Działanie jako ochrona życia. Każda sytuacja uczy, że życie jest bezcenne i zbawienie.

Działanie-01

 

Maryja  była wysłana do Egiptu , aby się ochronić przed  Herodem i sprawiedliwymi.  Jak Lilija między ciernie tak Ona miedzy synami Adamowymi. Oznacza, że Duch Maryji  i Jezusa jest w sprzeczności z tym światem  i dlatego ludzie nas nienawidzą. Pod pozorem Ojczyzny,  akceptując i kreując astralną rodzinę i  świat jako  ojczyzna. Wysyłani są wierzący do niebiańskiej Ojczyzny , jako  forma ich niszczenia mimo, że mają żyć.  Zabawienie duszy jest celem a miłość do ziemskiej Ojczyzny jest elementem miłości  chrześcijanina , jako forma godności. Najważniejsza jest rodzina, jeśli niszczy się rodzinę,   z powodu  drugiego związku małżeńskiego, nie można wymagać miłości do Ojczyzny, która mieści się w rodzinie,  która jest usuwana.

W Piotrkowie Trybunalski jest areszt dla tymczasowo aresztowanych a nie więzienie dla skazanych. Oznacza to że Sądzie z Torunia oszukał nas i podmienił mojego męża pod byłego męża, którego  z analizy faktów poszukiwano międzynarodowym listem gończym mimo, że ma kontakt z Prokuratorami w Starachowicach. Jest to  sposób na fałszywe dane osobowe dorabiane przez Sąd w Toruniu i Gdańsku oraz w Warszawie dorabiając przymioty innych ludzi , dla mojego męża mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk , aby  mieć powód do skazania.  Adwokaci urzędu  nie mając na celu obrony ale oskarżenie czyli są to “atrapy” udające  praworządność , co nie ma z tym do czynienia. Areszt w Piotrkowie Trybunalskim dowodzi,  że Adwokat z Warszawy  pan Patrycja G, nie mogła się skontaktować,  z mężem, gdyż  pozorowano inną osobę z mojego męża, aby w Warszawie dorobić inną osobę i inna do Gdańska .  Grożono mi  przez adwokatów fałszywych  Tarnowskich przez ich   mecenasa pana Mec Boronia co jest zbieżne z nazwiskiem  w TVP.  TV MOJA zakupił  mąż przez SOF-ART Sp. z o.o., co zostało  podmienione na moje mieszkanie po rodzicach,  aby wpisać Izraelczyków  na moje mieszkanie w celu uzurpowania sobie naszego mienie za ci  na Izrael gdzie był nadajnik. Dlatego dorobiono obroty dla SOF-ART Sp. z o. i skazano męża oraz  zakazano na 5 lat  zakaz prowadzenia działalności przy obrotach O.

W Gdańsku wykazano by za spadkobierce panią mec. Janinę Błasiak a  Warszawie wykazano by panią mec. Patrycję Grabowską.

Jeśli pocierpicie troszeczkę  będąc niewinnymi , cóż wam się stanie, jaka to zasługa cierpieć jako bezbożny i grzesznik. Bóg dopuścił nasze prześladowanie  aby  doświadczając nas wykazać  zachowanie innych  ludzi. To samo gdy  Apostoł Paweł miał problem zdrowotny, co  określił  jako   wykazanie do Niego  ogromnej miłości pierwszych chrześcijan.   Pozostawienie ludzi  aby byli niszczeni są dowodem innego ducha.  Miłość zakrywa wiele grzechów a sąd należy do Boga.   Samochód  PEUGEOT 607 został zabrany i podstawiono moja siostrę Beatę Idziak oraz obcych  Czesława D z Arkadiuszem D  pozorujących rodzinę , osoby za nas podstawić pana Króla pozorując mnie na Barbarę aby podmienić  dla firmy ENECO  osoby  idąc na  Słowację  i Czechy i  dorabiając spadkobierców po nas żyjących i planując nas podmienić. Podstawiając akta w Łodzi pod dwoje harcerek do podmiany na Kubę 14 letniego do wstawieni na  Kuba Janiszewski i wstawienie pod Dom Opieki i podstawiając pod Piórecki Jakub zamieniony na Kuba przez Ognisko Plastyczne i wstawiając  pod  Kuba Kołodziejczyk a zamieniając  na fałszywe kręgi spadkobierców  pod Genowefa  z domu Kołodziejczyk matka Waldemara Maksalon aby podmienić mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli Jana   Mazurek  jako Tarnowski i Radziwiłł pod  fałszywe  dorabiane małżeństwo dla męża matki  Waldemara Maksalon, czyli Genowefę  pozorując za żonę syna  według systemu  w IPN jako podmiana i podmieniając na moją rodzinę  Bochyńskich  zamieniając arystokrację na system służb  wykorzystując  nasze  dzieci i wnuki.  Pod taki dane upozorowano że nie żyje  oraz mój  żyjący syn i połączono  go w systemie z moim dziadkiem czyli jego pradziadkiem  zamieniając na mojego teścia , za którego  podstawić  planowano Andrzeja  wstawionego za spadkobierce po Genowefie M  zamieniając na  inne nazwiska pod Piórecki a wstawiając takie jak  Pachowski  Duda. Podstawiono pod nasze rodziny inne osoby pozorując, że rodzina się skarży o majątek co jest nieprawdą.

Z poważaniem:

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

REPRESJA jako podmiana 13 wrzesień mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej prawdziwe urodziny urzędowo 13 październik i podmiana przez Kościół Katolicki czyli dorabianie dzieci z nieprawego łoża i przerabianie naszej rodziny na złodziejaszków w wolnej Polsce

Szanowni Państwo

 W nowym wolnym kraju  dzieją się rzeczy , które miały obciążyć  nas ,  którzy całym sercem tworzyli dobro tego kraju,  który nie widzi co  przychodzi z góry a co od ludzi.  Mało kto wierzy, ale polega na własnej wiedzy i elokwencji, wykształceniu oraz znajomościom. Taki rząd jest  pozornie mocy ale to jedynie ułuda, gdyż  niszczenie ludzi i zamykanie w więzieniach za nie poprawność polityczną, przez co są sądzenie  przez całe lata w jednej sprawie już zakończonej dawno,  ale na powielone dane i na  powielone osoby. To co było wykazane w książce  o sposobach  niemieckiego gestapo i SS  i najgorzej,  gdy ktoś się przyznał  do  winy, gdyż  miał najgorzej. Dziś dla tych samych akta SS  dorabiane są akta przez sądy polskie i dziś  Polacy z tego powodu są  sprzedawani, gdyż Niemcy zawłaszczyli  razem i innymi  osobami jak Gmina Żydowska z Nowego Jorku  jako podział łupów  na naszym  rodowym alei prywatnym mieniu . Dzielone są szaty  i tak jak o  szaty Jezusa Chrystusa rzucano losy to sam dziś życiem ludzkim się kupcz. Błogosławieństwa się nie sprzedaje a kościół zajmuje się hazardem  jako sprzedaż dusz i mojego męża podstawił pod Sekretarkę US aby go skazać  do  ukrycia kradzieży ziemi w tym w Niemczech pod kościołami  podstawiając  błędy jako nieskończoność  8  KAŹMIERCZAK, Kazimierczak, Kazimierczyk.

Mąż mój Jerzy Dariusz Kaźmierczyk ,  który ma prawo  wraz zemną do mienia jest skazany  i  podmieniono akta  aby dorobić  do podmiany i aby oskarżyć niewinną osobę mojego męża. Tak wykreowano dane w Starachowicach  i OPOCZNIE  gdzie sfałszowano akta  i  aresztowano bezprawnie mojego męża  gdyż dokonano podmiany  przez Policję,   aby ukryć to co zrobiła w przyszłości  Policja . Zastosowano  upozorowanie Berezy Kartuskiej, gdzie izolowano ludzi i  uszczuplono posiłki . Dziś pozbawiono mnie  możliwości zarobkowania   skazują i aresztując męża , aby dorobić  akta i podstawić  pod byłego męża pod akta o przemocy w rodzinie dokładnie chodziło o mnie,  nie o dzieci i podstawiono sekretarkę i jej sprawy rodzinne  dorabiane przez Policję , aby podmienić na moje i  dokonano w demokracji  podstawienie pod akta SS i dlatego mojego męża  skazano jako forma okazania szacunku dla POLAKÓW i poniżyła tym samym wolna Polska  moich dziadków    Anielę    Reginę i Franciszka  Jana Mazurek i moich  rodziców Filomenę Jadwigę  i Józefa Ludwika  Bochyńskich , co  dziś jeszcze echem o Góry się odbije i uderzy w tych,   którzy tego dokonali. Według  wiary kościoła niewiara jest grzechem a  Kościół i Polska myślała, że oszuka Boga. Walka jest gdy trzeba, gdyż życie jest więcej warte niż złoto i srebro.

Bez  powodu mąż się pierwszy raz przyznał się i do dziś jest szykanowany , gdyż sędzia okłamał męża, że moja mama Jego  zaskarżyła, co jest nieprawdą i szykaną  wobec moje  matce.   Tak  od lat oszukuje się ludzi i są niszczone rodziny całe pokolenia  ludzi  przez system , który  nagrodził tych co sprzedali Polskę,  a  za uczciwość i wierność,   ludzie są skazywani.  Wartości to slogan do niszczenia ludzi i pozorowania uczciwości przez naciski polityczne i układanie ustaw do ukrycia sprzedania Narodu , Polskiej ziemi i dusz ludzkich  jako Bazar. Deklaracja oddania moich nieruchomości za mojego męża, którego mimo to skazano,  miała być wykorzystana przez Sąd do kreowania  spraw dla rządu,gdyż upozorowano, że nie żyje ,  czyli ukrycie miało być za osobami z rządu  wykorzystując  panią Premier  gdyż ma takie samo imię  co moja siostra Beata a to powoduje pozorowanie wielożeństwa, aby wstawić  na  moje oświadczenie  gdzie wpisałam moją siostrę Beatę Idziak. Aby kreować sprawy kreowana jest podmiana mężów. Powoduje to pozorowanie innej rzeczywistość kreując moją siostrę za żonę mojego męża,  i aby ukryć oskarżenie bezprawne mojego męża przez osobę udającą związek z  moim mężem i dlatego dorobiono akta na Łódź  i tam kreowano Ewę K i Ewę E za skarżącą mojego męża i wstawiają jego córkę również  o imieniu Ewę K , z którą nie ma kontaktu, aby dokonać przez  Opoczno dla Łodzi i Ostrowca  do podmiany dla Szwajcarii do Banków . Akta  są potrzebne aby oszkalować  naszą rodzinę do podmiany  na złodziejaszków  i inne sprawy i pozorując, że go skarży  rodzina  i  pozorując ofiary przemocy,  czyli dokonując oszustwa,  aby  mieć alibi  dla kreowanych akt dla mojego męża  Jerzego Kaźmierczyk podstawiając akta o przemocy w rodzinie  dokonywane  przez byłego męża za co był skazany w zawieszeniu i  zastosował się do wyroku , a nie odbywał kary, gdyż okazałam  według sędziego określone wyrażenie wielkie  miłosierdzie. Mimo to podmieniono akta , gdyż nie ma możliwości  aby było skazać mojego męża  i nie ma takiego prawa na świecie,  które zastosowano w Polsce. Jest to eksterminacja naszej rodziny aby zniszczyć  i podstawiono  pod mojego męża   Jerzego Dariusza Kaźmierczyk  i wiele osób  jako błędy pisarskie,  kreując na różne  sposoby do podstawienia pod nie innych osób , do wstawienia jak w przeszłości   tego dokonały służby  dla Kościoła Katolickiego do podmiany mojej rodziny i zniszczenia Prawosławia.  Wstawienie miało być oskarżeniem moje siostry  Beaty I podstawionej jako skarżącej  pod 25 tysięcy o które się upomniała a o czym nie powiedziała. Jest to  sprzeczne z tym, co jest w Oświadczeniu jako przekazanie minie  części  po naszych rodzicach , co uprawniało mnie do dysponowania według uznania.  Czyli  mój mąż dla tego jest skazany i dorobiono z niego złodziejaszka,  aby takie dane podstawić  do  USA przez  Katowic do Szwajcarii dla mojego męża wstawiając moją siostrę Beatę I jako skarżącą i dlatego męża  skazano i mnie  zamierzano eksmitować,  aby wstawić Beatę I udającą  mnie i pozorując spadkobiercę na rodowym mieniu , co nie  dotyczy  spadku  ale jest  wykazane w Oświadczeniu Woli  mojego taty inż. Józefa Ludwika Bochyńskiego  dla mnie Bożeny Bochyńskiej -Kaźmierczyk   i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk,  którego dlatego skazano i podstawiono  inne osoby jako spadkobierców do podmiany  mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk  na Piotr G  na moje mieszkanie po rodzicach  podostawiają siostry męża Piotra  I,  aby  go skazać  i  ukryć  to co zrobiono w Starachowicach, czyli dokonano  podmiany  mojej rodziny  czyli podmiana osób  które planowano usunąć przez rząd  i nasz dzieci jako element do związania jako niewolników.  Podmiana miała być jako powielenie  jako  wątroba i wstawiono nazwisko  Wątroba jako zamiana strony ulicy  Bohaterów Westerplatte  1 na 2. Chęć  kradzieży naszego mienia  zasłania logiczne myślenia i części ciała miały  być  wszczepiane aby zastąpić okradaną osobę , co staje się  dowodem na   realizację  faszyzmu .  Aktorzy wykorzystywani jako forma podmiany  i teatr z kościoła albo restauracje bądź hotele i deweloperzy jako osoby kreowane na fałszywych windykacjach przez lata tych samych nie odpisując długu. Mój tata  nie   należał do nigdy nie pobierał żadnych pieniędzy, które pobierały  osoby  należące do ZBOWID.   Na wnioskach racjonalizatorskich  mojego taty inż Józefa Ludwika Bochyńskiego,  podpisywali się z ramienia komitetu Partii komuniści   jak  pan Waldemar M,   by  pobierać pieniądze po latach  udając rodzinę.   Inne osoby podały się za rodzinę , aby decydować za nas udając współmałżonków wykreowanych przez kościół katolicki sprzedający chrzty jako fundacja zaopatrzenia wsi w wodę,  do sponsorowania odnowy  grobowców na Jasnej Gorze jako sponsor Wodociągi  zamieniają na windykację co jest połączone z wioską  i Pałacem Białaczów, gdyż był lebensborn w czasie wojny,  a nie tak dawno dom starców, przeniesiony do Żarnowa. Jest to zbieżne z projektami ,  jako kompleksy pan Andrzeja P  i jego matki Krystyny P  oraz żony Anny P . Można zauważyć podstawienie nazwiska byłego męża nazwisko Piórecki i dlatego giną metryki urodzenia moich dzieci na to nazwisko do usuwania danych mojej rodziny i podmiana na Andrzej P na Warszawę i  Łódź. Zamiana miał być na  inne osoby pod kompleksy jako  domy  spokojnej starości dla bogatych Żydów. Imię Adolfa Hitlera miało być  kreowane, że żyje pod zmienionym nazwiskiem  i w nowoczesny sposób kreowana fabryki czekolady jako spokojne programy  dla starszych ludzi,  i tak zamierzano umieścić nasz rodziny. Dlatego wykreowano przez księdza  kwiatki zwolskie wytworzyć inną rzeczywistość do eliminowania prawdziwej historii usuwając  historię tragiczną przedwojennej arystokracji i wstawiając nowoczesne elity aby udawać, że się nic nie stało, aby dalej  ukrywać prawdę. Powoduje to podmianę akt medycznych na dawne ofiary,   aby okradać z godności i mienia tak samo okradać  nas i Polskę,  przez osoby podające się za Polaków a nimi nie są. Kwiatki Zwolskie uzupełniając historię rodzin wymordowanych aby pozorować, że przeżyły aby ich odtworzyć  i połączyć z nazwiskami z obozów zagłady, eliminując niewygodnych politycznie i nazwiska  dawnych  elit polskich  pod programy  SS dla nowoczesnych elit. Nowoczesny sposób  ukrycia podmiany jest manipulacja ludźmi przez  potajemnie podstawienie  opiekunów i wpisywanie danych do podmiany pod  metryki urodzenie na Piórecki i wstawienie  dziec jako fikcyjnego nazwiska Pawłowski, co jest pomówieniem dorabianym  dla Katowic, aby podmienić rodzinę  pod  dorabianych fałszywych małżonków. Dlatego mój mąż Jerzy  Dariusz Kaźmierczyk nie został przeniesiony do Kielc, aby uniemożliwić mi odwiedzanie męża. Celem jest wykazanie rodziny jako twór  nie potrzebny, aby zastąpić  sztucznym ironicznym tworem jako “kołchoz” , stworzony jako astralna rodzina, przez obecny system. Takie systemy nie są  akceptowane dla ludzi pokroju moich dziadków i rodziców i nas. Rodzice osobiście angażowali się w pomoc wielu osobom i  byli zawsze ludźmi honoru.

  Koperta od listu męża

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ULTIMATUM czyli Katarzyna czy Elżbieta a nie ja Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk czyli obecna żona Dariusza Jerzego Kaźmierczyk, albo plan zabicia dzieci z pierwszych małżeństw czyli 29 czerwca w Gdańsku czyli plan zagłady naszej rodziny czyli plan wymordowania męża i dzieci z pierwszych małżeństw

Szanowni Państwo

Doszło  do skazanie męża w SO Toruń IIK 164/11 co jest odmową uwolnienia rodziny carskiej przy jednoczesnej grabieży naszego carskiego mienia  przez osoby podające się za nas  za zgodą Kościoła Katolickiego, który  odmówił uwolnienia carskiej rodziny co   jest lekceważeniem   w kościele objawień Fatimskich. Doszło do próby wykorzystania sprawy SO Toruń IIK 33/17 i odwołania do SA Gdańska  na 16.05.2017, gdyż podmieniane są w sądach dokumenty do kradzieży pieniędzy do finansowania NWO. 

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Wykorzystano  autorytet Matki Bożej jako podmiana do NWO na kult Słońca cytuję „Toteż, np., dla kultu Marii rozwijającego się w łonie chrześcijaństwa ogromne znaczenia miało to, że nie tylko Egipt, gdzie relacja Izyda -Horus, antycypowała niektóre znamiona relacji Matka Boska -Syn Boży w chrześcijaństwie, lecz również Syria dzięki upowszechnionej tam religii syryjsko-arabskiej, opartej na kulcie Słońca, znała boga Słońca zrodzonego z dziewicy. 25 grudnia dzień chrześcijańskiego święta Bożego Narodzenia, był w Syrii świętem narodzenia boga Słońca ( Heliou Genethlion)”

Cytuję „ W tym samym dniu 25 grudnia (według egipskiej rachuby czasu 29 Chojak, dzień Kykellii obrzędów Izydy) obchodzono w Egipcie narodziny boga Horusa syna bogini Izydy”.
święto , podczas którego cesarz biorący udział w pantomimie przybierał postać boga Słońca.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Plan pozbawienia ludzi nawzajem pomocy jako Wulkan ludzkiej naiwności – Kordyliery Góra Wulkan Pavlowa – wstawiając jako Górka Giewont w Warszawie.

Pisane sprawy i wykorzystywane połączenia jako bieg różnych danych w systemie nie jest kierowaniem się nienawiścią ale zrozumieniem istoty spraw, aby to co jest było zrozumiane.

Męża mgr inż. mech. Jerzego Dariusza Kaźmierczyk aresztowano i wywieziono ponieważ planowano podmienić rodziny tak jak w przeszłości ,  aby zło miało paliwo do zniszczenia świata  kierując się nienawiścią czyli jako mocy czyli plan Akcja godzina “O” zniszczenia świata. Miłość nieobłudna może ocalić świat. Bóg daje każdemu czas i nikogo nie odtrąci kto przychodzi do niego.

 Boże ratuj świat od zguby, gdyż to początek końca. Jedynie Bóg ocali jego lud.

Z poważaniem:
Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk ,
żona  mgr inż mech. Jerzego Dariusza Kaźmierczyk

Rodzice

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Drugi Tesaloniczan

Starachowice na 05.06.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Biały obłok od Częstochowy przez Warszawę na Warmię w kierunku Gietrzwałdu w 27 czerwiec 1877 roku od godziny 9 do 14 tysiące ludzi to widziało. Podstawiono Szafrańskich na Pińczów, aby pomieć widzenie 13-letniej Justyny Szafrańskiej oraz 12 letniej Barbary Szmulowskiej podstawiając Justynę Światło i Barbarę Bochyńską w Katowicach.

Podmieniono historyczne nazwiska znajdując się w przewodniku po Jasnej Górze i podstawiono nazwiska sędziów , prokuratorów i geodetów fałszujących dokumenty zamieniajc stronę 95 przewodnika na działkę 95 podmienioną z działki 29 oznaczenia Zakładów Starachowickich wpisanych na garaż na Bohaterów Westerplatte 1 podstawiając Jasną Górę co powiązano z działką 29 na ulicy Nad Kamienna 25 i sprawą o eksmisję SO Kielce IICZ 422/16 co oznacza powiązanie ze spawa „Bolka” SO Gdańsk XVI IICZ 422/14 jako wydanie kluczy przez sędziego Artura Kaczor w SR Starachowice INs 820/14 i INs 819/20 do domu i firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie skradziono eksperymentalnie wprowadzone do Polski 25 miliardów euro ze Szwajcarii i USA .

Następnie powiązano działką 29 ze sprawą SR Toruń IIK 467/15 jako roszczenie Pawła Krzymowskiego , który powołując się na Kościół podał się za herb ślepowron i zażądał miliona nawiązki łącząc ze sprawą SO Toruń IIK 164/11, gdzie Skarb państwa podał się za naszego spadkobierce i nas okradziono co jest powiązane z salą rozpraw 127 w Toruniu powiązaną ze stroną 127 w książce „Szatan istnieje naprawdę” autora Bonifacius Günther CCD wydawnictwo Arka Wrocław §1991 rok.

Papież Franciszek wykonał Tajemnic Fatimskich , gdzie czwarte żądanie jest uwolnienie Rosji czyli rodziny carskie, która jest w Polsce przez Kościół czyli papieża Franciszka, który zrobił odwrotnie wytwarzając w Toruniu windykacje do kradzieży carskiego mienia przez skazanie Jerzego Kaźmierczyk i tajnie mnie kobietę Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyki zamieniona na mężczyznę na męża dorabiając nam innych małżonków i podmieniając płeć. Papież Franciszek czwartą tajemnicę traktuje jako zakładanie parafii na trenie Rosji w celu pobierania pieniędzy wykorzystując porwane dzieci i wnuki do wykazywania DNA carskiej rodziny w banku. Nie można zła zwalczać złem. Nie uwolnienie naszej rodziny powoduje rozpoczęcie czipowania ludzi czyli zło tworzy zło a odstępstwo tworzy odstępstwo czyli jest to świadome niszczenie chrześcijan w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Modlitwy różańcowe, które są wyrachowaniem nie mogą być wysłuchane, ale jedynie z wiary płynąca modlitwa daje moc oczyszczenia. Papież Franciszek, aby uratować Kościół musi zaufać Bogu i porzucić doradców, którzy są spętani żądzą pieniędzy i nie są wstanie racjonalnie myśleć. Przykładem jest zaskarżenie męża w SR Tarnów przez fabrykowanie fałszywego kredytu z Warszawy INCASO SA w Tarnowie i jednoczesnym stawianie figury Maryi Fatimskiej w Tarnowie przy jednoczesnej kradzieży pieniędzy w tym mieście przez podstawienie agenta BOR posługującego się danymi Roman Sanguszko z Brazylii podstawiony pod Roman Bochyński podstawiony pod reżysera Romana Polańskiego w celu wytworzenia roszczeń w USA na carskim mieniu co jest odwracaniem mocy, co uderzy w Kościół jako tajemnica nieprawości. Drugi Tesaloniczan 2,3-12

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prezydenci wstawieni jako czarne tulipany pod nadzór elektroniczny

Z lewej strony inż. Józef Ludwik Bochyński z kapeluszem w ręku obok kamieniarz Henryk Limanówka ojciec Sebastiana Dymitra Limanówki.

Starachowice 04.06.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Prezydenci wstawieni jako czarne tulipany pod nadzór elektroniczny.

Podstawiono pod Centralny Okręg Przemysłowy fałszywych spadkobierców mordując Starachowiczan, aby ich zamienić i przypisać inne osoby za małżonków. W tym celu podstawiono pod zmarłą Marię Drozdowską 29 kwietnia 2011 roku wieku 66 lat, była założycielką i dyrektorem Państwowe Ogniska Plastycznego w Starachowicach na ulicy Złotej wcześniej w Pałacyku przy ulicy Konstytucji 3-Maja 15. Podstawiono jej dane pod Gdańsk , aby podstawić pod budynki dawnej zbrojowni, gdzie również mieści się szkoła plastyczna i inne. Z tego powodu zaproszono do Starachowic do podmiany osób profesora Mariana Marka Drozdowskiego, który miał udawać mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, którego podstawiono pod mojego wujka Mariana Bochyńskiego i podstawiono pod rodzinę Maksalon zamierzając zamienić obecnie na Mariana Budkę i Mariana Drozdowskiego. Celem podmian jest wytworzenie w systemie osób do kradzieży mienia. W tym celu połączono Jarosława Maślisz i jego żonę Annę pod Marię Piórecką podstawiając Dominikę Maślisz pod Dominikę Kulczyk zamienioną na Piórecka. W tym celu podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod byłego męża Dariusza Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, a Piórecki pozostał jako dozór elektroniczny na komórkach w systemie co spowodowało podmianę numerów mojego Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w T-Mobile pozorując, że ja nie żyję. Następnym podstawieniem jest połączenie papieża Benedykta XVI czyli Józefa Ratzinger z Józefem Pilch i Lechem Benedyktem Pilarskim oraz Pawłem Rzeszotarskim, połączonym z Pawłem Idziak i Pawłem Kaźmierczyk oraz Benedykt wpisując Iwoła podmieniając na Jarosław Iwoła, aby wpisać Jarosław Kaczyński pod Jarosław Maślisz, aby pozorować go na mojego męża, a mnie wstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk co miało być zamienione na Annę Maślisz zamienioną na Annę Marię Piórecką, którą podstawiono jako Marię Drozdowską i Annę Maślisz, planując zamienić na jej dzieci , aby wstawić inne DNA do wykazania różnych małżeństw. W tym celu podstawiono akredytywy mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniając go na Dariusz Pióreckiego, a byłego męża Dariusza Jerzego Piórecki obecnie Dariusz Kornaszewski zamieniono na Jerzy Piórecki i wstawiono jako teścia Andrzeja Pachowskiego na Pałac Lubomirskich w Charzewicach obok Stalowej Woli moje babci brata zabitego w 1944 roku i wstawiono herb półkozic dla Andrzeja Pachowskiego kradnąc moje wnuki. Podstawiono akta zabitego dziecka 4-lata w Górnie w Kielcach pod akta rosyjskiego dziecka w Niemczech zabitego w obozie dla uchodźców planując podstawić na ulicę Nad Kamienną 25 jako ulica Górna zamierzając okaleczyć matkę dziecka czyli Lajla Kornaszewską żonę syna, Adama Kornaszewskiego, którego zamieniono w systemie na bezdomnego co można odnieść do budowania w Warszawie przed Cepelią domu z kartonów co oznacza podstawienie Cepelia w Skarżysku-Kamiennej i podstawienie pod Elżbietę Włodarczyk, która upozorowano na córkę mojego ojca a nie jest. Dlatego podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk , aby pozorować, że mój syn nie ma matki i wpisać Ewę Kornaszewska z domu Niewczas za jego matkę. Doszło do podmiany pod Pałac na Wysokiej wstawiając pana Pilch, aby wstawić do Krakowa pana Józefa Pilch pod Bank Bochyńskich , podmieniając dane i nie kryją się pracownicy banków z oszukiwaniem ludzi , gdyż uczestniczą w kradzieży sędziowie i prokuratorzy.

Oznacza to, że Józef Pilch jest podstawiony pod Józef Ratzinger na bank i do pobrania pieniędzy stworzono wyroki dla męża, aby wstawić Lech Benedykt Pilarski i wstawiając Leszek Nowak w celu wstawienia jego żony Elżbiety Nowak pod moje nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniając na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk wstawiając pod Lubomirskich. Podstawiono Natalię Nowmiller Serwicku koło Łeby pod Natalię Wiatrowską w Miedzna Drewnianej 244 dziecko zamieniając na Klusek i Ziobro przez Natalię Kukulska kradnąc herb leliwa należący do mojej mamy Filomeny Bochyńskiej jako podstawienie aktorów pod system wstawiając Georg Ratzinger pod Grzegorza Surdy na firmę utylizacji odpadów ukrywając to w Almax w Niemczech. Upozorowano, że Natalia jest żona mojego syna Adama Kornaszewskiego jako spadkobiercy po nas co oznacza, że Leszek Nowak został zamieniony na spadkobiercę po swojej żonie Elżbiecie Nowak podstawionej jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i podstawiono pod Lech Aleksander Kaczyński wstawiając Aleksander Kwaśniewski i Jan Paweł II jako Karol Józef Wojtyło podstawiając pod Józef Ratzinger. Podstawiono Barbarę Bochyńską pod Barbarę Nowek z domi Borkowska naprawdę Burek zamieniając na Mieczysław Pawlak pod Mieczysław Borkowski pseudonim Zator żołnierz AK w pułku majora Nurta E.G. Kaszyński co zamieniono na Kaczyński przez błędy pisarskie i podstawiono Krystynę Makuła zmarłą w 2011 dyrektora szkoły zamienioną na Krystynę Olchanowską na Belgię i podstawiono w Warszawie Krystynę Pachowską z domu Piórecka podstawiając Iwonę Makuła z domu Nowek pod Krystynę Makuła zamieniając na Iwonę Wróblewską z domu Ciepielewską i Iwonę Jasztal z domu Główka. Dokonano przejście na USA przez Małgorzatę Kiesz zmarłą 22 października 2010 roku mającą 47 lat znaną w Polonii jako współkierowniczka programu radiowego Sami Swoi żona Andrzeja Kiesz syna znanego medyka doktora Wadiusza Kiesz, którego imieniem nazwano Klinikę Serca i podstawiono za pana Andrzeja Kiesz pana Andrzeja Pachowskiego pod herb Lubomirskich półkzic za którego wstawiono prezydenta Polski pana Andrzeja Duda co połączono z panem Andrzejem Zaleskim , który zmarł 25 marca 2011 roku mając 87 lat zanany prezenter prognozy pogody twórca święta niezapominajki był laureatem wyróżnień z trym złotego ekranu i podstawiono prezydenta Torunia łącząc ich w jedną osobę. Następnie podstawiono pana Andrzeja Markowskiego , który zginą w wypadku samochodowym 19 października, był w radzie miejskiej 1994-2006 związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej pracował w FSC STAR SA. Podstawiono Andrzeja Śliwa wójta gminy Brody, który rozpoczął pracę w 1986 roku jako gospodarz Gminy Brody i pracował tam przez 22 lata zmarł po chorobie mając 66 lat w rzeczywistości był zatruty co spowodowało problem z jelitem to co u mojego taty Józefa Bochyńskiego, gdzie stwierdzono tętniak i po śmierci podmieniono akta, aby podstawić Jerzego Bochyńskiego z Katowic.

Marię Drozdowską upozorowano za żonę Mariana Marka Drozdowskiego , aby podstawić pod Marię Stolzman zmarłą 26 listopada 2011 roku mając 81 lat posłankę na sejm w 1989-91 potem 1993-1997 z listy Unii Demokratycznej oraz 1999-2001 z listy Unii Wolności, prezes Fundacji imienia SUE Rydet honorowy obywatel Starachowic co podstawiono pod Górę Stolzberg na Chełmie w Gdańsku w celu wstawienie na pole kartofli i stonkę jako odszkodowania co połączono z Lednicą z księdzem Janem Górą zamienionym na geodę Jana Góra, który podmienił adres Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich na Bohaterów 1/1 co powielono przez prokuratora Grudniewskiego na Nad Kamienną 1/1 co powiązano z Wojciech Kucharskim powiązanym z sędzią Wojciechem Pruss w SO Toruń IIK 164/11 co połączono z zakonnikiem Wojciechem Pruss na Jasnej Górze oraz konkordatem podpisanym przez Aleksandra Kwaśniewskiego połączonego z Marią Solzman wstawioną pod dane moje mamy Filomeny Bochyńskiej na Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując mnie na matkę Aleksandra Kwaśniewskiego przez T-Mobile w Kielcach. Podstawiono panią Marię Stolzman przez Fundacje Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę pod imię z bierzmowania mojej mamy Maria i prawdziwe nazwisko Tarnowska , aby podstawić pod pana Mariana Maraka Drozdowskiego i połączyć z Markiem Kowalskim w celu wykorzystania jego akt psychiatrycznych podstawionym po Marek Katzer pełnomocnik SOF-ART Sp. z o.o, którego podmieniono na kobietę na Bożena Piórecka i podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego pod dane Bożena Piórecka na 20% udziałów z 2002 roku zamienionego na syna mojej mamy Filomeny Bochyńskiej. Z tego powodu podmieniono mnie na mężczyznę i podstawiono pod dane mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , któremu podstawiono dozór policyjny na komórkę pod dane Dariusz Piórecki co ukryto przez podłożenie fałszywych opinii psychiatrycznych w celu podłożenia podłożenia reżysera Romana Polańskiego podstawionego pod dane dziadka zakonnika Józefa Marii Bochyńskiego. Aby to ukryć postawiono moją córkę Martę McElligott pod siostrę męża Martę Cybulska wstawioną pod drugą siostrę Wiolettę Wiatrowską, które pozorują opiekę nad bratem Jerzym Kaźmierczyk zamienionym na Dariusz Pióreckiego jako pomysł Kościoła Katolickiego, który nazwał męża wielkim grzesznikiem, aby ukryć kradzione pieniądze jako konkordat podpisany przez Aleksandra Kwaśniewskiego podstawiono pod mienie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Zamierzano to ukryć przez zatrucie Józefa Kowalskiego za którego zamierzano podstawić Józefa Pilch w Krakowie i oskarżyć za to jego syna Mirosława Kowalskiego podstawiając Mirosław Lewy w Łodzi i jego córkę Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewy podstawiając pod Agnieszkę z dom Krześniak matkę Wiktorii Kornaszewskiej córki Adama Kornaszewskiego zamienionego na bezdomnego w Warszawie. Następnie podstawiono mojego męża Jerzy Kaźmierczyk pod Jerzy Serek podstawionego pod moją mamę , aby wstawić Jerzego Serek sportowca koszykarza, lekkoatletę i piłkarza nożnego, szkoleniowca i działacza sportowego pod Kabajewa , aby wstawić W. Putin pod moje wnuki i połączyć pana Serek i panem Serek, który miał fabrykę mebli i już nie żyje. Pan Jerzy Serek był dyrektorem Starachowickiego Towarzystwa Koszykówki, który zaczynał od piłki nożnej, zmarł 22 października 2010 roku mając 73 lata. Podstawiono zmarłego 22 października 2011 roku nagle mającego 58 lat pana Marka Bogumił, który był Starostą Starachowickim 1999-2002 i był prezesem SSE Starachowice pracował również w FSC STAR SA i Spółdzielni „Wanacja”.

Następnie połączono Marka Bogumił z Markiem Król na Kanadę i podstawiono na okna Fakro , gdyż pan Marek Król poręczył za nas i wysłał do sądu o zatrudnieniu w męża przez niego w celu wcześniejszego zwolnienia z więzienia co obecnie podmieniono wykrok w Kielcach po latach, aby drugi raz go skarżąc w tej samej sprawie. Podstawiono pod Marię Stolzman moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską zamierzając ukryć Jadwigi Kaczyńskiej pod Jadwigę Walendzik zmarła 12 kwietnia ‘2011 roku w wieku 89 lat. Pani Jadwiga Walędzik była matką byłego prezydenta Starachowic pana Walędzik. Jadwiga Walędzik była żołnierzem AK i działał w Solidarności otrzymał Order Niepodległości za nich podstawiono moje dane pod moją mamę , aby zatrzeć ślady po mojej cesarskiej rodzinie , która finansowała Państwo Polskie i wszystkie działania co obecnie prezydent Andrzej Duda mianowany mieczem paradnym króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez kabałę rozwiązał jako likwidacja Skarbu Państwa, ale nie oddał dla Rosji, ale dla Lidera Światowego czyli Antychrysta , więc czym jest Kościół Katolicki i pozorując obecnie własność skarbu państwa, aby nas okradać co robią posłowie skoro nie ma skarbu państwa. NFZ został podstawiony pod komputer w USA , aby wprowadzić fałszywe dane co łączy z podmianą historii szpitala dla pielgrzymów wraz z kościołem Św. Jakuba w pobliżu Jasnej Góry powstały z inicjatywy prowincjała Andrzeja Gółdonowskiego podstawiając Danutę Gołdon na Zamek Książ jako Teatr Williams podstawiając pod Teatr Denhoff na Pałac w Kruszynie Połączono Kaplicę Św . Pawła na Jasnej Górze z pustynią w Egipcie nawiązując do patrona zakonu Paulinów, Św. Pawła pierwszego pustelnika urodziny w 1230 roku w Egipcie co połączono z Kaplicą Św,. Pawła Pierwszego Pustelnika, gdzie znalazły się groby Denhoff co połączono z Krukiem , który przynosił chleb dla pustelnika i podstawiono windykacje Kruk firmę, która okrada moją rodzinę i daje jedzenie dla Egiptu jako odwrócenie mocy na Jasnej Gorze, aby moja rodzina żebrała i zniszczony był kraj , który jest nazwany przez Stanisława Staszic „Upaść może nawet wielki naród , ale zginąć może tylko naród nikczemny”, co oznacza, że Polska stała się nikczemna w stosunku do naszej rodziny, aby odwrócić moce i zniszczyć własny naród co zrobił polski rząd i partia PiS.

Podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod kardynała Jerzego Radziwiłł, który kazał powiększyć 1593 roku i zlecił powiększenie kaplicy Najświętszej Marii Panny za małą dla zwiedzających wielkich rzesz pielgrzymów i kazał usunąć kramy handlarzy spod murów kościoła dla bezpieczeństwa cudownego wizerunku i skarbca co powiązano z apartamentem w Warszawie , gdzie przesunięto na planach trzy ściany do sąsiadów o 1 centymetr , aby pozorować spadkobierców na Jasnej Górze podstawiając takie dane do Sandomierza. Następnie książę Jerzy Dominik Lubomirski wzniósł okazałą forteczna bramę na Rawelinie Południowym co ukryto przez wstawienie pod dane Jerzy Kaźmierczyk pana Jarosława Maślisz w celu wstawienia Dominiki Maślisz za którą wstawiono Dominikę Kulczyk.

T-Mobile podmieniło mój numer telefonu 788 208 540 na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na dane mojej mamy Filomena Bochyńska z domu Mazurek prawdziwe dane hrabina Maria Tarnowska i podstawiono Marię Stolzman matkę Aleksandra Kwaśniewskiego co oznacza, że pod dane Jerzy Kaźmierczyk podstawiono Aleksander Kwaśniewski co ukryto przez fałszywe opinie psychiatryczne na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako dozór elektroniczny potajemnie wprowadzony w celu podmiany akt na Roman Bochyński w celu połączenia z Romanem Polańskim, który w Szwajcarii miał dozór elektroniczny w celu połączenia z Jarosławem Maślisz synem I sekretarza PZPR w Katowicach pracującego dla Aleksandra Kwaśniewskiego, który przeniósł swoją drukarnię Avalon z Katowic do SSE Starachowice wybudowaną za windykacje SOF-ART Sp. z o.o. windykując akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co oznacza, że Jarosław Maślisz skazał mojego męża, gdyż korzystał z jego pieniędzy. Pan Jarosław Maślisz współpracował z USA z prezydentem Bush w z którym również współpracował Bohdan Żakiewicz co ukryto wstawieniem Jarosława Kaczyńskiego pod Jarosław Maślisz, który również współpracował z firmą MERCEDES co połączono z certyfikatami FSC połączonymi z opakowaniami po mleku jako portfele jako program terapii zajęciowej do finansowania Mercedesa wstawiając obecnie Jarosław Iwoła , aby ukryć przez podstawienie papieża Benedykta XVI , w celu jego oskarżenia za niszczenie cesarskiej rodziny Hohenzollern przez Niemca co połączono z Lech Kaczyński oraz Lech Benedykt Pilarski.

Policja w Polsce i Szwajcarii oraz FBI w USA podmienia dane nielegalnie dorobionego nadzoru przez telefon komórkowy w tym dla prezydenta Donalda Trump, aby zamienić mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzy Bochyński zamieniony na Józef Bochyński zamieniony na Roman Bochyński pod którego podstawiono reżysera Romana Polańskiego w celu połączenia takich danych w Polsce ze Szwajcarią łącząc z USA do wytworzenia windykacji jako sprawa sądowa przez zamianę faktury na gwałt w SO Toruń IIIK 164/11 i SO Toruń IIK 33/17 , gdyż zgwałcono Annę Piórecką oraz moją siostrę Beatę Idziak i podstawiono dzieci z gwałtu do wykazania DNA do pobrania pieniędzy przekazując odciski palców na dane Bożena Piórecka przez policje w Starachowicach do USA do Banku Rezerw Federalnych podstawiając różne osoby pod odciski palców jak Maria Gudewicz potem jej córki Ewa Bukrym, Elżbieta Doda i inne. Oznacza to, że Jarosław Maślisz skazał mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podając się za mojego męża podstawiając Jarosław Maślisz pod Dariusz Piórecki pozorując ślub z własną córką Anną Piórecką wstawioną pod dane Marta McElligott wstawioną pod dane Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk podstawionej pod Wiolettę Wiatrowską z domu Kaźmierczyk dorabiając dla siebie dozór policyjny, który podstawił dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Bohaterów Westerplatte 1/1 w 2005 roku w sytuacji, gdy męża Jerzego Kaźmierczyk zameldowałam tam w 2015 roku. Oznacza to, że przez 13 lat pod adresem Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiono dla mnie różnych mężów do pozorowania fikcyjnych rodzin w tym każdego z prezydentów przez Kościół Katolicki, który podmieniał dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez policję , przez akta dozoru podstawione pod fałszywe opinie psychiatryczne innych osób podkładane w sądzie, który prowadził nielegalne sprawy jako sąd kapturowy zajmujący się sprawami podatkowymi rozwiązywany trzy tygodnie przed koronacją nowego władcy, którym obecnie miał być Lider Światowy zwany antychrystem podstawionym pod dyrektora Zamku na Wawelu pana Petrus. Oznacza to, że rząd obecnie został zamieniony na sądy kapturowe, i posłowie udają sędziów oszukując naród, którego zdradzili. Określił to prezydent Polski Andrzej Duda jako śmieszno- straszna sytuacja.

Z tego powodu jest prowadzone śledztwo FBI o współpracy prezydenta Donalda Trump i jego rodziny z W. Putin, gdyż obydwaj prezydenci zostali podstawieni pod dozór policyjny elektroniczny do pobierania pieniędzy na podmienione dane do różnych krajów do czego potrzebne jest śledztwo , aby podmienić DNA dzieci z gwałtu do wykazania cesarskiego DNA co połączono z Aferą Amber Gold do ukrycia carskiego złota użytego do reformy Grabskiego , aby pozorować Aferę Żelazo nie informując społeczeństw jako NWO jako reinkarnacja traktując każdego prezydenta za inne zwierze, gdyż nie mogą zostać na przykład motylami , bądź ptaszkami jednego gatunku obaj prezydenci, jeden zostać może zostać ptaszkiem drugi motylem.

Z tego powodu pokazano aktorów z różnymi insektami pająkami, a prezydentów w Polsce pokazano jako kwiaty Tulipany wstawiając na wybrzeżu Czarny Tulipan i 30 dzieci.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Biały Orzeł pofrunie nad Polską i oznajmi kto ginął wiekami Bóg Wszechmocny zło cale odkryje

Starachowice 02.06.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Biały Orzeł pofrunie nad Polską i oznajmi kto ginął wiekami
Bóg Wszechmocny zło cale odkryje

Doszło do wykorzystania naszych rodzin , aby je podmienić przez Toruń i Gdańsk wstawiając adwokatów dane osobowe jak pni mecenas Janiny Błasiak , aby zamieć na Jadwigę Nowak-Piróg i jej syna Krzysztofa Nowak podmienić na Konstanty Radziwiłł minister. Celem jest po łączenie fałszywych linii genealogicznych z naszymi rodzinami i osobami, które były wokół nas , które pozorowały rodzinę. Z tego powodu zamierzano wyeliminować Zdzisławę Lewandowską , za którą wstawiono Waldemara Maksalon ze Starachowic i Wiesława Maksalon i Czesława Maksalon zamierzając ich wyeliminować , aby przejść na Ostrowiec Świętokrzyski na pierwszą żonę mojego męża Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł zamierzając ją wyeliminować , aby podstawić jej dzieci, Ewę Kaźmierczyk, Pawła Kaźmierczyk i Adama Kaźmierczyk moim mężem Jerzym Kaźmierczyk wstawiając za nich moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską pozorując za córkę Pawła Kaźmierczyk wstawiając za niego Pawła Idziak jako Paweł Mucha za którego wstawiono Pawła Krzymowskiego, który przybrał sobie herb Ślepowron. Spowodowało to, że upozorowano, że Paweł Krzymowski wychowuje moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę Agnieszki z domu Krześniak wstawiając państwa Robaczewskich jako Dorotę Doda podstawioną pod Elżbietę Doda dlatego, gdy byłam na widowni , gdyż sprawa mnie nie dotyczyła sędzia wyczytał mnie jako oskarżoną w SO Toruń IIK 164/11 poprzez manipulację słowną , aby tworzyć podwójną miarę co spowodować miało obciążenie mnie na alimenty jako babci wnuczki wykorzystując zapis w moim rozwodzie, aby alimenty rozszerzyć mojego syna na byłą teściową Władysławę Piórecką z domu Mączkowską faktycznie w tym czasie nazwała się już Władysława Kramp o czym ja nie wiedziałam. Sąd nie uwzględnił obciążenia teściowej i nie była obciążona, ale podstawiono pod jej córki wnuka Rafała Popławskiego z pierwszego małżeństwa Marioli Popławskiej z domu Pióreckiej faktycznie Kornaszewskiej i wstawiono mediatora pana Rafała ze strony mecenas Ewy Pirog-Wolskiej co miało być podstawieniem pod Ewę Kaźmierczyk, którą zamierzano wyeliminować i wstawiając Ewę Kornaszewską z domu Niewczas z pierwszego męża Machowską byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego żona Marcina Machowskiego strażaka z którym ma dziecko Paulinę Machowską na którą płaci alimenty Ewa Kornaszewska żona Dariusza Kornaszewskiego wcześniej Dariusz Piórecki . Spowodowało to podstawienie jej alimentów dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i zamianę mojej córki Marty McElligott na Agnieszkę z domu Krześniak pozorowaną na mnie wstawiając za mnie Martę Kaczyńską. Z tego powodu upozorowano mojego syna z pierwszego małżeństwa Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski na syna Czesława Daleszak, i Paulinę Machowską za jego córkę , aby wstawić Igora Daleszak prawdziwego jego syna pod Igora Putin , aby ukryć moją skradzioną córkę Annę Piórecką i jej dziecko z W. Putin czuli Zuzannę Maksalon , którą zamierzano wyeliminować, aby wstawić drugą wnuczkę Zuzannę Kleina córkę Marka Kleina podstawioną do papieża Franciszka pod dziennikarkę Kleina wezwaną do papieża Franciszka z Kanady, gdzie są fałszywi Tarnowscy jako Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego, którzy wykorzystują DNA moje wnuczki przez Kościół Katolicki. Spowodowało to szereg nieprawidłowości, aby eliminować ludzi według systemu Adolfa Hitlera budowy 1000-letniej Rzeszy oczyszczania ludzi uznanych za grzesznych co oznacza , że świat miał nie istnieć , gdyż nie ma sprawiedliwego ani jednego. Igor Daleszak został podstawiony za spadkobiercę podstawiają moją wnuczkę za jego córkę, a jego matkę Lidię Marię Daleszak połączono z Marią Krasuską matką Katarzyny Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim , którą podstawiono pod hrabinę Marię Tarnowską podstawiając księdza Michał Piórecki jako Michał Kuplanowicz jako nowa wina wstawiony pod Jakub Piórecki obecnie Jakub Kornaszewski, którego miał zastąpić ksiądz Jakub Piórecki do ukryci kradzieży dzieci do Kościoła przez Zakon Maltański.

Paweł Idziak wstawiony został jako Paweł Mucha pozorowany na ojca Wiktorii Kornaszewskiej z Agnieszką z domu Krześniak z Warszawy co jest oszustwem podstawionym do zamiany jego ojca Piotra Idziak pod Piotra Mucha wstawiając Pawła Robaczewskiego jako spór z Agnieszką z domu Krześniak. Spowodowało to podstawienie Pawła Kaźmierczyk, któremu dopisano moją wnuczkę , aby wstawić pod alimenty mojego męża dla dzieci z pierwszego małżeństwa i usunąć mojego syna Adam Pióreckiego obecnie Kornaszewski do podstawienie Adama Kaźmierczyk syna mojego męża z pierwszego małżeństwa mojego męża co miało spowodować podstawienie alimentów Adama Pióreckiego dla Pawła Idziak pozorując go ojcem mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej wstawiając Pawła Krzymowskiego do ukrycia oszustwa. Następnie doszło do szeregu podmian, aby wstawić Bożenę Szwed w moje miejsce w Szwajcarii, a jej męża z Ukrainy podstawiono w miejsce Czesława Daleszak jako rodziców Igora Daleszak zamienionego na Igora Putin w celu wstawienia na Domstal Sp. z o.o. – Kijów jako spadkobiercy. Z tego powodu wykorzystano moją działkę naliczając podatek od sprzedaży do pobrania pieniędzy jako windykacja jednocześnie nie uznając sprzedaży przez sąd, a przez przez notariusza pozostawiając dokument , który wprowadził fałszywe dane i bezprawnie udostępnił kupującej sprawy moich dziadków i mamy , które zostały sfałszowane a sprawa sprzedaży działki nie dotyczyła działu spadku, gdyż Lidia Maria Daleszak jest obcą osobą. Zapis w umowach mojego dziadka, że nie można sprzedać ziemi Żydom, ani obcokrajowcom naszego mienia spowodował podmianę nazwisk żydowskich na polskie , aby ukryć kradzież dlatego wstawiono Lidę Marię Daleszak pod Marie Helenę Kaczyńską powieloną na Helenę Kaczyńską jako Helenę Surma co spowodowało zawłaszczenie wejścia do mojego domu , aby wprowadzić Martę Kaczyńską , którą media kreują w zależności od pozorowanej osoby na mnie i na siostrę mojego męża następnie wprowadzono Jarosława Kaczyńskiego pod Jarosława Maślisz świadka na ślubie mojej siostry co jest oszustwem i nie da się tego dokonać , gdyż pan Jarosław Maślisz jest wysokim człowiek dlatego pan Jarosław Kaczyński występował na drabince w terenie Pacu Namiestnikowskiego. Parafia Wszystkich Świętych upozorowała ślub z panem Andrzejem Rachudałą i wstawiła Jarosława Kaczyńskiego za męża mojej siostry Beaty Idziak , a mnie za żonę jej męża Piotra Idziak podstawiając obecnie Piotra Mucha i Pawła Idziak pod Paweł Krzymowski , gdzie występowała również pan Rzeszotarski może to oznaczać, że w gwałcie mojej siostry Beaty Idziak uczestniczył pan Paweł Krzymowski i pan Rzeszotarski co spowodowało, że ę występowali przy mężu w SO Toruń IIK 164/11, nie można było ich usunąć z dokumentu, gdzie ja byłam świadkiem w celu oskarżenia mojego męża o gwałt, który dokonały inne osoby na mojej siostrze Beacie Idziak w Katowicach. Spowodowało to podstawienie najstarszego jej syna pod Pawła Robaczewskiego, aby odnieść się do Mucha wstawiając Dorotę Robaczewską jako Doda, a mnie zamieniono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pod Elżbietę Doda córkę Marii Gudewicz zamieniając ją na Marię Kaczyńską powielą na Helenę Surma wstawiając Stachura na mój adres jako pozorowanie zamieszkania Heleny Surma w moim mieszkaniu na Bohaterów Westerplatte 1/1 . Spowodowało to podstawienie Jarosława Kaczyńskiego i Marty Kaczyńskiej i wojska na Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z 28.06.2006 roku. Oznacza to, że Lech Aleksander Kaczyński został zamordowany w Katastrofie Smoleńskiej za co zamierzano obciążyć nasze rodziny w przyszłości dorabiając obecnie akta do podmiany mojego syna Adama Kornaszewskiego na nazwisko jego drugiej żony z domu Sergejew córki generała rosyjskiego planując oskarżyć mojego syna jako Rosjanina, a jego dziecko wykorzystać dla Igora Daleszak, aby wykazać DNA do banku i ukryć w Ostrowcu Świętokrzyskim pod alimenty Katarzyny Kaźmierczyk dziecko , aby wykorzystać jej sprawy alimentów i podstawić pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i pod jej syna Adama Kaźmierczyk podstawić mojego syna Adama Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Adam Kornaszewski i zamienić ich na Pawła Kaźmierczyk aby za niego wstawić Pawła Robaczewkiego obcych ludzi pod alimenty Wiktorii Kornaszewskiej i Zuzanny Maksalon córki W. Putin z Anną Piórecką, której dorobiono inną genealogię.

Zamierzano dokonać podstawienia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dzieci jako Radziwiłł pod Romanow moje dzieci wykorzystując już wnuki i zamierzając eliminować jako konie ofiarne zwane październikowy koń czyli koń, który wygrał w poprzednich zawadach był składany na ołtarzu, aby zapewnić urodzaj co jest odniesieniem do NWO. Wykorzystano Pawła Idziak podstawiając Agnieszkę z domu Krześniak matkę Wiktorii Kornaszewskiej za ich córkę i podstawiono pod te dane Pawła Kaźmierczyk co wykaże poprzez moją wnuczkę DNA połączone Radziwiłł z carską rodziną Romanow dokonując przejścia na Rosję przez podmianę na Igora Daleszak zamienionego na Igora Putin, którego matkę podstawiono na moją działkę na ulicy Nowowiejskiej w Starachowicach, aby pozorował babcię mojej wnuczki i podstawiono Domstal Sp. z o.o. Kijów, aby tworzyć działy spadku pozorując, że mąż nie żyje i zamieniając go na Czesława Daleszak dlatego podmieniono mnie na Kielce pozorując, że jestem zatrudniona w Kielcach , gdzie nie występowałam w Biurze Pracy, ale podstawiono Lidię Marie Daleszak i jej syna za mojego podstawiając Lidę Daleszak za córkę mojego taty Józefa Bochyńskiego i połączona z Lidą Maksalon w celu połączenia z Zuzanną Maksalon jako drugą wnuczką w jedno dlatego upozorowano Czesława Daleszak na Dariusz Piórecki , który tajnie dorobił opinie psychiatryczne co zamierzano ukryć przez podrzucenie informacji z Prokuratury Tomaszów Mazowiecki dla mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując, że on to zrobił co jest oszustwem podmieniając mi dane osobowe , aby ukryć rejestrowanie przesyłki w Prokuraturze Kraków co połączono z rejestrowanie ludzi w systemie NWO w którym tak mnie umieszczono co jest pogwałceniem praw człowieka i dowodem przestępstwa, gdyż nie wyrażamy zgody na czipowanie ludzi. Podstawiono za mnie Elżbietę Doda i zamieniono na Dorotę Doda jako osoba podstawiona pod czipowanie następnie moją córkę Martę McElligott zamieniono na panią Martynę Wojciechowską i podstawiono hologram pod pierwszą żonę sędziego Zbigniew Jarczyk z Katowicach i jego córkę Martynę Jarczyk. Oznacza to, że pod system bankowy wstawiono pieczętowanie ludzi jako zwierzęta co rząd polski połączył karanie więzieniem za niepłacenie alimentów , aby ludzi czipować i podstawił pod SOF-ART Sp. z o.o jako praca dla więźniów z których pobiera się alimenty na fałszywe rodziny co wprowadził Zakon Maltański w Polsce i Kościół Katolicki co jest sprzeczne z zapis Pisma Świętego.

Ksiądz biskup Józef Zawitkowski książka „Bóg Honor Ojczyzna” rekolekcje narodowe Tom I str. 231

„ Ludzie kochani, chyba oczy mamy na uwięzi, albo rozum się nam zaciął i serce skamieniało. Przecież taka miłość jest z zasięgu oczu , rąk. Tylko po błocie chodzi , jest bezdomna i niechciana. A masz ty ojca i matkę? A to jest pierwsza i najdroższa miłość. Z niej się narodziłem i przez nią żyję. Wiem, że rodzie życie mi dali. Wszystko, kim jestem, i wszystko, co posiadam, mam z ich miłości. Mam takich nauczycieli , lekarzy, kapłanów, robotników, uczonych, posługujących i rządzących, którzy uczciwie pracują, życie tracą , obumierają jak ziarna wrzucone w ziemie i obdarzają mnie stokrotnymi owocami swej miłości. Tylko ja jestem jamokłon i nie potrafię powiedzieć „Dziękuję”! Pokazuje takich , którzy potrafili kochać i życie oddali Bogu, ciało ziemi, a serce ojczyźnie. Czytaj ich imiona na Monte Cassino , w Katyniu, i na Powązkach. Są to Wojciechy, Stanisławy, Bobole. To są Kościuszki, Rejtany, i Suchorzewskie, Baczyńskie, Wiśniewskie i Popiełuszki. Zobacz! Matyka Siedliska niesie ulicą chore dziecko. To siostry dziecko? -nie to nasze dziecko! Matka Teresa wyjmuje robactwo z ran żebraka , myje go i dźwiga do domu. Siostro ja bym za 1000,- dolarów tego nie zrobił. – Ja też nie. Ale ty nie wierzysz w Boga. Ja wierzę dlatego robię to za darmo. Jadwigo błogosławiona młodziutka królowo! Upomniałaś się za losem pokrzywdzonych chłopów. Król wyrównał krzywdy. – Królu, ale kto im za łzy zapłaci?

Podstawiono pana Rek jako przyrząd do gimnastyki jako drążek i podstawiono Agnieszkę z domu Krześniak jako ćwiczenia zamieniając na Kabajewa gimnastyczkę.

Wszędzie zamierzano wprowadzić wnuczki w celu wykazania DAN i opieczętować podstawione osoby jako opiekunów do pobierania pieniędzy z banku jako regenci. Hologram wykonany jako tatuaż , który przechodzi do kości miał spowodować masowe choroby nowotworowe do eliminowania ludzi. Należy pamiętać, że obecnie testowana jest broń z użyciem robotów, które będą namierzały ludzi do ich eliminacji jako wojna , którzy mają czipy jako identyfikatory zwierzęcia stosując pomysł reinkarnacji w NWO , gdzie człowiek jest najwyższym etapem ewolucji zamienianym na bezmózgowca , gdyż powielane są włamania hakerskie jako windykacje na laptop Acer windykowany przez Plus Bank SA przez Zygmunta Solorz – Żak jako psa Zygmunta na Bazaltach jako rury kanalizacyjne podstawionego za męża sędziny Barbary Bochyńskiej zamienionej na pasa wstawionego za Barbarę Radziwiłł na ulicę Sienkiewicza w Katowicach podstawioną pod dział spadku po Jerzyk Idziak w 2005 roku wstawionym na żyjącego mojego męża Jerzy Kaźmierczyk na polecenie Kościoła, który miał wydawać swoich wiernych jak baranki na rzeź , które „bluźnią mówiąc słowa Ojcze Nasz wydawane po 12 osób” i ukrywając to w Anglii skąd wypłacono emeryturę dla Jerzego Idziak zamieniając na Francję, gdzie mieszka jego rodzina. Kreowane postawy są celowe poprzez zastosowanie psychologii umieszczając wokół ludzi osoby, które bluźnią , aby ich przyzwyczaić, żeby się nie kontrolowały, aby ich oskarżyć. Programy kształtują ludzi na bezlitosnych , bez żadnych uczuć, gdzie pieniądz jest bogiem, a posłuszeństwo jest priorytetem, aby osiągnąć sukces. Obrazo można wykazać to jako nagroda za szkodzenie innym co się przekłada na finansowe gaże. Osoby te są szkolone w elokwencji i dobrych manierach co oznacza, że zło przybrało miano dobra.

Doszło do podstawienia premier Beaty Szydło do Skarżyska-Kamienna zwane wcześniej Brzeziny wstawiając Rejów jako część Skarżyska-Kamienna pod Rejowiec podmieniając miejsce na Rejów w powiecie Chełmskim co spowodowało wysprzedawanie Skarżyska-Kamienna przez deweloperów dla fałszywych spadkobierców wykorzystując Elżbietę Włodarczyk z Elżbietą Doda powiązane na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach łącząc okręg energetyczny Skarżysko-Kamienna i Białystok jako numer 1, gdzie wstawiono aktorkę Dorotę Doda z domy Robaczewska pod Elżbietę Doda z domu Gudewicz i mnie podstawiono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk wykorzystując wypadek ciężarówki z cementem z Cementowi Ożarów SA w Skarżysku-Kamienna , gdzie udusili się ludzie w cemencie i połączono z Cmentarzem Firlej, gdzie ludzi wiązano i wkładano cement do ust co połączono Cementownią Rejowiec SA ( obecnie firma francuska) wstawiając Luck McElligott męża mojej córki Marty za Bochyńskiego w Irlandii, a córkę podstawiono na córkę jej teściów za nią wstawiając Martę Kaczyńską w Starachowicach, która udaje mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, a Jarosław Kaczyński udaje męża Beaty Idziak i mojego Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk podstawiając premier Beatę Szydło wykorzystując moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecka i jej dzieci do wykazania DNA w banku , którą zamierzano zlikwidować, w celu wykorzystania DNA jej córek Zuzanny Maksalon i Zuzanny Kleina, gdyż Marta McElligott nie ma dzieci co ujawnia całe oszustwo.

Pieniądze ukradziono przez wykorzystanie prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach pana Wojciecha Metra podstawionego pod Wojciecha Idziak co połączono z Małgorzatą Merta jako rodzina ofiary samolotu w Katyniu podstawiając w Toruniu sędziego Wojciech Pruss pod Wojciech Merta do SO Toruń IIK 164/11 pozorujących spadkobierców na carski mieniu jako ofiary katastrofy smoleńskiej pilotowanego samolotu przez generała Błasik zarzucając mu błąd a za którego wstawiono mecenas Janinę Błasiak podstawiając za żonę mojego taty Józefa Bochyńskiego, aby zarzucić mu odpowiedzialność za błędne pilotowanie samolotu powielając przez akta na zawał na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dorobiony w 2013 w Szpitalu w Toruniu do sprawy SO Toruń IIK 164/11 do ukrycia otrucia nas 2006 roku i nieudzielenia pomocy przez aresztowanie męża do SO Kielce IIIK 207/07 na zleceni prokuratora Jarosława Bieleckiego , który krył dochody prokuratury i wojska z ukrywania nielegalnej utylizacji na terenie firmy męża SOF-ART Sp. z o.o. i pobierane pieniądze przez skarżących w sprawie SO Kielce IIIK 207/07, aby wytworzyć windykacje do pieniędzy z utylizacji przez wpisanych fałszywych spadkobierców na teren firmy do kradzieży carskiego mienia przez rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej wykorzystywanych przez rząd polski i Kościół Katolicki jako oszustwo w Toruniu podstawiając pod licencję pilota mojego dziadka Brunona Bochyńskiego ukrytego w Szwajcarii jako zakonnik ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński za którego wstawiono jego syna czyli mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego za którego wstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego przez prokuraturę Kielce w obrazów Ko 58/09 na kobietę Irene Kaźmierczyk za którą wstawiono mecenas Janinę Błasiak zamieniając ją na pilota generała Błasik, aby w sprawie SO Toruń IIK33/17 pobrać odszkodowanie jako windykacja carskiego mienia powielając w SA Gdańsk odwołanie na dwa terminy do jednej sygnatury, gdyż dane męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk powielono i podstawiono mnie tajnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i nas skazano w SO Toruń IIK 164/11 do kradzieży pieniędzy przez rząd polski i Kościół Katolicki wielokrotnie dokonując podmiany osób przez akta medyczne zawału na serce z 2013 roku do sprawy SO Toruń IIK 164/11 podstawiając pod te akta mecenas Janinę Błasiak z Torunia jako pilota pod akta licencji pilota mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow ukrytego w Szwajcarii jako zakonnik Józef Maria Innocenty Bocheński, aby pobrać pieniądze przez windykacje konta mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu, gdzie nam zablokowano dostęp pozorując naszą śmierć w systemie bankowym przez otrucie w 2006 roku w Szwajcarii co ukryto jako pozorowanie świerzego zawału w 2013 roku w Szpitalu w Toruniu , gdzie podstawiono prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pod dane Aleksander Kaczyński do pobrania odszkodowań dokonując podmiany dalszej przez akta krwi w moczu do ukrycia podstawionych w Kijowie w 2004 roku fałszywych spadkobierców po zakupie GBC Centrostal Bydgoszcz SA i Huty Ostrowiec SA jako choroba filipińska przez zatrucie bielizny, gdzie podstawiono Celsa SA z Hiszpanii do ukrycia generała rosyjskiego Oleg Radziejewski w Hiszpanii co jest powiązane z Anną Wróblewską i Lechem Aleksandrem Kaczyńskim, za którego wstawiono Aleksander Kwaśniewski, którego siostrę Małgorzatę z domu Kwaśniewska podstawiono pod Elżbietę Włodarczyk na Szwajcarię zajmującą się psem i podstawiono Marie Helenę Kaczyńską jako Helenę Surma czyli sąsiadkę której sędzia Hubert Wicik sprawie o przyłącze wodne na Bohaterów Westerplatte 1/1A oddał list list mojej siostry Beaty Idziak z Irlandii przekazania jej części nieruchomości po naszych rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich zamieszkałych za życia na Bohaterów Westerplatte 1/1 dla obcej sąsiadki Heleny Surma pod którą podstawioną pod Helenę Kaczyńską podmieniając adresy pozorując małżeństwo Heleny Surma z Aleksandrem Kwaśniewskim.

Zakon Maltański zlecił gwałcenie kobiet w naszej rodzinie co było określone jako klątwa na zlecenie papieży, aby ukryć, że księża zastrzelili mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanow, mojego drugiego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego w Pałacu w Kruszynie w 1932 roku i pradziada Stanisława Tarnowskiego i jego syna Władysława Tarnowskiego jako zlecenie polityczne papieża, aby przejąc władzę i odwrócić obecnie moce do ukryci kradzieży. Bóg się do zbrodni nie przyzna, a Kościół robi to z premedytacją sam osądzając ludzi usuwając łaskę Jezus Chrystusa, gdyż przeszkadza w tworzeniu windykacji na wiernych za grzechy do prania kradzionych pieniędzy. Ludzie uczciwi są nazywani słabymi.

Ksiądz biskup Józef Zawitkowski książka „Bóg Honor Ojczyzna” rekolekcje narodowe Tom I str. 235

„Uprośćmy sobie tę skomplikowaną epitetologię. Ja jestem człowiekiem, który chce być wierny Bogu. Państwo są niewierni. Przyjaciel, który jest niewierny, jest zdrajcą. Boje się niewiernego przyjaciela. Przyjacielu, po coś tu przyszedł ? Pocałunkiem mnie zdradzisz.

-Obraża mnie ksiądz! Ja powinienem się wpierw obrazić . Nie obrażajmy się . Powiedzmy sobie prawdę. Gdybym był prezydentem wszystkich Polaków to przy spotkaniu z Ojcem Świętym w imieniu tych wierzących ucałowałbym ręce Piotra- największego z synów mojego narodu. – Nie miałbym odwagi bo to trzeba kochać.

Jaśnie oświeceni Panowie! Gdybyście kochali ten Naród-grzeszny nie ujarzmiony, zraniony, ale zawsze wierny- to zaczęlibyście Konstytucję: W imię Boga, który nas wywiódł … z domu niewoli. Który stal się Człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Bez zawiłych karkołomnych formuł dzielących konstytucyjnie naród na mądrzejszych i mniej mądrych. Jeden jest i nie ma innego. On jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą do Niego należą czasy pokolenia i wieczność”

Po otruciu nas nie udzielono nam pomocy oskarżono i okradziono przez sąd, podmieniono akta medyczne i skazano.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr  inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment