Podstawienie Emilii Miller za spadkobierce po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w Zurychu w Szwajcarii -w Polsce Leszek Miller podstawiony pod Leszek Nowak

Szanowni Państwo

Wyjaśniamy  szczegóły  zachowania się polityków. Podstawiono sędzinę Barbarę Jadwigę Bochyńską w Katowicach pozorując na Jadwigę  Kaczyńską, aby pozorować spadkobierce po carskiej rodzinie na podstawie zawłaszczonych akt pracowniczych firmy SOF-ART Sp. z o.o przez Dorota Melka z Piaseczna mieszkającej w Niemczech co było kryciem pobierania pieniędzy przez pełnomocnictwo  udzielone dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel, którzy finansowali  prezydentów USA z nieruchomości SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk  Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie , którą połączono z Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz działka 29  Nad Kamienną 25, aby połączyć z pełnomocnictwem do finansowania USA w Polsce po czym skazano męża w SO Toruń IIK 164/11 nie rozliczając się z pieniędzy i ukradziono  wnuczki , aby wykazać  dla prezydenta USA tytuł  cesarza Rzymu do NWO.  Upozorowania Piotra Nowak za mojego męża ze Skawiny dlatego było jego zachowanie nieracjonalne w stosunku do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego zaaprobowali moi rodzice. Całość miała się zakończyć na Pałacu w Białaczowie, gdzie minister Zbigniew Ziobro miał  zostać wprowadzony jako król na parafie w Białaczowie jego zwolenników i na Pałac będący w zarządzie wojewody łódzkiego, na który   pobrano kredyty i zadłużono przez wojewodę  łódzkiego.  

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 28.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Bella Gerant Alii, Tu, Felix Austria, Nube!

Szanowni państwo

Fałszywe sprawy , które prowadzone są w sądach polskich, dorabiały fałszywych spadkobierców do kradzieży mienia carskiego co było kryte przez dorabianie fałszywej rodziny co powodowało dorabianie fałszywych gwałtów. Powoduje to, że pan minister Zbigniew Ziobro, który był określony, że miał zostać królem przez księdza. Oznacza to, że sam minister stałby się przestępcą, gdyż sprawy prowadzone przez sędziów są fałszywe. Z automatu pada podejrzenie, czy pan mister Zbigniew Ziobro nie doprowadził do śmierci swojego ojca jak również moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, aby zagarnąć mienie po moich rodzicach przez nazwanie go mieniem przestępczym poprzez wstawienie mojego męża, którego przez to skazano i upozorowano, ze nie żyje gdyż wstawiono spadkobierców na wprowadzane do Polski pieniądze w transzach po 100,- milionów euro dwa razy w miesiącu podstawiając ojca pana ministra Zbigniewa Ziobro czyli Jerzego Ziobro, który nie żyje, a prowadzone sprawy są do podmiany akt w sądzie. Dowodem na celowe przybieranie nazwisk imion jest kolejny adwokat mecenas Patrycja Grabowska co oznacza podstawienie pod Patrycję Kotecką i Danutę Grabowską za którą miała wejść jako spadkobierca Danuta Wałęsa co wynika z mowy pana Lech Wałęsy , który powiedział, że będzie się zbierać, gdyż Danuty Grabowskiej mąż Henryk Grabowski, z którym się rozwiodła, który po moich zeznaniu kupił żonie mieszkanie a sam wyjechał do USA. Aby dokonać zawłaszczenia carskiego mienia przez Warszawę i zrobić pana ministra Zbigniewa Ziobro królem wstawiono panią mecenas Patrycję Grabowską , aby pozorowała żonę mojego syna Jakuba Pióreckiego pozorowanego za męża pani Patrycji podstawiając Patrycja Wrona z Katowic pozorując, że mój syn upozorowanego na męża jego własnej matki co oznacza zamiar zlikwidowania mojego syna i mnie, mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk oraz pani Patrycji Koteckiej i inne Patrycje, aby pan Zbigniew Ziobro udawał króla co określił ksiądz co kończy kabałę. Przejścia zamierzano dokonać przez Opusdej czyli masoneria w Kościele, która podstawiła księdza Tymoteusza Szydło co oznacza podstawienie pod Tymoteusz Surdy, aby podstawić pod firmy Aksan&Surdy, która została rozwiązana, a pan Grzegorz Surdy pracował w firmie zajmującej się odpadami i śmieciami. Pan Grzegorz Surdy nie żyje i podstawiono go pod Grzegorz Smerdzyński przyjaciel Bożeny Olszewskiej z Końskich, który pojechał do Izraela. Spowodowało to dalszą podmianę na Końskie i Izrael poprzez Australię łącząc Renatę Surdy z Renatą Aksan pozorując, że jest to jedna osoba co spowodowałoby obecnie śmierć Renaty Surdy, aby przejść na Australię i podstawić Tymoteusza Surdy jako ksiądz Tymoteusz Szydło co spowodowałoby śmierć Tymoteusza Surdy, aby podstawić panią Beatę Szydło za spadkobiercę , która miała udawać moją siostrę Beatę Marię Idziak dalszą podmianą jest podstawienie Grzegorza Surdy pod Grzegorz Schetyna, a następnie pierwszego męża pani Renaty Aksan pana Jacka Aksan i jego drugi związek z Czeszka podstawiając Jacek Pietrzak na USA co spowodowałoby by śmierć Jacka Aksan i Renaty Aksan , aby wstawić jej drugiego męża pana Piotr Pedryc za spadkobiercę podstawiając pod Piotr Idziak co milo spowodować śmierć Piotr Pedryc, aby podstawić Piotr Idziak , którego zamierzano zlikwidować , aby wstawić Beatę Szydło za żonę Piotra Idziak co spowodowałoby aresztowanie panią premier Beatę Szydło, gdyż jest to oszustwo. Jacek Aksan został podstawiony pod aktorkę Hannę Młynkową, która wyszła za aktora Nowickiego i obecnie się rozwiodła , którą podstawiono pod Hannę Nowak w Łebieńcu podstawioną pod pana Nowickiego, w celu podstawienia pod Elżbietę Nowicką na Kraków pod dane Renaty Aksan i jej siostry Barbary Jurczyk na Bohaterów Westerplatte 7/7 w Krakowie , aby zmienić cyfry „7” na „1” tak jak zrobiono to w Starachowicach podmieniając ulice Leśną „1” na numer „7” tworząc apteki, które rozlicza przez podstawiona umowę Eulalia Kowalska i pani doktor Zofia Życińska co powoduje kradzież pieniędzy ukrywaną przez prokuraturę i sąd oraz Ministerstwo Zdrowia w sytuacji, gdyż osoby widniejące na umowie nie potwierdzają , aby ją podpisały w sytuacji, gdy sędzia Wojciech Pruss usnął męże z zarządu jego własnej firmy i wydal zakaz prowadzenia a działalności na 5 lat wprowadzając fałszywych spadkobierców na firmę SOF-ART Sp. z o.o e co jest dowodem kradzieży pieniędzy przez sąd w Toruniu, który ukrył majątek SOF-ART Sp. z o.o twierdząc, że mąż nic nie miał w 2005 roku co jest dowodem oszustwa sędziego do ukrycia podmiany dokumentów pan Piotra Bukat, którego określił ZUS, że jest nieściągalny bez mienia po czym zakupił bank Polbank SA obecnie Raiffeisen Bank SA i Hutę Szkła jako windykacja SOF-ART Sp. z o.o. , która obciążyła PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w celu pobrania pieniędzy przez windykacje kreowane przez sąd.

Sprawy zniesienia współwłasności faktycznie nie były związane z działem spadku, a jedynie stworzył to pan Waldemara Maksalon, który dokonał przestępstwa jako członek PZPR. Sprawy rodowe nie dotyczą spraw spadkowych toteż żadna z tych osób nie miałaby prawa do dziedzictwa rodowego włącznie z ministrem Zbigniewem Ziobro , a zostałby przestępcą , gdyż przez moich dziadków nie były prowadzone sprawy podziału majątku spadkowe podobnie nie prowadzili spraw podziału majątku moi rodzice jako sprawy spadkowe , a nie było żadnych rozwodów w rodzinie. Wykorzystano rozwód z byłym mężem Dariuszem Pióreckim z którym nie miałam podziału majątku po rozwodzie, gdyż komornik zajął mienie i sprzedałam firmę SOF-ART Sp. z o.o. dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którą komornik mimo oszacowania na 6,- milionów przez nowego właściciel sprzedał za 78,- tysięcy złotych , gdzie gmina wprowadziła tajnie podział ½ i zawłaszczono terem firmy obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wprowadzając Dariusz Pióreckiego na mienie Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do zawłaszczenia pieniędzy wprowadzanych z zagranicy ze Szwajcarii i USA na moje konto w PKO BP SA na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, które to pieniądze pracownicy banku przenoszą do drugiego banku PEKAO SA na nazwisko Bożena Piórecka, gdzie zostały zawłaszczone przez komornika, który rozliczył wszelkie długi pobierając gotówkę , nie prowadząc licytacji nieruchomości na którą wprowadził fałszywych spadkobierców pozorując sprzedaż na kolejne tożsamości od 2004 roku dlatego Bohdan Bohdan Żakiewicz sprowadzi do Polski biznesmenów, którzy zarabiają po 100,- milionów dolarów rocznie , aby ukryć kradzież pieniędzy i kradzież Skarbu Państwa to są slup, którzy tworzą dług na kradziony mieniu pobierając kredyty, których nie zwracają. Z tego powodu odmówiono nam zwrotu terenu firmy SOF-ART Sp. z o.o. przez prokuraturę i sąd w Starachowicach i jak również zwrotu mienia książęcego i cesarskiego i carskiego mojej rodziny SR Starachowice INs 314/16, gdyż upozorowano naszą śmierć i zawłaszczono jako dział spadku po mnie i mężu przez sąd czyli po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk i mnie Bożenę Bochyńskiej-Kaźmierczyk. Zastosowano podstęp i podstawiono Dorotę Maksalon -Tarnawa na terem Lubomirskich wieś Tarnawa i zabitego Nowika w wieży Fort XII Twierdzy Przemyśl pod którego podstawiono osobę Elżbietę i Leszka Nowak ze Starachowic, który minie przeprosił za to działanie. Podstawiono Zuzannę Maksalon córkę Anny Pióreckiej i W Putin pod Zuzannę Dąbrowską przez Radio Maryja ,. aby wprowadzić rabina Edgara Dąbrowskiego na nasze mienie w Nowym Jorku i na Lipie Henryk Szyb 1. Odczytano obecnie tekst po łacinie w Radiu Maryja jako transmisja mszy natomiast Żydzi zastosowali dawne wyrażenia , aby obecnie zniszczyć ludzi. Cytuje „Cicero Brutus – Non tam praeclarum est scire Latine quam turpe nestire” – kto nie umiał po łacinie musiał paść świnie sentencja szkolna z XVIII wieku.

Jeden budynek pod kredyt Banku Śląskiego został oszacowany na 300,- tysięcy, a nieruchomość miała ponad 6,- tysięcy metrów kwadratowych hal produkcyjnych na terenie około 7 ha .

Bank Raiffeisen wprowadził na nieruchomość dane Dariusza Dąbrowskiego jako karta bankomatowa co spowodowało prowadzenie w Kielcach podmiany na Piórecki, aby wprowadzić w Krakowie Gminę Żydowska z Nowego Jorku podmieniając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na mamę Filomenę Bochyńską co jest zamiarem zamordowania i oznacza, że minister Zbigniew Ziobro swoim działaniem doprowadziłby do śmierci swojej żony Patrycji Koteckiej podstawionej pod mecenas Patrycję Grabowską podstawioną pod Patrycje Wrona jako windykacja na wodę , która służy do kradzieży wprowadzonych do Polski pieniędzy z depozytów na podstawie Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego bez działu spadku, gdyż nastąpiło to za jego życia już w 2004 roku, ale zawłaszczono pieniądze przez upozorowanie naszej śmierci do ukrycia zakupu Huty Ostrowiec SA za te pieniądze za życia moich rodziców i GBC Centrostal Bydgoszcz SA w 2004 roku. Nie było żadnych działów spadku w mojej rodzinę wszystkie działania sądu są fałszem kryjącym Hutę Ostrowiec SA czyli udziałowców Celsa Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy użyli kradzionych pieniędzy w 2004 roku i zakupili za 51,- milionów złotych Hutę co ukryto przez podstawienie windykacji Banku Technologii Sp. z o.o. z Kielc pod weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 51 ,- milionów euro , który jest wykorzystywany przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski jako wyplata alimentów dla rządu windykując weksel. Nie ma żadnej możliwości prawnej , aby ktokolwiek mógł przejąć mienie z obcych ludzi, gdyż moja mama miała jeden związek ze swoim mężem i była jedynaczką i miała tylko dwie córki mnie i siostrę co powoduje , że wstawiono w systemie moją śmierć pozorując panią premier Beatę Szydło na moja siostrę, a za moje dzieci wstawiono inne osoby jak ksiądz Tymoteusz Szydło na firmę śmieciową połączoną z Almax, gdyż moją córkę Martę McElligott obciążano za śmieci na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach mimo, że nie mieszka w Polsce co spowodowało ukrycie tego w Kościele, i uniemożliwienie mi zapłaty za śmieci, gdyż usunięto moje dane w systemie firmy utylizacji odpadów Almax., a wpisano moją córkę za spadkobiercę. W momencie wpisania się mojego doszłoby do śmierci mojej córki, aby pozorować, że po niej dziedziczy pan Jarosław Kaczyński , gdyż po Marcie McElligott podstawiono Martę Kaczyńską , aby kryć kradzione pieniądze przez windykacje konta Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z Credit Suisse AG z którego przekazywane są pieniądze do banku PKO BP SA na konto moje Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i dalej na konto w PEKAO SA na konto Bożena Piórecka. W firmie śmieciowej pracowały osoby z Kościoła Ewangelicznego, która mieści się w Niemczech główna siedziba Almax i inne, które zostały potworzone na bazie kapitału dłużnego. Wykazuje to, że połączono ze świadectwami udziałowymi NFI moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich i dziadków Franciszka i Anieli Mazurek i wstawiono Fundację Świętego Jerzego z Zamościa na Niemcy łącząc z Misją w Niemczech, gdzie miał kontakt ksiądz Tadeusz Rydzyk i i Zygmunt Solorz-Żak, który tam zaczynał karierę , a który robił sprawy spadkowe po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich zamieniając obecnie Invest Bank SA na Plus Bank SA i nie odpisał pobranych pieniędzy, aby stworzyć wielokrotnie działy spadku tworząc arystokracje ducha w Toruniu na kapitale dłużnym. Spowodowało to podstawienie na Misję we Fryburgu fałszywych Lubomirskich planując zamordować naszych rodziców. Pan Zygmunt Solorz-Żak został podstawiony pod Zygmunt Dąbrowski, którego zamieniono na Piórecki wstawiając Edgar Dąbrowski wnuczek Zygmunta Dąbrowskiego ze Skarżyska-Kamienna zamienionego na rabina Nowego Jorku i Krakowa wstawiając Neli Rokita za Nelę Dąbrowską, która jest we Francji, co spowodowało podstawienie Ludmiły Putin podstawionej pod Ludmiłę Mazurkiewicz, co połączono z braćmi Mazurkiewicz w Kanadzie posługującymi się nazwiskiem Tarnowski pod dwóch braci Dąbrowskich, co oznacza, że Zakon Maltański przygotował zamach na W,. Putin i papieża Franciszka , aby przejąć władzę i wstawić Ludmiłę Putin jako spadkobiercę na moim garażu i mieszkaniu na Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiając Owidiusza Mazurkiewicz do SA Kraków IIAKo67/16 jako działu spadku pod moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim wstawionym do sprawy przywrócenia SO Kilce IIIK 207/07 zaskarżenia mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, której nie można było w przywrócić bo skradziono z SO Kielce 10,- tysięcy do SO Łódź i podmieniono wyrok sądowy w Kielcach, aby dopasować do kradzieży SO Toruń IIK 164/11 przez sędziego Wojciech Pruss po czym w TPS w Starachowicach za spadkobiercę wstawiono Adama Mazurkiewicz podstawionego pod Adama Kornaszewski, których podstawiono jako Adam Brzeziński w TPS. Kościół zamierzał wprowadzić księdza Tymoteusza Szydło pod fałszywych Glińskich stosując obecnie podmianę znaczeń słów Tarassenweg jako opuść taras i ulicy Giewont jako G -wont co miało spowodować skazanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez adwokata , który ma być obrońcą w sprawie przywrócenia bezprawnie prowadzonej w Toruniu sprawy co miało być podmianą na gwałt z powodu dorobienia dzieci do wykazania DNA w banku do pobieranych pieniędzy, które rząd ukradł i zamierzał zamordować właścicieli skazując męża. Doprowadził rząd do śmierć moich rodziców kontynuując dzieło przed wojną, gdzie ksiądz zastrzelił cara Mikołaja II Romanow następnie ksiądz zastrzelił hrabiego Władysława Tarnowskiego i ksiądz zastrzelił księcia Stanisława Lubomirskiego w 1932 w Pałacu w Kruszynie dlatego myśliwi sponsorują transmisję Radia Maryja , aby przejść na nasze mienie , gdzie traktują ludzi jako upolowaną zwierzynę co połączono z firmą Energia, aby odnieś się do umowy energetycznej na Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk przedłożył użyczenie Nad Kamienną 25 przez moją mamę Filomenę Bochyńską co próbowano podmienić na moją siostrę Beatę Idziak, która tu nie mieszka i nie prowadzi firmy w celu podstawienia premier Beaty Szydło i jej syna księdza Tymoteusz Szydło pod Tymoteusz Surdy, aby przejść na firmę utylizacji odpadów, gdzie wstawiono moją córkę Martę McElligott po czym wnuczkę Wiktorię Kornaszewską, którą miał zastąpić ksiądz Tymoteusz Szydło wykazując DNA Zuzanny Maksalon jako Zuzanna Dąbrowska i podstawiono panią Elżbietę Nowak za pannę podmieniając na Elżbietę Nowicką, aby podstawić akta na wieś Tarnawa do podstawienia obecnie Patrycji Koteckiej pod dane Elżbiety Nowickiej i jej akta szpitala psychiatrycznego podstawionych jako spadkobierców do Katowic wstawiają Kazimierza Bania jako Kazimierz Nowicki ukrywając pieniądze jako Fundacja Agencji Rozwoju Regionalnego windykująca Fundacje APEX-STAR w Katowicach. Dlatego odwrócono nazwisko pani Doroty Maksalon-Tarnawa na Tarnawa -Maksalon, aby odnieść się do Nowika w Twierdzy Przemyśl, którego określono, że podciął sobie szyję i podstawiono akta osoby wykazanej w mediach pod którą zamierzano podstawić moją córkę Martę McElligott. Działania zamierzano ukryć przez wykorzystanie ministra Zbigniewa Ziobro, gdyż ksiądz zaznaczył Ziobro królem jako zakończenie kabały. Podpis świadka na Oświadczeniu Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego, gdzie świadkiem był między innymi Maciej Frankiewicz spowodował podstawienie Macieja Giertych i Bohdana Macieja Żakiewicz łącząc partie polityczną Korwina Mikke oraz mecenasa Owidiusza Mazurkiewicz z Krakowa do SA Kraków IIAKo67/16 do przywrócenia SO Kilce IIIK 207/07 , której nie można było przyrobić z powodu kradzież 10.000,- PLN z SO Kielce IIIK 207/07 do SO Łódź i podmiany wyroku w Kielcach co zamieniono na dział spadku po moim ojcu Józefie Bochyńskim łącząc z INs 67/07 prowadzoną przez Invest Bank SA o laptop ACER co połączono z włamaniami do komputerów w USA jako sponsorowanie kampanii wyborczej kandydatów na prezydentów USA jako kradzież e-maili jako odszkodowania na Radomska 29 w Starachowicach i Łopuszańska 38 w Warszawie co połączono z uszkodzeniem wody, aby połączyć twory jako zawołanie Marcina Korwina króla Węgier, parafraza Owidiusza która mówi Bella Gerant Alii, Tu, Felix Austria, Nube!– Niechaj inni prowadzą wojny, ty, szczęśliwa Austrio, wstępuj w związki małżeńskie i taki mechanizm zastosowano przez deprecjację słowa małżeństwo przez podstawianie gwałtów jako małżeństw wprowadzanych do spraw spornych do sadu jako podmiana akt sadowych, aby pobierać pieniądze jako niepodważalne roszczenie zamieniając faktury , którą jeszcze nie zapłacono na gwałt co miało zostać podstawione do Sądu Najwyższego SN IIIKO21/17 do wykazania DNA do banku do pobrania pieniędzy przez fałszywych spadkobierców w METRON SA, którzy nie wpłacili 300,- tysięcy do Credit Suisse AG w Zurychu na konto Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w 2005 roku żadnych pieniędzy, ale podłożyli fałszywą windykacje na kwotę 2,7 miliona euro jako jako faktura proforma do METRON SA. Z tego powodu zorganizowali zamach w Zurychu w 2005 roku, który nie doszedł do skutku, gdyż zdążyliśmy odebrać dzieci na święta w Basel. Próbę zamachu ukrył prokurator Jarosław Bielecki przez SO Kielce IIK 207/07z zaskarżenia Czesława Daleszak i Arkadiusza Durlej i Artura Kamińskiego skazując mojego męża na którego był przygotowany zamach, gdyż uśmiercony został w systemie w 2005 roku, gdy wyszliśmy z banku i wyłączono nam telefony po tym jak określiłam w banku, ze wycofam wszystkie depozyty. Nieudany zamach na nas w Szwajcarii podstawiono pod śmierć Jerzego Idziak tworząc dział spadku w Katowicach na mieniu spółek Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w 2005 roku w celu ukrycia skradzionych od 2004 roku pieniędzy co ukryto przez wstawienie Jerzego Ziobro pod dane Jerzy Kaźmierczyk , aby wykazać ministra Zbigniewa Ziobro jako spadkobiercy po moim żyjącym mężu co zamierzano kryć nazywając zawłaszczone przez rząd pieniądze jako mienie przestępcze czego kulminacją miała być licytacja mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1 w dniu 26 maja 2017 roku podmieniona na 29 maja 2017 roku na fałszywe długi w 2017 roku pobierane przez Francję wstawiając W. Putin ojca Zuzanny Maksalon zamienione na Zuzannę Dąbrowską przez Radio Maryja, które nadaje przez satelity Rosji czyli za zgodą w. Putin co ukryto przez podstawienie Elżbietę Nowak jako Dorota Doda pod Elżbieta Doda pod Elżbieta Nowicka za którą wstawiona Hanna Młynkowa kryjąc w Czechach, gdzie podstawiono Marię Bochyńską pod Marię Żakiewicz za żoną Zbigniewa Brzezińskiego jako Muszka zamieniona na Emilię , aby podstawić Elżbietę Włodarczyk pod Zbigniewa Brzezińskiego podstawionego pod Zbigniew Włodarczyk i sędziego Zbigniewa Jarczyk w Katowicach podstawionych pod dziecko Emilie Miller w Szwajcarii wstawioną jako spadkobierce po żyjącym Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk na Credit Suisse AG z Zurychu na Parade Platz 8 na Bahnhofstrasse ukrywając pieniądze w sponsorowanych aptekach jako pod-spółki SOF-ART Sp. z o.o. , które ukryto przez rząd polski w sądzie w Toruniu IIK 164/11 określając obroty niebezpieczne dla ekonomii kraju w wypowiedzi sędziego, który nie określił miejsca tych obrotów bądź działalności co ukryto jako alimenty wpłacane na fałszywe rodziny pozorowane przez podłożone dokumenty fikcyjnych gwałtów do banków i ZUS i Towarzystw Ubezpieczeniowych jak PZU co kryto w Łodzi.

Zastosowanie Beaty Pałka pod Beatę Szydło jako pałka do bicia pod moją siostrę Beatę Idziak można określić wyrażeniem culibet fatuo placet sua clava – każdemu głupcowi podoba się jego pałka – głupiec nie dobiera kija (argumentu). Zamiast wyjaśnić sprawę zaczęto zabijać ludzi, gdyż nie mieli argumentu.

Należy również napisać, że sublata causa tollitur effectus – z usunięciem przyczyny ginie skutek co próbowano wykorzystać jako mordowanie ludzi co nie jest usunięciem skutku, ale pogłębieniem dewiacji ludzi żądnych pieniędzy. Sposób działania powoduje wymyślność ludzi deprecjonujących znaczenie słów , aby użyć je do banku virgo intacta -dziewica jest wykorzystywana jako Virgin do sieci telefonicznej zamienionej na sieć na ludzi a Beata Maria jako beatus jako błogosławiona( szczęśliwa) Maria jest podstawienie Beaty Idziak jako Beata Pałka zamieniając na Marię w celu ukryci działu spadku mojej siostry Beaty Idziaka na moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w Katowicach w 2005 roku. Broda nie czyni nikogo filozofem – Barba non facit philosophum – co wykorzystano do podmiany Sebastiana K jako Broda na Sebastian Kulczyk pod Sebastian K, w Oświęcimiu pod którego podstawiono prezydenta Andrzeja Sebastiana Duda.

Poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s