Zegar słoneczny i papirus w Watykanie jako zamiana cara Mikołaja II na żonę Aleksandrę tworząc Władysławę Mierzanowską podstawioną pod żonę syna Lubomirską skrytą pod Władysław Tarnowski zastrzelone dziecko w sadzie

Zegar słoneczny i papirus w Watykanie jako zamiana cara Mikołaja II na żonę Aleksandrę tworząc Władysławę Mierzanowską podstawioną pod żonę syna Lubomirską skrytą pod Władysław Tarnowski zastrzelone dziecko w sadzie

Starachowice 28.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zegar słoneczny i cofniecie czasu na zwoju w Watykanie

Stworzono filmową opowieść o Tytanitu, wskazuje na diament co za tym idzie odszkodowania za jego utopienie. Analogia z dzisiejszym stanem jest podmiana rodzin i wstawienie windykacji na wodę jako opłata za diamenty do czego był potrzebny dyrektor Orzeł, który wykorzystał moje konto w PEKAO SA , aby tworzyć windykacje czyli prowadził działalność niezgodą z prawem , gdyż ja żyję a pieniądze pobierane są z naszych depozytów do których nie prawa nikt inny oprócz mnie i męża . Wykorzystano historię stworzoną mnicha Rasputina, aby wstawić diament jako Orłow, który jest nazwą wielkiego diamentu i połączeniem z Orłow Grigorij Grigoriewicz hrabia faworyt Katarzyny II w 1734 -1783 organizator spisku przeciw carowi Piotrowi III jako kochanek Katarzyny II został generał- majorem, szambelanem i wywierał wpływ na rządy. Spowodowało to podstawienie mojego dziadka Aleksieja Romanowa, który się uratował w Polsce do podstawienia jego wnuków czyli mnie i siostry pod historię Aleksieja Orłow brata Grigorija Orłow (1737-1808) , który był mordercą Piotra III w 1769 dowódcą floty na archipelagu 1770 odniósł nad Turkami świetne zwycięstwo pod Czesme za Pawła I wygnany z Rosji powrócił za Aleksandra. Spowodowało to podstawienie dzielnicy Orłowo , gdzie upozorowano, że mieszkali Kaczyńscy podstawieni pod Mirosława Zabawskiego , który się powiesił , aby podmienić historie wstawiając na nadleśnictwo Kaczyńskich jako myśliwych polujących na carską rodzinę. Spowodowało to podstawienie dzielnicy Orłowo pod miasteczko w powiecie Frysztat na czeskim Śląsku cieszyńskim Orłowa czeskie Orlova przy kolei Bogumin-Koszyce i podstawiono nieżyjącego Marka Bogumiła starostę starachowickiego pod Marek Kowalski natomiast pod Mirosław Zabawski podstawiono Mirosław Kowalski z Anina z Warszawy. W miasteczku Orlova znajdują się kopalnie węgla przemysł papierowy i ceramiczny , które posiadało polskie prywatne gimnazjum. Z tego powodu stworzono, że myśliwy jest z Czech pokazując zdjęcia nagiego mężczyzny na dywanie przy zdjęciach carskiej rodziny stosując kabałę przez wstawienie Marii Bochyńskiej z Białegostoku matki Marii Gudewicz prawdziwe dane hrabina Murawiew z domu. Oznacza to, że Rasputin był Orłowem i podstawiono dyrektora Orła w PEKAO SA , który dokonał zawłaszczenie szwajcarskiej karty mojego męża z PostFinance , aby ukryć, że jesteśmy okradani przez bank. Następnym połączeniem z dzielnicą Orłowo w Starachowicach jest podstawienie Orłowo osady letnisko i zakład kąpielowy nad Bałtykiem w powiecie morskim pomorze 2 km od stacji kolejowej Mały Kack, gdzie podstawiono Hannę i Jana Kasprzyk , których wykorzystano przez prace jako dom dziecka , który został podmieniony na prace w GOPS i podstawiono Natalie NowMiller pod Natalię Ziobro pozorując za żonę mojego syna zamienionego na Emilię Miller w Zurychu w Szwajcarii. Oznacza to , że Orłowo nad Bałtykiem jest podstawione dla Kaczyńskich dla których pracowała rodzina Maksalon wstawiając Grażynę Klusek z domu Maksalon pod Grażynę Kulczyk i Grażynę Szmytka podstawiając Artur Szmytka pod Artur Cybulski pozorując Natalię Wiatrowską na Natalię NowMiller czyli córkę siostry mojego męża.

Połączono Aleksieja Orłow z Aleksiejem Fiodorowicz Orłow książę rosyjski mąż stanu 1786-1861 , który skłonił sułtana do zawarcia w Hunkiar -Skelesi w 1833 roku a 1844 był szefem tajnej policji i stałym towarzyszem podróży cara Mikołaja I i podstawiono Donalda Trump jako odwołać się do traktatu z sułtanem i podstawiono Władimira Putin , który ma jechać do Francji, aby podstawić pod rok 1856 , gdzie Aleksiej Fiodorowicz Orłow skutecznie działał jako przedstawiciel Rosji na kongresie paryskim po czym został prezesem Rady Państwa i Komitetu Ministrów przy połączeniu tych dwóch osób i podmienić historię. Zamierzano obciążyć podstawioną osobę o morderstwo Piotra III pod która podstawiono papieża Franciszka, który miał udawać, że jest ojcem moich wnucząt, gdzie zleceniodawcą według prowadzonej kabały miał być W. Putin podstawiony pod mojego dziadka Aleksieja Romanow, który zamieniony został na Aleksieja Orłow i podstawiono Mazurkiewicz ukrywających się pod nazwiskiem Tarnowski w Kanadzie.

Aleksandra I spotkał się z Napoleonem na promie w Niemnie, gdzie pośredniczył także w pokoju z Prusami w Tylży czerwie 1807 rok co zamieniono na Radom , gdzie Antoni Macierewicz zamierzał przenieść marynarkę wojenną , aby podstawić pod internetowe państwo Cabuta na wodzie czyli podmiana historii. Podstawiono tajemniczą śmierć Aleksandra I w dniu 01. 12. 1825 roku w Taganrogu i podstawiono historię mnicha Rasputina, aby podstawić pod pustelnika pozorując, że przeżył. Aleksander I Pawłowicz Romanow był wychowany przez Szwajcara Laharpe`a w duchu oświecenia i podstawiono Sabinę Knechti pod Sabinę Kaźmierczak co miało być podmianą historii, gdyż Sabina Knechti miała rodziców z Francji a wychowali ją Szwajcarzy co miało spowodować zamianę jej na carska rodzinę i wprowadzenie W. Putin na Francję, aby powrócić do podziału terenów we Francji, gdzie są majątki carskiej rodziny jako licytacja 29 maja 2017 roku na Bohaterów Westerplatte 1/1 zamierzając eksmitować mnie z drugiego miejsca , aby stworzyć bezdomną osobę z carskiej rodziny do wprowadzenia kreowanej historię , której kulminacją miała być we Francji jako wojna. Zamierzano powtórzyć historię generała Arkaczejew , który wprowadził obozy wojskowe i był despotą.

Podstawiono naszego pełnomocnika Alfreda Schmidt obywatela Szwajcarii, aby podstawić pod Alfreda Radziwiłł , który jest opisany, że się powiesił, ale ukrył się w domu dziadka, gdyż jego żona była Niemką i musiałby iść na frot do armii niemieckiej lub do obozu koncentracyjnego. Podstawiono Alfreda Schmidt zamienionego na Radziwiłł, aby wstawić pod carska rodzinę pod Alfreda Edinburhu męża Marii córki cara Aleksandra II. Dwa małżeństwa Aleksandra II z Marią Aleksandrowną ( księżniczką Heską ) miał ośmioro dzieci z drugą żona hrabiną Dołgoruki z którą wziął ślub potajemnie w 1880 roku miał kilkoro potomków, którzy otrzymali nazwisko książąt Juriewskich co było powodem wstawienia domu Ipatiewa , gdzie upozorowano śmierć cara, który przeżył.

Podmianą historii miał być Baron Trump podstawiony pod Baron Giers mianowany na miejsce Gorczakowa czyli Ministra Spraw Wewnętrznych co oznaczą, że Donald Trump uzgodnił działania z W. Putin, aby odnieść się do Francji, gdzie szczególne upodobanie miał Aleksander III, które okazał już jako Wielki Książę w czasie wojny w 1870 roku, który zmarł nagle na Krymie co zamierzano podstawić pod W. Putin, którego określiła, że e prawdziwy mąż nie żyje jako odwołanie do Aleksandra III. Zamierzano dalej podmienić Aleksandra III na rodzinę Matyle de Komorowska , którą upozorowano na wnuczkę Bronisława Komorowskiego , aby podstawić pod historię Aleksandra III , który miał 5-ro dzieci z Marią Teodorowną z księżniczką Dagmar z Danii , siostrą angielskiej królowej Aleksandry. Maria Teodorowna była zaręczona wcześniej z jego starszym bratem Mikołajem zmarłym w 1865 roku i podstawiono Patrycję Kotta jako mecenas Patrycje Grabowską, aby wstawić Elżbietę Grabowską pod carową Elżbietę Romanow , która wybrała Piotr III na cara wybierając dla niego żonę Katarzynę II Wielką jako powtórzenie zmienionej historii podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk. Rzym jest określany jako głowa co oznacza podstawienie Główki Piotra pod papieża Franciszka jako Caput Mundi -głowa świata stolica Rzym zamieniając na karczmę i wpisując Piotra Główkę przez komornika do czego nie miał prawa w sytuacji gdy obecnie Sąd Najwyższy usunął roszczenie PFRON Warszawa uznając sprawę jako przedawnioną co oznacza, że wpisanie przez komornika Piotra Główki widniejącego w zarządzie spółki SOF-ART Sp. z o.o jest samowolą komornika , gdyż wygrałam sprawę SOF-ART Sp. z o.o. i zamknięte były wszystkie postępowania natomiast męża sprawy zostały zakończone i umorzone przez Sąd Najwyższy co oznacza bezsens zamachu na papieża Franciszka, a byłoby dowodem, że dokonane kradzieży mienia cesarskiego przez SO Kielce IXKa280/12 , gdzie wykazałam mienie moich dziadków pod które podstawiono papieża Franciszka i rząd polski, którzy zamienili mienie mojej rodziny na mienie przestępcze co oznacza że było ono kradzione w PRL jako Afera Żelazo.

Zamierzano powtórzyć historię Michała Pawłowicz I cara rosyjskiego przez podstawienie W. Putina doprowadzić podmiany historii, gdy Michał I w 1830 roku zamierzał interweniować przeciw rewolucjom we Francki i Belgii i został zmuszony stoczyć wojnę z Polakami, aby ochronić Francję co obecnie zamierzano powtórzyć, aby zając Rosję sprawami Polskimi do prowadzenia działań we Francji i powtórzono wojnę krymską, aby osłabić Rosję i podstawiono Andrzeja Pachowskiego, który skarżył potajemnie męże Jerzego Kaźmierczyk w Łodzi , aby podstawić pod erę paskiewiczowską , w której tłumiono swobodę i życie narodowe Polski co prowadziło obecnie do wprowadzenia NWO we Francji i lidera światowego, który prowadził dla Polski wojnę jako powtórzenie powstania listopadowego. Wyrok Sadu Najwyższego w 2017 roku uniemożliwia windykacje papieża Franciszka na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako działu spadku co blokadą wydania pieniędzy, gdyż ja również wygrałam sprawę w SO Kielce IXKa 280/12 a wyrok SO Toruń IIK 164/11 zakazuje na 5 lat prowadzenie działalności, a więc wykorzystanie przez rząd polski pieniędzy wprowadzanych na konto bankowe przestępstwem. Nie można używać pieniędzy wyrokiem Sądu w Toruniu SO Toruń IIK 164/11 co jest łamaniem prawa przez rząd polski, który wprowadza spadkobierców na konto bankowe przez dyrektora Orła co jest łamaniem prawa i niszczeniem godności mojej rodziny. Mikołaj Wodka z Kwidzynia z przydomkiem Abstenius był lekarzem i astronomem polskim w XV wieku. W 1482 roku powrócił do Polski z Bolonii i zamieszkał we Włocławku, gdzie w 1488 został lekarzem kapituły. Spowodowało to podstawienie mojej firmy Imperator Romanow na Włocławek , aby podstawić Przemysława Król przez podstawienie Przemysława Słodkiewicz pod pana Zbigniewa Ziobro, którego podstawiono pod mojego pradziadka cara Mikołaja II wykorzystując podmiany historii Mikołaja Kopernika , który był nauczycielem Mikołaja Wodka z Kwidzynia, którzy skonstruowali zegar słoneczny w Katedrze Włocławskiej w 1490 roku obecnie miało być podmianą na boga słońca i zamianą Kopernika na sprawę SO Toruń IIK 164/11 podmieniając przez Radio Maryja historie , gdy był prześladowany przez Kościół i wydało go polskie plemię na zrodziło go polskie plemię , aby wstawić w to miejsce dla pana Ziobro jako króla pod mojego pradziadka cara Mikołaja II jako tworzenie historii czyli działania masonerii przeciwko kulturze i historii Polski i naszej carskie rodziny.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s