Mowa nienawiści wobec carskie rodziny

Szanowni Państwo

Wyjaśniamy  szczegóły  zachowania się polityków kryjących zwolenników NWO .Podstawiono sędzinę Barbarę Jadwigę Bochyńską w Katowicach pozorując na Jadwigę  Kaczyńską, aby pozorować spadkobierce po carskiej rodzinie na podstawie zawłaszczonych akt pracowniczych firmy SOF-ART Sp. z o.o przez Dorota Melka z Piaseczna mieszkającej w Niemczech co było kryciem pobierania pieniędzy przez pełnomocnictwo  udzielone dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel, którzy finansowali  prezydentów USA z nieruchomości SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk  Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie , którą połączono z Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz działka 29  Nad Kamienną 25, aby połączyć z pełnomocnictwem do finansowania USA w Polsce po czym skazano męża w SO Toruń IIK 164/11 nie rozliczając się z pieniędzy i ukradziono  wnuczki , aby wykazać  dla prezydenta USA tytuł  cesarza Rzymu do NWO.   

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 27.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zapis oszustwa realizowanego oszustwa jako afera żelazo

BATUNEK. Ferdynand 1899, żona Rozalia z d. Gołł. 5. BENESZ. Aleksander, prawosławny, żona Katarzyna 1872 z d. Hiwla, córka Emilia (Rychter, w poz. 63).

Żoną Zbigniewa Brzezińskiego była Muszka Benes – Amerykanka czeskiego pochodzenia. – Amerykanka czeskiego pochodzenia. Ma troje dzieci: córka Mika, syn Jan i Mark.
Na jego rodzinnym domu przy ulicy Sienkiewicza widnieje pamiątkowa tablica.

Dokonano podmiany i podstawiono Ferdynand z 1899 roku pod Bolesława Stanisława Bochyńska z domu Podczaska prawdziwe dane księżna Maria Romanow i podstawiono Rozalia jako Róża Lubomirska z domu Zamoyska spalona w 1932 roku w Pałacu w Kruszynie razem z córką Marią Bochyńską z domu Lubomirską żoną carewicza Aleksego Romanow mojego dziadka, który występował jako Brunon Maria Bochyński w wojsku wpisany jako Roman co połączono jako panieńskie nazwisko matki profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Mój dziadek w Seminarium w Sandomierzu występował jako Marian Bochyński i podstawiono panią Danuta Gołdon na Zamek Książ kolo Wałbrzycha pod dane Rozalia z domu Gołł, aby pozorować właściciela wstawiając teatr Williams jako księcia Filip podstawiając Filipa Jarczyk Następnie podstawiono dane Benesz pod Aleksandrę carową Rosji czyli Alicję Hessen-Darmstadt ukrytą jako Władysława Mierzanowska podstawiając Aleksander Bochyński czyli faktycznie Radomski za męża Katarzyny z domu Hiwla podstawionej pod księżną Katarzynę Radziwiłł żonę hrabiego Stanisława Tarnowskiego ukrytego jako Mazurek wstawiając Benesz pod dane Rychter zamordowaną przez SS na zamku w Lublinie podstawiając imię Emilia, aby odnieść się do obszaru we Włoszech cesarskiej rodziny podstawiając dane Emilia Rychter łącząc z programem Go Go dla dzieci z próbówki w Szczecinie gdzie przeprowadził się pan Richter z Warszawy pod wykreowaną Emilię Benesz urodzoną w Genewie podstawioną w 1932 roku pod Marię Bochyńską z domu Lubomirska w Pałacu w Kruszynie spalona po urodzeniu Józefa Ludwika Bochyńskiego w 1932 roku podmieniona na Marię Bochyńską z Czech żonę Bohdan Bochyńskiego w Białymstoku prawdziwe dane hrabia generał Bohdan Murawiew pod którego podstawiono Franciszek Muravski agenta wywiadu w Anglii za którego wstawiono dwie siostry Murawskie w gminie Brody Iłżeckie co połaczono z dzieckiem Emilia Miller córka Izabeli Miller w Szwajcarii córka Ewy Eugster z domu Jakubczyk w Szwajcarii, aby podstawić osobę dziecko pod wykreowane fałszywe dane dla Muszka Benes – amerykanka czeskiego pochodzenia w celu podstawienie domu rodzinnego profesora Zbigniewa Brzezińskiego na ulicę Sienkiewicz na Katowice pod Jerzego Idziak , którego podmieniono na Jerzego Ziobro i Jerzego Kaźmierczyk , aby tworzyć działy spadku w Katowicach powielając na Starachowice poprzez wykorzystanie danych Wandy Serwickiej, a jej męża Stefana podstawiono pod Stefan Mazurek, którego podmieniono na księcia Stefana Radziwiłł w Szwajcarii, który uczestniczył w 1943 roku w międzynarodowej komisji w Smoleńsku zorganizowanej przez Niemców, którzy odkryli grobu oficerów polskich zamordowanych przez NKWD co połączono z Lodzią przez Leszka Miller podstawionego jako Leszek Nowak w Starachowicach podstawionego pod Emilie Miller w Szwajcarii , aby podmienić Akta 200 profesorów , które trafiły z Katynia do Genewy, gdzie do dziś podmieniane są osoby, aby Zbigniew Brzeziński nie posiadający herbu Trąby, , które przywłaszczył sobie od Katarzyny Radziwiłł, gdyż w Przemyślu pan Brzezina Winiarski zrobił to samo zawłaszczając herb książęcy naszej rodziny Radziwiłł, która jest połączona obecnie z dziećmi z pierwszego małżeństwa Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z Katarzyną Kaźmierczyk z domu Krasuska prawdziwe dane Radziwiłł co spowodowało podstawienie jej przez Kościół Katolicki i Urząd Miasta Starachowice do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie wpisano Zakon Maltański na mienie naszej rodziny. W Starachowicach TPS wykreowało Adama Brzezińskiego pod Adam Kornaszewski podstawiony pod Stanisław Stępień, który nosił muszkę aby podstawić pod Muszka Benesz i podstawić Bolesławę Stanisława Bochyńską z domu Podczaska jako Stanisławę Bochyńską za którą podstawiono Stanisława Stępień w USA. Połączono obszar Emila na terenie cesarskim we Włoszech połączony z pizzą na Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii z panem Glantzmann i podstawiono w Starachowicach jako Gruby Benek , aby odnieść się do Benesz co można wyjaśnić słowa papieża do Melanii Trump czym go karmisz i wyjaśnienie jako pizza czyli wstawienie prezydenta Donalda Trump pod fałszywą wykreowaną przez profesora w Brzezińskiego genealogie do kradzieży carskiego i cesarskiego mienia w USA ,Szwajcarii , Anglii , Włoszech, Francji wstawiając Eduardo Philippe pod Edward Benesz zamieniony na Edward Piórecki, którego wnuków wstawiono pod mojego drugiego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, kryjąc kradzieże w USA.

Cesarstwo nie polega na urzędzie prezydenta ani majątku, ale pomazaniu.

Mowa nienawiści Żydów przeciwko naszej carskiej rodzinie

Pani Lidia Daleszak podała się za córkę mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego w sprawie odmowy wpisu do ksiąg wieczystych działki i odmowy uznania zakupu przez nią działki na ulicy Nowowiejskiej jako Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw.4006/11. Spowodowało to, że upozorowała sprzedaż działki i dokonała sprzedaży moich wnucząt Lilie i Lilie siostry Kornaszewskie upozorowane na zmarłe przy porodzie w Irlandii dla prezydenta Donalda Trump , który sprzedał dzieci z carskim DNA do Arabii Saudyjskiej , która obiecała wydać je za mąż za Barona Trump w celu umożliwienia podanie się prezydenta Donalda Trump za cesarza Rzymu co jest podawane do społecznej wiadomości w sposób, że prezydent USA z racji pozycji społecznej obecnie przypisywanej dla prezydenta USA porównywany jest z cesarzem Rzymu. Dalsze działanie prowadziło do podmiany mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski przez festiwal w Kielcach przeniesiony z Opola nazwany koncertem, aby upozorować mój pierwszy ślub w Białymstoku, gdzie wesele odbyło się u państwa Grabowskich co podmieniono na mecenas Patrycję Grabowską w celu podmiany na Paulinę Kotta żonę Zbigniewa Ziobro w celu ukrycia podstawienia męża Jerzego Kaźmierczyk pod Jerzego Ziobro podstawionego pod Jerzy Idziak na ulicy Sienkiewicza w Katowicach , gdzie podstawiono Zbigniew Brzeziński pod herb Trąby należący do Radziwiłłów na którym był koncert życzeń w celu podstawienia pod akta sprawy SO Kielce IIIK 207/07, gdzie skazano męża z zaskarżenie Czesława Daleszak, który podał się za carską rodzinę skazując męża czyli faktyczną carską rodzinę co obecnie chciał upozorować przez oszustwo podstawiając Lidie Daleszak jako Lidię Maksalon obecnie podstawione za córkę mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego co jest oszustwem do Sądu Najwyższego do sprawy SN IIIK021/17 jako przywrócenie sprawy SO Toruń IIK 164/11 już powielonej z SO Kielce IIIK 207/07 powielonej jeszcze do SO Łódź co ukryto do pobierania tajnie pieniądze przez przelewy na nazwisko Jerzy Dariusz Kaźmierczyk z Credit Suisse AG w Zurychu do wykazania poprawności w KNF przez przenoszenie pieniędzy na konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do PKO BP SA w Polsce po czym tajnie przez pracowników banku pieniądze są przenoszone do banku PEKAO SA na nazwisko Bożena Piórecka i pobierane jako windykacje wielokrotne bez odpisania długów powiększonej kwoty o dopisanie sześciu zer przez Intrum Justitia, Best SA w Elblągu ulica Stoczniowa, Ultimo SA ulica Braniborska 58-68 skrytka pocztowa numer 862-50-950 UP Wrocław 68, Kancelaria Prawna K. Buczek i wspólnicy spółka komandytowa Braniborska 58-68 53-680 Wrocław, EOS KSI Polska sp. zoo ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7a. Warszawa 02-366 , Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy Mokotów Warszawa Marta Królikowska – Pieńkos Kłobudzka 23C/102 ;02-699 Warszawa. Przekierowane są ze Szwajcarii transze po 100,- milionów euro od 2011 roku jak za term wykazać istnienie długu przy jednoczesnym zawłaszczeniu mienia po firmach męża oraz prywatnym mieniu odziedziczonym po Józefie i Filomenie Bochyńskich przy jednoczesnym naliczaniu podatków co jest w sprzeczności z sobą. Tym bardziej, że przelewy po 100,- milionów euro są robione dwa razu w miesiącu z czego wynika, że pieniądze są kradzione przez sąd , który uniemożliwia korzystanie z mienia.

Celem było ukrycie kradzieży pieniędzy przez upozorowanie pieniędzy resortowych jako wydanie ich na spłatę przez gminę Brody Iłżeckie z tytułu poręczenia kredytu dla spółki SOF-ART Sp. z o.o. , którego nie było realizując kradzieże pieniędzy jako pobieranie pieniędzy z akredytyw na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i windykacja na koncie bankowym przez wykorzystane pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicz obywatela USA i Piotra Waydel obywatela Polski, którzy jako pełnomocnicy mieli w ramach eksperymentu wprowadzić środku finansowe z depozytów carskich w USA w Banku Rezerw Federalnych i UBS AG w Szwajcarii do Marmoroc-Polska Sp. z o.o na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach , ale pobrali pieniądze przez windykacje dla prezydenta Donalda Trump wykorzystując sędziów w Polsce czyli Żydów , którzy stosują mowę nienawiści i nawet mojego tatę syna carewicza Aleksego Romanow nazwali, że nie jest arystokratą , ale wydali mienie dla Żydów, których nazwali arystokratami w SO Toruń IIK 164/11 co doprowadziło do porwania dzieci i sprzedaży do Arabii Saudyjskiej co było widoczne w ceremonii podczas wizyty prezydenta Donalda Trump czego dowodem jest uniemożliwienie nam korzystania z mienia pod pozorem prowadzenia spraw obecnie przez Sąd Najwyższy w Warszawie co ukryto przez podstawienie Ian Brzeziński ambasador USA w Szwecji jako Jan Kornaszewski a pod Adam Kornaszewski podstawiono Adam Brzeziński, aby dorobić dokumentu do porwanych dzieci przez wstawienie Lidii Daleszak i Lidii Maksalon, której córka Edyta Maksalon wychowuje Zuzannę córkę Anny Marii Pióreckiej i W. Putin. , którą Radio Maryja wstawiło pod Zuzannę Dąbrowską.

Wypowiedz ministra obrony narodowej, że USA jest hegemonem w NATO wyjaśnia, że armia polska prowadziła działania na rzecz USA kryjąc kradzież pieniędzy w Starachowicach przez użycie pełnomocnictwa naszego dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel podłożonego do sprawy o zniesienie współwłasności dla Waldemara Maksalon i jego rodziny na naszej własności na nieruchomości Nad Kamienną 25, gdzie miały być uruchomione środku eksperymentalne z carskich depozytów , które użyto dla prezydenta USA pana Donalda Trump co spowodowało porwanie i sprzedaż dzieci do wykazania legitymacji do skradzionych pieniędzy do Arabii Saudyjskiej do kontraktów z Aramco co ukryto przez upozorowanie naszej śmieci i wyznaczenie zarządcy przez Sąd na spółkę SOF-ART Sp. z o.o., którą zawłaszczono i wpisano spadkobierców. Dowodem przestępstwa jako mowa nienawiści Żydów jest zniszczenie krzesła po rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich przez świadka podpisu na Oświadczeniu Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego 28.06.2006 roku. Krzesło zostało zniszczone na wzór karykatury zniszczenia trony carskiego z czasów rewolucji 1917 roku co jest wyrazem postępowania sądu w Starachowicach, który odmówił zwrotu nam mienia jako INs314/16 co jest dowodem działania na rzecz prezydenta USA, który również nie umożliwił nam korzystanie z carskich depozytów. Ukradziono pieniądze stosując represje jako wyraz nienawiści do carskiej rodziny, którą okradli zasłaniając się immunitetem sędziowskim i skazując męża jako szyderstwo z mojej rodziny przy jednoczesnym korzystaniu z pieniędzy naszej rodziny. W tym celu dopisano fałszywe opinie psychiatryczne, aby pozorować, że nie jesteśmy małżeństwem w celu kradzieży naszego mienia i podstawienia aktorów i piosenkarzy oraz polityków, policji, prokuratorów i sędziów. Kradzione pieniądze ukryto prze Izbę Skarbową w Kielcach i Wojewódzki Urząd Pracy, który sfałszował dane, że tam pracuje, aby podmienić mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Lidię Daleszak i zamienić na Marię Bochyńską domu Gudewicz do podstawienia Maryli Rodowicz w celu podmiany jej matki Krasuckiej pod Marię Krasuska żonę Bogusława Krasuskiego ojca Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuska faktycznie księżnej Radziwiłł.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s