria. Zamierzano ukryć kradzione pieniądze przez wojnę i podstawić pana Czechowicz na przyłącze energetyczne Wioletty Wiatrowskiej mającej 3% udziałów w SOF-ART Sp. z o.o, aby wstawić na Pałac w Białaczowie i Pałac Branickich w Białystoku, gdzie mieści się Akademia Medyczna.

Połączono pracowników MSW lekarzy , którzy pełnili służbę jako ich praca , aby podmienić na sąsiadów i ukryć dorobione windykacje w Łodzi przez w SO Łódź dla Andrzeja Pachowskiego pracującego dla fałszywych Radziwiłł podstawiając pod łącze energetyczne Czechowicz w Miedznej Drewnianej 244 i wodne i podstawiono na Nad Kamienną 25 w Starachowicach z powodu zgody mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na użyczenie nieruchomości dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co przedłożył w Energetyce w Skarżysku co zamierzano podmienić na Beatę Idziak i tak fabrykowano dokumenty podrzucone do domu, aby ukryć udział w elektrowniach pod które podstawiono Podczaskich i Kulczyk wstawiając Agatę Clark z domu Podczaską pod moja siostrę Beatę Idziak , która została zgwałcona przez czarnoskórą osobę i podmieniono jej pierwsze dziecko kryjąc to w Białymstoku przez Marię Gudewicz pozorowaną na Marię Tarnowską na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach podstawiając Dariusza Gudewicz podstawionego pod Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski za dziecko moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich co zamierzano ukryć przez harcmistrz ZHP w Opocznie Niusię Czechowicz do ukryci sposobu kupienia polskich elektrowni przez Kulczyka co oznacza, że zamierzano podstawić dokumenty gwałtu na moje siostrze Beacie Idziak pod prezydenta Andrzeja Duda podstawionego pod Andre Clark co ukryto w Etiopii. Dalsza podmianą jest Angata Duda podstawiona pod Agatę Bocian, której upozorowano gwałt i podstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski , który był na jej ślubie, gdzie znajdowała się czarnoskóra osoba, a ślub był w Pałacu koło Zawichostu.

Podstawiono mnie pod akta pani Elżbiety Nowickiej, którą jej mąż Kazimierz Nowicki umieścił w Zakładzie Psychiatrycznym po przyjeździe z rekolekcji z Kamesznicy , gdzie w drodze powrotnej byliśmy gościem u moje siostry Beaty Idziak w Katowicach co spowodowało podstawiono pana Kazimierza Nowickiego i jego żonę za spadkobierców po moich rodzicach i podstawiono pod 7 zamków w Monte Carlo , gdyż Kazimierz Bania miał spis carskiego mienia z Moskwy pod który podstawił Kazimierza Nowickiego , aby podstawić akta Elżbiety Nowickiej pod moje dane i upozorował się za mojego męża i dorobił akta psychiatryczne do Szwajcarii i prześladował mojego prawdziwego męża w SO Toruń IIK 164/11. Dlatego podstawiono Fundacje Rozwoju Regionalnego w Starachowicach pod fundację męża APEX-STAR w Katowicach, która jest stale zasilana ze Szwajcarii i zawłaszczono mienie pozorując długi w Katowicach , aby pobierać pieniądze przez Filipa Jarczyk podstawionego pod Edward Piórecki co zamieniono na Édouard Philippe we Francji, Mienie jest skatalogowane przez KGB. Zamierzano wykorzystać akta Jana Nowickiego z Kowal , gdzie urodził się król Kazimierz Wielki, aby podstawić pana Kazimierza Bania jako WIELKI, zamieniając jego syna architekta wykładowcę w Szwajcarii na mojego syna mgr inż. architekta Jakuba Jana Pióreckiego obecnie Kornaszewski, któremu dano pracę sprzedaży garniturów w Irlandii. Oznacza to, że w SO Toruń IIK 164/11 złamano prawo ukrywając pobierane pieniądze z Fundacji APEX-STAR w Katowicach zasilany z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu, gdzie pan Kazimierz Bania podał się jako Kazimierz Kugel podstawiając w Katowicach sędzinę Magdalenę Barbarę Jarczyk z domu Bochyńską za Filomenę Bochyńską moją mamę za spadkobiercę po moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk podstawiając Józefa Ludwika Bochyńskiego za syna jego teścia Franciszki Jana Mazurek podstawionego pod Jan Kaźmierczyk mojego teścia. Dlatego wstawiono tatę na mamy działkę zamierzając ukryć podstawienie mojej córki Marty Bochyńskiej obecnie McElligott w celu podstawienia siostry męża Martę Cybulskiej córki Jana Kaźmierczyk, którą zamieniono na Martą Przygoda a ZUS na Marata Głuszek do ukrycia kradzionych pieniędzy przez rząd polski wykorzystując Martę Kaczyńską na wybrzeżu co połączono z Palace Zakopane jako sport i zakład psychiatryczny czyli zamiana ścieżki zdrowotnej obijania pałami jako Beata Pałka, a Pałace jako zakłady psychiatryczne. Cały czas fundacja jest zasilana w Katowicach , gdzie podstawiono sędzinę Barbarę Bochyńska i jej męża Jerzego Bochyńskiego, którzy rozdają charytatywnie nie ich pieniądze i zasilana jest w ten sposób Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach przez fałszywych spadkobierców na naszym mieniu podstawiając aktora Jana Nowickiego pod dane mojego syna , aby rozdawać nieswoje mienie w Monte Carlo i w Polsce.

Z wyrazami szacunku
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s