Licytacja od 2004 do 26 maja 2017 jako ukrycie przez dział spadku zlecenia usunięcia carskiej rodziny z 2005 roku

Szanowni Państwo

Wyjaśniamy  szczegóły  zachowania się polityków kryjących zwolenników NWO co doprowadziło  do zabicia moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich za których podstawiono Józefa Ratzinger i policjantkę Lidię  Maksalon do pobierania pieniędzy w banku. Podstawiono sędzinę Barbarę Jadwigę Bochyńską w Katowicach pozorując na Jadwigę  Kaczyńską, aby pozorować spadkobierce po carskiej rodzinie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 26 maja 2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Zlecenie zamachu w 2005 roku przez Kościół na cesarską rodzinę

W związku z powtarzaniem sytuacji zamierzano powtórzyć plan zamachu na moje dzieci w Szwajcarii czyli Martę Piórecką i Jakuba Pióreckiego, którzy są obecnie w Irlandii. Spowodowało to, że uprzedzeni o zamachu przygotowanym w Zurychu odebraliśmy dzieci w Basel po czym doszło do gróźb ze strony pana Stanisława Stępień męża Ewy Wielochowskiej po Uniwersytecie Watykańskim.

Pan Stanisław Stępień ma obywatelstwo USA. Po powrocie przyszła do mamy pani Agnieszka Stępień pielęgniarka deklarując swoje usługi jako pielęgniarka domowa. W dniu dzisiejszym wiem , że chodzi o przygotowany plan kradzieży moich dzieci i podstawienie pielęgniarki Agnieszki Stępień pod Agnieszkę z domu Krześniak , która była pierwsza żoną mojego starszego syna Adama Stanisława Pióreckiego obecnie Kornaszewski . Oznacza to, że osoba ta była wybrana , aby ukraść moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską, gdyż rok po ślubie przyjechała do Polski z dzieckiem z obywatelstwem Irlandii co miało ukryć dwoje dzieci skradzionych po urodzeniu do Kościoła.

W dniu dzisiejszym 26 maja 2017 ma być licytacja mojego mieszkania , która miała wstawić panią Dorotę Melka z domu Łoniewska , która miała być wstawiona pod Dorota Doda jako fikcyjna Dorota Idziak co miało spowodować zamach na nasze dzieci. Państwo Melka wynajęli przed naszym ślubem mieszkanie na Księżycowej 9 w Piasecznie z polecenia pana Mieczysława Pawlak, który już nie żyje. Budował on domy dla Chińczyków z ojcem pani Mela, która obecnie jest w Niemczech panem Łoniewskim z Piaseczna.

Pani Melka wyliczyła kwotę 20,- tysięcy za mieszkanie po czym wyjechaliśmy do Szwajcarii , a sprzęt komputerowy wartości przewyższającej kwotę pozostał w mieszkaniu wraz z dokumentami, które mąż zabrał z ulicy Łopuszańskiej 39 w Warszawie gdzie po uruchomieniu pieniędzy na zakup GBC Centrostal Bydgoszcz SA zablokowano drzwi. Sytuacje powtórzono na ulicy Księżycowej 9 w Józefosławie koło Piaseczna , gdzie dokumenty SOF-ART Sp. z o.o. były w ręku pana pan Marka Ignaczewskiego i Sławomira Jakoniuk. Gdy byłam w Szwajcarii poprosiliśmy o potrzebne dokumenty pana Sławomira Jakoniuk , który zastał zmienione zamki co zamierzano powtórzyć obecnie na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach w dniu 26 maja 2017 roku, aby dokonać działu spadku na danych osobowych pracowników SOF-ART Sp. z o.o. wykorzystując dokumenty zawłaszczono przez panią Melkę z Niemiec, gdyż połączono je z zaskarżeniem w 2005 roku ze strony Bohdan Żakiewicz, który ma obywatelstwo USA co ujawnił sędzia Wojciech Pruss co było połączone podłożeniem windykacji w 2005 roku faktura proforma do METRON SA na konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse AG, gdzie pobrano przez METRON SA kwotę 2,7 miliona euro na cztery tożsamości w Zurychu co połączono z zamachem na dzieci powielając dane męża Jerzego Kaźmierczyk pod dane Jerzego Idziak ,aby wytworzyć w 2005 roku dział spadku przez wypadek Piotr Idziak z dziećmi na drodze z Kamesznicy do Milówki w dniu pogrzebu Jerzego Idziak, gdzie odbierali kwiaty na pogrzeb co jest zbieżne z pożarem obecnie w Białymstoku , gdzie była hurtownia sztucznych kwiatów co połączono ze Starachowickim dworcem, gdzie jest hurtownia sztucznych kwiatów, gdzie ja byłam o pracę, której nie otrzymałam. Jest to teren mojego dziadka , który zawłaszczono bez pieniędzy i wprowadzono państwa Wrońskich i podstawiono pod pana Rakowskiego, który podał się za właściciela części terenu mojego dziadka, gdzie Wąchock kreuje historie dla zakonu cystersów co oznacza, że państwo Wrońscy pracowali dla Kościoła.

Pan Piotr Idziak testował samochody dla Mercedes w Sosnowcu wcześniej u pan Paluch w Katowicach i testuje obecnie w Irlandii co oznacz, że wypadek fiatem 126 mógł był zaplanowany bo podmieniono akta na Niemcy , gdzie podczas podroży dzieci autobusem przez całą drogę w Niemczech jechała za autobusem policja i dokonano przesadki jako uszkodzenie samochodu. Obecnie policja robi działy spadku po moich rodzicach co oznacza, że zabito ich celowo.

W programie radiowym usłyszałam na temat pana Myszkowskiego i terenów cerkwi jako katolickiej w Pińczowie. Osobiście poznałam pana Jerzego Myszkowskiego przez państwa Pikul z Tarnowa, gdy byliśmy w towarzystwie pana Kawy w Warszawie, który zażartował, ze za jeden samochód Rolls Roys zwrócono dwa co jest nieprawdą, gdyż nic nam nie zwrócono . Pan Jerzy Myszkowski zajmował się wycena dzieł sztuki a jego pracownik powiedział że zajmował się przy wycenie majątku Mieczysława Pawlak co było połączone z Mieniem Agencji Rynku Rolnego. Oznacza to, że pan Jerzy Myszkowski pracował na carskim mieniu w Stąporkowie , gdzie był zarząd wschodniego okręgu górniczego, gdzie były dokumenty na Lipie Henryk Szyb co połączono z geodetą ze Stąporkowa panią Nowakowską , która wprowadziła na Nad Kamienna 25 w Starachowicach nazwę Kamienna w Starachowicach w celu połączenia z Katowicami na ulicy Kamienna 7/4 i panem Marianem Budka.

Nasze Pełnomocnictwo dla Bohdan Żakiewicz i Piotra Waydel znalazło się w aktach INs 716/10 sprawy prowadzonej z powództwa Waldemara Maksalon , gdzie przesłano naszą sprawę z SO Kielce IC2627/10. Obecna licytacja miała ukryć kradzież pieniędzy w 2005 roku w Szwajcarii w Credit Suisse AG przez upozorowany zamach na dzieci, który się nie odbył, ale dzieci podstawiono na Anglię i upozorowano ich śmierć, aby powtórzyć, gdyż pan Czesława Daleszak powiedział o tym, że dziecko są wstawione na Anglię i wytworzono przez Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski kilka adresów dla dzieci: Gdynia ulica Necka 15/5 pozorując że siostra Beata Idziak ma opiekę nad dziećmi jako Batorego 8/18 Katowice, następnie ulica Marynarska 55 Rumia 84-230; oraz ulica Orzeszkowej 10 ; 84-230 Rumia odwołując się do ulicy Westerplatte 1/1 , na mój obecny adres wówczas rodziców, gdzie obecnie wpisano Helenę Surma i tak przysłano kartę od pana J. Stachura czyli odniesienie do zmarłej medialnie osoby.

Oznacza to, że posłużono się dokumentami z ulicy Księżycowej 9 do skazania męża w SO Toruń IIK 164/11 przez Bohdan Żakiewicz, który uczestniczył w kradzieży pieniędzy w 2004 roku i 2005 roku przygotowaniu zamachu na dzieci , gdyż z dziećmi mieli podróżować moi rodzice , którzy nie przyjechali.

Doszło do posłużenia się dokumentami z ulicy Księżycowej przez biuro ORSA z Warszawie pana Jerzego Myszkowskiego ulica Estońska 6 lokal U-3, 03-903 Warszawa , który tworzył działy spadku dla Mieczysława Pawlak i podstawił Annę Pawlak w USA pod Anne Marię Piórecką skradzioną do Kościoła co miało doprowadzić do śmierci Marty McElligott mojej córki.

Jerzy Myszkowski współpracował ze Stanisławem Pikul, który współpracował z Romanem Sanguszko z Krakowa, który współpracował z BOR. Pan Konrad Szmytka syn Teresy Szmytka i Bogusława Szmytka znał wcześniej Bohdan Żakiewicz z Kopani Basznia co oznacza, że Bohdan Żakiewicz znał sędzinę Barbarę Bochyńską zanim go poznaliśmy, gdyż pozorował Bohdana Bochyńskiego dziadka Elżbiety Doda z domu Gudewicz z ulic Konwaliowej w Białymstoku.

Oznacza to, że wszyscy posługiwali się dokumentami zawłaszczonymi z ulicy Księżycowej 9 robiąc dział spadku na pracownikach, gdyż tam zostały zabezpieczone dokumenty pracowników SOF-ART Sp. z o.o. co obecnie zamierzano podstawić jako Michał Lewandowski na Kanadę , aby podstawić pod poszukiwanego przez policję Michała Kulpanowicz co oznacza podstawienie pod Michał Piórecki pani Alicji Idziak , która ma syna Jakuba Idziak z panek Lewandowskim z Poznania. Oznacza to, że ukradziono pieniądze w Katowicach w 2004 roku i kontynuowano działy spadku na zawłaszczonych dokumentach SOF-ART Sp. z o.o, gdyż zawłaszczono mienie i zamknięto mieszkanie tak jak zamknięto wcześniej pomieszczenia Domstal Sp. z o.o. pozorując włamanie co powiedział pan Zamelski i ujawnił czysto resortowe pieniądze polskie jako inwestorów z Ukrainy. Połączono Agencję Rynku Rolnego z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach i połączono z Fundacją Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach kryjąc przepływ pieniędzy , a męża skazując, gdyż na ulicy Księżycowej była cesja długów PZU przez pana Marka Sikorowski z Konina na Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na 2,- miliony złotych za które odpowiada Skarb Państwa, który posłużył się Bohdan Żakiewicz w METRON SA podstawiając Alicję Idziak i jej siostrę Urszulę pod Pawła Surówkę o Michał Surówka pod obecnego prezesa PZU pana Surówkę , który za tak uzyskane pieniądze zakupił akcje PEKAO SA od UniCredito zakupione w 2005 roiku za nasze pieniądze z Credit Suisse AG jako dział spadku na zlecenie Kościoła. Podstawiono Ewę Idziak pod Ewę Kornaszewską i Annę Idziak pod Anna Pawlak w USA i Pawła Idziak pod Pawła Surówkę. Wykorzystano do tego Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, które miało wiedzę na temat ziem rodowych mojej rodziny. W Towarzystwie tym był w zarządzie głównym był pan Piotr Waydel członek zarządu na ulicy Hawajska 12 mieszkanie 36. 02-776 Warszawa. Z tego powodu w SO Toruń IIK 164/11 sędzi Wojciech Pruss ukrył fakt, że mąż jest właścicielem SOF-ART Sp. z o.o, gdyż podstawiono na nią fałszywych spadkobierców przez zawłaszczone dokumenty w na ulicy Księżycowej 9. Miesięcznie mam naliczane podatki 96 złotych po tym, gdy zabrano mi mienie pozorując, że mam udział sześć tysięcy złotych.

Prosimy o zablokowanie pieniędzy dla fałszywych spadkobierców na licytacji 26 maja 2017 roku, gdyż miała ona posłużyć do wprowadzenia zamachu terrorystycznego na Polskę i Kanadę do podmiany Akt z Anglii co spowodowałoby zabicie moich dzieci, co nie udało się w Szwajcarii w 2005 roku o czym był poinformowany Lech Kaczyński jako stan zagrożenia co odwrócono i skazano nas przez PiS po czym wygrałam sprawę wykazując majątek moich dziadków co powodowało podstawienie innych osób co wykazuje, że Kościół był zleceniodawcą zamachu w 2005 roku i uczestniczył w kradzieży pieniędzy jako motyw.

Księga Ezechiela 33,

„Pan skierował do mnie te słowa:<Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im: jeśli na jakiś kraj sprowadzam miecz, a mieszkańcy wybiorą sobie jakiegoś męża i wyznacza go na stróża, on zaś widzi, że miecz przychodzi na kraj, i w trąbę dmie, i ostrzega lud, a ktoś , choć słyszy dźwięk trąby, nie pozwala się ostrzec, także miecz nadchodzi i zabija go, to on sam winien jest swej śmierci. Dźwięk trąby usłyszał, nie dał się jednak ostrzec; niech spadnie na niego wina za własną śmierć. Tamten jednak, kto przestrzegł ocalił samego siebie. Jeśli jednakże stróż widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę, i lud nie jest ostrzeżony, i przychodzi miecz, i zabija kogoś z nich, to ten ostatni porwany jest w prawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczę stróża.”

Z wyrazami szacunku
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s