Uwolnienie obywateli państw od NWO które zrobiło z nich więźniów

Starachowice 21.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Uwolnienie obywateli państw od NWO które zrobiło z nich więźniów

Doszło do stworzenia w systemie NWO jako połączenia wszystkich religii tworząc wspólnoty, których kręgi mają wspólne miejsca jako wspólnoty , które mają udział czyli Kościołów Satanistycznych z Kościołem Katolickim, Kościołem Zielonoświątkowy i Islamem co powoduje współudział w grzechach co jest opisywane, aby wyjść z Kościołów.

Zostało to odwrócone i kościoły zaczęły prześladować wiernych i wyrzucać lud dorabiać opinie psychiatryczne jako sposób na kradzież pieniędzy i podmianę małżeństw. Kościół katolicki w parafii Św. Trójcy odczytał przy moim ojcu i mamie Filomenie i Jadwidze Bochyńskich pana Sławomira Tatarek, aby sfałszować faktyczną rodzinę z ciała, którą uśmiercił i zmienił przekraczając prawa Boskie. Dlatego wybrano osobę o imieniu Lidia ze Starachowic jako koło Radia Maryja, aby wykazywać do kontaktu w Radiu Maryja, aby podstawić pod pieniądze mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego jako część wspólna wszystkich religii usuwając prawdziwą rodzinę carską dorabiając opinie psychiatryczne , a pieniędzmi kradzionymi opłacane są osoby, aby niszczyły rzeczy w celu upozorowania, że znajdują się chorzy psychicznie, aby pozorować, że mają pieniądze , ale tak chcą żyć. Jest to zbieżne z informacją jaką uzyskałam na temat pana Drożdż z Marcinkowa, który ujawnił, że na umarłych robione są podziały majątku co spowodowało umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym na badania po czym został wypuszczony i według informacji nagrodzony za odnalezienie błędów. Pana Dróżdż z Marcinkowa podmieniono na pan Dróżdż byłego nauczyciela moich dzieci, który określił z kolegą obecnie pracujący w MOPS, że są tajnymi współpracownikami na Lecha Kaczyńskiego, który przysłał ich do mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, gdy byliśmy w Szwajcarii pytając czy jesteśmy zagrożeni. Po przyjeździe ze Szwajcarii aresztowano mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk a ta sama osoba pan Dróżdż określił, że mąż jest pod ochroną co jak widać służyło do podmiany rodziny i doprowadziło do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, aby podstawić Kaczyńskich pod wprowadzone ze Szwajcarii do Polski pieniądze mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na moje konto w PKO BP SA na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w kwocie 100,- milionów euro dwa razy w miesiącu zamierzając to ukryć przez wstawienie opieki dla męża jego siostry Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk pozorując w banku PKO BP SA konkubinat dla mojego męża wstawiając pracownika banku PKO BP SA panią Mieczysławę Kowalska do przeniesienia wprowadzanych co miesiąc pieniędzy na konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do drugiego banku PEKAO SA na nazwisko Bożena Piórecka na reaktywowane konto na które wstawiono Ewę Kornaszewską byłego pracownika Urzędu Skarbowego do ukrycia kradzionych pieniędzy przez windykacje EOS Polska i inne firmy windykacyjne pobierające odsetki dopisując sześc zer do kwot i nie odpisując pobranych pieniędzy, tak aby pozostała kwota podstawy do pobrania kolejny raz pieniędzy jako kolejna transza.

Wprowadzono podmianę wojska przez Katastrofę Smoleńska jako miesięcznicę obecnie podwojone odczytywaną jak wyciągi bankowe na nazwisko Bożena Piórecka w PEKAO SA, aby prowadzić podmieniany pod wojska Zygmunta III Wazy , który stacjonował w Smoleńsku zamieniając obecnie Polaków na Żydów. Spowodowało to podstawienie pod parafie Św. Trójcy pani Lidii , i połączono z parafią Wszystkich Świętych podstawiając Lidię Maksalon za córkę mojego taty Józefa Bochyńskiego i powiększono na drugą tożsamość jako żonę swojego ojca podstawiając mojego tatę Józefa Bochyńskiego. Spowodowało to podstawienie jej córki Edyty Maksalon z pierwszego małżeństwa Lidii i Waldemara Maksalon za córkę mojego taty Józefa Bochyńskiego i podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego, jako Bochyński podstawiając za ojca dziecka Zuzanny Maksalon i kradnąc moje pieniądze i mienie przez taki twór z udziałem Waldemara Maksalon kreowany przez Kościół Katolicki, który nie respektuje prawa świeckiego w przeciwieństwie do Jezusa Chrystusa. Spowodowało to odczytanie pana Sławomira Tatarek pracownika PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przy moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich, aby podstawić Sławomira Idziak na firmę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i wykorzystać dane pana Sławomira Szarek. Kościół Katolicki wykorzystał dane do podstawienia innych rodzin zamierzając zabić moją rodzinę w celu ukrycia kradzionych pieniędzy przez Kościół co połączono z Lidią w parafii Świętej Trójcy odczytywaną w Radio Maryja oraz z Lidią Niewczas stomatologiem w tej parafii, gdyż wyrwanie zęba oznaczać miało śmierć osoby i podstawiono Ewę Kornaszewską z domu Niewczas, która miała mnie skarżyć , gdyż udaje matkę moich dzieci wykorzystując że ma ślub z byłym moim mężem, , który w przeszłości znęcał się nade mną i był kierowany w perfidny sposób do niszczenia mnie i dzieci co zamierzano zamienić na cudowne nawrócenie i podstawić Ewę Kornaszewską w miejsce moich danych Bożena Piórecka zamierzając mnie okaleczyć, aby ukryć kradzież przez Kościół Katolicki i jego uczestnictwo w procesie niszczenia ducha człowieka co jest opisywane , aby od takich ludzi stronić. Były maż w czasie trwania związku małżeńskiego niszcząc mnie mówił, że jak będę grzeczna i będę wykonywać wszystko co każe to może mi pomogą. Po rozwodzie wychowywałam sama dzieci i przeprowadziłam się do rodziców uruchamiając pieniądze, aby sprostać wszystkim wymaganiom prawa. Moi rodzice zatwierdzili moje drugie małżeństwo na co z tytułu pochodzenia mieli prawo a co Kościół Katolicki chciał usunąć w celu kradzieży pieniędzy z firm mojego drugiego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Dlatego podmieniono rodziny i wstawiono w parafii , gdzie tata Józef Ludwik Bochyński był chrzestnym ojcem dzwonu, a gdzie jest siostra męża Marta Cybulska z domu Kaźmierczyk. Wykorzystano ten fakt i podstawioną w miejsce moje córki Marty McElligott , aby podmienić rodzinę i podstawić policjantkę Bernadetę Celany pod moje imię z bierzmowania Bernadeta, a dwa imiona moje Bożena i Elżbieta podzielić na dwie osoby i podstawić pod imię Bożena moją siostrę Beatę Idziak w Katowicach za nią wstawiając Edytę Maksalon a pod imię Elżbieta wpisać Elżbieta Nowak zamieniając na Elżbieta Nowicka, aby przejść na akta psychiatryczne tej osoby do podstawienia jej męża Kazimierza Nowickiego pod Kazimierza Banie , pełnomocnika, który przesyła z konta mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG pieniądze ze Szwajcarii wykazując ich legalność w Szwajcarii i w Polsce przez KNF do Starachowic na konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA, gdzie następuje podstawienie byłej policjantki Lidii Maksalon , Lidii Daleszak i Edyty Maksalon pod wprowadzane pieniądze przesyłając do PEKAO SA na konto Bożena Piórecka zamieniając na mienie przestępcze, które jest dzielone przez rząd polski i Kościół Katolicki skazując mojego męża w SO Toruń II 164/11 , aby wykazać jego dane podstawiono pod akta psychiatryczne pana Dróżdż, który wykrył nieprawidłowości i podstawiono pod gabinet stomatologiczny pani doktor Lidii Niewczas, aby podmieć akta w Opocznie u stomatologa, gdzie zmarł pacjent co ukryto przez wprowadzenie Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk za opiekunkę swego brata Jerzego Kaźmierczyk, aby ukryć kradzione pieniądze przez trzy parafie w Starachowicach.

Pan Dróżdż, który pracuje w MOPS jako agent Kaczyńskich nic nie pomógł , ale dorobił fałszywe dane dla mnie co zauważyłam później , gdy w przeszłości jednorazowo pobrała, kwotę 50,- złotych, gdyż tak mnie oszacowano wpisując, że jestem samotną osobą na skraju ubóstwa. Oznacza to , że osoba na skaju ubóstwa może otrzymać 50,- złotych od MOPS co oznacza świadome działanie w celu pozbawienia mienia i wykazania , że brak mam dzieci co miało na celu pozbawienie ich życia przez Żydów, którzy podali się za arystokratów w Zakonie Maltańskim. Dlatego mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazano pozorując, że ma inną żonę , aby jego pozbawić życia czyli jest to świadomy zamiar z premedytacją polskich sędziów powoływanych przez prezydentów, którzy korzystali z kradzionych pieniędzy przy udziale Kościoła Katolickiego, który zamienił się na monarchię dziedziczną, z mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej zrobił wodę Viktorię w Toruniu planując zrobić z niej kalekę w wieku 19 lat tak jak papież Franciszek pomógł Wiktorii pieniędzmi na windę , co podmieniono na windę, której nie otrzymał Janusz Śledzik w Starachowicach i zmarł , gdyż Kościół ukradł pieniądze.

Zamordowano 19 letnia Wiktorię Cichocką na której zdobiono dział spadku, aby wpisać Piotra i Ewę Cichockich ze Starachowic za rodziców obcej dziewczynki do pobrania pieniędzy na firmach mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, któremu dorabiają dodatkowe alimenty w Ostrowcu Świętokrzyskim przez Urząd Miasta pobierając pieniądze na jego firmach nie odpisując pobranych pieniędzy i powieszane są przez dopisywanie sześciu zer.

Dlatego podstawiono Antoniewo Włodarczyk świadka, który z Bożena Kraszewską był świadkiem na moim pierwszym ślubie z Dariuszem Pióreckim, aby podstawić pod Antoni Ciszewski, który mi groził i ubliżał , gdyż podał się za spadkobierce po moje cesarskiej rodzinie zamierzając zabić również osoby które były wokół rodziny jak Elżbieta Włodarczyk i jej brat Antoni Włodarczyk zamieniony na jej męża podstawiając ją w moje miejsce pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co spowodowało podstawienie Sebastian Turowski w USA pod Sebastian Limanówka w Starachowicach do likwidacji , aby wstawić Rafała Broda z Radia Maryja pod komis Rafał Guzowski z Kielc i odmiany z Górna 15/13 wstawiając Górno koło Kielc, gdzie był w wypadek, gdzie zginęło 4 -letnie dziecko co miało być podstawieniem pod Nad Kamienną 25 przez dalsze prowadzenie spraw przez Waldemara Maksalon, który wprowadził NWO i jest połączone z Kościołem Katolickim jako objawienia Medjugorie 25 każdego miesiąca , gdzie do Medjugorie wstawiono Angelikę Gało pod Angelikę Wróblewską i Annę Wróblewską pozorując jedną osobę w celu podmiany ludzi. W tym celu podstawiono Rafała mediatora w Toruniu obserwatora z ramienia mecenas Ewy Piróg Wolskiej zony prokuratora w Toruniu pod Ewę Kornaszewską pod Wojciecha Idziak, którego żonę Mariole z domu Kędroń zamieniono na żonę Rafała Popławskiego pod jego matkę Mariolę Popławską z domu Mączkowska , którą upozorowano na żonę jej syna Rafała z pierwszego małżeństwa. Obecnie zamierzano podstawić córeczkę Wojciecha Idziak pod mojego wnuczka Noe Kornaszewski, aby podstawić ich pod wypadek w Kielcach koło Górna do eliminacji rodziny do pobierania pieniędzy z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co już jest oszustwem przez dopisywanie dzieci ukrywając przez alimenty bez odpisywania pobranych pieniędzy co określił komornik, że mienie carskie ma innego spadkobiercę, gdyż nas już uśmiercono w systemie bankowym co jest oszustwem pracujących tam Żydów. W tym samym mieście w Opocznie sędzia w sprawie IIKp 425/09 sędzia na sprawie męża określił, że ja jestem uprawniona, ale nie otrzymałam mienia i obrazów, gdyż podstawiono za mnie siostrę męża, która miała ukryć skradzione obrazy przez Grażynę Kulczyk i jej rodzinę. Mój maż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk ma prawo z tytułu decyzji moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich co powoduje, że sędzia przekroczył prawo w Opocznie i naliczono podatki od zwracanego mienia na mnie oddając mienie obcym osobom, a nas obciążając podatkami.

Dorobiono dlatego opinie psychiatryczne przez opłaconych psychiatrów na Montelupich i Szpitalu w Toruniu jako gaża dorabiając winy za grzechy, aby doprowadzić do psychozy ludzi i samo obwiniania, gdyż wykorzystywania jest psychologia do kradzieży pieniędzy przez Kościół, gdyż strach powoduje napady policji. Dlatego Pismo Święte mówi, że wiele świętych w taki sposób zostanie zniszczonych.

Pieniądze są przekazywane przez konto Jerzego Dariusza Kaźmierczyk ze Szwajcarii i są legalne, gdyż mamy pobyt w Szwajcarii. Upozorowana moją śmierć w systemie co spowodowało pozostawienie kwoty około 290 złotych w PKO BP SA, są pobierane odsetki od tej kwoty dopisując zera, która jest niezmienna w banku, gdyż upozorowano śmierć i oddano mienie dla Edyty Maksalon pozorując jej matkę Lidię Maksalon za żonę mojego ojca Józefa Bochyńskiego co ukryto w drugim banku PEKAO SA, gdzie uruchomiono martwe konta ponownie na nazwisko Bożena Piórecka , aby pobierać pieniądze jako odsetki od około 290,- PLN powiększając o dwa przelewy w miesiącu pod 100,- milionów na dwieście milionów euro miesięcznie w PEKAO SA. Oznacza to, że zamieniono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na mojego tatę Józefa Bochyńskiego, a mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Bochyńska za którą wstawiono moją siostrę Beatę Idziak za którą podstawiono premier Beatę Szydło do ukrycia pobieranych odsetek z windykacji firm Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Oznacza to, że sędziowie i prokuratorzy w Polsce dokonali przestępstwa i kradzieży pieniędzy przez firmy windykacyjne pobierając odsetki do których dopisywali sześć zer do kwoty bez odpisywania pobranych pieniędzy i muszą odpowiadać za kradzieże czyli prześladowanie Polskiego Narodu przez Żydów, którzy zrobili się spadkobiercami na męża firmie tworząc windykacje i pobierając pieniądze bez odpisania długu co jest widoczne na nieruchomościach po moich rodzicach, gdzie dokonano oszustwa przez sędziów pozorując, że zwrócono mienie powiększając dług o podatki naliczane od zwróconego mienia w Warszawie, które nam nie zwrócono a ukryto przez podstawie Kruk jako windykacja do kradzieży mienia co zamierzano ukryć przez wpisanie Marty Cybulskiej jako opiekuna okradzionego mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , aby ukryć kradzieże Radia Maryja promującego NOW, aby podstawić Ivanka Trump pod Ivanka z Medjugorie jako osobę widzącą sprowadzając widzenia do kradzieży pieniędzy przez podmianę działań na adresie Nad Kamienną 25 działka działka 29 zakładów zbrojeniowych w Starachowicach co połączono, ze Zgorzelcem oraz pożarem 20.05.2015 roku w Gorlicach w województwie Krakowskim jako przełamanie frontu 1-3 maja 1915 roku między wojskami rosyjskimi Dymitrjewa a Austriacko-Niemieckimi pod Falkenhaynem, gdzie do niewoli poszedł sztab mojego pradziadka księcia Franciszka Glińskiego. Połączono pożar z 1874 rok z pożarem w 2017 roku, aby podstawić pod Pogorzelec, który powstał z terenu Kluczkowic po pożarze, gdzie zamordowano cara Mikołaja II Romanow w Palcu w Kluczkowicach, gdzie obecnie jest szkoła rolnicza i podstawiono nauczycieli ze Starachowic pod system wojskowy w USA w Nowym Jorku jako UFO na Lubelszczyźnie i Medjugorie.

Celem była zamiana Maryi przez Radio Maryja na pogańskiego boga, który urodził się ze światła zamierzając wstawić Maryję pozorowaną, że Jezusa urodził się jako promień światła i tak promuje pan Antonii Ciszewski, który upozorował moje małżeństwo na konkubinat w tym celu, aby wstawić w banku pracownika PKO BP SA za konkubinę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do przekazania przelewanych przez jego pełnomocnika pieniędzy ze Szwajcarii na moje konto w PKO BP na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do drugiego banku PEKAO SA na nazwisko Bożena Piórecka, aby ukryć przez dwóch dyrektorów banków w Starachowicach finansowanie NWO z kradzionych pieniędzy.

Pismo Święte mówi, że zsyłane są plagi przez to, że ludzie nie chcą się odwrócić od swoich bożków. Ponadto jest napisane, że kapłani niszczą swój lud. W Toruniu sędzia Wojciech Pruss nie miał dokumentu przelewu z METRON SA do Szwajcarii , gdyż powielono dane mojego męża i pobrano z jego pieniędzy co jest dowodem oszustwa miasta Torunia i wstawiono sędziów i prokuratorów do ukrycia NWO, które można zatrzymać przez wstrzymanie finansowania Polski z kradzionych carskich pieniędzy w Polsce , które są przelewane ze Szwajcarii i USA z depozytów przez Toruń i Starachowice co spowoduje zakończenie zabijania ludzi w wypadkach samochodowych realizowanych przez wojsko i służby wywiadu, które wprowadzają Żydów pod zabite rodziny do działów spadku. Kościół Katolicki nie ma żadnego usprawiedliwienia, gdyż zamiar przez kapłanów morderstwa jest grzechem śmiertelnym, gdyż do Boga należy śmierć i życie. Zamiar morderstwa w celach rabunkowych zasłaniając się grzechami jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa , które wyraźnie wskazuje, że nic i nikt nie wyrwie nas z ręki Bożej, że Bóg jest naszym zaopatrzeniem co próbowano zamienić, aby żebrać okradając nas i wykazać, że jesteśmy niesprawiedliwi co w chrześcijaństwie jest wykazane, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, ale jedynie Bóg jest dobry, który udzielił nam Swego Ducha, dlatego Jezus Chrystus będąc w ciele zapytał dlaczego nazywasz mnie dobrym, jeden jest dobry Bóg. Jest napisane, że jeśli Jezusa znaliśmy w ciele to już go nie znamy co oznacza naturę Boską co próbowano zamienić na Lidera Światowego przez Ivanka Trump podstawioną za osobę widzącą w Medjugorie, gdzie Maryję wstawiono w miejsce Boga , aby zniweczyć działania. Dlatego system informatyczny zaczął kasować moje dane, aby zawłaszczyć informacje, których nie miała Ivanka Trump.

Aby usunąć oszustwa należy przywrócić zawieranie małżeństw w USC , gdyż powstaje kontrola oszustw Kościoła, który wykorzystał w przeszłości inne prawo , gdzie ślub cywilny w USC Białystok i Kościele Katolickim w Białymstoku potraktował jako dwa i podstawiono za mnie rodzinę hrabiny Murawiew czyli Marii Gudewicz i jej trzy siostry do Kościoła Katolickiego i podstawiono służby carskie do baniu Rezerw Federalnych w USA co doprowadziło do zamachu na papież Jana Pawła II 1 981 roku jako kłótnia o pieniądze kradzione w USA z carskich depozytów, a mój ślub w Białymstoku z Dariusze Pióreckim był podstawiono jako cywilny w USC Białystok. Oznacza to, że według Kościoła Katolickiego nie było ślubu Bożeny Bochyńskiej z Dariuszem Pióreckim w Białymstoku, który potraktowano jako teatr, ale świadków potraktowano jak małżeństwo czyli Antoniego Włodarczyk i Bożenę Kraszewską za których obecnie podstawiono Antoniego Ciszewskiego i Bożenę Utnicką z domu Ślęczka podstawiając Antoniego Macierewicz podstawioną pod rodzinę hrabiego generała rosyjskiego Bohdan Murawiew za których wstawiono w Kościele Zielonoświątkowym dwie siostry Murawskie w tym Katarzynę Murawską na Kościół Katolicki, aby podstawić pod Katarzynę Kaźmierczyk czyli pod rodzinę książąt Radziwiłł.

Aby ukryć oszustwo Kościoła Katolickiego przed laty podmieniono Bożenę Kraszewską na Bożenę Romaniuk z domu Piórecką siostrę Dariusza Pióreckiego ukrywając pobieranie pieniędzy w Banku Rezerw Federalnych w USA przed ślubem co kryto wyborem polskiego papieża Jana Pawła II po zamordowaniu Wacława Bochyńskiego w USA. Generał hrabia Bohdan Murawie ukryty został jako Bochyński i był podwładny generała Aleksieja Kuropatkin Ministra Wojny podstawionego w Starachowicach za dziadka carewicza Aleksieja Romanow ukrytego jako Brunona Marian Franciszek Bochyński i pradziadka cara Mikołaja II Romanow ukrytego jako Franciszek Bochyński.

Kościół Katolicki zaplanował przy ślubie moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich upozorowanie braku dzieci, aby wprowadzić NWO, gdzie oni mieli przejąć władzę przez mordowanie naszej carskie rodziny jako ofiara dla Boga przy zamianie wartości. Dlatego na początku jechało pogotowie a na końcu policja co jest dowodem zaplanowanego działania. Jeden z prezydentów USA powiedział, że USA w jednej chwili mogą zostać pozbawione pieniędzy co wynikało z faktu, że Kościół Katolicki wprowadził do systemu bankowego w USA w Banku Rezerw Federalnych fałszywe dane osobowe, że jest spadkobiercą carskiej rodziny wprowadzając dane rodziny Ministra Wojny w carskim rządzie i jego podwładnego hrabiego Murawiew jako Bohdana Bochyńskiego i podstawiono dane jego wnuczki Elżbiety Doda z domu Gudewicz i moje odciski palców pobrane na nazwisku Bożena Piórecka ze Starachowic przez policję co jest oszustwem i podstawiono pod takie dane i odciski palców pobrane przez policje w Starachowicach Ivanka Trump i Melania Trump. Wyjaśnienie tych spraw uwalnia USA spod dominacji Watykanu. Siostry Murawskie podstawiono pod sędziego TK pana Lecha Morawskiego za którego wstawiono Lecha Kaczyńskiego pozorując, że żyje wstawiając Jarosława Kaczyńskiego do zawłaszczonych pieniędzy, które zamierzano ukryć w Anglii do wprowadzenia NWO przez podstawienie Theresy May pod Teresę Daniszewska na Konstytucji 3-Maja 23/9b jako domofon 92 podstawionej pod wyciągi z PEKAO SA na Bożena Piórecka dostarczane pod ten adres jako zamiana dwóch transz pod 100,- milionowe euro ze Szwajcarii z konta Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do PKO BP SA na konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, które jest okradane przez dwóch dyrektorów banków w Starachowicach PKO BO SA i PEKAO SA finansujących NWO jako odniesienie do filmu Pozostawieni dwóch bankierów wersja kościelna, którzy byli zastrzelenie przez Lidera światowego, ktory7 upozorowali przez hipnozę zbiorową zatrzymania czasu i cofnięcia , że sami się zastrzelili.

Każdy Kościół ma swoich wiernych , którzy łożą pieniądze i nie muszą kraść , gdyż takie działanie jest już opisane w biblii, gdzie król judzki kazał sporządzić skrzynie , aby pieniądze były na remont świątyni, gdyż kapłani zawłaszczali pieniądze co dziś miało doprowadzić do podstawiania NWO jako globalnego sposobu okradania wszystkich przez tworzenie długów, które jest zabronione w chrześcijaństwie jako zamiar świadomy z premedytacją.

Doszło do podstawienia na festiwalu Eurowizji pupy pana z Australii, który pozorował Józefa Olszewskiego, który za potrzebą poszedł w trawę i został ukąszony przez żmiję co powiązano z Kościołem Katolickim jako ksiądz Pupa łącząc z panem Żmijewskim co dowodzi powiązania wyprowadzanych pieniędzy z Wydawnictwem i Leszkiem Żmijewskim w Zeszytach Starachowickich łącząc z Lechem Kaczyńskim i Lechem Wałęsa podstawionych pod Lecha Benedykta Pilarskiego wstawionych Benedykta XVI w SO Toruń IIK 164/11. W Marcinkowie stoi krucyfiks kamienny z 1884 roku co oznacza nieprzypadkowe ożywianie zmarłych, aby połączyć z Leszkiem Białym i Sandomierzem co powiązano z Padwą, gdzie nauczał Święty Franciszek z Asyżu, uznał zdolnego zakonnika Świętego Antoniego i wysłał na naukę teologii, który zaczął nauczać w Tuluzie , Montpeljer i Padwie. Pokazanie pupy mężczyzny z Australii na koncercie Eurowizji wskazuje, że ukryto pieniądze w Australii jaki telewizja pornograficzna łącząc adres Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach z adresem Bohaterów Westerplatte 7/7 w Krakowie. Józef Olszewski nie był u lekarza i sam zwalczył ugryzienie żmii, która jest pod ochroną.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s