The One Religion

Zdradziecki Plan skierowany przeciwko Kościołowi Katolickiemu i jego świętym w celu wprowadzenia planu zgłady chrześcijaństwa.

IMG009

W Słowie Bożym jest napisane,” Apokalipsa Św. Jana 19. 10 „ I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mienie: Nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa , Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.”

W związku ze zdradzieckim planem i oszustwem diabelskim skierowanym przeciwko największym Synom Naszego Narodu Polskiego i przeciwko całemu kościołowi Katolickiemu skierowano ostateczną broń przez grupy komunistyczne które nie zaprzestają działań w celu wprowadzenia Jednej Religii oraz Nowego Ładu Światowego, który stworzy nowe dowody osobiste przy pomocy bio-czipów, aby móc podmieniać tożsamość, każdego stosownie do zapotrzebowania.

W innych wyznaniach niekatolickich, papieża upodabniają do antychrysta, aby ludzie uwierzyli w w ich plan, którzy zmierza do wprowadzenia tego co sami robią poprzez agentów komunistycznych. Zamierzają oni zniszczyć Kościół Katolicki oraz Prawosławny, aby dokonać podmiany rodziny naszej królewskiej w celu przejęcia władzy przez Antychrysta, wykorzystując przy tym autorytety wielkich mężów Bożych, aby zniszczyć autorytet kościoła. Dlatego wprowadzają swoje osoby, które maja na celu zepsucie kościoła od środka, przy czym osoby reprezentujące bezbożny tryb życia mają za zdanie przedstawienie się jako sprawiedliwi i pozorami mamą ludzi. Celem jest wprowadzenie jednej religii, aby tego dokonać pokazują kościół w złym świetle, którego oraz zniekształcony pokazywany jest przez media, co doprowadza do zniszczenia świadomości ludzi przez wiarę w kłamstwo.

Środkiem do tego było użycie pieniędzy z kradzieży i dorobienie do nich nieprawdziwej historii, aby oprawcy i złodzieje uznani zostali za pokrzywdzonych a ofiary zostały dalej niszczone.
W Słowie Bożym jest napisane że “Korzeniem wszelkiego zła jest  miłość pieniądza”, i “Głupiemu nie przystoi pieniądz”, W rocznice  pójścia do szpitala  mojego ojca, chcą doprowadzić do przetargu Pałacyku” gdzie mieszkał zarządca Zakładów Górniczych mojego dziadka w celu zrównania tego obiektu z ziemią, lub użycia go do niegodziwych celów za nasze pieniądze pod podstawiają klony rodziny przez korporacje komunistyczna Donu Dnepr przy udziale UM i innych instytucji w mieście.

Boston USD   Boston USD 2

W Słowie Bożym jest napisane

Apokalipsa św Jana

13.11 „ I wiedziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok”

13.14 -18 i zwodzi mieszkaniowców ziemi przez cuda jakie mu dano uczynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza , a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia , aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonowi posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On tez sprawia ,że wszyscy , mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole i , że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia .Tu potrzebna jest mądrość . Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka . A liczba jest sześćset sześćdziesiąt sześć.”

Szóstkowy system komputerowy pomieści cały świat , obecnie zaczął już działać, co można sprawdzić w kodzie paskowym wielu produktów nowo wyprodukowanych.

Zadaniem złowrogich sił jest doprowadzenie do letniego kościoła i przedstawienie go w najgorszym świetle. Sami prowokują sytuację poprzez swoich agentów działających również w kościele. Przedstawiają Kościół Katolicki i Prawosławny jako siedlisko zła oraz jako marionetkę obłudną i opłacaną przez polityczne lobby w celu łatwiejszego przejęcia władzy świeckiej nad kościołem. Powołują się przy tym na Słowo Boże, aby wesprzeć się autorytetem

cyt. „Bądź zimny albo gorący bo inaczej wypluję Cię z usta moich

Powoduje to, że ludzie oddalają się od prawowiernej nauki kościoła i przyjmują wszystkie śmieci, jakie im oferuje świat pod pozorem miłości i dobra. Zatraca się zrozumienie duchowe prawd kościoła, oraz dokonuje się liberalizacji przykazań i zasad Kościoła. Trzymanie się prawd Kościoła jedynie prowadzi do Zbawienia człowieka, a nie jedna religia, która niesie za materializmem, rozkosze, miłość, i podporządkowanie pod pozorem demokracji, w którą ludzie wierzą, mimo widocznego kryzysu, chaosu i biedy.

Planem jest wykorzystanie faktu powołania na świętego Papieża Jana Pawła II i wykorzystanie jego wizerunku do stworzenia Posągu mimo, że Papież Jan Paweł II prosił aby nie sporządzać żadnych jego posągów. Widoczne jest zrozumienie Papieża, przez przewidywanie przyszłości czemu chciał zapobiec, aby nie wykorzystywać jego wizerunku do nikczemnych rzeczy, na które może być narażony jego autorytet po śmierci.

Po ogłoszeniu Papieża Jana Pawła II Świętym, ma być przekształcony jako Jan Paweł Wielki włączony w poczet królów Polski. Według ich planu może dojść wówczas do zamachu na żyjącego nowego papieża Franciszka. Po czym przez wcześniej wyjaśniony system, zasiadł by na tronie Piotrowym antychryst, który zniesie celibat, aby móc mieć małżonkę i który będzie się wynosił ponad Boga. Ponieważ mój cesarski ród po mieczu wywodzi się z kościoła Prawosławnego w którym cesarz był głową Kościoła musiało by dojść do połączenia się kościołów (na stronie www.rodzinaromanow.wordpress.com znajduje się moje DNA). Przy pomocy Jednej Religii będzie możliwe połączyć cały świat, lecz nie w Bogu który daje zbawienie, ale w jednej religii stworzonej przez Corporację komunistyczną Donau Dnepr mająca na celu podporządkowanie sobie ludzkości. Aby tego dokonać przez kościoły chcą wprowadzić cale zło. W Słowie Bożym jest napisane że: „ Bóg zsyła na ziemię ostry obłęd i ludzie uwarzą kłamstwu” Jednocześnie wzywa swoich wierzących, „Ale ufajcie jam zwyciężył świat”

Apokalipsa św Jana 20. 4 „I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałam też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu, ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat”

APOKALIPSA Św Jana Apostoła jest wykorzystywana przez lata w celu wykazania zła spowodowanego przez Kościół Katolicki, który naprawdę jest ofiarą ich nikczemnych działań, w celu jego przejęcia i wykorzystania jego siły do własnych zagrań politycznych.

Plan Antychrysta był, aby przybrać ostać Anioła Światłości, i doprowadzić do swojego nikczemnego celu przy pomocy Kościoła Katolickiego i Prawosławnego, aby jeśli to możliwe zwieźć również i wierzących.

Wiedząc, że Słowo Boże jest Prawdą, Słowem i Życiem, zrzucają winę swoich działań i całego zła na kościół. Poprzez wskazanie przyczyny niemoralności w Kościele przez nich czynionej i nagłaśnianej powodują utratę zaufania wiernych.

Przypisując kreowane przez nich samych zło, wykorzystują sytuację, aby ludzie stracili zaufanie do obecnego systemu wartości i nabrali zaufania do ich agentów. Zniewalają kościoły poprzez datki z pieniędzy, które pochodzą z kradzieży i wykorzystując swoje wpływy podważają autorytet Kościoła Katolickiego i Prawosławnego, dążąc do ich podporządkowania w celu zniszczenia i pozbawiania ludzi wiary w jedynego prawdziwego Boga.

Niech będzie chwała Jezusowi Chrystusowi, że przez Jego zmartwychwstanie my zwyciężamy w Nim. Jezus Chrystus Zwyciężył Świat. On jest naszym zbawieniem, ochroną i tarczą.

Opracowano 6.04.2013, Starachowice , Poland

Autor
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk

Powrót

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s