Biały Orzeł pofrunie nad Polską i oznajmi kto ginął wiekami Bóg Wszechmocny zło cale odkryje

Starachowice 02.06.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Biały Orzeł pofrunie nad Polską i oznajmi kto ginął wiekami
Bóg Wszechmocny zło cale odkryje

Doszło do wykorzystania naszych rodzin , aby je podmienić przez Toruń i Gdańsk wstawiając adwokatów dane osobowe jak pni mecenas Janiny Błasiak , aby zamieć na Jadwigę Nowak-Piróg i jej syna Krzysztofa Nowak podmienić na Konstanty Radziwiłł minister. Celem jest po łączenie fałszywych linii genealogicznych z naszymi rodzinami i osobami, które były wokół nas , które pozorowały rodzinę. Z tego powodu zamierzano wyeliminować Zdzisławę Lewandowską , za którą wstawiono Waldemara Maksalon ze Starachowic i Wiesława Maksalon i Czesława Maksalon zamierzając ich wyeliminować , aby przejść na Ostrowiec Świętokrzyski na pierwszą żonę mojego męża Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł zamierzając ją wyeliminować , aby podstawić jej dzieci, Ewę Kaźmierczyk, Pawła Kaźmierczyk i Adama Kaźmierczyk moim mężem Jerzym Kaźmierczyk wstawiając za nich moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską pozorując za córkę Pawła Kaźmierczyk wstawiając za niego Pawła Idziak jako Paweł Mucha za którego wstawiono Pawła Krzymowskiego, który przybrał sobie herb Ślepowron. Spowodowało to, że upozorowano, że Paweł Krzymowski wychowuje moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę Agnieszki z domu Krześniak wstawiając państwa Robaczewskich jako Dorotę Doda podstawioną pod Elżbietę Doda dlatego, gdy byłam na widowni , gdyż sprawa mnie nie dotyczyła sędzia wyczytał mnie jako oskarżoną w SO Toruń IIK 164/11 poprzez manipulację słowną , aby tworzyć podwójną miarę co spowodować miało obciążenie mnie na alimenty jako babci wnuczki wykorzystując zapis w moim rozwodzie, aby alimenty rozszerzyć mojego syna na byłą teściową Władysławę Piórecką z domu Mączkowską faktycznie w tym czasie nazwała się już Władysława Kramp o czym ja nie wiedziałam. Sąd nie uwzględnił obciążenia teściowej i nie była obciążona, ale podstawiono pod jej córki wnuka Rafała Popławskiego z pierwszego małżeństwa Marioli Popławskiej z domu Pióreckiej faktycznie Kornaszewskiej i wstawiono mediatora pana Rafała ze strony mecenas Ewy Pirog-Wolskiej co miało być podstawieniem pod Ewę Kaźmierczyk, którą zamierzano wyeliminować i wstawiając Ewę Kornaszewską z domu Niewczas z pierwszego męża Machowską byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego żona Marcina Machowskiego strażaka z którym ma dziecko Paulinę Machowską na którą płaci alimenty Ewa Kornaszewska żona Dariusza Kornaszewskiego wcześniej Dariusz Piórecki . Spowodowało to podstawienie jej alimentów dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i zamianę mojej córki Marty McElligott na Agnieszkę z domu Krześniak pozorowaną na mnie wstawiając za mnie Martę Kaczyńską. Z tego powodu upozorowano mojego syna z pierwszego małżeństwa Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski na syna Czesława Daleszak, i Paulinę Machowską za jego córkę , aby wstawić Igora Daleszak prawdziwego jego syna pod Igora Putin , aby ukryć moją skradzioną córkę Annę Piórecką i jej dziecko z W. Putin czuli Zuzannę Maksalon , którą zamierzano wyeliminować, aby wstawić drugą wnuczkę Zuzannę Kleina córkę Marka Kleina podstawioną do papieża Franciszka pod dziennikarkę Kleina wezwaną do papieża Franciszka z Kanady, gdzie są fałszywi Tarnowscy jako Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego, którzy wykorzystują DNA moje wnuczki przez Kościół Katolicki. Spowodowało to szereg nieprawidłowości, aby eliminować ludzi według systemu Adolfa Hitlera budowy 1000-letniej Rzeszy oczyszczania ludzi uznanych za grzesznych co oznacza , że świat miał nie istnieć , gdyż nie ma sprawiedliwego ani jednego. Igor Daleszak został podstawiony za spadkobiercę podstawiają moją wnuczkę za jego córkę, a jego matkę Lidię Marię Daleszak połączono z Marią Krasuską matką Katarzyny Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim , którą podstawiono pod hrabinę Marię Tarnowską podstawiając księdza Michał Piórecki jako Michał Kuplanowicz jako nowa wina wstawiony pod Jakub Piórecki obecnie Jakub Kornaszewski, którego miał zastąpić ksiądz Jakub Piórecki do ukryci kradzieży dzieci do Kościoła przez Zakon Maltański.

Paweł Idziak wstawiony został jako Paweł Mucha pozorowany na ojca Wiktorii Kornaszewskiej z Agnieszką z domu Krześniak z Warszawy co jest oszustwem podstawionym do zamiany jego ojca Piotra Idziak pod Piotra Mucha wstawiając Pawła Robaczewskiego jako spór z Agnieszką z domu Krześniak. Spowodowało to podstawienie Pawła Kaźmierczyk, któremu dopisano moją wnuczkę , aby wstawić pod alimenty mojego męża dla dzieci z pierwszego małżeństwa i usunąć mojego syna Adam Pióreckiego obecnie Kornaszewski do podstawienie Adama Kaźmierczyk syna mojego męża z pierwszego małżeństwa mojego męża co miało spowodować podstawienie alimentów Adama Pióreckiego dla Pawła Idziak pozorując go ojcem mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej wstawiając Pawła Krzymowskiego do ukrycia oszustwa. Następnie doszło do szeregu podmian, aby wstawić Bożenę Szwed w moje miejsce w Szwajcarii, a jej męża z Ukrainy podstawiono w miejsce Czesława Daleszak jako rodziców Igora Daleszak zamienionego na Igora Putin w celu wstawienia na Domstal Sp. z o.o. – Kijów jako spadkobiercy. Z tego powodu wykorzystano moją działkę naliczając podatek od sprzedaży do pobrania pieniędzy jako windykacja jednocześnie nie uznając sprzedaży przez sąd, a przez przez notariusza pozostawiając dokument , który wprowadził fałszywe dane i bezprawnie udostępnił kupującej sprawy moich dziadków i mamy , które zostały sfałszowane a sprawa sprzedaży działki nie dotyczyła działu spadku, gdyż Lidia Maria Daleszak jest obcą osobą. Zapis w umowach mojego dziadka, że nie można sprzedać ziemi Żydom, ani obcokrajowcom naszego mienia spowodował podmianę nazwisk żydowskich na polskie , aby ukryć kradzież dlatego wstawiono Lidę Marię Daleszak pod Marie Helenę Kaczyńską powieloną na Helenę Kaczyńską jako Helenę Surma co spowodowało zawłaszczenie wejścia do mojego domu , aby wprowadzić Martę Kaczyńską , którą media kreują w zależności od pozorowanej osoby na mnie i na siostrę mojego męża następnie wprowadzono Jarosława Kaczyńskiego pod Jarosława Maślisz świadka na ślubie mojej siostry co jest oszustwem i nie da się tego dokonać , gdyż pan Jarosław Maślisz jest wysokim człowiek dlatego pan Jarosław Kaczyński występował na drabince w terenie Pacu Namiestnikowskiego. Parafia Wszystkich Świętych upozorowała ślub z panem Andrzejem Rachudałą i wstawiła Jarosława Kaczyńskiego za męża mojej siostry Beaty Idziak , a mnie za żonę jej męża Piotra Idziak podstawiając obecnie Piotra Mucha i Pawła Idziak pod Paweł Krzymowski , gdzie występowała również pan Rzeszotarski może to oznaczać, że w gwałcie mojej siostry Beaty Idziak uczestniczył pan Paweł Krzymowski i pan Rzeszotarski co spowodowało, że ę występowali przy mężu w SO Toruń IIK 164/11, nie można było ich usunąć z dokumentu, gdzie ja byłam świadkiem w celu oskarżenia mojego męża o gwałt, który dokonały inne osoby na mojej siostrze Beacie Idziak w Katowicach. Spowodowało to podstawienie najstarszego jej syna pod Pawła Robaczewskiego, aby odnieść się do Mucha wstawiając Dorotę Robaczewską jako Doda, a mnie zamieniono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pod Elżbietę Doda córkę Marii Gudewicz zamieniając ją na Marię Kaczyńską powielą na Helenę Surma wstawiając Stachura na mój adres jako pozorowanie zamieszkania Heleny Surma w moim mieszkaniu na Bohaterów Westerplatte 1/1 . Spowodowało to podstawienie Jarosława Kaczyńskiego i Marty Kaczyńskiej i wojska na Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z 28.06.2006 roku. Oznacza to, że Lech Aleksander Kaczyński został zamordowany w Katastrofie Smoleńskiej za co zamierzano obciążyć nasze rodziny w przyszłości dorabiając obecnie akta do podmiany mojego syna Adama Kornaszewskiego na nazwisko jego drugiej żony z domu Sergejew córki generała rosyjskiego planując oskarżyć mojego syna jako Rosjanina, a jego dziecko wykorzystać dla Igora Daleszak, aby wykazać DNA do banku i ukryć w Ostrowcu Świętokrzyskim pod alimenty Katarzyny Kaźmierczyk dziecko , aby wykorzystać jej sprawy alimentów i podstawić pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i pod jej syna Adama Kaźmierczyk podstawić mojego syna Adama Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Adam Kornaszewski i zamienić ich na Pawła Kaźmierczyk aby za niego wstawić Pawła Robaczewkiego obcych ludzi pod alimenty Wiktorii Kornaszewskiej i Zuzanny Maksalon córki W. Putin z Anną Piórecką, której dorobiono inną genealogię.

Zamierzano dokonać podstawienia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dzieci jako Radziwiłł pod Romanow moje dzieci wykorzystując już wnuki i zamierzając eliminować jako konie ofiarne zwane październikowy koń czyli koń, który wygrał w poprzednich zawadach był składany na ołtarzu, aby zapewnić urodzaj co jest odniesieniem do NWO. Wykorzystano Pawła Idziak podstawiając Agnieszkę z domu Krześniak matkę Wiktorii Kornaszewskiej za ich córkę i podstawiono pod te dane Pawła Kaźmierczyk co wykaże poprzez moją wnuczkę DNA połączone Radziwiłł z carską rodziną Romanow dokonując przejścia na Rosję przez podmianę na Igora Daleszak zamienionego na Igora Putin, którego matkę podstawiono na moją działkę na ulicy Nowowiejskiej w Starachowicach, aby pozorował babcię mojej wnuczki i podstawiono Domstal Sp. z o.o. Kijów, aby tworzyć działy spadku pozorując, że mąż nie żyje i zamieniając go na Czesława Daleszak dlatego podmieniono mnie na Kielce pozorując, że jestem zatrudniona w Kielcach , gdzie nie występowałam w Biurze Pracy, ale podstawiono Lidię Marie Daleszak i jej syna za mojego podstawiając Lidę Daleszak za córkę mojego taty Józefa Bochyńskiego i połączona z Lidą Maksalon w celu połączenia z Zuzanną Maksalon jako drugą wnuczką w jedno dlatego upozorowano Czesława Daleszak na Dariusz Piórecki , który tajnie dorobił opinie psychiatryczne co zamierzano ukryć przez podrzucenie informacji z Prokuratury Tomaszów Mazowiecki dla mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując, że on to zrobił co jest oszustwem podmieniając mi dane osobowe , aby ukryć rejestrowanie przesyłki w Prokuraturze Kraków co połączono z rejestrowanie ludzi w systemie NWO w którym tak mnie umieszczono co jest pogwałceniem praw człowieka i dowodem przestępstwa, gdyż nie wyrażamy zgody na czipowanie ludzi. Podstawiono za mnie Elżbietę Doda i zamieniono na Dorotę Doda jako osoba podstawiona pod czipowanie następnie moją córkę Martę McElligott zamieniono na panią Martynę Wojciechowską i podstawiono hologram pod pierwszą żonę sędziego Zbigniew Jarczyk z Katowicach i jego córkę Martynę Jarczyk. Oznacza to, że pod system bankowy wstawiono pieczętowanie ludzi jako zwierzęta co rząd polski połączył karanie więzieniem za niepłacenie alimentów , aby ludzi czipować i podstawił pod SOF-ART Sp. z o.o jako praca dla więźniów z których pobiera się alimenty na fałszywe rodziny co wprowadził Zakon Maltański w Polsce i Kościół Katolicki co jest sprzeczne z zapis Pisma Świętego.

Ksiądz biskup Józef Zawitkowski książka „Bóg Honor Ojczyzna” rekolekcje narodowe Tom I str. 231

„ Ludzie kochani, chyba oczy mamy na uwięzi, albo rozum się nam zaciął i serce skamieniało. Przecież taka miłość jest z zasięgu oczu , rąk. Tylko po błocie chodzi , jest bezdomna i niechciana. A masz ty ojca i matkę? A to jest pierwsza i najdroższa miłość. Z niej się narodziłem i przez nią żyję. Wiem, że rodzie życie mi dali. Wszystko, kim jestem, i wszystko, co posiadam, mam z ich miłości. Mam takich nauczycieli , lekarzy, kapłanów, robotników, uczonych, posługujących i rządzących, którzy uczciwie pracują, życie tracą , obumierają jak ziarna wrzucone w ziemie i obdarzają mnie stokrotnymi owocami swej miłości. Tylko ja jestem jamokłon i nie potrafię powiedzieć „Dziękuję”! Pokazuje takich , którzy potrafili kochać i życie oddali Bogu, ciało ziemi, a serce ojczyźnie. Czytaj ich imiona na Monte Cassino , w Katyniu, i na Powązkach. Są to Wojciechy, Stanisławy, Bobole. To są Kościuszki, Rejtany, i Suchorzewskie, Baczyńskie, Wiśniewskie i Popiełuszki. Zobacz! Matyka Siedliska niesie ulicą chore dziecko. To siostry dziecko? -nie to nasze dziecko! Matka Teresa wyjmuje robactwo z ran żebraka , myje go i dźwiga do domu. Siostro ja bym za 1000,- dolarów tego nie zrobił. – Ja też nie. Ale ty nie wierzysz w Boga. Ja wierzę dlatego robię to za darmo. Jadwigo błogosławiona młodziutka królowo! Upomniałaś się za losem pokrzywdzonych chłopów. Król wyrównał krzywdy. – Królu, ale kto im za łzy zapłaci?

Podstawiono pana Rek jako przyrząd do gimnastyki jako drążek i podstawiono Agnieszkę z domu Krześniak jako ćwiczenia zamieniając na Kabajewa gimnastyczkę.

Wszędzie zamierzano wprowadzić wnuczki w celu wykazania DAN i opieczętować podstawione osoby jako opiekunów do pobierania pieniędzy z banku jako regenci. Hologram wykonany jako tatuaż , który przechodzi do kości miał spowodować masowe choroby nowotworowe do eliminowania ludzi. Należy pamiętać, że obecnie testowana jest broń z użyciem robotów, które będą namierzały ludzi do ich eliminacji jako wojna , którzy mają czipy jako identyfikatory zwierzęcia stosując pomysł reinkarnacji w NWO , gdzie człowiek jest najwyższym etapem ewolucji zamienianym na bezmózgowca , gdyż powielane są włamania hakerskie jako windykacje na laptop Acer windykowany przez Plus Bank SA przez Zygmunta Solorz – Żak jako psa Zygmunta na Bazaltach jako rury kanalizacyjne podstawionego za męża sędziny Barbary Bochyńskiej zamienionej na pasa wstawionego za Barbarę Radziwiłł na ulicę Sienkiewicza w Katowicach podstawioną pod dział spadku po Jerzyk Idziak w 2005 roku wstawionym na żyjącego mojego męża Jerzy Kaźmierczyk na polecenie Kościoła, który miał wydawać swoich wiernych jak baranki na rzeź , które „bluźnią mówiąc słowa Ojcze Nasz wydawane po 12 osób” i ukrywając to w Anglii skąd wypłacono emeryturę dla Jerzego Idziak zamieniając na Francję, gdzie mieszka jego rodzina. Kreowane postawy są celowe poprzez zastosowanie psychologii umieszczając wokół ludzi osoby, które bluźnią , aby ich przyzwyczaić, żeby się nie kontrolowały, aby ich oskarżyć. Programy kształtują ludzi na bezlitosnych , bez żadnych uczuć, gdzie pieniądz jest bogiem, a posłuszeństwo jest priorytetem, aby osiągnąć sukces. Obrazo można wykazać to jako nagroda za szkodzenie innym co się przekłada na finansowe gaże. Osoby te są szkolone w elokwencji i dobrych manierach co oznacza, że zło przybrało miano dobra.

Doszło do podstawienia premier Beaty Szydło do Skarżyska-Kamienna zwane wcześniej Brzeziny wstawiając Rejów jako część Skarżyska-Kamienna pod Rejowiec podmieniając miejsce na Rejów w powiecie Chełmskim co spowodowało wysprzedawanie Skarżyska-Kamienna przez deweloperów dla fałszywych spadkobierców wykorzystując Elżbietę Włodarczyk z Elżbietą Doda powiązane na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach łącząc okręg energetyczny Skarżysko-Kamienna i Białystok jako numer 1, gdzie wstawiono aktorkę Dorotę Doda z domy Robaczewska pod Elżbietę Doda z domu Gudewicz i mnie podstawiono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk wykorzystując wypadek ciężarówki z cementem z Cementowi Ożarów SA w Skarżysku-Kamienna , gdzie udusili się ludzie w cemencie i połączono z Cmentarzem Firlej, gdzie ludzi wiązano i wkładano cement do ust co połączono Cementownią Rejowiec SA ( obecnie firma francuska) wstawiając Luck McElligott męża mojej córki Marty za Bochyńskiego w Irlandii, a córkę podstawiono na córkę jej teściów za nią wstawiając Martę Kaczyńską w Starachowicach, która udaje mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, a Jarosław Kaczyński udaje męża Beaty Idziak i mojego Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk podstawiając premier Beatę Szydło wykorzystując moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecka i jej dzieci do wykazania DNA w banku , którą zamierzano zlikwidować, w celu wykorzystania DNA jej córek Zuzanny Maksalon i Zuzanny Kleina, gdyż Marta McElligott nie ma dzieci co ujawnia całe oszustwo.

Pieniądze ukradziono przez wykorzystanie prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach pana Wojciecha Metra podstawionego pod Wojciecha Idziak co połączono z Małgorzatą Merta jako rodzina ofiary samolotu w Katyniu podstawiając w Toruniu sędziego Wojciech Pruss pod Wojciech Merta do SO Toruń IIK 164/11 pozorujących spadkobierców na carski mieniu jako ofiary katastrofy smoleńskiej pilotowanego samolotu przez generała Błasik zarzucając mu błąd a za którego wstawiono mecenas Janinę Błasiak podstawiając za żonę mojego taty Józefa Bochyńskiego, aby zarzucić mu odpowiedzialność za błędne pilotowanie samolotu powielając przez akta na zawał na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dorobiony w 2013 w Szpitalu w Toruniu do sprawy SO Toruń IIK 164/11 do ukrycia otrucia nas 2006 roku i nieudzielenia pomocy przez aresztowanie męża do SO Kielce IIIK 207/07 na zleceni prokuratora Jarosława Bieleckiego , który krył dochody prokuratury i wojska z ukrywania nielegalnej utylizacji na terenie firmy męża SOF-ART Sp. z o.o. i pobierane pieniądze przez skarżących w sprawie SO Kielce IIIK 207/07, aby wytworzyć windykacje do pieniędzy z utylizacji przez wpisanych fałszywych spadkobierców na teren firmy do kradzieży carskiego mienia przez rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej wykorzystywanych przez rząd polski i Kościół Katolicki jako oszustwo w Toruniu podstawiając pod licencję pilota mojego dziadka Brunona Bochyńskiego ukrytego w Szwajcarii jako zakonnik ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński za którego wstawiono jego syna czyli mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego za którego wstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego przez prokuraturę Kielce w obrazów Ko 58/09 na kobietę Irene Kaźmierczyk za którą wstawiono mecenas Janinę Błasiak zamieniając ją na pilota generała Błasik, aby w sprawie SO Toruń IIK33/17 pobrać odszkodowanie jako windykacja carskiego mienia powielając w SA Gdańsk odwołanie na dwa terminy do jednej sygnatury, gdyż dane męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk powielono i podstawiono mnie tajnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i nas skazano w SO Toruń IIK 164/11 do kradzieży pieniędzy przez rząd polski i Kościół Katolicki wielokrotnie dokonując podmiany osób przez akta medyczne zawału na serce z 2013 roku do sprawy SO Toruń IIK 164/11 podstawiając pod te akta mecenas Janinę Błasiak z Torunia jako pilota pod akta licencji pilota mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow ukrytego w Szwajcarii jako zakonnik Józef Maria Innocenty Bocheński, aby pobrać pieniądze przez windykacje konta mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu, gdzie nam zablokowano dostęp pozorując naszą śmierć w systemie bankowym przez otrucie w 2006 roku w Szwajcarii co ukryto jako pozorowanie świerzego zawału w 2013 roku w Szpitalu w Toruniu , gdzie podstawiono prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pod dane Aleksander Kaczyński do pobrania odszkodowań dokonując podmiany dalszej przez akta krwi w moczu do ukrycia podstawionych w Kijowie w 2004 roku fałszywych spadkobierców po zakupie GBC Centrostal Bydgoszcz SA i Huty Ostrowiec SA jako choroba filipińska przez zatrucie bielizny, gdzie podstawiono Celsa SA z Hiszpanii do ukrycia generała rosyjskiego Oleg Radziejewski w Hiszpanii co jest powiązane z Anną Wróblewską i Lechem Aleksandrem Kaczyńskim, za którego wstawiono Aleksander Kwaśniewski, którego siostrę Małgorzatę z domu Kwaśniewska podstawiono pod Elżbietę Włodarczyk na Szwajcarię zajmującą się psem i podstawiono Marie Helenę Kaczyńską jako Helenę Surma czyli sąsiadkę której sędzia Hubert Wicik sprawie o przyłącze wodne na Bohaterów Westerplatte 1/1A oddał list list mojej siostry Beaty Idziak z Irlandii przekazania jej części nieruchomości po naszych rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich zamieszkałych za życia na Bohaterów Westerplatte 1/1 dla obcej sąsiadki Heleny Surma pod którą podstawioną pod Helenę Kaczyńską podmieniając adresy pozorując małżeństwo Heleny Surma z Aleksandrem Kwaśniewskim.

Zakon Maltański zlecił gwałcenie kobiet w naszej rodzinie co było określone jako klątwa na zlecenie papieży, aby ukryć, że księża zastrzelili mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanow, mojego drugiego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego w Pałacu w Kruszynie w 1932 roku i pradziada Stanisława Tarnowskiego i jego syna Władysława Tarnowskiego jako zlecenie polityczne papieża, aby przejąc władzę i odwrócić obecnie moce do ukryci kradzieży. Bóg się do zbrodni nie przyzna, a Kościół robi to z premedytacją sam osądzając ludzi usuwając łaskę Jezus Chrystusa, gdyż przeszkadza w tworzeniu windykacji na wiernych za grzechy do prania kradzionych pieniędzy. Ludzie uczciwi są nazywani słabymi.

Ksiądz biskup Józef Zawitkowski książka „Bóg Honor Ojczyzna” rekolekcje narodowe Tom I str. 235

„Uprośćmy sobie tę skomplikowaną epitetologię. Ja jestem człowiekiem, który chce być wierny Bogu. Państwo są niewierni. Przyjaciel, który jest niewierny, jest zdrajcą. Boje się niewiernego przyjaciela. Przyjacielu, po coś tu przyszedł ? Pocałunkiem mnie zdradzisz.

-Obraża mnie ksiądz! Ja powinienem się wpierw obrazić . Nie obrażajmy się . Powiedzmy sobie prawdę. Gdybym był prezydentem wszystkich Polaków to przy spotkaniu z Ojcem Świętym w imieniu tych wierzących ucałowałbym ręce Piotra- największego z synów mojego narodu. – Nie miałbym odwagi bo to trzeba kochać.

Jaśnie oświeceni Panowie! Gdybyście kochali ten Naród-grzeszny nie ujarzmiony, zraniony, ale zawsze wierny- to zaczęlibyście Konstytucję: W imię Boga, który nas wywiódł … z domu niewoli. Który stal się Człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Bez zawiłych karkołomnych formuł dzielących konstytucyjnie naród na mądrzejszych i mniej mądrych. Jeden jest i nie ma innego. On jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą do Niego należą czasy pokolenia i wieczność”

Po otruciu nas nie udzielono nam pomocy oskarżono i okradziono przez sąd, podmieniono akta medyczne i skazano.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr  inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s