Podmiana małżeństw w Kościele Katolickim do kradzieży pieniędzy jako biznes papieski

Starachowice 23.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Pi w kole jako kula wstawiona pod nazwisko Pikul jako broń do zabijania

Doszło do podstawienie pastwa Stanisława i Janiny Pikul byłych pełnomocników podstawionych pod mojego syna Jakuba Pióreckiego i jego brata Adama Pióreckiego którzy zmienili nazwisko na Kornaszewski i wstawiono ich jako jedną osobę pozorując ślub z Gabrielą Pikul pozorowaną na Gabrielę Kornaszewską z Tomaszowa Mazowieckiego i Warszawy do podmiany tej osoby przez kabałę dla podstawienia do Tomaszowa Mazowieckiego, aby dorobić opinie psychiatryczne już dla dzieci , podstawione pod inne rodziny w celu kreowania innej rzeczywistości. W tym celu wykorzystano z pierwszego małżeństwa dziecko mojego syna Wiktorię Kornaszewską do podmiany rodziców dziecka Adama Kornaszewskiego i Agnieszki z domu Krześniak pozorując inną matkę i wstawiając Gabrielę Pikul a jej ojca Stanisława Pikul podstawiono za mojego syna Adam Kornaszewski podstawionego pod Adama Kaźmierczyk, aby przejść na męża firmy i dostać się do pieniędzy przez podstawienie policjantki Ewy Dróżdż w miejsce Ewy Kornaszewskiej podstawionej pod Ewe Idziak zamienioną na córkę męża Ewe Kaźmierczyk upozorowaną na żonę męża i zamienioną na policjantkę. Pod drugie imię mojego syna Adama Stanisława Kornaszewskiego czyli Stanisław podstawiono Stanisław Pikul podstawionego pod księcia Stanisław Lubomirski czyli mojego pradziadka i hrabiego Stanisław Tarnowski mojego drugiego pradziadka, aby dokonać podmiany rodzin. Następnie podstawiono do Szczekarkowa, aby podstawić pod Melanię Knobloch jako przesunięcie pokoleń i podmianę do USA wstawiając przez Rzym panią Melanię Trump, przez którą obecnie tworzona była wstecz historia od wieków pod wpisaną historię wytwornej damy na pustyni, co miało być zmienione na czarną madonnę. Celem jest podmiana Maryi matki Jezusa Chrystusa i wstawienie jako murzynkę przez działanie słońca jako element podmiany pozorując ją na boga słońca. Tak dokonuje się dalszej podmiany i znaczenia Maryi matki Jezusa Chrystusa , która jest Królową Polskiej Korony jako odniesienie do mojego rodu. Obecnie podmiana następuje przez modę jako salony mody łącząc z salonami fryzjerskimi jako resocjalizacja czyli powielenie osób i zawodów i inne salony, aby przejść na szycie również szewskie elementy i kapelusznictwo, aby wstawić buty i kapelusze oraz torebki i inne części garderoby jako nowe garnitury władzy. Wstawiana jest moda jako trend i inne znaczenie tego słowa w różnych sektorach gospodarki, jako meble i wystrój wnętrz, aby dokonywać przejścia przez różne elementy mody w tym samochodów. Elementy kryjące przekazy medialne stanowią element nowy. Aby ukryć znaczenie wstawiono torebkę, jako forma połączona z podmianą historii i połączono z torebka Melanii Trump jako moda a wstawiono jako element ubrania ze strojami szytymi w chinach, gdzie się ubiera, aby wykazać kulę jako torebkę, którą można odnieść do podmiany historii obecnie. Zamierzano likwidować nasze rodziny i ludzi znajomych, aby ich podmienić, co już jest widoczne w Starachowicach , aby wstawić innych ludzi jak aktorka Doda pod Elżbietę Doda w Białymstoku podstawioną pod moje dane dwie osoby Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk i Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako formuła abrakadabra i dalej podstawiają ja za żonę mojego męża czyli dokonując oszustwa. Dlatego podmieniono mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk przez Waldemara Maksalon do Torunia, aby wstawić dla pana Rydzyka panią Zuzannę Dąbrowską pod Zuzannę Maksalon córkę Edyty pozorowaną na córkę mojego dziadka i wstawiając za żonę mojego taty co oznacza oszustwa i upozorowanie na księżną Glińską, aby wstawić pod Romanow czyli mojego taty prawdziwe dane i podmienić na wojsko aby podstawić pozorantów za spadkobierców w USA przez oszustwa w Sądzie w Toruniu, gdzie tak sfabrykowali dane dla mojego męża, aby wpisać dla niego żonę z Torunia, ale pod moje nazwisko w celu skazania mojego męża przez obcych ludzi pozorowanych na mnie. Dlatego skazano mojego męża i wstawiono innych ludzi pod moje dane, aby wstawić aktorów i osoby o nazwiskach potrzebnych do podmiany jak Borowski pod stomatologa i pod Cezarego Wiatrowskiego oraz Konrada Szmytka zamieniając na inne osoby pod nowo tworzoną historię wysadzenia cara Aleksandra II Romanow, który został zlikwidowany szklana kulą z nitrogliceryna, który po tym przeżył i podczas rozmowy z zamachowcem został puszczona druga kula która go zabiła przez Polaka. Tak kreowana jest obecnie powielona historia, aby zabić naszą rodzinę podstawiając Aleksego Romanow mojego dziadka pod cara Aleksandra II Romanow a celu ukrycia faktów , że rodzina carska Mikołaja II Romanow przeżyła i ukryła się w Polsce. Wstawienie zaklęcia z gnostycyzmu jako abrakadabra kończy piramidę jako A pod co stawiono piramidy finansowe podmieniając adres rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich na Bohaterów Westerplatte 1/1 na Bohaterów Westerplatte 1/1 A pod Helenę Surma i tak wprowadzając Janinę i Stanisława Pikul, aby podstawić pod zaklęcie, którzy mieli ukryć istnienie rodziny carskiej cara Mikołaja II Romanow i jego syna carewicza Aleksieja Romanow pozorując, że przeżył car Aleksander II podstawiając Gabrielę Pikul córkę Janiny i Stanisława Pikul podstawionych jako pod Janinę Błasiak panią mecenas do SO Toruń II K 33/17 jako doniesienie do do mapy na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie i wstawienie jej za siostrę pani aktorki Doda która w tym celu przybyła do Starachowic, aby wykorzystać zdrowy styl życia jako zawołanie do pracy w telemarketerze w Kiecach, gdzie firmę rozwiązano i podmieniono osoby podstawiając mnie na kilka osób prze błędy pisarskie jako forma zapisu komputerowego również z błędem. Gabriela Pikul miała podać się za matkę Wiktorii Kornaszewskiej jako Gabriela Kornaszewska udając żonę mojego syna jako nierząd sakralny podstawiając jako herb Czarny Kur odnosząc się do dzieci z nieprawego łoza jako kult sakralny wstawiony na Pałac w Bałtowie. Podstawiono przesłuchania byłego prezydenta Sylwestra Kwiecień w Urzędu Miasta w Starachowicach w sprawie wodociągów pod tłumacza przysięgłego w Tarnowie o imieniu Kwiecień, który był w Nowym Jorku i tłumaczył Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku przekazujące dziedzictwo rodowe dla mnie i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Tłumacz pan Kwiecień był wielokrotnie w Nowym Jorku i wiedział o nieprawidłowościach w obrocie ziemią w Nowym Jorku w USA, gdzie wielokrotnie przebywał Stanisław Pikul. Podstawiono moje odciski palców pobrane na nazwisko jeszcze Bożena Piórecka przez policję w Starachowicach i podstawiono pod USA pod piosenkarkę Doda podstawioną pod Elżbietę Doda i Elżbietę Włodarczyk za które wstawiono osobę oznaczoną czipem jako hologram co preferował Stanisław Pikul i to zrobiono w Banku Rezerw Federalnych w USA i powielono na Martynę Wojciechowską , aby podstawić pod Martę McElligott. Podmianę ukryto przez podstawienie pana Wiśniewskiego z domu dziecka pod Fundację Żab pana ze Starachowic o nazwisku Wiśniewski, który zakładał pierwsze karty zakupowe , gdzie zostałam przyjęta do pracy, której nie podjęłam i podstawiono za mnie panią Ewelinę Kucharską po czym sprzedawali używaną odzież dostarczaną z USA. Podstawiono Krzysztofa Daniszewskiego za spadkobierce po swoim żyjącym bracie, który rozwiódł się z Ewelina Kucharską , której pierwszy mąż zginął w wypadku samochodowym co spowodowało upozorowanie śmierci Eweliny podstawionej pod moje dawne dane z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka podstawiając osobę , która jechała z panem Kucharskim pod moje dawne dane osobowe co spowodowało podstawienie Krzysztofa Daniszewskiego za spadkobierce po jego bracie podstawionym za spadkobierce po mnie pod danymi Bożena Piórecka i pomnie na koncie w PEKAO SA na Bożena Piórecka dlatego przysyłane są karty bankowe z PEKAO SA dla Krzysztofa Daniszewskiego co zamierzano ukryć przez wstawienie piosenkarki Doda i Martyny Wojciechowskiej córki Marii pod Marię Daniszewska do ukrycia kradzionych pieniędzy z PKO BP SA na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , gdzie podstawiono Mirosławę Kowalską jako Mirosław Kowalski z Anina w Warszawie, gdzie miesięcznie przesyłane jest dwa razy pod 100,- milionów euro z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu w Szwajcarii. Przelewy zamierzano ukryć przez pozorowanie darowizny przez Dominikę Kulczyk i Sebastiana Kulczyk podstawionego pod Sebastian K. wstawiony pod Sebastian Turowski syna Elżbiety Włodarczyk podstawionej na Bohaterów Westerplatte 1/1 pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk do SR Toruń IIK 467/15 jako roszczenie miliona nawiązki, aby ukryć przekazywane pieniądze jako partie po 100,- milionów euro zamienione na darowiznę 100,- milionów złotych pozostawiając 300,- milionów złotych jako różnica kursowa do podziału w celu oszukania społeczeństwa i KNF i przekupienia prokuratorów i sędziów, którzy tworzą windykacje do prania pieniędzy co oznacza podstawienie sędziego Wojciech Kucharskiego do pozorowanie męża Eweliny Kucharskiej podstawionej pod dane Bożena Piórecka , co spowodowało obrażanie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczak przez sędziego Wojciecha Kucharskiego, aby pozorować konkubinat z moim mężem i podstawiono sędziego Wojciech Pruss w Toruniu pozorując jedna osobę i połączono z sędzią Wojciech Merta w Kielcach łącząc z Wojciech Idziak.

Aby to wszystko ukryć zniszczono festiwal w Opolu i połączono z prezydentem Opola panem Wiśniewskim , który odwołał koncerty, aby połączyć z Kielcami , gdzie podmieniono rodzinę carska na agentów niemieckiego wywiadu wstawiając Golców, którzy mieli służyć do podstawienia Jerzego Ziobro pod mój carski herb realizując zlecenie papieża Benedykta XVI z 2006 roku, gdzie skazano mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Kielce IIIK 207/07 na polecenie papież Benedykta XVI, który podstawił moja siostrę Beatę Idziak za pierwszą żonę Jerzego Dariusza Kaźmierczyk panią Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł z Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie podmieniono rodzinę książęcą Radziwiłł na hrabiów Tarnowskich i wstawiono Żydów z Zakonu Maltańskiego pod nazwisko Tarnowski ukrywając ich w Kanadzie. Koncert Oplu przeniesiony na Kielce miał być podmianą Ewy Kaźmierczyk na Ewę Eugster w Szwajcarii, mecenas Ewę Piróg-Wolską w Toruniu podstawioną pod Ewę Dróżdż policjantkę z Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie moja mama Filomena Bochyńska pod panieńskim nazwiskiem hrabina Maria Tarnowska miała chrzest w cerkwi prawosławnej.

Wykorzystano dziecko z gwałtu Beaty Idziak przez czarnoskórego czyli Wiktorię Hall-Kornaszewską pod alimenty dla Katarzyny Kaźmierczyk windykowane przez miasto Ostrowiec Świętokrzyski w PEKAO SA ukrywając pobierane pieniądze w Łodzi przesyłając do Katowic i nie odpisując pobranych pieniędzy w banku powiększonych o dźwignię przez dopisane sześciu zer ukrywając to przez pozorowanie spadkobierców na kreowane sygnatury od 10 lat na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 powielone na inne adresy. Telefon prezydenta Andrzeja Dudy do Kanclerz Niemiec pani Angeli Merkel miał być pozorowaniem papieża Franciszka na cesarza pozorując odblokowanie pieniędzy zamiast dla nas to dla Kanclerz Niemiec co oznacza zamiar kolejnej kradzieży i kontynuowania oszustw przez rząd polski. Przez wjazd Ariela Żurawskiego samochodem w Berlinie na bazar w Niemczech dokonano połączenia z Persją , gdzie obecnie sprzedano moje wnuki, gdyż słowo bazar jest słowem perskim jako sprzedaż ludzi w XXI wieku. Księcia Mikołaja Radziwiłł czarnego zamieniono na murzyna i podstawiono herb Coburg i sędzinę Barbarę Bochyńską za żonę mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanow za którego wstawiono papieża Benedykta XVI podstawionego pod herb Coburg. Podmieniono Zygmunta Myszkowskiego pod herb Gonzaga. Zygmunt Dąbrowski zamieniony na Piórecki został wstawiony jako Zygmunt Myszkowski marszałek w koronie, który 1596 roku uzyskał od papieża Klemensa VIII tytuł margrabiowski. Zaś od książąt mantuańskich przypuszczony do herbu przybrał do nazwiska rodowego przydomek gonzaga i podmieniono go za króla Zygmunta III Wazę.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s