Monthly Archives: March 2013

Family Romanov of Poland – Józef Ludwik Bochyński

BÓG, HONOR, OJCZYZNA i RODZINA Mój kochany nieżyjący ojciec dla którego Jezus Chrystus był Królem Panem i  Zbawicielem. Wartości jakie przedstawiał to Bóg, Honor, Ojczyzna i Rodzina. Poświęcił się wraz z żoną Filomeną Jadwigą Bochyńską dla swoich dwóch córek i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tsar Family Romanov of Poland

Tajemnica Rodziny Carskiej Historia mojej rodziny jest burzliwa i większości nie znana. Dlatego cały kraj cierpi niedostatek, gdyż stosuje się politykę rabunkową, która miała Naród Polski doprowadzić do całkowitego uzależnienia od obcych wywiadów. Sytuacja ta sięga korzeniami okresu przedwojennego. Obecnie … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kluczkowice- Szczekarków – Chlewiska- Starachowice – CZAS PRAWDY

Historia zaczyna się w dalekiej przeszłości 100 lat przed Chrztem Polski w Życzynie , gdzie dokonano obecnie odkrycia tabliczek z Podebłocia Jezus Chrystus Zwyciężaj. Zamek w  Życzynie  był naszą siedzibą  rodową.  Od 1000 lat  zatopiony jest w błocie.   W 1000 roku doszło do zjazdu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment