Prezydenci wstawieni jako czarne tulipany pod nadzór elektroniczny

Z lewej strony inż. Józef Ludwik Bochyński z kapeluszem w ręku obok kamieniarz Henryk Limanówka ojciec Sebastiana Dymitra Limanówki.

Starachowice 04.06.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Prezydenci wstawieni jako czarne tulipany pod nadzór elektroniczny.

Podstawiono pod Centralny Okręg Przemysłowy fałszywych spadkobierców mordując Starachowiczan, aby ich zamienić i przypisać inne osoby za małżonków. W tym celu podstawiono pod zmarłą Marię Drozdowską 29 kwietnia 2011 roku wieku 66 lat, była założycielką i dyrektorem Państwowe Ogniska Plastycznego w Starachowicach na ulicy Złotej wcześniej w Pałacyku przy ulicy Konstytucji 3-Maja 15. Podstawiono jej dane pod Gdańsk , aby podstawić pod budynki dawnej zbrojowni, gdzie również mieści się szkoła plastyczna i inne. Z tego powodu zaproszono do Starachowic do podmiany osób profesora Mariana Marka Drozdowskiego, który miał udawać mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, którego podstawiono pod mojego wujka Mariana Bochyńskiego i podstawiono pod rodzinę Maksalon zamierzając zamienić obecnie na Mariana Budkę i Mariana Drozdowskiego. Celem podmian jest wytworzenie w systemie osób do kradzieży mienia. W tym celu połączono Jarosława Maślisz i jego żonę Annę pod Marię Piórecką podstawiając Dominikę Maślisz pod Dominikę Kulczyk zamienioną na Piórecka. W tym celu podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod byłego męża Dariusza Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, a Piórecki pozostał jako dozór elektroniczny na komórkach w systemie co spowodowało podmianę numerów mojego Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w T-Mobile pozorując, że ja nie żyję. Następnym podstawieniem jest połączenie papieża Benedykta XVI czyli Józefa Ratzinger z Józefem Pilch i Lechem Benedyktem Pilarskim oraz Pawłem Rzeszotarskim, połączonym z Pawłem Idziak i Pawłem Kaźmierczyk oraz Benedykt wpisując Iwoła podmieniając na Jarosław Iwoła, aby wpisać Jarosław Kaczyński pod Jarosław Maślisz, aby pozorować go na mojego męża, a mnie wstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk co miało być zamienione na Annę Maślisz zamienioną na Annę Marię Piórecką, którą podstawiono jako Marię Drozdowską i Annę Maślisz, planując zamienić na jej dzieci , aby wstawić inne DNA do wykazania różnych małżeństw. W tym celu podstawiono akredytywy mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniając go na Dariusz Pióreckiego, a byłego męża Dariusza Jerzego Piórecki obecnie Dariusz Kornaszewski zamieniono na Jerzy Piórecki i wstawiono jako teścia Andrzeja Pachowskiego na Pałac Lubomirskich w Charzewicach obok Stalowej Woli moje babci brata zabitego w 1944 roku i wstawiono herb półkozic dla Andrzeja Pachowskiego kradnąc moje wnuki. Podstawiono akta zabitego dziecka 4-lata w Górnie w Kielcach pod akta rosyjskiego dziecka w Niemczech zabitego w obozie dla uchodźców planując podstawić na ulicę Nad Kamienną 25 jako ulica Górna zamierzając okaleczyć matkę dziecka czyli Lajla Kornaszewską żonę syna, Adama Kornaszewskiego, którego zamieniono w systemie na bezdomnego co można odnieść do budowania w Warszawie przed Cepelią domu z kartonów co oznacza podstawienie Cepelia w Skarżysku-Kamiennej i podstawienie pod Elżbietę Włodarczyk, która upozorowano na córkę mojego ojca a nie jest. Dlatego podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk , aby pozorować, że mój syn nie ma matki i wpisać Ewę Kornaszewska z domu Niewczas za jego matkę. Doszło do podmiany pod Pałac na Wysokiej wstawiając pana Pilch, aby wstawić do Krakowa pana Józefa Pilch pod Bank Bochyńskich , podmieniając dane i nie kryją się pracownicy banków z oszukiwaniem ludzi , gdyż uczestniczą w kradzieży sędziowie i prokuratorzy.

Oznacza to, że Józef Pilch jest podstawiony pod Józef Ratzinger na bank i do pobrania pieniędzy stworzono wyroki dla męża, aby wstawić Lech Benedykt Pilarski i wstawiając Leszek Nowak w celu wstawienia jego żony Elżbiety Nowak pod moje nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniając na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk wstawiając pod Lubomirskich. Podstawiono Natalię Nowmiller Serwicku koło Łeby pod Natalię Wiatrowską w Miedzna Drewnianej 244 dziecko zamieniając na Klusek i Ziobro przez Natalię Kukulska kradnąc herb leliwa należący do mojej mamy Filomeny Bochyńskiej jako podstawienie aktorów pod system wstawiając Georg Ratzinger pod Grzegorza Surdy na firmę utylizacji odpadów ukrywając to w Almax w Niemczech. Upozorowano, że Natalia jest żona mojego syna Adama Kornaszewskiego jako spadkobiercy po nas co oznacza, że Leszek Nowak został zamieniony na spadkobiercę po swojej żonie Elżbiecie Nowak podstawionej jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i podstawiono pod Lech Aleksander Kaczyński wstawiając Aleksander Kwaśniewski i Jan Paweł II jako Karol Józef Wojtyło podstawiając pod Józef Ratzinger. Podstawiono Barbarę Bochyńską pod Barbarę Nowek z domi Borkowska naprawdę Burek zamieniając na Mieczysław Pawlak pod Mieczysław Borkowski pseudonim Zator żołnierz AK w pułku majora Nurta E.G. Kaszyński co zamieniono na Kaczyński przez błędy pisarskie i podstawiono Krystynę Makuła zmarłą w 2011 dyrektora szkoły zamienioną na Krystynę Olchanowską na Belgię i podstawiono w Warszawie Krystynę Pachowską z domu Piórecka podstawiając Iwonę Makuła z domu Nowek pod Krystynę Makuła zamieniając na Iwonę Wróblewską z domu Ciepielewską i Iwonę Jasztal z domu Główka. Dokonano przejście na USA przez Małgorzatę Kiesz zmarłą 22 października 2010 roku mającą 47 lat znaną w Polonii jako współkierowniczka programu radiowego Sami Swoi żona Andrzeja Kiesz syna znanego medyka doktora Wadiusza Kiesz, którego imieniem nazwano Klinikę Serca i podstawiono za pana Andrzeja Kiesz pana Andrzeja Pachowskiego pod herb Lubomirskich półkzic za którego wstawiono prezydenta Polski pana Andrzeja Duda co połączono z panem Andrzejem Zaleskim , który zmarł 25 marca 2011 roku mając 87 lat zanany prezenter prognozy pogody twórca święta niezapominajki był laureatem wyróżnień z trym złotego ekranu i podstawiono prezydenta Torunia łącząc ich w jedną osobę. Następnie podstawiono pana Andrzeja Markowskiego , który zginą w wypadku samochodowym 19 października, był w radzie miejskiej 1994-2006 związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej pracował w FSC STAR SA. Podstawiono Andrzeja Śliwa wójta gminy Brody, który rozpoczął pracę w 1986 roku jako gospodarz Gminy Brody i pracował tam przez 22 lata zmarł po chorobie mając 66 lat w rzeczywistości był zatruty co spowodowało problem z jelitem to co u mojego taty Józefa Bochyńskiego, gdzie stwierdzono tętniak i po śmierci podmieniono akta, aby podstawić Jerzego Bochyńskiego z Katowic.

Marię Drozdowską upozorowano za żonę Mariana Marka Drozdowskiego , aby podstawić pod Marię Stolzman zmarłą 26 listopada 2011 roku mając 81 lat posłankę na sejm w 1989-91 potem 1993-1997 z listy Unii Demokratycznej oraz 1999-2001 z listy Unii Wolności, prezes Fundacji imienia SUE Rydet honorowy obywatel Starachowic co podstawiono pod Górę Stolzberg na Chełmie w Gdańsku w celu wstawienie na pole kartofli i stonkę jako odszkodowania co połączono z Lednicą z księdzem Janem Górą zamienionym na geodę Jana Góra, który podmienił adres Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich na Bohaterów 1/1 co powielono przez prokuratora Grudniewskiego na Nad Kamienną 1/1 co powiązano z Wojciech Kucharskim powiązanym z sędzią Wojciechem Pruss w SO Toruń IIK 164/11 co połączono z zakonnikiem Wojciechem Pruss na Jasnej Górze oraz konkordatem podpisanym przez Aleksandra Kwaśniewskiego połączonego z Marią Solzman wstawioną pod dane moje mamy Filomeny Bochyńskiej na Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując mnie na matkę Aleksandra Kwaśniewskiego przez T-Mobile w Kielcach. Podstawiono panią Marię Stolzman przez Fundacje Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę pod imię z bierzmowania mojej mamy Maria i prawdziwe nazwisko Tarnowska , aby podstawić pod pana Mariana Maraka Drozdowskiego i połączyć z Markiem Kowalskim w celu wykorzystania jego akt psychiatrycznych podstawionym po Marek Katzer pełnomocnik SOF-ART Sp. z o.o, którego podmieniono na kobietę na Bożena Piórecka i podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego pod dane Bożena Piórecka na 20% udziałów z 2002 roku zamienionego na syna mojej mamy Filomeny Bochyńskiej. Z tego powodu podmieniono mnie na mężczyznę i podstawiono pod dane mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , któremu podstawiono dozór policyjny na komórkę pod dane Dariusz Piórecki co ukryto przez podłożenie fałszywych opinii psychiatrycznych w celu podłożenia podłożenia reżysera Romana Polańskiego podstawionego pod dane dziadka zakonnika Józefa Marii Bochyńskiego. Aby to ukryć postawiono moją córkę Martę McElligott pod siostrę męża Martę Cybulska wstawioną pod drugą siostrę Wiolettę Wiatrowską, które pozorują opiekę nad bratem Jerzym Kaźmierczyk zamienionym na Dariusz Pióreckiego jako pomysł Kościoła Katolickiego, który nazwał męża wielkim grzesznikiem, aby ukryć kradzione pieniądze jako konkordat podpisany przez Aleksandra Kwaśniewskiego podstawiono pod mienie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Zamierzano to ukryć przez zatrucie Józefa Kowalskiego za którego zamierzano podstawić Józefa Pilch w Krakowie i oskarżyć za to jego syna Mirosława Kowalskiego podstawiając Mirosław Lewy w Łodzi i jego córkę Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewy podstawiając pod Agnieszkę z dom Krześniak matkę Wiktorii Kornaszewskiej córki Adama Kornaszewskiego zamienionego na bezdomnego w Warszawie. Następnie podstawiono mojego męża Jerzy Kaźmierczyk pod Jerzy Serek podstawionego pod moją mamę , aby wstawić Jerzego Serek sportowca koszykarza, lekkoatletę i piłkarza nożnego, szkoleniowca i działacza sportowego pod Kabajewa , aby wstawić W. Putin pod moje wnuki i połączyć pana Serek i panem Serek, który miał fabrykę mebli i już nie żyje. Pan Jerzy Serek był dyrektorem Starachowickiego Towarzystwa Koszykówki, który zaczynał od piłki nożnej, zmarł 22 października 2010 roku mając 73 lata. Podstawiono zmarłego 22 października 2011 roku nagle mającego 58 lat pana Marka Bogumił, który był Starostą Starachowickim 1999-2002 i był prezesem SSE Starachowice pracował również w FSC STAR SA i Spółdzielni „Wanacja”.

Następnie połączono Marka Bogumił z Markiem Król na Kanadę i podstawiono na okna Fakro , gdyż pan Marek Król poręczył za nas i wysłał do sądu o zatrudnieniu w męża przez niego w celu wcześniejszego zwolnienia z więzienia co obecnie podmieniono wykrok w Kielcach po latach, aby drugi raz go skarżąc w tej samej sprawie. Podstawiono pod Marię Stolzman moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską zamierzając ukryć Jadwigi Kaczyńskiej pod Jadwigę Walendzik zmarła 12 kwietnia ‘2011 roku w wieku 89 lat. Pani Jadwiga Walędzik była matką byłego prezydenta Starachowic pana Walędzik. Jadwiga Walędzik była żołnierzem AK i działał w Solidarności otrzymał Order Niepodległości za nich podstawiono moje dane pod moją mamę , aby zatrzeć ślady po mojej cesarskiej rodzinie , która finansowała Państwo Polskie i wszystkie działania co obecnie prezydent Andrzej Duda mianowany mieczem paradnym króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez kabałę rozwiązał jako likwidacja Skarbu Państwa, ale nie oddał dla Rosji, ale dla Lidera Światowego czyli Antychrysta , więc czym jest Kościół Katolicki i pozorując obecnie własność skarbu państwa, aby nas okradać co robią posłowie skoro nie ma skarbu państwa. NFZ został podstawiony pod komputer w USA , aby wprowadzić fałszywe dane co łączy z podmianą historii szpitala dla pielgrzymów wraz z kościołem Św. Jakuba w pobliżu Jasnej Góry powstały z inicjatywy prowincjała Andrzeja Gółdonowskiego podstawiając Danutę Gołdon na Zamek Książ jako Teatr Williams podstawiając pod Teatr Denhoff na Pałac w Kruszynie Połączono Kaplicę Św . Pawła na Jasnej Górze z pustynią w Egipcie nawiązując do patrona zakonu Paulinów, Św. Pawła pierwszego pustelnika urodziny w 1230 roku w Egipcie co połączono z Kaplicą Św,. Pawła Pierwszego Pustelnika, gdzie znalazły się groby Denhoff co połączono z Krukiem , który przynosił chleb dla pustelnika i podstawiono windykacje Kruk firmę, która okrada moją rodzinę i daje jedzenie dla Egiptu jako odwrócenie mocy na Jasnej Gorze, aby moja rodzina żebrała i zniszczony był kraj , który jest nazwany przez Stanisława Staszic „Upaść może nawet wielki naród , ale zginąć może tylko naród nikczemny”, co oznacza, że Polska stała się nikczemna w stosunku do naszej rodziny, aby odwrócić moce i zniszczyć własny naród co zrobił polski rząd i partia PiS.

Podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod kardynała Jerzego Radziwiłł, który kazał powiększyć 1593 roku i zlecił powiększenie kaplicy Najświętszej Marii Panny za małą dla zwiedzających wielkich rzesz pielgrzymów i kazał usunąć kramy handlarzy spod murów kościoła dla bezpieczeństwa cudownego wizerunku i skarbca co powiązano z apartamentem w Warszawie , gdzie przesunięto na planach trzy ściany do sąsiadów o 1 centymetr , aby pozorować spadkobierców na Jasnej Górze podstawiając takie dane do Sandomierza. Następnie książę Jerzy Dominik Lubomirski wzniósł okazałą forteczna bramę na Rawelinie Południowym co ukryto przez wstawienie pod dane Jerzy Kaźmierczyk pana Jarosława Maślisz w celu wstawienia Dominiki Maślisz za którą wstawiono Dominikę Kulczyk.

T-Mobile podmieniło mój numer telefonu 788 208 540 na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na dane mojej mamy Filomena Bochyńska z domu Mazurek prawdziwe dane hrabina Maria Tarnowska i podstawiono Marię Stolzman matkę Aleksandra Kwaśniewskiego co oznacza, że pod dane Jerzy Kaźmierczyk podstawiono Aleksander Kwaśniewski co ukryto przez fałszywe opinie psychiatryczne na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako dozór elektroniczny potajemnie wprowadzony w celu podmiany akt na Roman Bochyński w celu połączenia z Romanem Polańskim, który w Szwajcarii miał dozór elektroniczny w celu połączenia z Jarosławem Maślisz synem I sekretarza PZPR w Katowicach pracującego dla Aleksandra Kwaśniewskiego, który przeniósł swoją drukarnię Avalon z Katowic do SSE Starachowice wybudowaną za windykacje SOF-ART Sp. z o.o. windykując akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co oznacza, że Jarosław Maślisz skazał mojego męża, gdyż korzystał z jego pieniędzy. Pan Jarosław Maślisz współpracował z USA z prezydentem Bush w z którym również współpracował Bohdan Żakiewicz co ukryto wstawieniem Jarosława Kaczyńskiego pod Jarosław Maślisz, który również współpracował z firmą MERCEDES co połączono z certyfikatami FSC połączonymi z opakowaniami po mleku jako portfele jako program terapii zajęciowej do finansowania Mercedesa wstawiając obecnie Jarosław Iwoła , aby ukryć przez podstawienie papieża Benedykta XVI , w celu jego oskarżenia za niszczenie cesarskiej rodziny Hohenzollern przez Niemca co połączono z Lech Kaczyński oraz Lech Benedykt Pilarski.

Policja w Polsce i Szwajcarii oraz FBI w USA podmienia dane nielegalnie dorobionego nadzoru przez telefon komórkowy w tym dla prezydenta Donalda Trump, aby zamienić mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzy Bochyński zamieniony na Józef Bochyński zamieniony na Roman Bochyński pod którego podstawiono reżysera Romana Polańskiego w celu połączenia takich danych w Polsce ze Szwajcarią łącząc z USA do wytworzenia windykacji jako sprawa sądowa przez zamianę faktury na gwałt w SO Toruń IIIK 164/11 i SO Toruń IIK 33/17 , gdyż zgwałcono Annę Piórecką oraz moją siostrę Beatę Idziak i podstawiono dzieci z gwałtu do wykazania DNA do pobrania pieniędzy przekazując odciski palców na dane Bożena Piórecka przez policje w Starachowicach do USA do Banku Rezerw Federalnych podstawiając różne osoby pod odciski palców jak Maria Gudewicz potem jej córki Ewa Bukrym, Elżbieta Doda i inne. Oznacza to, że Jarosław Maślisz skazał mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podając się za mojego męża podstawiając Jarosław Maślisz pod Dariusz Piórecki pozorując ślub z własną córką Anną Piórecką wstawioną pod dane Marta McElligott wstawioną pod dane Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk podstawionej pod Wiolettę Wiatrowską z domu Kaźmierczyk dorabiając dla siebie dozór policyjny, który podstawił dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Bohaterów Westerplatte 1/1 w 2005 roku w sytuacji, gdy męża Jerzego Kaźmierczyk zameldowałam tam w 2015 roku. Oznacza to, że przez 13 lat pod adresem Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiono dla mnie różnych mężów do pozorowania fikcyjnych rodzin w tym każdego z prezydentów przez Kościół Katolicki, który podmieniał dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez policję , przez akta dozoru podstawione pod fałszywe opinie psychiatryczne innych osób podkładane w sądzie, który prowadził nielegalne sprawy jako sąd kapturowy zajmujący się sprawami podatkowymi rozwiązywany trzy tygodnie przed koronacją nowego władcy, którym obecnie miał być Lider Światowy zwany antychrystem podstawionym pod dyrektora Zamku na Wawelu pana Petrus. Oznacza to, że rząd obecnie został zamieniony na sądy kapturowe, i posłowie udają sędziów oszukując naród, którego zdradzili. Określił to prezydent Polski Andrzej Duda jako śmieszno- straszna sytuacja.

Z tego powodu jest prowadzone śledztwo FBI o współpracy prezydenta Donalda Trump i jego rodziny z W. Putin, gdyż obydwaj prezydenci zostali podstawieni pod dozór policyjny elektroniczny do pobierania pieniędzy na podmienione dane do różnych krajów do czego potrzebne jest śledztwo , aby podmienić DNA dzieci z gwałtu do wykazania cesarskiego DNA co połączono z Aferą Amber Gold do ukrycia carskiego złota użytego do reformy Grabskiego , aby pozorować Aferę Żelazo nie informując społeczeństw jako NWO jako reinkarnacja traktując każdego prezydenta za inne zwierze, gdyż nie mogą zostać na przykład motylami , bądź ptaszkami jednego gatunku obaj prezydenci, jeden zostać może zostać ptaszkiem drugi motylem.

Z tego powodu pokazano aktorów z różnymi insektami pająkami, a prezydentów w Polsce pokazano jako kwiaty Tulipany wstawiając na wybrzeżu Czarny Tulipan i 30 dzieci.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s