ULTIMATUM czyli Katarzyna czy Elżbieta a nie ja Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk czyli obecna żona Dariusza Jerzego Kaźmierczyk, albo plan zabicia dzieci z pierwszych małżeństw czyli 29 czerwca w Gdańsku czyli plan zagłady naszej rodziny czyli plan wymordowania męża i dzieci z pierwszych małżeństw

Szanowni Państwo

Doszło  do skazanie męża w SO Toruń IIK 164/11 co jest odmową uwolnienia rodziny carskiej przy jednoczesnej grabieży naszego carskiego mienia  przez osoby podające się za nas  za zgodą Kościoła Katolickiego, który  odmówił uwolnienia carskiej rodziny co   jest lekceważeniem   w kościele objawień Fatimskich. Doszło do próby wykorzystania sprawy SO Toruń IIK 33/17 i odwołania do SA Gdańska  na 16.05.2017, gdyż podmieniane są w sądach dokumenty do kradzieży pieniędzy do finansowania NWO. 

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Wykorzystano  autorytet Matki Bożej jako podmiana do NWO na kult Słońca cytuję „Toteż, np., dla kultu Marii rozwijającego się w łonie chrześcijaństwa ogromne znaczenia miało to, że nie tylko Egipt, gdzie relacja Izyda -Horus, antycypowała niektóre znamiona relacji Matka Boska -Syn Boży w chrześcijaństwie, lecz również Syria dzięki upowszechnionej tam religii syryjsko-arabskiej, opartej na kulcie Słońca, znała boga Słońca zrodzonego z dziewicy. 25 grudnia dzień chrześcijańskiego święta Bożego Narodzenia, był w Syrii świętem narodzenia boga Słońca ( Heliou Genethlion)”

Cytuję „ W tym samym dniu 25 grudnia (według egipskiej rachuby czasu 29 Chojak, dzień Kykellii obrzędów Izydy) obchodzono w Egipcie narodziny boga Horusa syna bogini Izydy”.
święto , podczas którego cesarz biorący udział w pantomimie przybierał postać boga Słońca.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s