Hanna jako Anna

Szanowni Państwo

Doszło do skazanie męża w SO Toruń IIK 164/11 do ukrycia kradzieży pieniędzy jako charytatywne przez Katowice podpisując nasze pisma elektronicznie przez inne osoby uniemożliwiając nam dostęp do pieniędzy przez banki, które uczestniczą w kradzieży i uczą pracowników jak okradać KLIENTÓW przez wprowadzanie błędów pisarskich lub niewidocznych kropek, aby w systemie wykazać inną osobę. Podstawiono Iwonę Makuła z domu Nowek pod Jerzego Sekułę pozorując związek , aby wstawić na ulicę Moniuszki pracownika, który nie pojął pracy , aby podstawić jego rodziców Władysława i Janinę pod Władysława Tarnowskiego i Janinę Nowak -Piróg z ulicy Moniuszko co ukryto przez mecenas Janinę Błasiak w SO Toruń IIK 33/17 podstawiając Mariannę Maksalon z domu Nowak pod Mariannę Sekuła żonę Jana Sekuły z ulicy Moniuszki pozorując mojego dziadka Jana Tarnowskiego jako Franciszka Jana Mazurek , którego zamieniono na Jan Kasprzyk z Łebieńca koło Łeby co połączono z Haliną Sekuła również pracownikiem dzieckiem Jana i Marianny podstawiając Halinę Woźniak , aby jej córkę podstawić pod Wiolettę Wiatrowską rozdzielając przez drugi zawód Fryzjerstwo jako resocjalizacja, aby przejść na więziennictwo podstawiając Zbigniewa Jarczyk w Katowicach, który był pracownikiem wiezienia obecnie sędzia w Katowicach , aby podstawić pod ministra Zbigniewa Ziobro i podstawić Martynę Jarczyk pod Martynę Wojciechowską zamienionych na spadkobiercę po Jerzy Ziobro wstawionym pod Jerzy Idziak wstawiony na Jerzy Kaźmierczyk. Upozorowano państwa Halinę Sekuła i Sekuła Jerzy za dzieci hrabiego Jana Tarnowskiego i hrabiego Władysława Tarnowskiego na ulicy Moniuszki w Starachowicach zamieniając na Kraków.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 18.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Plan wysiedleń jako eksmisja przez Sąd Kielecki w każdej chwili do fabryki czekolady zwanej obozem zagłady jako NWO.

Doszło do połączenia w systemie Wandy Idziak żony zmarłego Jerzego Idziak z Katowic z Wandą Serwicką ze Starachowic upozorowaną na rodzinę policjanta Lecha Serwickiego, którego połączono z Lechem Nowak mężem Elżbiety Nowak pod którą podstawiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniając na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk . Spowodowało to podmianę obecnie na wybrzeże , aby podstawić fałszywe akta psychiatryczne na dom dziecka dla Hanny Kasprzyk wstawiając za nią aktorkę Hannę Mikuć jako grającą role w Seksmisji strażniczki. Połączono rodziców Hanny Mikuć czyli aktorów Wandę Chwiałkowską (82 l.) i Bohdana Mikucia (†85 l.), których podstawionego pod Bohdana Żakiewicz, który zaskarżył mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK164/11, gdzie świadkowie udawali spadkobiercę po mojej carskiej rodzinie. Pan Bohdan Żakiewicz pracował dla policji w Kielcach, gdzie sfałszowano dokumenty. Wykorzystał nasze pełnomocnictwo i podmienił rodziny , aby wstawić dom dziecka w Łebieńcu do podmiany danych na Starachowice. Powoduje to pozorowanie Bohdan Żakiewicz za ojca Hanny Kasprzyk z domu Nowak podstawiając Lech Nowak męże Elżbiety Nowak za męża Hanny Kasprzyk podstawiając Lech Serwicki pod Lech Nowak co jest oszustwem. Lech Serwicki ma rodziców Stanisława i Leokadię i urodził się w Zbrzach gmina Pawłów, którego połączono jako pracownika SOF-ART Sp. z o.o z zawłaszczoną przez rząd polski firmą pozorujć , że nie żyjemy i wstawiono wojsko jako łączenie z ulicą Wojska Polskiego. Połączenie osób z firmą powoduje podstawienie pod Leokadię Serwicką oraz jej męża Stanisława Serwickiego inne osoby jak Stanisław Pikul i Leokadia Kowalczyk córka Jana Śledzik i Ireny Śledzik upozorowanej na siostrę Jadwigo Kaczyńskiej przez IPN Kraków, którą podstawiono pod drugie imię mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Leokadia Serwicka została wstawiono jako Kowalczyk pozorując żonę Lecha Serwickiego i Lecha Nowak pozorując jedną osobę podstawiając Agnieszkę Kowalczyk z Łodzi z domu Lewa pod dane Agnieszka Kornaszewska z domu Krześniak obecnie Janiszewska w Warszawie matka moje wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej pod którą podstawiono czarnoskórą Wiktorie Hall-Kornaszewską czyli córkę moje siostry Beaty Idziak, którą podmieniono po urodzeniu w Katowicach i podstawiono na Białystok pozorując, że jest moją córką i podstawiając Bohdan Bochyński prawdziwe dane generał hrabia Murawiew za męża jego córki Marii Gudewicz z domu Bochyńska co jest niewidoczne, gdyż jego żona była Marią Bochyńska z Czech i ich wnuczkę Elżbieta Doda z domu Gudewicz w Białymstoku powielono na dwa i podstawiono pod Elżbietę Włodarczyk na Skarżysko-Kamienna, którą wstawiono na Łódź, aby pozorowała matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej podstawionej pod Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewa co połączono z Elżbietą Doda w Białymstoku podstawioną pod skradziony indeks na Bożena Bochyńska podmieniając dane na Elżbieta Bochyńska, gdzie wstawiono czarnoskórą Wiktorię Hall -Kornaszewską, co połączono z pracą u pana Cylwika przy produkcji mat łazienkowych na ulicy Kawaleryjskiej co połączono z dawną Hutą Henryk w Suchedniowie produkującą wózki widłowe, które zamieniono na produkcję mat łazienkowych w Suchedniowie co podstawiono na Kopalnię Henryk na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie, gdzie znajduje się SOF-ART Sp. z o.o. , którą przez sprzedaż maszyn zawiezionych na renowacje do Łodzi powielono SOF-ART Sp. z o.o. na Łódź i wyprowadzono pieniądze na NFZ w Łodzi przez windykacje ZUS przez wykorzystanie lekarza Jolanty Kręckiej łącząc z SOF-ART Sp. z o.o i połączono jako szefa NFZ w Łodzi, gdzie ukryto skradzione pieniądze pozorując gabinet lekarski przy SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając byłych pracowników firmy za spadkobierców oraz wykorzystano ich dane do podmiany podstawiając czarnoskórą Wiktorię Kornaszewską do pobierania alimentów od Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez podstawienie mojej siostry Beaty Idziak pod moje dane Bożena Bochyńska w Białymstoku pozorujać na jedyną córkę naszych rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich co spowodowało podstawienie Piotra Idziak pod dane Jerzy Kaźmierczyk i zawłaszczenie wprowadzanych pieniędzy do Polski przez Katowice i Kościół Katolicki, który ukrywał gwałt na mojej siostrze Beata Idziak pozorując, że nasza mama Filomena Jadwiga Bochyńska wyjechała do Afryki i upozorowano mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk za żonę mojego taty Józefa Bochyńskiego, a mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk za mojego ojca Józefa Bochyńskiego podmieniając na Jerzy Bochyński w Katowicach, aby ukryć kradzione pieniądze co w 2006 roku spowodowało zabranie samochodu PEUGEOT 607 przez policję z Katowic do pozorowania tam spadkobierców w obecności moje siostry Beaty Idziak, która przyjechała w tym czasie z Katowic do naszych rodziców w Starachowicach co upozorowano, że jest spadkobiercą po moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk podstawionym pod Jerzy Idziak zmarły w 2005 roku, aby wstawić na jego firmy Piotr Idziak za spadkobiercę i podstawiono aktorkę Hanna Mikuć (61 l.) i Piotr Sobociński (†43 l.) jako Hanna Kasprzyk i Piotr Idziak zamieniony na Piotr Cichocki i Piotr Główka jako wejście na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1 jako Seksmisja połączona z kopalnią Henryk zamierzając eliminować mężczyzn jako wojna. Dowodem na to jest podstawienie umorzenia windykacji PFRON w Sądzie Najwyższym na nazwisko Jerzy Kaźmierczyk i Piotr Główka długu Dariusza Pióreckiego i Bożena Piórecka z 2000 roku podstawionego sprawy kasacji wyroku SA Gdańsk IIAKa3/16 do SO Toruń IIK n164/11 co jest dowodem podmiany osób , gdzie posłużono się podpisem elektroniczny obcej osoby do pism naszych składanych do sądu, gdzie pobrano pieniądze i nas skazano co wygląda, że pani mecenas Marta Sztachelska podała się za spadkobierce i podpisała pisma dla rządu, które sędzia określił za spadkobierców na carskim mieniu na koncie bankowym męża oraz że nasza rodzina już nie żyje a Skarb Państwa jest sp[adkobiercą , który w tym celu zlikwidowano 01.01.2017 roku, aby ukryć podstawione za nas osoby, jako kapitał dłużny na firmach do kradzieży mienia jako Ministerstwo Rozwoju. Podpisanie dokumentów elektronicznie dowodzi oszustwa sądu, który ukrywał ten fakt dokonując podmiany osób.

Lech Nowak upozorowany na rodzinę Lubomirskich został podstawiony pod program bankowy Zamoyszczyzna jako wysiedlenia jako testament w komputerze podstawiając przez gestapo mienie mordowanych książąt Lubomirskich pod nazwisko Nowak i miał być zamieniony przez Lecha Serwickiego w celu eliminacji osób i zastąpienia przez Lecha Benedykta Pilarskiego. Wandę Idziak i Wandę Serwicką zastąpić miała inna osoba w celu podstawienia pana Rzeszotarskiego jako odszkodowania za mord Niemców na Firleju w Radomiu dla Rodziny Firlejowskiej z carskich pieniędzy jako obciążenie mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego członka AK pseudonim „ Mały” gdyż był dzieckiem , którego okradziono przez rząd podmieniając dane przez parafię Świętej Trójcy, gdzie jest tablica Rodziny Firlejowskiej co połączono z kołem Radia Maryja, aby połączyć z SO Toruń IIK 164/11. Lech Nowak jest podstawiony pod Danutę Gibalską połączoną z Danutą Grabowską na USA i Białystok oraz Danutą Wałęsa.

Wiktorię Kornaszewską małe dziecko upozorowano za żonę jej ojczyma Janiszewskiego co miało wyeliminować ojca dziecka Adam Kornaszewskiego zamieniając go na nazwisko jego drugiej żony Laili Sergejew z Łotwy i doprowadzić do wywiezienia w głąb Rosji. Drugim podstawieniem jest podstawienie byłego dyrektora Cementowni Ożarów SA pan Waldemara Masak za męża dziecka Wiktorii Kornaszewskiej jako Janiszewskiej pod którą wstawiono Martę McElligott i Luck McElligott w Irlandii oraz Waldemar Maksalon w Starachowicach pozorując Martę, że jest córką Bożeny Olszewskiej , którą upozorowano za żonę jej ojca, a jej brata Marka Śmigielskiego upozorowano na żony dane zamieniając ją na Monikę Kędziora z domu Krzemińska pozorując jedną osobę podmieniając rodzinę na Krystynę Olchanowską z Belgii i Zdzisława Wojciechowskiego zamieniając na Zdzisławę Lewandowską na Tomaszów Mazowiecki, gdzie dorabiane są akta psychiatryczne przez fałszywych małżonków.

Podstawiono panią premier Beatę Szydło pod moją siostrę Beatą Idziak i pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk jako symbol szewczyka dratewki, który pokonał smoka wawelskiego wstawiając Barbarę Kowalską z domu Szewczyk i jej zmarłą córkę Hannę Siwierską pod Hannę Kasprzyk, a drugą córkę pani Barbary Kowalskiej Małgorzatę Kowalską pod Małgorzatę Kwaśniewską. Nazwisko Szydło miało być wykazaniem szycia, dlatego nasze ubrania były niszczone i buty, aby przejść na nazwisko Szewca podstawionego pod Kaczyńskich co połączono z Ukraina jako biskupa Szewczuk wstawiając Leszek Balcerowicz pod Leszek Nowak na Ukrainę łącząc z Czesławem Daleszak w Daleszycach pozorując na brata Hanny Kasprzyk podstawionej pod Czesława Maksalon łącząc z Czesławą Wojciechowską, gdzie na ulicy Nowowiejskiej dokonano podmiany jako dział spadku w komputerze podmieniając mienie książąt Lubomirskich na nazwisko podstawione przez gestapo Nowak jako nowa arystokracja III Rzeszy podstawiając wojsko pod program bankowy Zamoyszczyzna kontynuowany do dziś jako wysiedlenia w nowej wersji eksmisja w każdej chwili z własnego mienia bez odszkodowania.

Biskup Tadeusz Pieronek, były sekretarz generalny Episkopatu Polski zauważył słusznie, że miesięcznice smoleńskie są zwykłą polityka PiS. Powodem podwójnego odczytywania dwa razy w miesiącu odczytów jest zbieżne z obecnym przysyłanie dwa razy w miesięcznicy wyciągu do kart bankomatowych na nazwisko Bożena Piórecka z PEKAO SA na dawny mój adres na Konstytucji 3-Maja 23/9b co oznacza, że ktoś pobiera pieniądze z karty bankomatowej, której bank odmówił mnie właścicielowi wydania i tworzy długi z których czerpane są zyski przez PiS jako dwa razy przelewy przez byłego pełnomocnika 100,- milionów euro Kazimierza Banie na pełnomocnictwie z konta Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu do Banku PKO BP SA w Starachowicach na konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co jest rozkradane przez PEKAO SA na nazwisko Bożena Piórecka w Łodzi co jest niewidoczne tworząc ciągle licytacje na Bohaterów Westerplatte 1/1 , aby przejść na mienie w carskie w całej Polsce i świecie wykorzystując dane na Mirosława Kowalska w PKO BP SA i dwa je małżeństwa z Kowalskimi oraz jej konkubinat, który podstawiono dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując , że maż jest w konkubinacie ze mną. Akta medyczne pobicia Mirosławy Kowalskiej zamierzano podłożyć pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do podmiany osób do ukrycia kradzionych pieniędzy przez PiS. Upozorowani w sprawie 1Ds 1001/14 uszkodzenie ciała , aby ukryć podpisywanie moich pism do sądu i prokuratury popisem elektronicznym przez inne osoby ukrywając pobierane pieniądze co ujawniono w Starachowicach.

http://fakty.interia.pl/prasa/news-biskup-pieronek-w-rzeczpospolitej-pomniki-kaczynskiego-jak-p,nId,2395075

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s