Drugi Tesaloniczan

Starachowice na 05.06.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Biały obłok od Częstochowy przez Warszawę na Warmię w kierunku Gietrzwałdu w 27 czerwiec 1877 roku od godziny 9 do 14 tysiące ludzi to widziało. Podstawiono Szafrańskich na Pińczów, aby pomieć widzenie 13-letniej Justyny Szafrańskiej oraz 12 letniej Barbary Szmulowskiej podstawiając Justynę Światło i Barbarę Bochyńską w Katowicach.

Podmieniono historyczne nazwiska znajdując się w przewodniku po Jasnej Górze i podstawiono nazwiska sędziów , prokuratorów i geodetów fałszujących dokumenty zamieniajc stronę 95 przewodnika na działkę 95 podmienioną z działki 29 oznaczenia Zakładów Starachowickich wpisanych na garaż na Bohaterów Westerplatte 1 podstawiając Jasną Górę co powiązano z działką 29 na ulicy Nad Kamienna 25 i sprawą o eksmisję SO Kielce IICZ 422/16 co oznacza powiązanie ze spawa „Bolka” SO Gdańsk XVI IICZ 422/14 jako wydanie kluczy przez sędziego Artura Kaczor w SR Starachowice INs 820/14 i INs 819/20 do domu i firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie skradziono eksperymentalnie wprowadzone do Polski 25 miliardów euro ze Szwajcarii i USA .

Następnie powiązano działką 29 ze sprawą SR Toruń IIK 467/15 jako roszczenie Pawła Krzymowskiego , który powołując się na Kościół podał się za herb ślepowron i zażądał miliona nawiązki łącząc ze sprawą SO Toruń IIK 164/11, gdzie Skarb państwa podał się za naszego spadkobierce i nas okradziono co jest powiązane z salą rozpraw 127 w Toruniu powiązaną ze stroną 127 w książce „Szatan istnieje naprawdę” autora Bonifacius Günther CCD wydawnictwo Arka Wrocław §1991 rok.

Papież Franciszek wykonał Tajemnic Fatimskich , gdzie czwarte żądanie jest uwolnienie Rosji czyli rodziny carskie, która jest w Polsce przez Kościół czyli papieża Franciszka, który zrobił odwrotnie wytwarzając w Toruniu windykacje do kradzieży carskiego mienia przez skazanie Jerzego Kaźmierczyk i tajnie mnie kobietę Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyki zamieniona na mężczyznę na męża dorabiając nam innych małżonków i podmieniając płeć. Papież Franciszek czwartą tajemnicę traktuje jako zakładanie parafii na trenie Rosji w celu pobierania pieniędzy wykorzystując porwane dzieci i wnuki do wykazywania DNA carskiej rodziny w banku. Nie można zła zwalczać złem. Nie uwolnienie naszej rodziny powoduje rozpoczęcie czipowania ludzi czyli zło tworzy zło a odstępstwo tworzy odstępstwo czyli jest to świadome niszczenie chrześcijan w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Modlitwy różańcowe, które są wyrachowaniem nie mogą być wysłuchane, ale jedynie z wiary płynąca modlitwa daje moc oczyszczenia. Papież Franciszek, aby uratować Kościół musi zaufać Bogu i porzucić doradców, którzy są spętani żądzą pieniędzy i nie są wstanie racjonalnie myśleć. Przykładem jest zaskarżenie męża w SR Tarnów przez fabrykowanie fałszywego kredytu z Warszawy INCASO SA w Tarnowie i jednoczesnym stawianie figury Maryi Fatimskiej w Tarnowie przy jednoczesnej kradzieży pieniędzy w tym mieście przez podstawienie agenta BOR posługującego się danymi Roman Sanguszko z Brazylii podstawiony pod Roman Bochyński podstawiony pod reżysera Romana Polańskiego w celu wytworzenia roszczeń w USA na carskim mieniu co jest odwracaniem mocy, co uderzy w Kościół jako tajemnica nieprawości. Drugi Tesaloniczan 2,3-12

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prezydenci wstawieni jako czarne tulipany pod nadzór elektroniczny

Z lewej strony inż. Józef Ludwik Bochyński z kapeluszem w ręku obok kamieniarz Henryk Limanówka ojciec Sebastiana Dymitra Limanówki.

Starachowice 04.06.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Prezydenci wstawieni jako czarne tulipany pod nadzór elektroniczny.

Podstawiono pod Centralny Okręg Przemysłowy fałszywych spadkobierców mordując Starachowiczan, aby ich zamienić i przypisać inne osoby za małżonków. W tym celu podstawiono pod zmarłą Marię Drozdowską 29 kwietnia 2011 roku wieku 66 lat, była założycielką i dyrektorem Państwowe Ogniska Plastycznego w Starachowicach na ulicy Złotej wcześniej w Pałacyku przy ulicy Konstytucji 3-Maja 15. Podstawiono jej dane pod Gdańsk , aby podstawić pod budynki dawnej zbrojowni, gdzie również mieści się szkoła plastyczna i inne. Z tego powodu zaproszono do Starachowic do podmiany osób profesora Mariana Marka Drozdowskiego, który miał udawać mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, którego podstawiono pod mojego wujka Mariana Bochyńskiego i podstawiono pod rodzinę Maksalon zamierzając zamienić obecnie na Mariana Budkę i Mariana Drozdowskiego. Celem podmian jest wytworzenie w systemie osób do kradzieży mienia. W tym celu połączono Jarosława Maślisz i jego żonę Annę pod Marię Piórecką podstawiając Dominikę Maślisz pod Dominikę Kulczyk zamienioną na Piórecka. W tym celu podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod byłego męża Dariusza Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, a Piórecki pozostał jako dozór elektroniczny na komórkach w systemie co spowodowało podmianę numerów mojego Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w T-Mobile pozorując, że ja nie żyję. Następnym podstawieniem jest połączenie papieża Benedykta XVI czyli Józefa Ratzinger z Józefem Pilch i Lechem Benedyktem Pilarskim oraz Pawłem Rzeszotarskim, połączonym z Pawłem Idziak i Pawłem Kaźmierczyk oraz Benedykt wpisując Iwoła podmieniając na Jarosław Iwoła, aby wpisać Jarosław Kaczyński pod Jarosław Maślisz, aby pozorować go na mojego męża, a mnie wstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk co miało być zamienione na Annę Maślisz zamienioną na Annę Marię Piórecką, którą podstawiono jako Marię Drozdowską i Annę Maślisz, planując zamienić na jej dzieci , aby wstawić inne DNA do wykazania różnych małżeństw. W tym celu podstawiono akredytywy mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniając go na Dariusz Pióreckiego, a byłego męża Dariusza Jerzego Piórecki obecnie Dariusz Kornaszewski zamieniono na Jerzy Piórecki i wstawiono jako teścia Andrzeja Pachowskiego na Pałac Lubomirskich w Charzewicach obok Stalowej Woli moje babci brata zabitego w 1944 roku i wstawiono herb półkozic dla Andrzeja Pachowskiego kradnąc moje wnuki. Podstawiono akta zabitego dziecka 4-lata w Górnie w Kielcach pod akta rosyjskiego dziecka w Niemczech zabitego w obozie dla uchodźców planując podstawić na ulicę Nad Kamienną 25 jako ulica Górna zamierzając okaleczyć matkę dziecka czyli Lajla Kornaszewską żonę syna, Adama Kornaszewskiego, którego zamieniono w systemie na bezdomnego co można odnieść do budowania w Warszawie przed Cepelią domu z kartonów co oznacza podstawienie Cepelia w Skarżysku-Kamiennej i podstawienie pod Elżbietę Włodarczyk, która upozorowano na córkę mojego ojca a nie jest. Dlatego podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk , aby pozorować, że mój syn nie ma matki i wpisać Ewę Kornaszewska z domu Niewczas za jego matkę. Doszło do podmiany pod Pałac na Wysokiej wstawiając pana Pilch, aby wstawić do Krakowa pana Józefa Pilch pod Bank Bochyńskich , podmieniając dane i nie kryją się pracownicy banków z oszukiwaniem ludzi , gdyż uczestniczą w kradzieży sędziowie i prokuratorzy.

Oznacza to, że Józef Pilch jest podstawiony pod Józef Ratzinger na bank i do pobrania pieniędzy stworzono wyroki dla męża, aby wstawić Lech Benedykt Pilarski i wstawiając Leszek Nowak w celu wstawienia jego żony Elżbiety Nowak pod moje nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniając na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk wstawiając pod Lubomirskich. Podstawiono Natalię Nowmiller Serwicku koło Łeby pod Natalię Wiatrowską w Miedzna Drewnianej 244 dziecko zamieniając na Klusek i Ziobro przez Natalię Kukulska kradnąc herb leliwa należący do mojej mamy Filomeny Bochyńskiej jako podstawienie aktorów pod system wstawiając Georg Ratzinger pod Grzegorza Surdy na firmę utylizacji odpadów ukrywając to w Almax w Niemczech. Upozorowano, że Natalia jest żona mojego syna Adama Kornaszewskiego jako spadkobiercy po nas co oznacza, że Leszek Nowak został zamieniony na spadkobiercę po swojej żonie Elżbiecie Nowak podstawionej jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i podstawiono pod Lech Aleksander Kaczyński wstawiając Aleksander Kwaśniewski i Jan Paweł II jako Karol Józef Wojtyło podstawiając pod Józef Ratzinger. Podstawiono Barbarę Bochyńską pod Barbarę Nowek z domi Borkowska naprawdę Burek zamieniając na Mieczysław Pawlak pod Mieczysław Borkowski pseudonim Zator żołnierz AK w pułku majora Nurta E.G. Kaszyński co zamieniono na Kaczyński przez błędy pisarskie i podstawiono Krystynę Makuła zmarłą w 2011 dyrektora szkoły zamienioną na Krystynę Olchanowską na Belgię i podstawiono w Warszawie Krystynę Pachowską z domu Piórecka podstawiając Iwonę Makuła z domu Nowek pod Krystynę Makuła zamieniając na Iwonę Wróblewską z domu Ciepielewską i Iwonę Jasztal z domu Główka. Dokonano przejście na USA przez Małgorzatę Kiesz zmarłą 22 października 2010 roku mającą 47 lat znaną w Polonii jako współkierowniczka programu radiowego Sami Swoi żona Andrzeja Kiesz syna znanego medyka doktora Wadiusza Kiesz, którego imieniem nazwano Klinikę Serca i podstawiono za pana Andrzeja Kiesz pana Andrzeja Pachowskiego pod herb Lubomirskich półkzic za którego wstawiono prezydenta Polski pana Andrzeja Duda co połączono z panem Andrzejem Zaleskim , który zmarł 25 marca 2011 roku mając 87 lat zanany prezenter prognozy pogody twórca święta niezapominajki był laureatem wyróżnień z trym złotego ekranu i podstawiono prezydenta Torunia łącząc ich w jedną osobę. Następnie podstawiono pana Andrzeja Markowskiego , który zginą w wypadku samochodowym 19 października, był w radzie miejskiej 1994-2006 związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej pracował w FSC STAR SA. Podstawiono Andrzeja Śliwa wójta gminy Brody, który rozpoczął pracę w 1986 roku jako gospodarz Gminy Brody i pracował tam przez 22 lata zmarł po chorobie mając 66 lat w rzeczywistości był zatruty co spowodowało problem z jelitem to co u mojego taty Józefa Bochyńskiego, gdzie stwierdzono tętniak i po śmierci podmieniono akta, aby podstawić Jerzego Bochyńskiego z Katowic.

Marię Drozdowską upozorowano za żonę Mariana Marka Drozdowskiego , aby podstawić pod Marię Stolzman zmarłą 26 listopada 2011 roku mając 81 lat posłankę na sejm w 1989-91 potem 1993-1997 z listy Unii Demokratycznej oraz 1999-2001 z listy Unii Wolności, prezes Fundacji imienia SUE Rydet honorowy obywatel Starachowic co podstawiono pod Górę Stolzberg na Chełmie w Gdańsku w celu wstawienie na pole kartofli i stonkę jako odszkodowania co połączono z Lednicą z księdzem Janem Górą zamienionym na geodę Jana Góra, który podmienił adres Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich na Bohaterów 1/1 co powielono przez prokuratora Grudniewskiego na Nad Kamienną 1/1 co powiązano z Wojciech Kucharskim powiązanym z sędzią Wojciechem Pruss w SO Toruń IIK 164/11 co połączono z zakonnikiem Wojciechem Pruss na Jasnej Górze oraz konkordatem podpisanym przez Aleksandra Kwaśniewskiego połączonego z Marią Solzman wstawioną pod dane moje mamy Filomeny Bochyńskiej na Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując mnie na matkę Aleksandra Kwaśniewskiego przez T-Mobile w Kielcach. Podstawiono panią Marię Stolzman przez Fundacje Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę pod imię z bierzmowania mojej mamy Maria i prawdziwe nazwisko Tarnowska , aby podstawić pod pana Mariana Maraka Drozdowskiego i połączyć z Markiem Kowalskim w celu wykorzystania jego akt psychiatrycznych podstawionym po Marek Katzer pełnomocnik SOF-ART Sp. z o.o, którego podmieniono na kobietę na Bożena Piórecka i podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego pod dane Bożena Piórecka na 20% udziałów z 2002 roku zamienionego na syna mojej mamy Filomeny Bochyńskiej. Z tego powodu podmieniono mnie na mężczyznę i podstawiono pod dane mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , któremu podstawiono dozór policyjny na komórkę pod dane Dariusz Piórecki co ukryto przez podłożenie fałszywych opinii psychiatrycznych w celu podłożenia podłożenia reżysera Romana Polańskiego podstawionego pod dane dziadka zakonnika Józefa Marii Bochyńskiego. Aby to ukryć postawiono moją córkę Martę McElligott pod siostrę męża Martę Cybulska wstawioną pod drugą siostrę Wiolettę Wiatrowską, które pozorują opiekę nad bratem Jerzym Kaźmierczyk zamienionym na Dariusz Pióreckiego jako pomysł Kościoła Katolickiego, który nazwał męża wielkim grzesznikiem, aby ukryć kradzione pieniądze jako konkordat podpisany przez Aleksandra Kwaśniewskiego podstawiono pod mienie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Zamierzano to ukryć przez zatrucie Józefa Kowalskiego za którego zamierzano podstawić Józefa Pilch w Krakowie i oskarżyć za to jego syna Mirosława Kowalskiego podstawiając Mirosław Lewy w Łodzi i jego córkę Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewy podstawiając pod Agnieszkę z dom Krześniak matkę Wiktorii Kornaszewskiej córki Adama Kornaszewskiego zamienionego na bezdomnego w Warszawie. Następnie podstawiono mojego męża Jerzy Kaźmierczyk pod Jerzy Serek podstawionego pod moją mamę , aby wstawić Jerzego Serek sportowca koszykarza, lekkoatletę i piłkarza nożnego, szkoleniowca i działacza sportowego pod Kabajewa , aby wstawić W. Putin pod moje wnuki i połączyć pana Serek i panem Serek, który miał fabrykę mebli i już nie żyje. Pan Jerzy Serek był dyrektorem Starachowickiego Towarzystwa Koszykówki, który zaczynał od piłki nożnej, zmarł 22 października 2010 roku mając 73 lata. Podstawiono zmarłego 22 października 2011 roku nagle mającego 58 lat pana Marka Bogumił, który był Starostą Starachowickim 1999-2002 i był prezesem SSE Starachowice pracował również w FSC STAR SA i Spółdzielni „Wanacja”.

Następnie połączono Marka Bogumił z Markiem Król na Kanadę i podstawiono na okna Fakro , gdyż pan Marek Król poręczył za nas i wysłał do sądu o zatrudnieniu w męża przez niego w celu wcześniejszego zwolnienia z więzienia co obecnie podmieniono wykrok w Kielcach po latach, aby drugi raz go skarżąc w tej samej sprawie. Podstawiono pod Marię Stolzman moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską zamierzając ukryć Jadwigi Kaczyńskiej pod Jadwigę Walendzik zmarła 12 kwietnia ‘2011 roku w wieku 89 lat. Pani Jadwiga Walędzik była matką byłego prezydenta Starachowic pana Walędzik. Jadwiga Walędzik była żołnierzem AK i działał w Solidarności otrzymał Order Niepodległości za nich podstawiono moje dane pod moją mamę , aby zatrzeć ślady po mojej cesarskiej rodzinie , która finansowała Państwo Polskie i wszystkie działania co obecnie prezydent Andrzej Duda mianowany mieczem paradnym króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez kabałę rozwiązał jako likwidacja Skarbu Państwa, ale nie oddał dla Rosji, ale dla Lidera Światowego czyli Antychrysta , więc czym jest Kościół Katolicki i pozorując obecnie własność skarbu państwa, aby nas okradać co robią posłowie skoro nie ma skarbu państwa. NFZ został podstawiony pod komputer w USA , aby wprowadzić fałszywe dane co łączy z podmianą historii szpitala dla pielgrzymów wraz z kościołem Św. Jakuba w pobliżu Jasnej Góry powstały z inicjatywy prowincjała Andrzeja Gółdonowskiego podstawiając Danutę Gołdon na Zamek Książ jako Teatr Williams podstawiając pod Teatr Denhoff na Pałac w Kruszynie Połączono Kaplicę Św . Pawła na Jasnej Górze z pustynią w Egipcie nawiązując do patrona zakonu Paulinów, Św. Pawła pierwszego pustelnika urodziny w 1230 roku w Egipcie co połączono z Kaplicą Św,. Pawła Pierwszego Pustelnika, gdzie znalazły się groby Denhoff co połączono z Krukiem , który przynosił chleb dla pustelnika i podstawiono windykacje Kruk firmę, która okrada moją rodzinę i daje jedzenie dla Egiptu jako odwrócenie mocy na Jasnej Gorze, aby moja rodzina żebrała i zniszczony był kraj , który jest nazwany przez Stanisława Staszic „Upaść może nawet wielki naród , ale zginąć może tylko naród nikczemny”, co oznacza, że Polska stała się nikczemna w stosunku do naszej rodziny, aby odwrócić moce i zniszczyć własny naród co zrobił polski rząd i partia PiS.

Podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod kardynała Jerzego Radziwiłł, który kazał powiększyć 1593 roku i zlecił powiększenie kaplicy Najświętszej Marii Panny za małą dla zwiedzających wielkich rzesz pielgrzymów i kazał usunąć kramy handlarzy spod murów kościoła dla bezpieczeństwa cudownego wizerunku i skarbca co powiązano z apartamentem w Warszawie , gdzie przesunięto na planach trzy ściany do sąsiadów o 1 centymetr , aby pozorować spadkobierców na Jasnej Górze podstawiając takie dane do Sandomierza. Następnie książę Jerzy Dominik Lubomirski wzniósł okazałą forteczna bramę na Rawelinie Południowym co ukryto przez wstawienie pod dane Jerzy Kaźmierczyk pana Jarosława Maślisz w celu wstawienia Dominiki Maślisz za którą wstawiono Dominikę Kulczyk.

T-Mobile podmieniło mój numer telefonu 788 208 540 na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na dane mojej mamy Filomena Bochyńska z domu Mazurek prawdziwe dane hrabina Maria Tarnowska i podstawiono Marię Stolzman matkę Aleksandra Kwaśniewskiego co oznacza, że pod dane Jerzy Kaźmierczyk podstawiono Aleksander Kwaśniewski co ukryto przez fałszywe opinie psychiatryczne na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako dozór elektroniczny potajemnie wprowadzony w celu podmiany akt na Roman Bochyński w celu połączenia z Romanem Polańskim, który w Szwajcarii miał dozór elektroniczny w celu połączenia z Jarosławem Maślisz synem I sekretarza PZPR w Katowicach pracującego dla Aleksandra Kwaśniewskiego, który przeniósł swoją drukarnię Avalon z Katowic do SSE Starachowice wybudowaną za windykacje SOF-ART Sp. z o.o. windykując akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co oznacza, że Jarosław Maślisz skazał mojego męża, gdyż korzystał z jego pieniędzy. Pan Jarosław Maślisz współpracował z USA z prezydentem Bush w z którym również współpracował Bohdan Żakiewicz co ukryto wstawieniem Jarosława Kaczyńskiego pod Jarosław Maślisz, który również współpracował z firmą MERCEDES co połączono z certyfikatami FSC połączonymi z opakowaniami po mleku jako portfele jako program terapii zajęciowej do finansowania Mercedesa wstawiając obecnie Jarosław Iwoła , aby ukryć przez podstawienie papieża Benedykta XVI , w celu jego oskarżenia za niszczenie cesarskiej rodziny Hohenzollern przez Niemca co połączono z Lech Kaczyński oraz Lech Benedykt Pilarski.

Policja w Polsce i Szwajcarii oraz FBI w USA podmienia dane nielegalnie dorobionego nadzoru przez telefon komórkowy w tym dla prezydenta Donalda Trump, aby zamienić mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzy Bochyński zamieniony na Józef Bochyński zamieniony na Roman Bochyński pod którego podstawiono reżysera Romana Polańskiego w celu połączenia takich danych w Polsce ze Szwajcarią łącząc z USA do wytworzenia windykacji jako sprawa sądowa przez zamianę faktury na gwałt w SO Toruń IIIK 164/11 i SO Toruń IIK 33/17 , gdyż zgwałcono Annę Piórecką oraz moją siostrę Beatę Idziak i podstawiono dzieci z gwałtu do wykazania DNA do pobrania pieniędzy przekazując odciski palców na dane Bożena Piórecka przez policje w Starachowicach do USA do Banku Rezerw Federalnych podstawiając różne osoby pod odciski palców jak Maria Gudewicz potem jej córki Ewa Bukrym, Elżbieta Doda i inne. Oznacza to, że Jarosław Maślisz skazał mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podając się za mojego męża podstawiając Jarosław Maślisz pod Dariusz Piórecki pozorując ślub z własną córką Anną Piórecką wstawioną pod dane Marta McElligott wstawioną pod dane Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk podstawionej pod Wiolettę Wiatrowską z domu Kaźmierczyk dorabiając dla siebie dozór policyjny, który podstawił dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Bohaterów Westerplatte 1/1 w 2005 roku w sytuacji, gdy męża Jerzego Kaźmierczyk zameldowałam tam w 2015 roku. Oznacza to, że przez 13 lat pod adresem Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiono dla mnie różnych mężów do pozorowania fikcyjnych rodzin w tym każdego z prezydentów przez Kościół Katolicki, który podmieniał dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez policję , przez akta dozoru podstawione pod fałszywe opinie psychiatryczne innych osób podkładane w sądzie, który prowadził nielegalne sprawy jako sąd kapturowy zajmujący się sprawami podatkowymi rozwiązywany trzy tygodnie przed koronacją nowego władcy, którym obecnie miał być Lider Światowy zwany antychrystem podstawionym pod dyrektora Zamku na Wawelu pana Petrus. Oznacza to, że rząd obecnie został zamieniony na sądy kapturowe, i posłowie udają sędziów oszukując naród, którego zdradzili. Określił to prezydent Polski Andrzej Duda jako śmieszno- straszna sytuacja.

Z tego powodu jest prowadzone śledztwo FBI o współpracy prezydenta Donalda Trump i jego rodziny z W. Putin, gdyż obydwaj prezydenci zostali podstawieni pod dozór policyjny elektroniczny do pobierania pieniędzy na podmienione dane do różnych krajów do czego potrzebne jest śledztwo , aby podmienić DNA dzieci z gwałtu do wykazania cesarskiego DNA co połączono z Aferą Amber Gold do ukrycia carskiego złota użytego do reformy Grabskiego , aby pozorować Aferę Żelazo nie informując społeczeństw jako NWO jako reinkarnacja traktując każdego prezydenta za inne zwierze, gdyż nie mogą zostać na przykład motylami , bądź ptaszkami jednego gatunku obaj prezydenci, jeden zostać może zostać ptaszkiem drugi motylem.

Z tego powodu pokazano aktorów z różnymi insektami pająkami, a prezydentów w Polsce pokazano jako kwiaty Tulipany wstawiając na wybrzeżu Czarny Tulipan i 30 dzieci.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech . Jerzy Kaźmierczyk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Biały Orzeł pofrunie nad Polską i oznajmi kto ginął wiekami Bóg Wszechmocny zło cale odkryje

Starachowice 02.06.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Biały Orzeł pofrunie nad Polską i oznajmi kto ginął wiekami
Bóg Wszechmocny zło cale odkryje

Doszło do wykorzystania naszych rodzin , aby je podmienić przez Toruń i Gdańsk wstawiając adwokatów dane osobowe jak pni mecenas Janiny Błasiak , aby zamieć na Jadwigę Nowak-Piróg i jej syna Krzysztofa Nowak podmienić na Konstanty Radziwiłł minister. Celem jest po łączenie fałszywych linii genealogicznych z naszymi rodzinami i osobami, które były wokół nas , które pozorowały rodzinę. Z tego powodu zamierzano wyeliminować Zdzisławę Lewandowską , za którą wstawiono Waldemara Maksalon ze Starachowic i Wiesława Maksalon i Czesława Maksalon zamierzając ich wyeliminować , aby przejść na Ostrowiec Świętokrzyski na pierwszą żonę mojego męża Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł zamierzając ją wyeliminować , aby podstawić jej dzieci, Ewę Kaźmierczyk, Pawła Kaźmierczyk i Adama Kaźmierczyk moim mężem Jerzym Kaźmierczyk wstawiając za nich moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską pozorując za córkę Pawła Kaźmierczyk wstawiając za niego Pawła Idziak jako Paweł Mucha za którego wstawiono Pawła Krzymowskiego, który przybrał sobie herb Ślepowron. Spowodowało to, że upozorowano, że Paweł Krzymowski wychowuje moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę Agnieszki z domu Krześniak wstawiając państwa Robaczewskich jako Dorotę Doda podstawioną pod Elżbietę Doda dlatego, gdy byłam na widowni , gdyż sprawa mnie nie dotyczyła sędzia wyczytał mnie jako oskarżoną w SO Toruń IIK 164/11 poprzez manipulację słowną , aby tworzyć podwójną miarę co spowodować miało obciążenie mnie na alimenty jako babci wnuczki wykorzystując zapis w moim rozwodzie, aby alimenty rozszerzyć mojego syna na byłą teściową Władysławę Piórecką z domu Mączkowską faktycznie w tym czasie nazwała się już Władysława Kramp o czym ja nie wiedziałam. Sąd nie uwzględnił obciążenia teściowej i nie była obciążona, ale podstawiono pod jej córki wnuka Rafała Popławskiego z pierwszego małżeństwa Marioli Popławskiej z domu Pióreckiej faktycznie Kornaszewskiej i wstawiono mediatora pana Rafała ze strony mecenas Ewy Pirog-Wolskiej co miało być podstawieniem pod Ewę Kaźmierczyk, którą zamierzano wyeliminować i wstawiając Ewę Kornaszewską z domu Niewczas z pierwszego męża Machowską byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego żona Marcina Machowskiego strażaka z którym ma dziecko Paulinę Machowską na którą płaci alimenty Ewa Kornaszewska żona Dariusza Kornaszewskiego wcześniej Dariusz Piórecki . Spowodowało to podstawienie jej alimentów dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i zamianę mojej córki Marty McElligott na Agnieszkę z domu Krześniak pozorowaną na mnie wstawiając za mnie Martę Kaczyńską. Z tego powodu upozorowano mojego syna z pierwszego małżeństwa Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski na syna Czesława Daleszak, i Paulinę Machowską za jego córkę , aby wstawić Igora Daleszak prawdziwego jego syna pod Igora Putin , aby ukryć moją skradzioną córkę Annę Piórecką i jej dziecko z W. Putin czuli Zuzannę Maksalon , którą zamierzano wyeliminować, aby wstawić drugą wnuczkę Zuzannę Kleina córkę Marka Kleina podstawioną do papieża Franciszka pod dziennikarkę Kleina wezwaną do papieża Franciszka z Kanady, gdzie są fałszywi Tarnowscy jako Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego, którzy wykorzystują DNA moje wnuczki przez Kościół Katolicki. Spowodowało to szereg nieprawidłowości, aby eliminować ludzi według systemu Adolfa Hitlera budowy 1000-letniej Rzeszy oczyszczania ludzi uznanych za grzesznych co oznacza , że świat miał nie istnieć , gdyż nie ma sprawiedliwego ani jednego. Igor Daleszak został podstawiony za spadkobiercę podstawiają moją wnuczkę za jego córkę, a jego matkę Lidię Marię Daleszak połączono z Marią Krasuską matką Katarzyny Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim , którą podstawiono pod hrabinę Marię Tarnowską podstawiając księdza Michał Piórecki jako Michał Kuplanowicz jako nowa wina wstawiony pod Jakub Piórecki obecnie Jakub Kornaszewski, którego miał zastąpić ksiądz Jakub Piórecki do ukryci kradzieży dzieci do Kościoła przez Zakon Maltański.

Paweł Idziak wstawiony został jako Paweł Mucha pozorowany na ojca Wiktorii Kornaszewskiej z Agnieszką z domu Krześniak z Warszawy co jest oszustwem podstawionym do zamiany jego ojca Piotra Idziak pod Piotra Mucha wstawiając Pawła Robaczewskiego jako spór z Agnieszką z domu Krześniak. Spowodowało to podstawienie Pawła Kaźmierczyk, któremu dopisano moją wnuczkę , aby wstawić pod alimenty mojego męża dla dzieci z pierwszego małżeństwa i usunąć mojego syna Adam Pióreckiego obecnie Kornaszewski do podstawienie Adama Kaźmierczyk syna mojego męża z pierwszego małżeństwa mojego męża co miało spowodować podstawienie alimentów Adama Pióreckiego dla Pawła Idziak pozorując go ojcem mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej wstawiając Pawła Krzymowskiego do ukrycia oszustwa. Następnie doszło do szeregu podmian, aby wstawić Bożenę Szwed w moje miejsce w Szwajcarii, a jej męża z Ukrainy podstawiono w miejsce Czesława Daleszak jako rodziców Igora Daleszak zamienionego na Igora Putin w celu wstawienia na Domstal Sp. z o.o. – Kijów jako spadkobiercy. Z tego powodu wykorzystano moją działkę naliczając podatek od sprzedaży do pobrania pieniędzy jako windykacja jednocześnie nie uznając sprzedaży przez sąd, a przez przez notariusza pozostawiając dokument , który wprowadził fałszywe dane i bezprawnie udostępnił kupującej sprawy moich dziadków i mamy , które zostały sfałszowane a sprawa sprzedaży działki nie dotyczyła działu spadku, gdyż Lidia Maria Daleszak jest obcą osobą. Zapis w umowach mojego dziadka, że nie można sprzedać ziemi Żydom, ani obcokrajowcom naszego mienia spowodował podmianę nazwisk żydowskich na polskie , aby ukryć kradzież dlatego wstawiono Lidę Marię Daleszak pod Marie Helenę Kaczyńską powieloną na Helenę Kaczyńską jako Helenę Surma co spowodowało zawłaszczenie wejścia do mojego domu , aby wprowadzić Martę Kaczyńską , którą media kreują w zależności od pozorowanej osoby na mnie i na siostrę mojego męża następnie wprowadzono Jarosława Kaczyńskiego pod Jarosława Maślisz świadka na ślubie mojej siostry co jest oszustwem i nie da się tego dokonać , gdyż pan Jarosław Maślisz jest wysokim człowiek dlatego pan Jarosław Kaczyński występował na drabince w terenie Pacu Namiestnikowskiego. Parafia Wszystkich Świętych upozorowała ślub z panem Andrzejem Rachudałą i wstawiła Jarosława Kaczyńskiego za męża mojej siostry Beaty Idziak , a mnie za żonę jej męża Piotra Idziak podstawiając obecnie Piotra Mucha i Pawła Idziak pod Paweł Krzymowski , gdzie występowała również pan Rzeszotarski może to oznaczać, że w gwałcie mojej siostry Beaty Idziak uczestniczył pan Paweł Krzymowski i pan Rzeszotarski co spowodowało, że ę występowali przy mężu w SO Toruń IIK 164/11, nie można było ich usunąć z dokumentu, gdzie ja byłam świadkiem w celu oskarżenia mojego męża o gwałt, który dokonały inne osoby na mojej siostrze Beacie Idziak w Katowicach. Spowodowało to podstawienie najstarszego jej syna pod Pawła Robaczewskiego, aby odnieść się do Mucha wstawiając Dorotę Robaczewską jako Doda, a mnie zamieniono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pod Elżbietę Doda córkę Marii Gudewicz zamieniając ją na Marię Kaczyńską powielą na Helenę Surma wstawiając Stachura na mój adres jako pozorowanie zamieszkania Heleny Surma w moim mieszkaniu na Bohaterów Westerplatte 1/1 . Spowodowało to podstawienie Jarosława Kaczyńskiego i Marty Kaczyńskiej i wojska na Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z 28.06.2006 roku. Oznacza to, że Lech Aleksander Kaczyński został zamordowany w Katastrofie Smoleńskiej za co zamierzano obciążyć nasze rodziny w przyszłości dorabiając obecnie akta do podmiany mojego syna Adama Kornaszewskiego na nazwisko jego drugiej żony z domu Sergejew córki generała rosyjskiego planując oskarżyć mojego syna jako Rosjanina, a jego dziecko wykorzystać dla Igora Daleszak, aby wykazać DNA do banku i ukryć w Ostrowcu Świętokrzyskim pod alimenty Katarzyny Kaźmierczyk dziecko , aby wykorzystać jej sprawy alimentów i podstawić pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i pod jej syna Adama Kaźmierczyk podstawić mojego syna Adama Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Adam Kornaszewski i zamienić ich na Pawła Kaźmierczyk aby za niego wstawić Pawła Robaczewkiego obcych ludzi pod alimenty Wiktorii Kornaszewskiej i Zuzanny Maksalon córki W. Putin z Anną Piórecką, której dorobiono inną genealogię.

Zamierzano dokonać podstawienia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dzieci jako Radziwiłł pod Romanow moje dzieci wykorzystując już wnuki i zamierzając eliminować jako konie ofiarne zwane październikowy koń czyli koń, który wygrał w poprzednich zawadach był składany na ołtarzu, aby zapewnić urodzaj co jest odniesieniem do NWO. Wykorzystano Pawła Idziak podstawiając Agnieszkę z domu Krześniak matkę Wiktorii Kornaszewskiej za ich córkę i podstawiono pod te dane Pawła Kaźmierczyk co wykaże poprzez moją wnuczkę DNA połączone Radziwiłł z carską rodziną Romanow dokonując przejścia na Rosję przez podmianę na Igora Daleszak zamienionego na Igora Putin, którego matkę podstawiono na moją działkę na ulicy Nowowiejskiej w Starachowicach, aby pozorował babcię mojej wnuczki i podstawiono Domstal Sp. z o.o. Kijów, aby tworzyć działy spadku pozorując, że mąż nie żyje i zamieniając go na Czesława Daleszak dlatego podmieniono mnie na Kielce pozorując, że jestem zatrudniona w Kielcach , gdzie nie występowałam w Biurze Pracy, ale podstawiono Lidię Marie Daleszak i jej syna za mojego podstawiając Lidę Daleszak za córkę mojego taty Józefa Bochyńskiego i połączona z Lidą Maksalon w celu połączenia z Zuzanną Maksalon jako drugą wnuczką w jedno dlatego upozorowano Czesława Daleszak na Dariusz Piórecki , który tajnie dorobił opinie psychiatryczne co zamierzano ukryć przez podrzucenie informacji z Prokuratury Tomaszów Mazowiecki dla mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując, że on to zrobił co jest oszustwem podmieniając mi dane osobowe , aby ukryć rejestrowanie przesyłki w Prokuraturze Kraków co połączono z rejestrowanie ludzi w systemie NWO w którym tak mnie umieszczono co jest pogwałceniem praw człowieka i dowodem przestępstwa, gdyż nie wyrażamy zgody na czipowanie ludzi. Podstawiono za mnie Elżbietę Doda i zamieniono na Dorotę Doda jako osoba podstawiona pod czipowanie następnie moją córkę Martę McElligott zamieniono na panią Martynę Wojciechowską i podstawiono hologram pod pierwszą żonę sędziego Zbigniew Jarczyk z Katowicach i jego córkę Martynę Jarczyk. Oznacza to, że pod system bankowy wstawiono pieczętowanie ludzi jako zwierzęta co rząd polski połączył karanie więzieniem za niepłacenie alimentów , aby ludzi czipować i podstawił pod SOF-ART Sp. z o.o jako praca dla więźniów z których pobiera się alimenty na fałszywe rodziny co wprowadził Zakon Maltański w Polsce i Kościół Katolicki co jest sprzeczne z zapis Pisma Świętego.

Ksiądz biskup Józef Zawitkowski książka „Bóg Honor Ojczyzna” rekolekcje narodowe Tom I str. 231

„ Ludzie kochani, chyba oczy mamy na uwięzi, albo rozum się nam zaciął i serce skamieniało. Przecież taka miłość jest z zasięgu oczu , rąk. Tylko po błocie chodzi , jest bezdomna i niechciana. A masz ty ojca i matkę? A to jest pierwsza i najdroższa miłość. Z niej się narodziłem i przez nią żyję. Wiem, że rodzie życie mi dali. Wszystko, kim jestem, i wszystko, co posiadam, mam z ich miłości. Mam takich nauczycieli , lekarzy, kapłanów, robotników, uczonych, posługujących i rządzących, którzy uczciwie pracują, życie tracą , obumierają jak ziarna wrzucone w ziemie i obdarzają mnie stokrotnymi owocami swej miłości. Tylko ja jestem jamokłon i nie potrafię powiedzieć „Dziękuję”! Pokazuje takich , którzy potrafili kochać i życie oddali Bogu, ciało ziemi, a serce ojczyźnie. Czytaj ich imiona na Monte Cassino , w Katyniu, i na Powązkach. Są to Wojciechy, Stanisławy, Bobole. To są Kościuszki, Rejtany, i Suchorzewskie, Baczyńskie, Wiśniewskie i Popiełuszki. Zobacz! Matyka Siedliska niesie ulicą chore dziecko. To siostry dziecko? -nie to nasze dziecko! Matka Teresa wyjmuje robactwo z ran żebraka , myje go i dźwiga do domu. Siostro ja bym za 1000,- dolarów tego nie zrobił. – Ja też nie. Ale ty nie wierzysz w Boga. Ja wierzę dlatego robię to za darmo. Jadwigo błogosławiona młodziutka królowo! Upomniałaś się za losem pokrzywdzonych chłopów. Król wyrównał krzywdy. – Królu, ale kto im za łzy zapłaci?

Podstawiono pana Rek jako przyrząd do gimnastyki jako drążek i podstawiono Agnieszkę z domu Krześniak jako ćwiczenia zamieniając na Kabajewa gimnastyczkę.

Wszędzie zamierzano wprowadzić wnuczki w celu wykazania DAN i opieczętować podstawione osoby jako opiekunów do pobierania pieniędzy z banku jako regenci. Hologram wykonany jako tatuaż , który przechodzi do kości miał spowodować masowe choroby nowotworowe do eliminowania ludzi. Należy pamiętać, że obecnie testowana jest broń z użyciem robotów, które będą namierzały ludzi do ich eliminacji jako wojna , którzy mają czipy jako identyfikatory zwierzęcia stosując pomysł reinkarnacji w NWO , gdzie człowiek jest najwyższym etapem ewolucji zamienianym na bezmózgowca , gdyż powielane są włamania hakerskie jako windykacje na laptop Acer windykowany przez Plus Bank SA przez Zygmunta Solorz – Żak jako psa Zygmunta na Bazaltach jako rury kanalizacyjne podstawionego za męża sędziny Barbary Bochyńskiej zamienionej na pasa wstawionego za Barbarę Radziwiłł na ulicę Sienkiewicza w Katowicach podstawioną pod dział spadku po Jerzyk Idziak w 2005 roku wstawionym na żyjącego mojego męża Jerzy Kaźmierczyk na polecenie Kościoła, który miał wydawać swoich wiernych jak baranki na rzeź , które „bluźnią mówiąc słowa Ojcze Nasz wydawane po 12 osób” i ukrywając to w Anglii skąd wypłacono emeryturę dla Jerzego Idziak zamieniając na Francję, gdzie mieszka jego rodzina. Kreowane postawy są celowe poprzez zastosowanie psychologii umieszczając wokół ludzi osoby, które bluźnią , aby ich przyzwyczaić, żeby się nie kontrolowały, aby ich oskarżyć. Programy kształtują ludzi na bezlitosnych , bez żadnych uczuć, gdzie pieniądz jest bogiem, a posłuszeństwo jest priorytetem, aby osiągnąć sukces. Obrazo można wykazać to jako nagroda za szkodzenie innym co się przekłada na finansowe gaże. Osoby te są szkolone w elokwencji i dobrych manierach co oznacza, że zło przybrało miano dobra.

Doszło do podstawienia premier Beaty Szydło do Skarżyska-Kamienna zwane wcześniej Brzeziny wstawiając Rejów jako część Skarżyska-Kamienna pod Rejowiec podmieniając miejsce na Rejów w powiecie Chełmskim co spowodowało wysprzedawanie Skarżyska-Kamienna przez deweloperów dla fałszywych spadkobierców wykorzystując Elżbietę Włodarczyk z Elżbietą Doda powiązane na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach łącząc okręg energetyczny Skarżysko-Kamienna i Białystok jako numer 1, gdzie wstawiono aktorkę Dorotę Doda z domy Robaczewska pod Elżbietę Doda z domu Gudewicz i mnie podstawiono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk wykorzystując wypadek ciężarówki z cementem z Cementowi Ożarów SA w Skarżysku-Kamienna , gdzie udusili się ludzie w cemencie i połączono z Cmentarzem Firlej, gdzie ludzi wiązano i wkładano cement do ust co połączono Cementownią Rejowiec SA ( obecnie firma francuska) wstawiając Luck McElligott męża mojej córki Marty za Bochyńskiego w Irlandii, a córkę podstawiono na córkę jej teściów za nią wstawiając Martę Kaczyńską w Starachowicach, która udaje mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, a Jarosław Kaczyński udaje męża Beaty Idziak i mojego Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk podstawiając premier Beatę Szydło wykorzystując moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecka i jej dzieci do wykazania DNA w banku , którą zamierzano zlikwidować, w celu wykorzystania DNA jej córek Zuzanny Maksalon i Zuzanny Kleina, gdyż Marta McElligott nie ma dzieci co ujawnia całe oszustwo.

Pieniądze ukradziono przez wykorzystanie prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach pana Wojciecha Metra podstawionego pod Wojciecha Idziak co połączono z Małgorzatą Merta jako rodzina ofiary samolotu w Katyniu podstawiając w Toruniu sędziego Wojciech Pruss pod Wojciech Merta do SO Toruń IIK 164/11 pozorujących spadkobierców na carski mieniu jako ofiary katastrofy smoleńskiej pilotowanego samolotu przez generała Błasik zarzucając mu błąd a za którego wstawiono mecenas Janinę Błasiak podstawiając za żonę mojego taty Józefa Bochyńskiego, aby zarzucić mu odpowiedzialność za błędne pilotowanie samolotu powielając przez akta na zawał na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dorobiony w 2013 w Szpitalu w Toruniu do sprawy SO Toruń IIK 164/11 do ukrycia otrucia nas 2006 roku i nieudzielenia pomocy przez aresztowanie męża do SO Kielce IIIK 207/07 na zleceni prokuratora Jarosława Bieleckiego , który krył dochody prokuratury i wojska z ukrywania nielegalnej utylizacji na terenie firmy męża SOF-ART Sp. z o.o. i pobierane pieniądze przez skarżących w sprawie SO Kielce IIIK 207/07, aby wytworzyć windykacje do pieniędzy z utylizacji przez wpisanych fałszywych spadkobierców na teren firmy do kradzieży carskiego mienia przez rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej wykorzystywanych przez rząd polski i Kościół Katolicki jako oszustwo w Toruniu podstawiając pod licencję pilota mojego dziadka Brunona Bochyńskiego ukrytego w Szwajcarii jako zakonnik ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński za którego wstawiono jego syna czyli mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego za którego wstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego przez prokuraturę Kielce w obrazów Ko 58/09 na kobietę Irene Kaźmierczyk za którą wstawiono mecenas Janinę Błasiak zamieniając ją na pilota generała Błasik, aby w sprawie SO Toruń IIK33/17 pobrać odszkodowanie jako windykacja carskiego mienia powielając w SA Gdańsk odwołanie na dwa terminy do jednej sygnatury, gdyż dane męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk powielono i podstawiono mnie tajnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i nas skazano w SO Toruń IIK 164/11 do kradzieży pieniędzy przez rząd polski i Kościół Katolicki wielokrotnie dokonując podmiany osób przez akta medyczne zawału na serce z 2013 roku do sprawy SO Toruń IIK 164/11 podstawiając pod te akta mecenas Janinę Błasiak z Torunia jako pilota pod akta licencji pilota mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow ukrytego w Szwajcarii jako zakonnik Józef Maria Innocenty Bocheński, aby pobrać pieniądze przez windykacje konta mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu, gdzie nam zablokowano dostęp pozorując naszą śmierć w systemie bankowym przez otrucie w 2006 roku w Szwajcarii co ukryto jako pozorowanie świerzego zawału w 2013 roku w Szpitalu w Toruniu , gdzie podstawiono prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pod dane Aleksander Kaczyński do pobrania odszkodowań dokonując podmiany dalszej przez akta krwi w moczu do ukrycia podstawionych w Kijowie w 2004 roku fałszywych spadkobierców po zakupie GBC Centrostal Bydgoszcz SA i Huty Ostrowiec SA jako choroba filipińska przez zatrucie bielizny, gdzie podstawiono Celsa SA z Hiszpanii do ukrycia generała rosyjskiego Oleg Radziejewski w Hiszpanii co jest powiązane z Anną Wróblewską i Lechem Aleksandrem Kaczyńskim, za którego wstawiono Aleksander Kwaśniewski, którego siostrę Małgorzatę z domu Kwaśniewska podstawiono pod Elżbietę Włodarczyk na Szwajcarię zajmującą się psem i podstawiono Marie Helenę Kaczyńską jako Helenę Surma czyli sąsiadkę której sędzia Hubert Wicik sprawie o przyłącze wodne na Bohaterów Westerplatte 1/1A oddał list list mojej siostry Beaty Idziak z Irlandii przekazania jej części nieruchomości po naszych rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich zamieszkałych za życia na Bohaterów Westerplatte 1/1 dla obcej sąsiadki Heleny Surma pod którą podstawioną pod Helenę Kaczyńską podmieniając adresy pozorując małżeństwo Heleny Surma z Aleksandrem Kwaśniewskim.

Zakon Maltański zlecił gwałcenie kobiet w naszej rodzinie co było określone jako klątwa na zlecenie papieży, aby ukryć, że księża zastrzelili mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanow, mojego drugiego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego w Pałacu w Kruszynie w 1932 roku i pradziada Stanisława Tarnowskiego i jego syna Władysława Tarnowskiego jako zlecenie polityczne papieża, aby przejąc władzę i odwrócić obecnie moce do ukryci kradzieży. Bóg się do zbrodni nie przyzna, a Kościół robi to z premedytacją sam osądzając ludzi usuwając łaskę Jezus Chrystusa, gdyż przeszkadza w tworzeniu windykacji na wiernych za grzechy do prania kradzionych pieniędzy. Ludzie uczciwi są nazywani słabymi.

Ksiądz biskup Józef Zawitkowski książka „Bóg Honor Ojczyzna” rekolekcje narodowe Tom I str. 235

„Uprośćmy sobie tę skomplikowaną epitetologię. Ja jestem człowiekiem, który chce być wierny Bogu. Państwo są niewierni. Przyjaciel, który jest niewierny, jest zdrajcą. Boje się niewiernego przyjaciela. Przyjacielu, po coś tu przyszedł ? Pocałunkiem mnie zdradzisz.

-Obraża mnie ksiądz! Ja powinienem się wpierw obrazić . Nie obrażajmy się . Powiedzmy sobie prawdę. Gdybym był prezydentem wszystkich Polaków to przy spotkaniu z Ojcem Świętym w imieniu tych wierzących ucałowałbym ręce Piotra- największego z synów mojego narodu. – Nie miałbym odwagi bo to trzeba kochać.

Jaśnie oświeceni Panowie! Gdybyście kochali ten Naród-grzeszny nie ujarzmiony, zraniony, ale zawsze wierny- to zaczęlibyście Konstytucję: W imię Boga, który nas wywiódł … z domu niewoli. Który stal się Człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Bez zawiłych karkołomnych formuł dzielących konstytucyjnie naród na mądrzejszych i mniej mądrych. Jeden jest i nie ma innego. On jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą do Niego należą czasy pokolenia i wieczność”

Po otruciu nas nie udzielono nam pomocy oskarżono i okradziono przez sąd, podmieniono akta medyczne i skazano.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr  inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Droga Pawła jako droga Nc 44/09 Antychrysta do Rzymu

Starachowice 01.06.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Droga Pawła jako droga Nc 44/09 Antychrysta do Rzymu

Jarosław Kaczyński i Elżbieta Nurowska pozorują małżeństwo i tak podmieniono moje imię Bożena na drugie Elżbieta, aby pozorować działy spadku na fałszywe linie. Podstawiono Mariusza Słodkiewicz pod Mariusza Handzlik, aby pobierać pieniądze na fałszywe sprawy prowadzone wielokrotnie na dorabiane tożsamości w Starachowicach i Toruniu oraz w Gdańsku , Warszawie i Krakowie, co prowadziłoby do zabicie mojego syna, aby podstawić jego ciało pod Mariusza Słodkiewicz, który nie żyje aby podstawić Mariusza Kołodzińskiego do Torunia po jego dane do kradzieży mienia planując precyzyjnie przez sądy mordować naszą rodzinę do fałszywych działów spadku, których u nas nie było a są tworzone w celu ukrycia kradzieży czyli Afery Żelazo na naszym mieniu, co jest zamiarem morderstwa jako porozumienia klimatycznego w Katowicach w 2018 roku przez ONZ, czyli plan wykończenia rodziny do tego czasu, aby podłożyć nasze ciała dla rządu do określenia przez IPN ciała pomordowanych dorabiając dane jako już drobienie Mariusza jako Mariuszek itd. Do wstawienia naszych ciał jako pozorowanie carskiej rodziny i dorobienie gwałtów planując zabić mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego obecnie nazywa się Kornaszewski wstawić pod nieżyjącego Mariusza Słodkiewicza. Zamierzano zamienić nasze ciała i naszej rodziny do pobierania pieniędzy w NWO planując zamordować obecnie mojej siostry dziecko i moje dziecko, aby wstawić dla DNA jako plan bankierów zaplanowany jako droga Pawła aresztowanego w 44 roku przed Żydami , którzy się sprzysięgli się , że nie będą jeść do chwili zabicia Pawła. Przez kabałę podmieniono cyfrę 44 na sprawę Nc 44 pana Bohdana Żakiewicz jako dłużnika w Częstochowie w Sądzie Okręgowym i wstawiono jako szyderstwo z Triumfu Niepokalanej i Michała Anioła jako Michael podstawiając Wydawnictwa, a dla mnie potajemnie przez fałszywego dorabianego męża wstawiono sprawę Pc44/13 w Tomaszowie Mazowieckim pozorując pracownika, aby pobierać pieniądze na fałszywe dane przez fałszywe małżeństwa. Takie dane podstawiono do SO Toruń II K 164/11 jako droga Pawła do Rzymu , gdzie miał być podstawiony Lider Światowy pod dyrektora Wawelu o nazwisku Petrus jako Piotr w celu zamiany ostatniego papieża jako Petrus na Antychrysta planując zamordować papieży i naszą rodzinę. Złożyłam moje dane co nie zostało wzięte pod uwagę, gdyż dorobiono już spadkobierców po nas pozorując Edytę Maksalon na księżna Glińską, która nie ma DNA co miało być powodem jej morderstwa, aby wstawić dzieci z gwałtu Zuzannę Maksalon przez Lidera Światowego, gdyż jest córką zakonnicy Anny Marii Pióreckiej i W. Putin , co miło być wykazane w Rzymie, aby Antychryst został papieżem jako małżeństwo zmieniając prawo w Kościele. Następuje zbieranie starych telefonów komórkowych w celu zamiany Id telefonu na właścicieli zamienianych na Pesel i na konia przez Id jako koń ofiary w października z Rzymie jako miesiąc 8 czyli numer Waldemara Maksalona za którego zamierzając wprowadzić braci Tarnowskich w sieci, którzy chcieli zamienić festiwal w Kiecach , którego nie ma na festiwal Orange jako bracia w sieci z Jarosławem Kaczyńskim do zawłaszczenia danych osobowych ludzi i podmiany danych w systemie bankowym jako festiwal galaxy 8 co połączono z Kosmosem jako NWO w celu podstawienia jako Pogrom Kielecki pod pracowników Zakładów Starachowickich wymordowanych w 1923 roku razem z carem Mikołajem II Romanow co połączono z Konferencją Klimatyczna ONZ w Katowicach w 2018 roku, gdyż Antychryst jeszcze nie ma dziecka z Zuzanną i nie może przejść do wykazania DNA carskiej rodziny w Rzymie jako cesarskiej rodziny Rzymu do usunięcia papieży. Doszło do wykorzystania śmierci Mariusza Słodkiewicz podstawionego pod Mariusz Handzlik podstawionego pod Mariusz Kołodziński w SO Toruń IIK 164/11 jako dział spadku na 100,- milionów euro powtarzany dwa razy w miesiącu w PKO BP SA co wskazuje, że zabito Mariusza Słodkiewicz, aby podmienić rodzinę i podstawić Helenę Surma pod Helenę Bochyńską siostrę kapitana straży granicznej Józefa Bocheńskiego z Chełma do pobrania pieniędzy podmieniając rodziny przez wodociągi co zamierzano ukryć w Katowicach wprowadzając Lidera Światowego na Konferencję Klimatyczną ONZ przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę.

Kościół ma czas na obronę, którą jest prawda i wiara.

Cytuję Bóg Honor Ojczyzna Tom I

str 221 „ Czytam na odwrocie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej: „W Jerozolimie przebywałam lat 300, w Konstantynopolu gościłam przez pięć wieków, Ruś mnie niegdyś w Bełzie kryła przez lat 500, a teraz na Jasnej Góry szczycie spoczywam od trzech stuleci”

Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski strona 142 „ Powstała z martwych na twe władne słowo Polska , wolności narodów chorąży. Pierzchnęły straże, a ponad Jej głową znowu swobodnie orzeł biały krąży. Niech sobie krąży, bo nie ma gdzie usiąść i to jest mój kamień, Polsko wolności chorąży! Całowali cię fałszywie, zdradliwie, okradali, zostałaś wolna, ale biedna, a biednych nikt nie kocha. Coraz większe kolejki po zupę u sióstr bezrobotni stoją na rynku bezczynnie , w Sanhedrynie nikt nie słucha Nikodema, rząd nie rządzi, rady bezradne, cwaniacy biorą lichwę, fałszują miary, grasują gangi, panosza się z złodzieje i rozbójnicy, stróże się boją, sędziowie się wstydzą, uczeni milczą, narkomani wołają, że mają prawo, moi twardzi chłopi zadłużeni, sieją ziarno bez wiry i bez nadziei , smutne są dzieci w szkołach, nauczycielom opadły ręce, umilkli nawet prorocy. Ubożeją najbiedniejsi, bieda coraz większe ma oczy , nikt już nie mówi o Matce-Ojczyźnie, tylko o własnych interesach, nikt nie mówi o Kościele, Matce mojej, chyba że źle, zamykają się kapłani w wieczernikach z obawy przed… zawstydzili się nawet pobożni. I kto mi odwali ten kamień?! Poszaleli ludzie , zdradzają przyjaciele , sprzedają Boga za 30 srebrników, sieje chwasty diabeł, wokół jest noc i przychodzi zwątpienie. Polacy kochani, czy wyście naprawdę nie uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa? Czy naprawdę nie wiedzieliście, że Chrystus żyje, dlaczego zwątpiliście małej wiary. Nie bójcie się On jest! Dlaczego my nie potrafimy we wszystkim zaufać Bogu, on jest moim słodkim Pelikanem, który umarł, ale nam pisklętom , dał swoją krew , abyśmy jej kroplami zostali ocaleni i mieli życie. On odwali kamień z mego serca, abym wyszedł z własnego grobu, gdzie cuchnie, i abym zażył wolności, abym nie chodził smutny jako ci którzy wiary nie mają.”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Komisja Okręgowa IPN jest sposobem wprowadzenia Lidera Światowego zwanego Antychrystem do zniszczenie Kościoła

Z lewej strony inż. Józef Ludwik Bochyński z kapeluszem w ręku obok kamieniarz Henryk Limanówka ojciec Sebastiana Dymitra Limanówki.

Szanowni Państwo

Przesyłamy wyjaśnienie sposobu działania rzędu i pobierania pieniędzy robiąc z naszej   rodziny przestępców na zlecenie polityczne do wprowadzenia Lidera Światowego jako trzeciego papieża przez działanie dyrektora  Petrus na Zamku Wawel w Krakowie, gdzie sfałszowano historie w IPN Kraków występując przeciwko  rodzinie królewskiej i cesarskiej Rzymu.

Komisja Okręgowa IPN jest sposobem wprowadzenia Lidera Światowego zwanego Antychrystem do zniszczenie Kościoła  podstawiono Alicję Idziaka za żonę Jakuba Pióreckiego planują go  zabić  w celu podstawienia  Jakuba Idziaka jako alimentów  Jakuba Pióreckiego windykowanych na mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk,  jako eksmisja do windykacji firm męża Jerzego Kaźmierczyk przez Alicję Maksalon z domu Kowalska pracownika banku PEKAO SA udającą Mazurek. pod którą podstawiono  Edytę Maksalan  windując alimenty dla Zuzanny Maksalon mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na jego firmach przez Waldemara Maksalon co jest oszustwem, który w tym celu podmienił moje  dane na Elżbietę  Bochyńską-Kaźmierczyk, aby pod moje prawdziwe dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wstawić Edytę Maksalon do ukrycia kradzionych pieniędzy, której mama Lidia Maksalon była komendantem Policji we Włoszczowej za którą podstawiono szefa tajnej policji Aleksieja Fiodorowicz Orłow za którego wstawiono dyrektora banku PEKAO SA pana Orła pod pracownika SOF-ART Sp. z o.o. pan Krzysztofa Orzeł zamienionego na księcia Krzysztofa Radziwiłł i wstawionego w banu UBS AG w Krakowie ukrywając to w Zurychu w Credit Suisse AG przez zatrudnienie pana Uczciwka, aby zadrwić  z prawa i podstawiono Orłow jako diament w banku.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 01.06.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Komisja Okręgowa IPN
Zakon SS jako podmiana cyfry 1999

Sąd w Krakowie nie powiedział prawdy o oznaczeniu naszych pism jako Ko i faktycznego znaczenia czyli Komisji Okręgowej IPN, ale wymyślił korespondencję ogólną, aby ukryć, że wykorzystano moje pisma pisma, które IPN określił, że takich imion nie mają po czym sprawę zamknął. Powodem tego było aresztowania mnie we własnym domu za włamanie się do cudzego domu , gdyż IPN prowadził spawy na bazie błędnych ustaleń które prowadzone były jako dobre ustalenia, gdyż nastąpiło przesuniecie pokoleń. Stworzono cztery linie, trzy w systemie 012 jako dwójkowy , a czwarta jest osoba prawdziwa do wyeliminowania, którą się skarży na wszystkie cztery linie genealogiczne czego dowodem jest prowadzenie spraw w Kielcach, Toruniu, Gdańsku i tajnie w Łodzi bez udziału męża. Z Łodzi doszło do przejścia na USA , aby wprowadzić Bohdana Żakiewicz, który znieważył moich rodziców i męża. Spowodowało to, że sędzia mnie potraktował jak przestępcę, gdyż posłużył się aktami IPN z błędnymi ustaleniami, które są wprowadzane w życie mimo zamknięcia spraw. Doprowadziło to do naliczenia podatku i zawłaszczenia mienia. Przejścia dokonano przez Różę Lubomirską wykreowaną w Krakowie , która rzekomo wysyłała pieniądze na Pałac w Kruszynie w rzeczywistości była to kabała, którą prowadziła pani Danuta Gibalska , która prosiła moją mamę Filomenę Bochyńską o wypełnienie jej przelewów twierdząc, że ma problemy. Celem było pozorowanie, że mama wspiera Pałac w Kruszynie pozorując mamę na Lubomirską, gdyż połączono mamy dane rodowe jako hrabina Tarnowska z matką taty księżną Lubomirską. Sygnatura Ko była nadawana w całej Polsce i osoby nadające gubiły się w mowie, gdyż nie chciały powiedzieć, że prowadzona jest przez IPN jako S 55/12 co zamierzano wykorzystać do aresztowania moich teściów, aby ukryć panią Elżbietę Kiszczak i Czesława Kiszczak kreowanych w PRL na moją rodzinę. To oznacza, że IPN pracował dla pani Elżbiety i Czesława Kiszczak wykorzystując pana Czesława Daleszak i jego żonę Lidię Marię Daleszak do podstawienia pod moją mamę i babcię, aby wyeliminować naszą rodzinę. W tym celu wstawiono dane Czesława Daleszak pod dane Czesława Maksalon, a sąd sfabrykował, że jest bratem mojej mamy jedynaczki. Sygnatura Ko trafiła na wybrzeże do SO Toruń IIK 164/11, gdzie prowadzone są sprawy tajnie wykorzystane jako Trybunał Konstytucyjny jako sprawa 55, gdzie poszukiwana jest osoba międzynarodowym listem gończym co ukryto , gdyż jestem prawdziwą rodziną. Spowodowało to wprowadzenie zapisu u mojego męża jako poszukiwany listem gończym, gdyż Kielce prowadziły tajnie sprawę jako testament szczególny do czego utworzył pisma pan Antoni Ciszewski nie pozwalając mi poprawić. Pisma miałam wyjaśnić w sądzie , ale nigdy nie zostałam poproszona. Następnie sprawa SO Kielce IC 2627/10 została przesłana do Starachowic po dwóch latach bez prowadzenia sprawy, którą tajnie prowadził adwokat z urzędu co ustalił prokurator po czym przesłano do Starachowic pod linie w PRL pana Waldemara Maksalon, który dorobił genealogię dla pani Elżbiety Kiszczak i Czesława Kiszczak podstawionej pod moje dane podmieniając kolejność imion jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i wpisał jako eksmisja.

Sądy wprowadzają fałszywe dane oraz urzędy , aby moje dzieci i wnuki nie były wstanie ustalić faktów po czyn byłyby potraktowane tak jak ja co jest pogwałceniem prawa człowieka. Prokuratura miała prawo z IPN ustalić prawdziwe dane , gdyż miała moje DNA co wskazywało kim jestem , ale czekali by mnie zamordować , gdyż moje DNA nie wykaże linii faszystowskich, ani komunistów . Po wymordowaniu arystokracji przez lata oczekiwano, aby mieć nasze wnuki i wytworzyć odpowiednie DNA do kradzieży mienia i ich oskarżenia jako odwrócenie mocy. Dlatego syna otrzymał agenta wywiadu za żonę Agnieszkę z domu Krześniak wykreowaną przez agentów , aby miała dziecka z moim synem po czym się rozwiodła i wyszła za Janiszewskiego i podstawiono Michał Janiszewski jako Michał Kulpanowicz, aby wykorzystać paszport mojej mamy do komunistycznych obrotów zamierzając podstawić pod Michał Piórecki skradziony w Kościele, który miał być ostatnim papieżem, którego zamierzał zniszczyć lider światowy obecnie, aby mieć dziecko z wnuczką do wykazania DNA w banku. Dlatego tworzone są alimenty na dzieci dorabiane w systemie dla fałszywych rodzin co jest ukrywane przez wpisanie mojej wnuczki za córkę mojego męża i podstawiono do windykacji uniemożliwiając nam korzystanie z pieniędzy.

Analiza faktów wykazuje, że w aferę żelazo był zamieszany Michał Janiszewski, Czesław Kiszczak, Elżbieta Kiszczak dlatego moja wnuczka miała był ofiarą systemu, gdyż Wiktorię Kornaszewską zamierzano wstawić jako Wiktorię Janiszewską pozorując ojca Michała Janiszewskiego co jest oszustwem podłożonym do Kościoła Katolickiego, który musi uwolnić Michała Pióreckiego, który jest określony jako Bochyński , którego zamierzano zniszczyć. Niezwrócenie mienia przy jednoczesnym naliczeniu podatków jest dowodem, że afera żelazo była kradzieżą naszego mienia rodowego co jest kryte przez naliczanie alimentów oraz tworzenie fałszywych pracowników na fikcyjne firmy, których zamienia się na więźniów. Niezwrócenie mienia przez SR Starachowice IIKp 314/16 jest dowodem, że kontynuowana jest Afera Żelazo czego dowodem jest zwrócenie mienia w Warszawie dla pani Kruk i innych osób jako windykacja, aby ukryć skale kradzieży oskarżając męża w Toruniu, Gdańsku i Warszawie wykorzystując nazwisko Grabowski , aby przejść na sprawy rozwodowe z Danutą Grabowską za którą podstawiono Danuta Wałęsa i Danuta Gibalska, co łączy z Krakowem i Pałacem w Kruszynie, gdzie spalono moją babcię księżną Marię Bochyńską z domu Lubomirska w 1932 roku i odmówiono zwrotu Pałacu , gdzie spalono babcię i jej matkę oraz stworzono zapis teatr Denhoff. Doszło do fabrykacji fałszywej faktury But Mat z Końskich na roboty murowe zamienione na niszczenie odgrodzenia Nad Kamienną 25 przez sąsiadów co miało być zamianą na ocieplenie ogrodzenia w więzieniu w Rzeszowie, gdzie podstawiono zakonnicę Annę Piórecką pozorując za żonę Bartłomieja Pikul. Podmieniono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i podstawiono podane osobowe męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby podstawić carskie mienie i książęce naszej rodziny pod Aferę Żelazo prowadzoną przez IPN za co zamierzano oskarżyć rodzinę teściów co ujawnili nasi pełnomocnicy, aby ukryć nieprawidłowości w działaniu rządu polskiego. Aferę Żelazo kryła firma ENEKO z drugiej strony Bohdan Żakiewicz jako Banki Technologii łącząc z Parkami Technologii co miało zamienić Centralny Okręg Przemysłowy na Centralną Organizacje Pozarządową. Oznacza to, że sędzina Barbara Bochyńska w Katowicach prowadziła sprawy Afery Żelazo pod którą podstawiła do ukrycia firmy Jerzego Bochyńskiego z Katowic i ukryła jako wypłaty alimentów, gdyż na koniec kariery pracowała w wydziale Rodzinnym i Nieletnich jako prezes Sądu w Katowicach i zrobiono sześć linii po siostrze plus dwa wnuki , piec linii po mnie plus cztery wnuki co połączono z trojgiem dzieci mojego męża w Ostrowcu Świętokrzyskim co ukryto w Starachowicach. Do tego celu wykorzystano nasze pieniądze sprzedając budynek banku PKO BP SA na ulicy Konstytucji 3-Maja 27 dla Wydawnictwa 24, który wynajęto dla Sądu Rejonowego w Starachowicach Wydział II Karny i Wydział Rodzinny i Nieletnich co ukryło kradzież pieniędzy razy w miesiącu w transzach przelewy po 100,- milionów euro. Pieniądze są przelewane na podstawienie pełnomocnictwa z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk ze Szwajcarii do Polski na moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do PKO BP SA co ukryto jako zarząd przez sąd depozytem co połączono przez Wydział II Karnym z SO Toruń IIK 164/11 w celu tworzenia bezspornych windykacji jako sprawy karne męża , którego w systemie bankowym uśmiercono, aby uniemożliwić dostęp do naszych pieniędzy ukrywaj jako zaskarżenie Skarbu Państwa od 1999 roku co oznacza powielenie męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk pod dane mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek czyli hrabiego Jana Tarnowskiego zmarłego w 1999 roku jako cyfrę podmiany przez zakon SS, który upozorował, że dziadek zmarł w 2010 roku zamieniając na Jan Bochyński i naliczył podatki na Franciszka Jan Mazurek w 2010 wstawiając dwóch dziadków razem i za nich papieża Franciszka pobierając pieniądze jako windykacja firm męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 podmieniając przelew na mosiądz na 100,- tysięcy PLN do Siedlec na przelew na moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w Starachowicach w PKO BP SA na sto milionów euro robiąc po nas żyjących dział spadku w celu podstawienia akt J-23 jako papież Jan XXIII co połączono z papieżem Janem Pawłem II jako Paweł VI.

Podmieniono ludzi na konie i podstawiono znaczenie jako konie ofiarne na ołtarzu Marsa. Październikowy koń october equus w czasach rzymskich uroczystości dziękczynne po żniwach w dniu Id październikowych ofiarowano na ołtarzu Marsa przy drodze Appijskiej konia, który zwyciężył w poprzednich wyścigach na część tego boga. Ofiara miała wyjednać urodzaj co obecnie zamierzano wykorzystać ludzi nazwanych końmi jako ofiary czyli osoby, które zwyciężają miały być poświęcone ich bogom. Jezus Chrystus stal się ofiarą doskonałą i każdy kto w niego wierzy nie zginie, ale żyć będzie wiecznie. Dlatego Bóg powiedział , że nie chce ofiary, ale posłuszeństwa. Zamieniono kobiety na konie, a nawet dzieci co oznaczały plakaty w Janowie Lubelskim co połączono z koniem w Denver w USA na lotnisku i krakowianką czarnoskórą co oznacza, że zamierzano złożyć w ofierze córkę moją i czarnoskórą córkę siostry z jej gwałtu co ujawniono w USA o czym uprzedził Wacław Bochyński finansując lotnisko. Ukryto to przez podstawienie w Kanadzie wydawnictwa Michael ku czci Niepokalanej co połączono z Ostrowcem Świętokrzyskim zamieniając Najświętszą Marię pannę na mężczyznę Michael Jackson krytą przez Michael Obama wstawiając Wiktorie Hall-Kornaszewską, aby upozorować, że rodzina była czarnoskóra co było powołanie Baracka Obama na prezydenta USA jako zakład o jednego dolara na wyspie Governor`s Island w Nowym Jorku co połączono z giełdą w Nowym Jorku przez film jako zakład o jednego dolata jako nieoczekiwana zmiana miejsca i upozorowana Jarosława Kaczyńskiego na trzeciego papieża, który rządzi Watykanem w pustym apartamencie papieskim i dlatego papieża Franciszek oddał czerwone buty dla Elżbiety Włodarczyk pozorującej żonę Jarosława Kaczyńskiego jako spadkobiercy po papieżu Janie Pawle II nazywając go Kalkenstein jako podwójny kamień usuwając jego brata. Linia Jarosława Kaczyńskiego miała zastąpić Piotra ostatniego Rzymianina, który miał zająć Stolicę Piotrową, a Piotr z greckiego Petros z łaciny Petrus znaczy skała i wstawiono na Wawelu dyrektora pana Petrus , który miał ukrywać oszustwo , tu miała być wprowadzony Lider Światowy zwany Antychrystem , który miał zniszczyć chrześcijaństwo udając chrześcijanina. Stworzony system jest pokazywany ja trzy lampy zamienione na trzy żarówki zamienione na trzy muchy na świeczniku.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Schemat działania rządu

Z lewej strony inż. Józef Ludwik Bochyński z kapeluszem w ręku obok kamieniarz Henryk Limanówka ojciec Sebastiana Dymitra Limanówki.

Starachowice 31.06.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Szanowni Państwo

Doszło do podstawienie Wioletty Wiatrowskiej siostry mojego męża z Miedznej Drewnianej na Kielce przez wprowadzenie jej danych na ulicy Leonarda w Kielcach i upozorowania, że tam pracuje, co jest oszustwem, gdyż w tym czasie ta osoba pracowała w Opocznie i nie była w Kielcach. Następnie wykorzystano jej dzieci Natalię i podstawiono pod Natalię Ziobro koło Rzeszowa pozorując, że jest Natalią Klusek ze Starachowic córką Adama Klusek pozorując ją za żonę jej ojca Adama Klusek męża Grażyny Klusek podstawionej pod Grażynę Torbicką oraz Grażynę Węgłowską ze Skarżyska-Kamiennej i łącząc z Radomiem, gdzie wprowadzono osobę , którą miała pozorować inne małżeństwa dla Wioletty Wiatrowskiej, co jest nieprawdą dorabiając opinie Psychiatryczne dla jej matki przez Cieszyn, gdzie wprowadzono również Wiolettę i pozorując, że ma chorą matkę umysłowo i tak wprowadzono do systemu dla mojej teściowej Łucji Kaźmierczyk podmieniając jej dane na Kaźmierczak, aby wprowadzić Kanclerz Niemiec przez Elbląg , gdzie niegdyś mieszkał były mąż Dariusz Piórecki, którego dane są wykorzystywane a on sam zmienił nazwisko. Z tego powodu pozorowane są zdarzenia z przeszłości w tym z domu, który oglądaliśmy jako jeden z wielu do ewentualnego kupna, ale nie odpowiadał, gdyż nie był przystosowany do zamieszkania ale na bar. Po tym dom tan ktoś zakupił w gminie Brody i zrobił dom publiczny w którym osoba nieubrana zamykała okno, co widział były mąż a co powtarzano przy panu Cezarym Żak podstawionym pod Cezary Wiatrowski mąż Wioletty Wiatrowskiej. Oznacza to że podstawiono go pod 20% moim udziałów na dane Bożena Piórecka , przejęłam w całości jako 100% po czym sprzedał spółkę SOF-ART Sp. z o.o., ale upozorowano cofnięcie czasu i podstawiono Cezary Wiatrowski pod Dariusz Piórecki i Wioletta Wiatrowska podstawiono pod dane Bożena Piórecka byłego, aby wstawić na nie Beatę Idziak moją siostrę i podstawić panią premier Beatę Szydło a męża mojego Jerzego Kaźmierczyk któremu sprzedałam firmę pozorowano, że nic nie miał podstawiając byłego męża od którego zakupiłam firmę, a on sam wyjechał z sekretarkę Urzędu Skarbowego do Irlandii i się później z nią ożenił. Spowodowało to, że podmieniono 20 % udziałów pod sekretarkę Ewę Kornaszewską i następnie wprowadzono rząd polski pod sfałszowana strukturę własnościową pozorując, że ja nie żyję i jest spadkobiercą były mąż który nie ma od dawne już firmy a wprowadzono za spadkobierców dzieci i kolejno się się je eliminuje w systemie. Spowodowało to podstawienie Julii i Natalii siostry Wiatrowskie pozorując dwie różne rodziny, aby podstawić pod dwie linie pieniądze pozorując, że Wioletta Wiatrowska jest spadkobiercą i po niej już inne osoby idąc na Radom jako podmiana danych przez telemarketerów w tm wprowadzając fałszywe dane na Poczcie pod Bank Pocztowy SA wprowadzając sprzedaż książek telefonicznych, aby wprowadzić pod wydawnictwa pozorując, że ja je zakupiłam, gdyż zakupiono je na moje dane osobowe i dorabiając opinie psychiatryczne, aby to ukryć wstawiając Sąd Karny w budynku zakupionym na Wydawnictwo po Szkole Społecznej Podstawowej i później w części banku PKO BP a jeszcze wcześniej po Komitacie Partii PZPR. Dlatego wprowadzono dane Wioletty Wiatrowskiej i podstawiono jej dzieci za spadkobierców, a rodziców się usuwa. Wykorzystane dane osobowe służyły do podłożenia Wiolety Wiatrowskiej na Oświęcim aby wstawić Dariusz Jęderko i jego żonę Wiolettę Jęderko pod dane Dariusza Pióreckiego, aby podstawić pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk panią Elżbietę Włodarczyk i jej syna Sebastiana Turowskiego na USA, aby wstawić przez drugie imię pana prezydenta Polski Andrzeja Sebastiana Duda na USA do pobrania pieniędzy i wstawić Sebastiana Limanówkę z matki Jadwigi Mirowskiej z domu Maksalon ze Starachowic pod moją mamę pozorowaną na Jadwigę, aby wstawić hrabinę Jadwigę de Fleury z domu Moniuszków i podmienić nasze rodziny na Straszny Dwór pozorując przez kolor czarny na dzieci z nieprawego łoża i wstawienie na Pałac w Bałtowie jako Jadwig herbu czarny Kur i pozorując Elżbietę z zagranicy na spadkobiercę pozorując, że taka osoba jest spadkobierca naszego mienia dokonując kolejnych oszustw.

Następnie doszło do wprowadzenia posła Pawła Grabowskiego i wprowadzenie pod niego Pawła Krzymowskiego e SO Toruń IIK 164/11, gdzie posłużono się danymi Pawła Idziak podstawionego pod Paweł Kaźmierczyk co ukrył pan Paweł Krzymowski pozorując jedną osobę, aby wprowadzić spór, gdzie podmieniono moje dane na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawiono jako wielokrotnie związki wprowadzając nazwisko Bocheńska. Tak sfabrykował moje dane Sąd Okręgowy w Kielcach , który już od 2002 roku uczestniczył w kradzieżach dla Kościoła, gdzie w Sandomierzu upozorowano fakt, że zabezpieczenie w 2001 roku portem w Gdańsku jako próbę oszustwa przez PKO BP SA w celu przejcie kontaktu przez Hutę Ostrowiec SA. Skazano męża za to, że umowa z Centrostal Kielce SA zaopatrzeniowa na stal była dla sędziego w Kiecach niewiarygodna co wykorzystano do kradzież pieniędzy 50,- milionów euro w 2004 wprowadzonych na zakup GBC Centrostal Bydgoszcz SA w Kielcach i Zakup Huty Ostrowiec SA przez Kościelną Fundację Zaopatrzenia Wsi w Wodę im Marii Stolzman honorowego obywatela Starachowice matki prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który przez akta medyczne choroby filipińskiej w Kijowie został pozostawiony pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, któremu również zatruto bieliznę co wykazały badania w Toruniu i podstawiono Dariusza Jęderko i Wiolettę Jęderko za których wstawiono inwestorów z Domstal Sp. z o.o z Kijowa, gdyż maż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk firmę Domstal Sp. z o.o. otrzymał jako dodatek za darmo do zakupu firmy w Bydgoszczy. Podstawiono Beatę Idziak i Piotra Idziak i ich dzieci na dom publiczny w gminie Brody Iłżeckie jako przejście przez Rafał Broda, który pracuje dla księdza Tadeusza Rydzyk, który udaje brata mojej babci i podstawiono go na mienie nabyte przez moją babcię w Starachowicach i dorobiono roboty murowe przez But-Mat do kradzież pieniędzy dla Kościoła. Pod Hutę Ostrowiec SA podstawiono Beatę i Piotra Idziak pod dane na Miedzną Drewnianą 244 przez prokuraturę Starachowice i Urząd Skarbowy, który dorabiał dane do Kielc, gdzie podmieniono Beatę Idziak na Wioletę Wiatrowską, którą powielono pod dane pierwszej żony męża Katarzyny Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie podstawiono za Pawła Kaźmierczyk syna siostry Pawła Idziak oraz Pawła Krzymowskiego i Pawła Grabowskiego w celu ukrycia podstawienia Zakonu Maltańskiego z Kanady na mienie naszej rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim i zakupiono Hutę Ostrowiec SA jako CELSA Sp. z o.o. z Hiszpanii co połączono z generałem rosyjskim Oleg Radziejewski w Hiszpanii i połączono z policjantem aspirantem Radziejewskim w Starachowicach co połączono z Andrzejem Pachowskim za którego wstawiono prezydenta Andrzeja Dudę podstawionego pod Aleksandra Kwaśniewskiego pod akta medyczne krwi w moczu do Torunia do sprawy SO Toruń IIK 164/11. pod dane Wioletty Wiatrowskiej zamienionej na Bożena Piórecka pod które podstawiono Beatę Idziak za którą wstawiono premier Beatę Szydło pod dane Katarzyny Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu podstawienia Tymoteusza Szydło pod dane Pawła Idziak zamienionego na Pawła Kaźmierczyk za których wstawiono Zakon Maltański i fałszywych hrabiów Tarnowskich z Kanady wstawiając Lech Aleksander Kaczyński jako bracia Tarnowscy w sieci pod dane Aleksander Kwaśniewski jako choroba filipińska co zamierzano ukryć jako spożywanie nadmiernej ilości alkoholu w Kijowie co powielając z podziałem partii Kukiz `15 na frakcję alkoholową i abstynentów co powiązano z posłem Pawłem Grabowskim i zakładem psychiatrycznym w Kielcach, gdzie założono komisje wyborczą dla Jakuba Jana Pióreckiego , jako studenta Politechniki Świętokrzyskiej wydział architektury, gdzie miał taki okręg wyborczy i powiązano z księdzem Jakuba Pióreckiego przez Zakład Psychiatryczny dopisując nałogi dla dzieci w celu wpisania księdza Tymoteusza Szydło, którego matkę podstawiono na dom publiczny w Brodach Iłżeckich, gdzie zaplanowano zakup domu drewnianego dla Beaty Idziak z Katowic co już publicznie powiązano z aktorem Cezarym Żak i jego żoną Katarzyną Żak z Torunia , którą upozorowano na kobietę w oknie. Powiązano policję w Starachowicach z policją w Opolu Lubelskim , która fabrykowała dokumenty do sprawy ujawnienia majątku książąt Bochyńskich czyli mojej rodziny przez wywiad. Pan Prezydent Lecha Kaczyński przeprosili za postępowanie policji w tej spawie co spowodowało zamach w Smoleńsku i kradzież pieniędzy przez służby wojskowe czyli pieniędzy na podstawie mojego i męża upoważnienia dla pełnomocników Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel do uruchomienia eksperymentalnie pieniędzy ze Szwajcarii w kwocie około 12,- miliardów Franków i z USA w kwocie 12,- miliardów dolarów w 2009 roku co podstawiono pełnomocnictwo pozorując spadkobierców do INs 956/09 i INs 716/10 ukryto przez wykorzystanie księdza Tadeusza Rydzyk, gdzie podmieniono na jego stronach nazwisko w piśmie przestańcie szkodzić Polsce przez błąd „ż” jako „Bochyńska-Każmierczyk”, aby przejść przez podmianę nazwiska w SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej, gdyż Jerzy Bochyński nie jest synem Brunona Maria Bochyńskiego dlatego nie widniał na zdjęciu z księdzem na Firleju i ksiądz nie udostępnił dla niego dokumentów w parafii Wilków co zamierzano ukryć przez wykorzystanie księdza Tadeusza Rydzyk podstawionego pod Tadeusz Maksalon kawalera, który krył oszustwa sądów kryjących biskupa w Sandomierzu i Radomiu, którzy tolerowali kradzieże mienia przez pobieranie długów umorzonych jak w Huta Ostrowiec SA bądź z objętych układem jak GBC Centrostal Bydgoszcz SA i Stalexport SA Katowicach, który pobrano wykorzystując wyrok sędziego z Kielc, który stwierdził, że zabezpieczenie portem w Gdańsku w 2001 roku początkowo jest fałszywe co ukryto jako stwierdzenie, że umowa zaopatrzeniowa z Centrostal Kiece SA dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk jest niewiarygodna co wykorzystano do kradzieży pieniędzy po zakupach firm przez pełnomocników, którzy ukryli wykorzystanie pieniędzy i pobierali pieniądze jako windykacje niewymagalnych długów firm zakupionych od syndyka. Przykładem jest zakup Hutu Ostrowiec SA przez windykacje SOF-ART Sp. z o.o. zamieniona na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , gdzie zakupiono Hutę Ostrowiec SA za 51,- milionów euro wykorzystując weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 51,- milionów euro i pobrano tajnie 100,- milionów długów Huty Ostrowiec SA jako windykacja męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez Stalexport SA w Katowicach. Po zakupie akcji GBC Centrostal Bydgoszcz SA za 30,- milionów złotych dokonano pobrania przez PKO BP pieniędzy 50,- milionów złotych objętych układem firmy z PKO BP SA oskarżając męża przez Domstal Sp. z o.o. czyli firmę otrzymaną za darmo jako dodatek, gdzie wpisano fałszywych spadkobierców przez chorobę filipińską wykorzystując wyrok sądu z Kielc z 2002 roku , który był na zlecenie banku dyrektora PKO BP w Sandomierzu, gdzie dyrektor banku był donosicielem biskupa w sytuacji, gdy są tereny rodowe pierwszej żony mojego męża Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuska księżna Radziwiłł oraz faktu, że w Seminarium Sandomierzu ukrywał się mój dziadek Bruno Maria Bochyński pod danymi Marian Bochyński co jest związane z faktem, że w 1940 roku ukrył się jako książę Krzysztof Radziwiłł po wojnie jako zakonnik ojciec Józef Maria Innocenty Maria Bochyńskiej co jest powiązane z majątkiem zarządzanym przez Wacława Bochyńskiego w USA , którego zabito i podstawiono w Gdańsku, że żyje i poszykuje spadkobierców co spowodowało akcję biskupa w celu ukrycia podstawienia Marii Gudewicz faktycznie hrabiny Murawiew do Banku Rezerw Federalnych w USA, co spowodowało wykreowanie fałszywych wyroków z zaskarżenia banku PKO BP SA , który obecnie kradnie pieniądze z przelewów miesięcznie w partiach po 100,- milionów euro od 2011 roku z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG na moje konto w PKO BP SA na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk ukrywając je w PEKAO SA na nazwisko Bożena Piórecka w celu ukrycia ukradzionych w 2004 roku pieniędzy powielając w miejsce Jakuba Pióreckiego księdza Tymoteusza Szydło wstawionego pod dane Marty McElligott powielając na Martę Cybulską na Miedzną Drewnianą 244 podstawiając Piotr i Beata Szydło dla jako czerwona hrabina na Miedzna Drewniana 244 i na Końskie. Zamierzano wykorzystanie dane Jakuba Pióreckiego jako alimenty do wyrzucenia mnie z domu Nad Kamienną 25 w celu podstawienia księdza Tymoteusza Szydło i Beaty Szydło jako spadkobierców po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk.

Podstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską pod Barbarę Głowacz, aby wstawić Irenę jej matkę pod Irenę Śledzik podstawioną za mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i podstawiono ojca

Barbary Głowacz pana Teodora Głowacz pod Dariusza Chmura matkę Teodorę, Stanisława podstawiono pod Stanisława Tarnowskiego. Wszystko podmieniono przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, który przerobił mnie za pracownika na firmie męża wykazując Urząd Pracy w Kielcach i podstawiono Teodora Jagiełło wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, aby wstawić Teodorę Chmura matkę Dariusza Chmura pod sędzinę Chmura, gdzie podmieniono nazwisko na Chmurzyńska, aby ładniej wyglądało bardziej arystokratycznie do podstawienia sędziny Barbary Bochyńskiej w Katowicach pozorując, że to jest Barbra Głowacz i wstawiono Dariusz Piórecki jako policjant Dariusz Serwicki i Dariusz Chmura na fałszywą fakturę roboty murowe powielając na dwa , aby skazać męża , który był pokrzywdzony i okradziony przez matactwa prokuratora Jerzego Krystynieckiego co miała zamknąć grupa ZOFIA, aby podstawić Iwony Wróblewskiej matkę Zofię Ciepielewska i Zdzisława Ciepielewskiego pod Zdzisława Wojciechowskiego i Zdzisława Serwickiego, a następnie Iwonę Wróblewską z domu Ciepielewską podstawiono za Iwonę Jasztal z domu Główka wstawiając Rober Wróblewski na Robert Piórecki, aby pozorować spadkobiercę na SOF-ART Sp. z o.o przez policję.

Roberta Wróblewskiego podstawiono jako Robert Piórecki zamieniony na Adamczyk. Podstawiono Roberta Adamczyk za spadkobiercę na firmie Wiesława Maksalon od którego zakupił nieruchomość w Brodach Iłżeckich tworząc fabrykę mebli i stadninę koni. Podstawiono żyranta Wiesława Maksalon na Bank Cukrownictwa dla Dariusza Pióreckiego spłacony kredyt powielając go podstawiono pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, który nie miał takiej pożyczki , ale dopisano i wstawiono Roberta Adamczyk rodziców Marię i Romualda Adamczyk wpisując pod Mariannę Maksalon i Romualdę Grudniewską wstawiając prokuratora Krzysztofa Grudniewskiego wstawiając Rajmunda Kaczyńskiego i podmieniono ulicę Bławatkową na Glinianą , aby podstawić Glińskich, a przez numer siedem podstawić pod Grzybową 7, co połączono sędziną Renatą Żak z SO Kielce IC 2726/10 pozorując za siostrę sędziny Barbary Bochyńskiej wstawionej na Kraków na Bohaterów Westerplatte 7/7 pod rodzinę Renaty Aksan i Barbary Jurczyk siostry wstawiając na Australię firmę SOF-ART Sp. z o.o. jako emigracja do której nie doszło i podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Bożenę Węgrzyn jako starszy sekretarz sądowy w sprawie IC 2627/10, aby podstawić 10.02.2011 roku i powielić jako windykacja na alimenty na carski mieniu jako IC 2627/10 kierując sprawy do INs 716/10 łącząc Beatą Idziak poprzez podmianę kopert jako pismo z 12.09.2012 zamierzając podmienić sędziego Wojciech Merta na Wojciech Pruss, aby ukryć podmianę na wybrzeże na fałszywe rodziny przez połączenie sędziny Magdaleny Jarczyk zwanej Katarzyna z Katowic z aktorką Katarzyną Żak z Torunia wpisując aktora Cezary Żak jako Cezary Wiatrowski i powielono dzieci Natalię Wiatrowską na Natalię Ziobro pozorując za żonę Adama Kornaszewskiego wstawiając fałszywe alimenty kryjąc w Ostrowcu Świętokrzyskim za Adamem Kaźmierczyk pobierając pieniądze przez Urząd Miasta w banku PKO BP SA i PEKAO SA nie odpisując pobranych pieniędzy po czym podstawiono prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku pana Jacka Pierzak jako Jacka Jagiełło pracownika SOF-ART Sp. z o.o. syna Ryszarda i Kazimiery pozorując za brata Waldemara Maksalon jako Waldemar Jagiełło syn Józefa i Janiny wstawiając mojego tatę Józefa Bochyńskiego za męża mecenas Janiny Błasiak z Torunia w sprawie SO Toruń IIK 33/17 , która miała być wstawiona na Skarżysko-Kamienna pod syna Elżbiety Włodarczyk pana Sebastiana Turowskiego w USA zamienionego na Sebastiana K, powielonego na Sebastiana Limanówka powielając Cecylie Włodarczyk pod Cecylię Jagiełło córkę Mariana i Zuzanny podmieniając Mariana na Bochyńskiego, a Zuzannę podstawiono pod Olszewskiego Józefa wnuczkę Wiktorię Olszewską i powiązano z Bożeną Olszewską córkę Alfredy podstawionej pod nasze pełnomocnika Alfreda Schmidt w Szwajcarii, aby powielić pod księcia Alfreda Radziwiłł ukrytego w domu mojego dziadka w czasie wojny wstawiając Alfredę matkę Bożeny Olszewskiej , której ojca Władysława Olszewskiego zamieniono na Władysława Tarnowskiego. W banku PEKAO SA dokonano oszustw przez wprowadzenie dyrektora Orzeł za syna Elżbiety Orzeł matki Krzysztofa Orzeł z ojca Henryka za którego podstawiono biskupa Henryka Hoser zamieniając Krzysztofa Orzeł na Krzysztof Daniszewski, dlatego tam przychodzą wyciągi z banku PEKAO SA na dane Bożena Piórecka w 2017 roku podmieniając mnie na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując za matkę Krzysztofa Daniszewskiego.

Zofią Ciepielewską połączono z Zofią Chojnacką i Zygmuntem jej mężem zamieniając na Zygmunt Dąbrowski zamieniony na Zygmunt Piórecki i podstawiono ich dziecko Małgorzatę Chojnacką-Seweryn jako Małgorzata z domu Kwaśniewska pozorując na Radziwiłł jako bankiera w Szwajcarii i powiązano z Solidarnością i panem Seweryn w Starachowicach na Gdańsk wstawiając Danuta Wałęsa jako Danuta Grabowska i Lech Wałęsa podstawiony pod Leszka Nowak męża pani Elżbiety Nowak. Aby podmienić historię w Gdańsku jako pojawienie się osoby postawionej pod zamordowanego Wacława Bochyńskiego, która pozorowała poszukiwanie spadkobierców na patencie siarkobetony, którymi handlował Igor Daleszak, Czesław Daleszak, pan Kogut, Konrad Szmytka i Bogdan Żakiewicz co połączono z Nimieckim Czerwonym Krzyżem w Krakowie w czasie wojny oraz ze Świętym Krzyżem koło Kielc i Szwajcarią podstawiając księżną Radziwiłł za którą obecnie w Gdańsku wstawiono panią Zamoyska, która stwierdziła, że dużo ich było co jest związane z Bohdanem Żakiewicz, który propagował siarkobetony nie mając pełnej procedury czuli ją ukradł, gdyż w siarkobetony z stoczni w USA nie starzeją. Obecność naszej prawdziwej rodziny carskiej i książęcej rodziny w Sandomierzu spowodowała reakcję biskupa z Sandomierza trwającą do dziś, który wystąpił przeciw prawdziwej rodzinie książęcej.

Pani Beata Szydło zamierzała mnie aresztować na fałszywe dokumenty alimentów Jakuba Pióreckiego, aby wprowadzić jej syna księdza Tymoteusza Szydło na Nad Kamienną 25.

Działania ukryto przez bank PEKAO SA , który wysyła wyciągi na adres Teresy Daniszewskiej pod dane Bożena Piórecka , aby podmienić mnie na Elżbietę Salamon oraz Teresę Walkiewicz podstawioną pod Teresę Daniszewską pozorując mojego syna Jakuba Pióreckiego na syna Teresy Daniszewskiej podmieniając na księdza Tymoteusza Szydło syna Beaty Szydo.

Pani Teresa Walkiewicz jest córką Mieczysława i Genowefy co spowodowało podstawienie Genowefy Maksalon z domu Kołodziejczyk oraz Mieczysława ojca Teresy Walkiewicz pod Mieczysława Kowalskiego pod Mieczysław Siewierski i Mieczysława Pawlak podstawiając Annę Pawlak pod Mariannę Daniszewską 244 co jest podmienione na adres urodzenia Teresy Walkiewicz Milków województwo Dolnośląskie w 1947. Pani Teresa dłuższy czas przetrzymywała dokumenty firmy SOF-ART Sp. z o.o. i pracowała z komornikiem Misztal co stworzyło sprawę pani Elżbiety Salamon i podmieniona została na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, aby podstawić pod matkę Waldemara Maksalon pania Genowefę Maksalon z domu Kołodziejczyk za która podstawiono Teresę Daniszewską wykorzystując ich adres, aby ich oskarżyć i przejść na ulice Kościelną 36/10 , aby połączyć z Galerią Kamienna na ulicy Kościelnej liczna 7 jako miejsce urodzenia pani Teresy jako nazwisko Lipiec posła PiS.

Elżbiety Salamon ojca pana Jana wstawiono pod mojego dziadka prawdziwe dane hrabia Jan Tarnowski, a jej matkę Leokadię podstawiono pod Leokadię Kowalczyk córkę Janusza i Ireny Śledzik pozorując na siostrę Jadwigi Kaczyńskiej podmieniając na Romanow i takie dokumentu wykreował doktor IPN pan Jarosław Szarek co jest oszustwem IPN.

Podstawiono sprawę wniosku o ujawnienie majątku do stypendium dla mojego syna , który był pisany ręcznie i podmieniono na wydruk pisany komputerowo, aby podstawić ksero podpisu i podmieniono dokumenty na Politechnikę Świętokrzyską na dokumenty do sądu jako ICo 422/11 co podmieniono na sprawę o eksmisję mnie i męża przez Waldemara Maksalon do sprawy INs 716/10 prowadzonej jako sygnatura sądu jako IC 178/15 do odwalania do SO Kielce prowadzona jako SO Kielce IICZ 422/16 , gdzie wpisano mnie błędnie jako Bożena Bocheńska dopisując na mnie alimenty syna Jakuba Pióreckiego , które miał płacić były mąż Dariusz Piórecki jako IIIRC 517/08 co podmieniono na komornika Tomasza Zagrajek jako Km 517/126 jako Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na Nad Kamienną 25 pozorując, że ja pracuję w Kielcach w Marmoroc-Polska Sp. z o.o i pobierane są alimenty na fałszywe dokumenty tworzone przez rząd polski dla Jakuba Pióreckiego windykując Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując , że jest jego to jego syn. Podstawiono oświadczenie , które pozoruje, że syn jest synem drugie męża za którego dziecko podstawiono księdza Tymoteusza Szydło pod dane Jakuba Pióreckiego pod dane sprawy SO Kielce IICZ 422/16 łącząc SO Gdańsk XVI 422/14 jako akta „Bolka” podstawionego pod prezydenta Lecha Wałęsę, aby połączyć wszystkich prezydentów do wyeliminowania i zastąpić przez księdza Tymoteusza Szydło do podstawienie pod przyszłego papieża Michała który miał zostać Petrus, który miał zostać wyeliminowany przez podstawienie Piotr Idziak vel Tułacz zamieniając mnie i męża na bezdomnych jako pomysł biskupów polskich. Upozorowano śmierć dwojga dzieci Marty McElligott i Adama Kornaszewskiego, gdyż ich podmieniono na dzieci Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co spowodowało ukrycie sygnatury IIRC5472/02 jako alimenty na dzieci i ukrycie nazwiska Dariusz Piórecki powielając osoby i podmieniając przez podstawienie Edwarda i Danuty rodziców Mileny Maj podstawiając pod Edward Piórecki ojca Dariusza Pióreckiego , którego zamieniono na Roberta , a Mileny Maj matkę Danutę Maj podstawiono pod Danutę Słodkiewicz jako Danuta wstawiając Danuta Gibalska podstawiając pod Milenę Lisowską protokolanta z wyroku IIIRC 517/08 o podwyższenie alimentów, gdzie przewodniczącym był Jerzy Cisowski wstawiając ulicę Sudecką niedaleko Tatrzańskiej zamieniając na Góry i podstawiono film, że pani Lisowska jako niewolnica Sułtana została jego żoną, gdzie podstawiono dwoje moich wnucząt dzieci Adama Kornaszewskiego pozorując, że nie żyją on i matka w Irlandii dążąc do zabicia również wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej w Polsce w Warszawie w celu wprowadzenia W. Putin ojca Zuzanny Maksalon z matki Anna Piórecka podstawiona pod Sergejew córkę generała rosyjskiego dlatego prezentował w Paryżu portret księżniczki Anny Jarosławówny, gdyż W. Putin ma dziecko Zuzannę z Anną Piórecką zakonnicą czyli carską rodziną i prezentował portret jako rodzina . Fałszywe akta wyprodukowano w SO Kielce IICa392/16 z 15 listopada 2016 roku godzina 14 sala VIII oraz SO Kielce IICZ 1297/16 co po odwróceniu cyfry stanowi 1792 rok początek budowania Świątyni Opatrzności w Warszawie.

Wszyscy Polscy Prezydenci mili być zabici przez powielenie pod mojego męża, gdyż tak dorobiono akta co wynika, że upozorowano śmierć prezydenta Andrzeja Duda jako Lecha Kaczyńskiego jako zamach, który wprowadził windykacje na śmieci na moją córkę Martę Bochyńską w roku 2014 i roku 2015 jako kwota 957,- złotych i 89 groszy, która nie mieszka w Polsce i była wymeldowana. Podstawiono księdza Tymoteusz Szydo i podstawiono Jadwigę Zielińską w prokuraturze w Toruniu pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską co spowodowało podmianę moich danych Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk ma Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w sprawie SR Toruń IIK 467/15 żądania miliona nawiązki przez Pawła Krzymowskiego udającego arystokratę na bazie długu jako kapitał wyłudzając pieniądze z depozytów przez sprawy sporne okradając w bankach konta przez bankierów pracujących na zlecenie polityczne. Podstawiono Jarowała Kaczyńskiego pod dane mojego taty Józefa Bochyńskiego upozorowanego za spadkobierce po moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk , którego śmierć upozorowano w 2005 roku podstawiając pod akta zmarłego Jerzego Idziaka w Katowicach zmarłego w 2005 toku teścia mojej siostry Beaty Idziak za którą wstawiono premier Beatę Szydło, która swojego syna księdza Tymoteusza Szydło podstawiła pod dane fabrykowane akta o alimenty mojego syna Jakuba Pióreckiego.

Podstawiono fabrykowane akta na Bohaterów Westerplatte 1/1 różnych osób, aby oskarżyć męża za działania przyszłe, którego które służby wojskowe zaplanowały jak dorobione pobicie pozorując choroby psychiczne, aby podstawić już pod dzieci. W tym celu podstawiono moją córkę za mnie następnie wprowadzono córkę teściów Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk, aby podstawić dwoje jej dzieci Kamila i Krzysztofa pod inne osoby czyli pod Krzysztofa Daniszewskiego, gdzie dlatego przychodzą do mnie wyciągi dwa razy w miesiącu na dawne nazwisko przez bank PEKAO SA i wprowadzono Artura Cybulskiego pod Artura Szmytka syna Grażyny Szmytka podstawioną pod Grażynę Klusek i Węgłowska, a matkę Grażyny Szmytka panią Teresę Szmytka z domu Bochyńska z Wisły obecnie w domu Starców w Ustroniu pozorując na żonę jej syna Konrada Szmytka zamieniając na Bochyński, aby podstawić dalej inne osoby. Konrada Szmytka wstawiając pod Konrada Wiatrowskiego czyli Cezarego Wiatrowskiego wstawiając Cezarego Tkaczyk byłego prezesa Specjalne Strefy Ekonomicznej w Starachowicach następnie MAN a jego żonę Ewę Tkaczyk podstawiono pod Ewe Kornaszewską oraz Ewę Ząbecką wstawiają pod moje dane i pozorując spór z moim mężem jako dorabianie akt pod fabrykę czekolady do pobierania pieniędzy przez zakłady psychiatryczne jako drzwi Chrystus jako Sezam. Dlatego wprowadzono po kawalera zmarłego Tadeusza Maksalon obce osoby jak ksiądz Tadeusz Rydzyk, aby udawał spadkobiercę po mojej babci i usuwają babci dane po śmierci w tym sygnaturę przyjęcia spadku, którą przedstawiłam w innym miejscu a dziś jest usuwana, aby wstawić obce osoby jak Lidia Daleszak która zakupiła działkę, której sąd nie uznał sprzedaży. Mimo tego dokonano przestępstwa i wpisano, że siostra jest jedyną córką naszego ojca co spowodowało niemożliwość sprzedaży, gdyż sąd świadomie posługuje się fałszywymi dokumentami, a jednocześnie naliczono podatek po sprzedaży oraz do mienia które upozorowano na oddane naliczając podatki, którego nie oddano. Jest to schemat niszczeni naszej rodziny i plan niszczenia już dzieci, którym się już dopisuje różne akta przez służby wojskowe. Oznacza to, że pani premier Brata Szydło skarży mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk udając jego żonę , gdzie pod dane męża podstawiono dane mojego taty , a moje dane podstawiono pod moją mamę. Następuje podział pieniędzy miedzy Beatę Szydło i Jarosława Kaczyńskiego , który udaje mojego tatę wstawionego na firmy mojego męża , którzy pobierali pieniądze przez dług nie odpisując pobranych pieniędzy co jest kradzieżą.

W ICo 422/11 doszło oszustwa i podłożenia dokumentów, aby nie wykazać ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, ale wpisać jako Nad Kamienną 25 co oznacza, że podstawiono obok budynku drewnianego budynek sąsiadów murowany i podstawiono Zuzannę córkę sąsiadów w budynku złączonym Filomeny Nowak co oznacza podmianę jej na mamę Filomenę Bochyńską i robienie działów spadku przez wykorzystanie sąsiadów co spowodowało podmianę mnie Bożeny na na Elżbietę , aby podmienić faktury i wykazać Bohaterów Westerplatte , aby upozorować wynajem na ulicy Nad Kamienną 25 co oznacza , że dokonano oszustwa co próbowano ukryć przez przestawienie płotu pani Filomeny Nowak dwie posesje dale na moją posesję i podstawienie łuku na ogrodzeniu podobnie jak u pani Stanisławy Kalista w celu wstawienie pod Ryszard Kalista pana Ryszarda Podczaskiego z Warszawy. Oznacza to, że pani Beata Wójcik kryła pania Beatę Szydło już wcześniej, gdyż wykazał obroty na moim koncie, które prokurator określił, że przecież nie mam strat i nie miałam dostępu do pieniędzy przesyłanych ze Szwajcarii co miało obowiązek pani prokurator mi zwrócić, gdyż jak się okazało, pełnomocnik uruchomił przelewy od mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego za to skazano, jako obroty niebezpieczne dla ekonomi kraju w Toruniu, który ukryła prokurator Beata Wójcik, która doprowadziła do kradzieży pieniędzy przez bank co zamierzano ukryć za Ewą Piróg-Wolską podstawioną pod Janinę Błasiak, aby wstawić jako Janinę Nowak- Pirog, której córkę podstawiono pod prokuratora panią Elizę Juda, a jej syna Krzysztofa Nowak podstawiono pod Krzysztofa Daniszewskiego. Stworzono fikcyjną sprawę w sądzie, aby usunąć moją siostrę i mnie wstawiając jako sprawa IC 1009/13, aby mnie wstawić na Tomaszów Mazowiecki i powielić na dawny dom państwa Nowaków przy ulicy Pasternik, gdzie mieszkała mama jako małe dziecko w czasie wojny co upozorowano dom Waldemara Maksalon na remont domu w państwa Nowak pozorując zagubienie dokumentu jako postanowienia INs 716/10 w domu pani Nowak, gdzie podstawiono Leszka Nowak pozorując Lecha Kaczyńskiego i podstawiono Elżbietę Nowak jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co połączono Filomeną Nowak co dopełnia oszustwa.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Modlitwa w Białowieży powtórzeniem modlitwy w Pałacu Paderewskigo w biurze Bohdana Żakiewicz

Podstawiono księdza Krystian Gawron z Misji w Szwajcarii do Paryża, aby podstawić podmianę historii ojca carowej Katarzyny II czyli księcia Krystiana Anhalt-Serbst ze Szczecina na Paryż. Katarzyna poślubiła księcia Piotra Holsztyńskiego w 1745 roku i podstawiono Piotra Idziak i Katarzynę Kaźmierczyk, aby wprowadzić Radziwiłł pod Romanow i zmienić Idziak jako wiecznego tułacza jako papieża pielgrzyma Piotra z Rzymu pod księdza Michała Pióreckiego zamienionego na Michała Kulpanowicz pod paszport mojej mamy Filomeny Bochyńskiej dla papieża Franciszka jako ostatniego papieża Michała jako Petrus , któremu sfałszowano genealogię i zamierzano okaleczyć, aby wprowadzić Lidera Światowego. Rozbicie szyby przez W. Putin miało obrazować podmianę znaczenia Katarzyny Święte Kolo jako oznacz świętej Katarzyny z Aleksandrii na drugie znaczenie rozeta okienna we wczesnym gotyku nakładane koła miały stworzyć kwiaty zwane Kwiatkami Zwolskimi .

 

Starachowice 30.05.2017

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Szanowni Państwo

Doszło do niebezpieczeństwa zastosowania akt pani Elżbiety Nowickiej, która po wizycie w Kamesznicy na rekolekcjach była u Beaty Idziak w Katowicach i ujawniły się objawy choroby na tle religijnym , które podstawiono do Tomaszowa Mazowieckiego i połączono z panią Zdzisławą Lewandowską z domu Maksalon co podstawiono do Torunia do SO Toruń IIK 164/11 i do Prokuratury Tomaszów Mazowieckie IIKp 117/13 do 2Ds 207/13 z wniosku prokuratora z Torunia do Ko 883/12 o pomoc prawna w sprawie przeciw Bohdanowi Żakiewicz co podmieniono na pobicie i podstawiono akta o gwałt w celu podstawienia DNA Zuzanny Maksalon córki W. Putin i skradzionej do kościoła Anny Pióreckiej do banku do ukrycia skradzionych przez Bohdan Żakiewicz pieniędzy dla USA.

Spowodowało to niebezpieczeństwo wprowadzeni do cierpienia ludzi , gdyż pani Elżbieta Nowicka miała wypaczony obraz chrześcijaństwa i zaczęła się modlić o cierpienie co sprzeczne z logiką, gdyż Chrystus umarł za nas, abyśmy mieli życie w błogosławieństwie. Żadem zdrowy ojciec nie chce , aby cierpiały jego dzieci tym bardziej matka. Podłożenie akt pani Elżbiety Nowickiej spowodowało wprowadzenie osoby w Tomaszowie Mazowieckiem , którą policka przyprowadziła na badanie w naszej obecności po czym pani doktor w Tomaszowie Mazowieckim spóźniła się i stworzyła listę co oznacza że wprowadziła zdrowych jako pacjentów i doprowadziła do błędów , aby wprowadzić kobietę wprowadzoną przez policję pod akta pani Elżbiety Nowickiej, która chciała cierpieć co doprowadziło do patologi Kościoła Katolickiego, który miał być zamknięty, gdyż kreuje krzyżyki dla każdego nie odnosząc się do logiki sam kreuje niszczący system i opłacani są ludzie, aby niszczyć ducha co stoi w sprzeczności z chrześcijaństwem i logiką i oznacza , że masoneria jest w Kościele. Spowodowało to wprowadzenie na moje mieszkanie 34,- tysięcy osób, które odziedziczyłam z siostrą jako 1 do 1 już po naszej mamie, gdyż tata nie żył. Kościół zamienił duchowy Kościół na wspólnotę zakupową tworząc na bazie kapitału dłużnego elity, które wstawił na moje mieszkanie po moich rodzicach co chciał ukryć przez licytacje po 10 latach w zamkniętych sprawach ponownie prowadzonych łamiąc prawo , aby wprowadzać kolejne osoby jako spadkobierców po moich rodzicach. Wykorzystano moje wynajęcie mieszkania dla Anity Frankiewicz , która ma 12 dzieci co spowodowało upozorowanie, że jest rozwiedziona , aby dorobić podział majątku na moim mieniu dla Gminy Żydowskiej pozorując, że jest ona spadkobiercą po moich rodzicach co jest anomalią. Spowodowało to niebezpieczne sytuacje dorabiane przez Kościół, który kreuje krzyżyki jako forma tworzenia świętych co spowodowało śmierć moich rodziców , aby zrobić genealogie dla papieża i wstawić osoby nie mające wiedzy a jedynie opierające się na powtarzaniu. Spowodowało to podstawienie wprowadzenie moje siostry za jedyną córkę naszego ojca moją siostrę Beatę Idziak co jest znieważeniem mojej mamy i doprowadzeniem do wprowadzenia Anity Frankiewicz jako Anita Włodarczyk podstawiając na moje mieszkanie panią Elżbietę Włodarczyk wykazując moje nazwisko jako Elżbieta Bochyńska -Kaźmierczyk wstawiając Elżbieta Doda pozorując jedną osobę pod akta Elżbiety Nowickiej, która modliła się o cierpienie co spowodowało zamiar okaleczania ludzi i wstawiono premier Beatę Szydło, która miała wypadek pod dane Beaty Idziak , aby pozorować jedyną córkę mojego ojca w celu ukrycia zawłaszczenia mienia do którego mamy prawo ja i maż , które to mienie zagrabił rzad polski wpisując, że jest to mienie przestępcze. Pieniądze mojego dziadka były bezprawnie użyte bez jego zgody na wojnę, gdzie zastawiono ziemie i pobrano kredyty przez banki i podstawiono na konta i mojej rodziny listy dłużne wprowadzając na to miejsce do oddania złoto z obozów koncentracyjnych co ma inny skład chemiczny jako złoto stomatologiczne. Spowodowało to podstawienie stomatologów wykorzystując szanowane osoby jak doktor Irena Janikowska i podstawiono dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego przez prokuraturę Kielce w piśmie do Opoczna na Irenę co przy przekreśleniu długopisem w systemie pozostaje niezmienione. Zamierzano obciążyć lekarzy psychiatrów za okaleczanie ludzi, aby ukryć wytworzony sposób przez Kościół jako krzyżyki, który podłożył akta Elżbiety Nowickiej również dla pani Elżbiety Nowak, aby tworzyć cierpienie Kościoła zlecając różne ekscesy , aby podstawić akta medyczne do podmiany osób. Powoduje to podstawienie Anity Frankiewicz pod panią Anitę Włodarczyk osobę trzymającą młotek , którą podstawiono pod szewca z młotkiem jako Jarosława Kaczyńskiego i piaskownicę, gdzie chłopiec jeden straszył drugiego młotkiem i powiązano z alkoholem na Florydzie w USA, gdzie polscy sportowcy w tym Anita Włodarczyk byli usunięci z ośrodka sportowego za używanie alkoholu, aby połączyć z aktami podłożonymi na Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie mnie aresztowano za włamanie w swoim domu za włamanie do cudzego domu zarzucając mi molestowanie mężczyzn w obecności mojego męża i picie alkoholu. Działanie takie dowodzi, że obecny rząd pochodzi z patologicznych rodzin. Aby to ukryć przygotowano osoby, które miały zniszczyć moją carską rodzinę , aby podmienić ich rodziny pozorując za szlachetne tak jak moja. W tym celu opłacali byłego męża Dariusz Pióreckiego obecnie Kornaszewski i sekretarkę Urzędu Skarbowego panią Ewę Kornaszewską , którzy mieli doprowadzić do nieszczęścia niszcząc opinie naszej rodziny. Jest to obrazowo szycie ciała Chrystusa przedstawione medialnie w Brazylii do czego podstawiono panią premier Beatę Szydło jako szydło oraz Anitę Frankiewicz jako nitka połączona z Anią , która tka wstawiając skradzioną moją córkę Annę Piórecką, której dzieci z gwałtu zabrano i podstawiono pod polityków i fałszywą arystokrację, która tworzy historii dla papieża Franciszka, który eliminuje ludzi tworząc własną historię nie opartą na faktach, ale planach co tworzy teorię Kanta jako szew wstawiając Barbarę Szewczyk z domu Kowalska i końcówkę -szewski jako Daniszewski, Kornaszewski, Janiszewski co łączy naszą rodzinę z innymi jako szew i uszycie garniturów co połączono z butami przez młotek jako Kowalski do wbijania gwoździ co połączono z krzyżem Chrystusa oraz świętą z wbitym gwoździem jako anomalia Kościoła co spowodowało zamianę Matki Boskiej Loretańskiej na inny wizerunek z narzędziami , aby dopasować do akt pani Elżbiety Nowickiej co tworzy z chrześcijan osoby chore psychiczne, gdyż żaden rodzic nie che okaleczać swoje dzieci. Działanie Kościoła powoduje niszczenie rodzin kierując się zwykła litera, która według Pisma Świętego zabija i jest wykorzystywane do znalezienia uzasadnienie kradzieży pieniędzy przez okaleczanie ludzi, aby pobierać pieniądze i tworząc grzeszników z ludzi okradzionych.

Jest to ewangelia sukcesu , która promuje wybrane osoby , które niszczą pozostałe będąc dobrze opłaconymi.

Ma to odniesienie opowieści hinduskich, gdzie pokazano jedwab i igły, które symbolizowały technikę co określono do broni jaką musi mieć kraj co połączono ze szpiegiem niemieckim w Anglii jako szpilka co podstawiono pod boksera Szpilka, aby połączyć z mężem Marii Gudewicz bokserem, którego połączono z powstaniem bokserów na granicy Mandżurii, gdzie był generał hrabia Murawiew jej ojciec.

Stworzony program stal się niebezpieczny dla ludzi , gdyż traktowany jest jako gra do pozyskania pieniędzy co powoduje, że ludzie są okaleczani bez przyczyny tworząc zapis terroryzmu, którzy tworzą rządzący , którzy nie chcą usunąć przyczyny, gdyż błędnie jest zrozumiana , aby nas zlikwidować co spowodowałoby nieodwracalne skutki do zniszczenia całych narodów o czym wiedzą osoby na górze. Brak wiedzy rządzących miał zgubić ich naród czyli Polskę co było planem , który jest realizowany rękami tych ludzi kierowanych chciwością i chęcią zniszczenia godności mojej rodziny jako nienawiść planując zabijać jako cierpienie tworzone dla Kościoła pod akta Elżbiety Nowickiej połączone z IPN S 55/12, którą połączono z sprawą IIKp117/15 , którą upozorowano na podarcie wydruku, a w rzeczywistości stworzyła ją obca osoba, która podała się za mojego męża i operowała jego danymi osobowymi co było widoczne w fakturze Bud Mat w Końskich, której moje zgłoszenie odwrócono zamiast w obronie męża to przeciwko, gdyż upozorowano, że się ukrywa jako list gończy , gdy przebywał w wiezieniu co jest dowodem stworzenia dwóch tożsamości z jednej i dowodzi, że podmieniono list gończy Stanisława Stępień o mandat w Szwajcarii obywatela USA i połączono z zaskarżeniem Bohdana Żakiewicz w SO Toruń IIK 164/11 obywatela USA co wykazuje n zleceniodawców zamachów terrorystycznych jako Gminę Żydowska z Nowego Jorku opłacająca przy pomocy banków rosyjskich firmy Donalda Trump.

Stworzono ze mnie również dwie osoby tworząc dwie sprawy z udziałem i przeciwko przez Waldemara Maksalon w Starachowicach INs 716/10 podstawiając panią Kruk w Warszawie pod niewielki dług , który komornik nie odpisał , gdyż pobrał pieniądze i pozostawił dług wstawiając panią Kruk pod sprawę przeciwko i z udziałem co spowodowało że sama siebie zaskarżyłam i tak kreuje prokuratura i sąd moje sprawy. Odniesienie się do prokuratury miało doprowadzić do skazania siebie samego i wprowadzenie rządu polskiego co ma odniesienie do rządu USA , gdzie ten walczy z terroryzmem sam wprowadza terroryzm , aby ukraść pieniądze czyli Gmina Żydowska z Nowego Jorku która finansowała firmy Donalda Trump z kradzionych naszych pieniędzy przez wstawienie rabina Edgara Dąbrowskiego pod Edgara Dąbrowskiego w Skarżysku Kamiennej wnuczka Zygmunta Dąbrowskiego wstawionego jako pies Zygmunt na bazalty jako fabrykę rur kanalizacyjnych, którą sprzedano przez dane osobowe Konstancji Krzemińskiej nieżyjącej zamienionej na Konstanty Radziwiłł pod Ministra Zdrowia do podmiany osób na zwierzęta przez akta medyczne jako spółki ZOO łącząc z weterynarią oraz rzeźnią, gdyż dyrektorem szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim był rzeźnik i wstawiono Marta Rzeźniczka jako Marta Kaczyńska co połączono przez rodziców Edgara Dąbrowskiego czyli Dariusza Dąbrowskiego i Neli Dąbrowska we Francji podstawiona pod Neli Rokita w Krakowie.

Żydzi przybierają nazwiska osób w różnych krajach, aby wtopić się w społeczeństwo i po latach oskarżyć rdzenny naród za ich działania co powoduje upozorowanie ich prześladowania co tworzą sami , aby wywołać spory do wyłudzenia pieniędzy i prowadzą do wojny i terroryzmu. Rząd polski sam dorobił sobie akta , aby ukryć kradną pieniądze i podmienił mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Bożenę Podolską z domu Mieszała w rzeczywistości z domu dziecka o imieniu Bożena , aby wstawić Bożena Kuraś z filmu „Polskie drogi” , powołując się, że jest jedynaczką wstawiając moją siostrę Beatę Marię Idziak , którą zastąpiono premier Beatą Szydło, aby wstawić Wacława Podolskiego pod Wacława Mieszała zamieniając na Wacława Bochyński w USA, którego zabito w Nowym Jorku bo był Islamie i upozorowano, że miał córkę, która poszukuje spadkobierców w Gdańsku za którą wstawiono Marię Gudewicz czyli hrabinę Murawiew z domu a nie Bochyńska i takie dane wpisani do Banku Rezerw Federalnych w USA zamieniając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę Doda jej córkę podstawioną pod moje odciski palców przekazane przez policję w Starachowicach do USA. Upozorowano Elżbietę Doda za żonę jej brata Dariusza Gudewicz i podstawiono moje nazwisko z pierwszego małżeństwa, aby podmienić Dariusz Gudewicz na Dariusz Piórecki i Dariusz Dąbrowski, a w Toruniu jako jako Dariusz Kaźmierczak i odczytując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Jerzy Kaźmierczak , aby wstawić do Niemiec pod Elżbietę z domu Bochyńską siostrę Aleksandra Bochyńskiego faktycznie z domu rodzeństwo Radomscy , których matka był z Turkiettich podstawione pod dzieci papieży , którzy tworzą przez księdza Hieronima Serżysko „Biały Zeszyt podmian Kwiatków Zwolskich” na Pałac w Białaczowie. Dzieci miały być manipulowane, aby nie miały wiedzy i traktowane jako dzieci kwiaty w tym celu dorobiono akta osób uzależnionych i podstawiono na moje mieszkanie po moich rodzicach na Bohaterów Westerplatte 1/1 , aby dopisać patologię rodzin ministrów w rządzie pani premier Beaty Szydło pod moich szlachetnych rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich przez Kościół Katolicki, który to zrobił dla zysku i chęci władzy nad światem , aby manipulować moją carską rodziną w celu pozbawienia jej tożsamości co powodowało obciążenie kościoła za ludobójstwo i jego likwidację jako niebezpieczny twór. Kto nie dba o własny dom wyrzekł się wiary i jest gorszy od nie wierzącego co próbowano zastąpić ewangelią sukcesu dając kradzione pieniądze dla patologicznych osób pozorując, że się nawrócili, aby zniszczyć ducha w człowieku i tak niszczone są nasze rodziny.

Podstawiono Stanisława Pikul z Tarnowa pod Stanisława Turkietti i Stanisława Stępień obywatela USA , który uczestniczył w planowanym zamachu na dzieci w Zurychu w Szwajcarii, moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy mieli również jechać do Szwajcarii w 2005 roku co napisali do sądu w Starachowicach prosząc o przełożenie sprawy w 2005 roku Starachowicach o zabicie psa Jerrego przez Mariusza Słodkiewicz, który już nie żyje i podstawiono Mariusza Kołodzińskiego i podmieniono przelew z konta Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Szwajcarii do Siedlec w 2005 roku na przelew do Starachowic w 2011 roku kradnąc 100,- milionów euro co upozorowano, że wyjechali i zginęli w 2005 roku co było powodem ich zamordowania taty w 2007 i mamy w 2010 roku i wyjazdu mojej siostry Beaty Idziak do Irlandki, która przed śmiercią zaprosiła mamę do Irlandii po czym mama zmarła w Polsce w 2010 roku, aby ukryć fakt że ich uśmiercono w systemie bankowym w 2005 roku w Szwajcarii i Banku Watykańskiego , gdyż mieliśmy propozycję spotkania z papieżem Benedyktem XVI co wykazuje, że USA są odpowiedzialne za doprowadzenie do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich i próby naszego zabicia pozorując nas na moich rodziców w celu zawłaszczenia całego carskiego mienia dla USA co dowodzi, że rabin Edgar Dąbrowski opłacał Donalda Trump z kradzionych pieniędzy w Polsce i firmy windykacyjne , które kradną nasze mienie nie odpisując długu, aby pozostawić ciągle dług do windykacji co jest kradzieżą w czym bierze udział rząd polski co doprowadza do mordowania ludzi, których akta są podkładane do działów spadku w różnych miejscach świata. Komuniści wytworzyli system i mają większa wiedzę niż obecna prawica , która przestała racjonalnie myśleć zawłaszczając nasze pieniądze i zostałaby zniszczona. Naśladowanie mojej rodziny jest widoczne , gdyż w naszej rodzinie najmłodszy szedł na księdza co naśladuje pani premier Beata Szydło jako tworzenie szwu do pozorowania innej rzeczywistości i odwrócenia jako lustro widzenia, gdyż mój skradziony syn Michał Piórecki został księdzem, a córka Anna Piórecka zakonnicą i planowano ich zniszczyć, gdyż tajemnicą Kościoła jest fakt, że syn ma zostać ostatnim papieżem , którego bracia Tarnowskich w Kanadzie czyli prawdziwe ich nazwisko to Mazurkiewicz, którzy planowali poparzyć z córkę usunąć, aby wprowadzić Lidera Światowego czyli Antychrysta , który miał mieć dzieci z Zuzanną Maksalon do odwrócenia mocy w celu zniszczenia świata stosując metodę Wunderwaffe opracowywaną w Lebensborn w Pałacu w Białaczowie, gdzie był Adolf Hitler, a podstawiono Mycielskich rodzinę agenta NKWD podstawionego w 1939 roku pod wywiezieniu na Sybir hrabiego Platera zarządcy w Pałacu w Białaczowie, który był kupiony po zamachu na cara Mikołaja II Romanow w 1923 roku i przewieziono obrazy z Pałacu ze Starachowic do Pałacu Białaczowie po napadzie, gdzie wymordowano pracowników Zakładów Starachowickich co ukryto i podstawieniem pogromu kieleckiego jako mistyfikacja komunistów co zamierzano dokonać jako festiwal w Kiecach bo nie było pogromu stosując zasadę kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się prawdą zamierzając obecnie zrealizować pogrom kielecki, gdyż prowokacja Żydów powielona przez pomnik w 2006 roku w Kielcach doprowadziła do aresztowanie męża Jerzego Kaźmierczyk , gdyż upozorowano jego śmierć w 2005 roku. Z tego powodu w Kielcach potrzebna była duża ilości ofiar do podstawienia w Starachowicach pod pracowników Zakładów Starachowickich obecnie na trenie SOF-ART Sp. z o.o , który zawłaszczono , aby podstawić stare akta co zamierzano ukryć jako wypłata 13,- miliardów złotych odszkodowań dla pracowników FSC STAR SA podpisane przez Jerzego Buzek sprzedanej dla Sobiesława Zasady fabryki FSC STAR SA za 30,- milionów złotych co miało doprowadzić do zrobienia z carskiego mienia przez ministra Zbigniew Ziobro mienia przestępczego wykorzystując mafię i handlarzy narkotyków przez policję, sądy , które deprawują ludzi i niszczą godność, aby ukryć patologię rządu polskiego. Podstawiono do ukrycia kradzionych pieniędzy jako zakup Caracali w celu podstawienia mojej babci Anieli Reginy Mazurek czyli z domu księżna Reginy Glińskiej pod Reginę matkę papieża Franciszka zamierzając nas zamordować , aby wstawić moje DNA jako mojej mamy dla tworzonej dla papieża Franciszka fałszywej genealogii pod dynastię cesarzy Rzymu czyli Sewerów 193-235 znane osoby to Septymiusz Sewer, Carakalla, Geta, Heliogabał i Aleksander Sewer czyli Markus Aurelius Severus Aleksander 208-235 cesarz rzymski od 222 rządził pod wpływem jego matki Julii Mamei i prawnika Ulpiana i podstawiono lalki porcelanowe , aby odnieść się Sewerskiej porcelany produkowanej od 1756 w Severs kolo Paryża. Pracownicy Zakładów Starachowickich zostali zamordowani jak również car Mikołaja II Romanow, którego za dobro nazwano słabym w Toruniu nazywając jego wnuka nie arystokratą określając Żydów podstawionych pod sprawę z naszego powództwa IPN S55/12 jako arystokratów co jest oszustwem IPN, którzy zaskarżyli prawdziwą rodzinę carską opłacając wszystkich kradzionymi pieniędzmi. Sposób zamordowania pradziadka cara Mikołaja II Romanow jest widoczny w Kościele w Sandomierzu i wykazuje Żydów , który mordowali okultystycznie. Zamierzano wykorzystać słowa, że zły jest na usługach dobrego mordując ludzi dobrych , aby świat nie miał obrony nazywając ich słabymi odwracając moce poprzez kreowanie postaw ludzi nowoczesną techniką.

Aby wprowadzić papieża Franciszka matkę Reginę Marię i Zakon Maltański czyli fałszywych Tarnowskich upozorowano , że dziadek jest spadkobiercą po babci i wprowadzono w 2010 roku podatek na dziadka zmarłego w 1999 roku co spowodowało podmianę dziadka Franciszka Jana Mazurek czyli hrabiego Jana Tarnowskiego na Jan Bocheński , aby wprowadzić za spadkobiercę papieża Franciszka na podatku dorobionym przez Urząd Miasta Starachowice na dziadka w celu stworzenia długu i wprowadzono Kanclerz Niemiec Angelę Merkel podstawioną pod moja babcię Anielę Reginę Mazurek z domu Maksalonów faktycznie księżną Reginę Glińską pod dane matki papieża Franciszka w NWO. Upozorowano, że moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy żyją , aby cały majątek wpisać na mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek zamienioną na linię taty Józefa Bochyńskiego dlatego moje DNA miało do tego służyć jako podmiana linii genealogicznych do podmiany mocy w celu wstawienia papieża Franciszka i Zakonu Maltańskiego jako Mazurkiewicz do podstawienia rodziny gestapo , która pobrała mienie i dorobiła fałszywych spadkobierców na długu przypisanym moim rodzicom , których zamierzano oskarżyć i podstawić jako mienie przestępcze przez wprowadzenie pana Zbigniewa Ziobro za rodzinę wstawiając chrzestnego mojego syna Henryka Grabowskiego podstawionego pod szefa obozu Auschwitz pana Alexander Piorkowski , aby odwrócić moce co miało być zrealizowane we Francji przez osoby o imieniu Alexander.

Mąż Jerzy Kaźmierczyk został wezwany do sądu Zug w Szwajcarii jako sprawa sporu o nazwę „APE” przed sędzią w Zug jako ugoda miedzy dwoma jego firmami APE-CH GmbH i APE UMWELTTECHNIK AG , które są własnością męża i co próbowano powtórzyć przez podmianę akt w Anglii , gdzie jest sędzia pokoju przenosząc prowadzone przez Bohdan Żakiewicz sprawy na Francję , gdzie w systemie również sędzia pokoju i podstawiono Władimira Putin , który miał pozorować spadkobiercę na firmach męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez podstawienie Zuzanny Maksalon ze Starachowic jako zawarcie pokoju łącząc jako związek małżeński Emanuela Marcom i W. Putin wstawiony na sprawę milion nawiązki w SR Toruń IIK 467/15 przez Pawła Krzymowskiego w imieniu sędziów i prokuratorów podstawionej do ZUS do pobrania pieniędzy w Łodzi. Podstawiono papieża Benedykta XVI pod zakonnika bernardyńskiego z XVIII wieku pana Benedykta Mazurkiewicz , który był malarzem polskim i malował freski i liczne portrety bernardynów we Lwowie następnie wstawiono Stefana Mazurek , który nie żyje pozorując że żył 1999 roku zamieniając go na mojego dziadka i wstawić Stefana Mazurkiewicz z 1888 roku profesora Uniwersytetu Warszawskiego, który tłumaczył dzieła matematyczne z francuskiego co spowodowało podstawienie pod nauczycielkę francuskiego żonę prezydenta Emanuela Marcona i wstawiono mojego dziadka Brunona Bochyńskiego pod tłumacza w Palace Zakopane pana Bronisława Mazurkiewicz zwanego Bruno i podstawiono Bronisława Komorowskiego. Następnie zastrzelonego Władysława Tarnowskiego brata mojego dziadka podmieniono pod Władysława Mazurkiewicz lekarza polskiego od 1914 profesora farmakognozji od 1919 dyrektor Zakładu Farmakognozji na Uniwersytecie Warszawskim prezes Komisji Farmakopei Polskiej co połączono z Janem Mazurkiewicz ze szpitalem w Łodzi im Mazurkiewicza i podstawiono mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego pod Jan Mazurkiewicz lekarza polskiego 1871, który odbył studia lekarskie w Krakowie, Warszawie i Gracu był dyrektorem w Kobierzynie od 1919 profesor neurologii i psychiatrii na Uniwersytecie Warszawskim i upozorowano mnie na wnuczkę pana Mazurkiewicza psychiatry wstawiając biznes opon samochodowych , aby podstawić pod pracę pana Jana Mazurkiewicz w specjalności o asymetrycznych czynnościach półkul mózgowych.

Zakon w Wąchocku powił dziadka jako Mazur , aby wstawić taniec do którego komponowali Adam Wroński zamieniając na Mazurkiewicz oraz Lewandowski i powiązano ze Zdzisławą Lewandowską z domu Maksalon a obecnie ojca Jakuba Idziak w Poznania co połączono z panią Barbarą Głowacz, która padała mnie do sądu, aby podstawić pod Bartosz Głowacki z pomnika rzeźbionego przez Władysława Mazur.

Panią Głowacz Barbarę podstawiono jako sprawa w sądzie pod sędzinę Barbarę Bochyńską i podstawiono Piotra Główka na moje mieszkanie pod Piotr Idziak , aby dokonać podstawienia Ireny i Teodora rodziców Barbary Głowacz podstawionych pod Irenę i Jan Śledzik pozorowanego na Mazurkiewicz, a Irenę Śledzik na Irenę Romanow pozorując za siostrę mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z domu Mazurek jedynaczki zamienionej na Jadwigę. Wstawiono pod Teodora i Irenę rodziców pani Barbary Głowacz urodzoną w Dzierżoniowie wstawiając Irene Kaźmierczyk przez błąd prokuratury w Kielce kierującej sprawę na prokuraturę Opoczno, aby wstawić Teodor Martens prawnik rosyjski (1845-1909) w 1872 profesor w Petersburgu wydał szereg prac z zakresy prawa narodów co połączono z Martens Georg Fredrich dyplomata niemiecki z 1756-1821 , który wydal zbiór traktatów międzynarodowych wstawiając gestapowca Martensa jako ojca sędziny Barbary Bochyńskiej w Katowicach, która szkoliła prokuratorów w Krakowie i połączono z przydomkiem Karola I jako Martell po łacinie młot. Z tego powodu sędzina Barbara Bochyńska robiła zakupy w Paryżu łącząc z gminą w okręgu Dortmund w Westfalia w Niemczech Marten jako kopalnie węgla i cegielnię łącząc z Kopalnią Henryk rudy żelaza na Lipie Henryk Szyb z SOF-ART Sp. z o.o. za której terem jest z gliną dla cegielni STARK , która prowadziła sprawę o drogę konieczną zamienioną na spadkową i wstawiono leśników z Radomia podstawionych do Białowieży na carski Pałac Myśliwski w Białowieży. Powoduje to łączenie Domu Marty z Hutą jako piec Martina. Podstawiono Marek Katzer pod Marek Król na Kanadę wstawiając Marek Kowalski jako jedno , aby podstawić pod Marek Gierczyński syn Mieczysława i Agnieszki urodzony w Sandomierzu mieszkający w Starachowicach i wstawiono Mieczysława Pawlak i Agnieszkę z domu Krześniak z Warszawy wstawiając Wiktorię Kornaszewską pod Annę Pawlak wstawioną na stocznie w USA wstawiając jako zakonnice w Pałacu w Niezdowie , aby podstawić po mienie Lubomirskich na Sandomierz na sprawę sporu PKO BP SA z Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk poręczenia portem w 2001 roku w Gdańsku podstawiony do USA co połączono z zakupem mieszkania przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich w 2001 roku na Bohaterów Westerplatte 1/1, gdyż dziadek ukrył się jako książę Radziwiłł i zamierzano podmienić rodziny podstawiając obecnie Mariolę Idziak żonę Wojciecha na Marię Gałka koleżankę moją z klasy, która jest przewodniczącą ZNP , który obecnie strajkuje i podstawiono moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską pod Jadwigę Gałka , aby pozorować jej rodziców Władysława i Maria Gałka pod Władysław Tarnowski i Maria Tarnowska, aby podstawić Gałke prezydenta Niemiec przez podstawienie sąsiadów Gałka przechodząc na Łomno-Iłża wstawiajc Kruk pod ulice Kruczą na Starachowice. Upozorowano, że pan Jan Gałka syn Józefa i Marianny na syna mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego występującego jako Franciszek Jan Mazurek , aby podstawić jego żony matkę Mariannę z domu Nowak pod Mariannę Gałka, a Józefa Gałka pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego podmieniając Starachowice na Mirocice 07.07.1952 przechodząc na ulicę Kruczą jako Kruk łącząc z Bohaterów Westerlatte 1/2 pod numer 2 podstawiając Dariusz i Beatę Pałka , aby podstawić premier Beatę Szydło pozorując, że moja rodzina nie żyje.

Poem podstawiono jest nieistniejący w Polsce sędzia śledczy w sprawach karnych i podstawiono IPN jako sędziego śledczego , który sfałszował dokumenty do podmiany moje rodziny.

Podmieniono mojego syna Adama Kornaszewskiego na linię jego żony Lali z domu Sergejew i podstawiono pod pierwotne nazwisko syna Adam Piórecki i podstawiono z jednej strony szefa gestapo w Auschwitz Alexander Piorkowski, z drugiej strony generała rosyjskiego ojca pani Laili Sergejew co spowodowało próbę oskarżenia patomorfologów rosyjskich co do wykazania DNA w Katastrofie Smoleńskiej do czego sami dopuścili Polacy co oznacza świadome działania w celu skłócenia narodów przez podstawienie mojego syna zamierzając go zabić i zamienić na Radziwiłł , aby podstawić pod syna męża Jerzego Kaźmierczyk z pierwszego małżeństwa Adama Kaźmierczyk wnuczka księcia Radziwiłł co spowodowało podstawienie patomorfologa Krzysztofa Daniszewskiego pod Radziwiłł , gdzie przysyłane są wyciągi na moje nazwisko z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka dwa razy w miesiącu z PEKAO SA zamierzając podstawić patomorfologa Krzysztofa Daniszewskiego pod patomorfologów rosyjskich do pobrania pieniędzy przez oskarżenie do podstawienia pod mojego syna Adam Kornaszewskiego w celu ukrycia w Kościele skradzionego mojego syna Michała Pióreckiego, którego miał wychowywać patomorfolog zamierzając oskarżyć Krzysztofa Daniszewskiego o błędy z badaniach DNA w celu podmiany carskiej rodziny na jego syna , który wyszedł z seminarium pod którego zamierzano podstawić syna premier Beaty Szydło księdza Tymoteusza Szydło , aby podmienić pod mojego syna Michała Pióreckiego jako powtórzenie historii mojego dziadka , aby nie dopuścić do wyjawienia tajemnicy Kościoła , że syn miał zostać ostatnim papieżem zamierzając go poparzyć olejami świętymi i okaleczyć córkę, aby nie mogą powiedzieć co się faktycznie stało na wzór lektury Mata Curag`e. , gdzie podstawiono Mariana Budkę pod mojego dziadka wpisanego jako Marian Bochyński do Seminarium w Sandomierzu, gdzie dziadek występował jako Maria Bochyński , którego znał pan Dąbrowski , który był w Radomiu u dziadka w Wytwórni Oranżady, gdzie dyrektorem buł pan Sas co powiązano z Klubem Sasa prowadzony przez Bohdana Żakiewicz , aby powielić historię na króla Sasa jako zawołanie pij , jedz i popuszczaj pasa dlatego stworzono prezenty rozdawane przez polskie ambasady i polskich dyplomatów wydane jako Klub Sasa z wódką w platynowanych butelkach marki Starka ze Szczecina. Alkohol spożył pan Andrzej Pachowski co pozorował pan prezydent Andrzej Duda , który naśladował pana Andrzeja Pachowskiego co określił pan Lech Wałęsa, że był pod wpływem dragów co oznacza, że dopisano akta pani Danuty Grabowskiej, która spożywała alkohol w nadmiernych ilościach co postawiono pd Danutę Wałęsa łącząc z Danutą Gibalską sąsiadką w Starachowicach. Mertens (Martens) alians Maciejewicz zastępca Roberta Weissmann szefa gestapo w Zakopanym i podstawiono pod dyrektora Zakładów Starachowickich pana Maciejewskiego na Bohaterów Westerplatte 1/1 co spowodowało oddanie carskiego mienia na Mertens szefa gestapo w Zakopanym co ukryto przez Katowice przez wstawienie Zakonu Maltańskiego podstawienie Mazurkiewicz w krytykując ich pod nazwiskiem Tarnowskich w Kanadzie.

Połączono pizzerię Groby Benek z generałem Benwitz Rudolf hauptscharführer co ukryto przez Glaitzmann.. Notonek Anna czyli Guzik Anna wstawiono za księdza Natanek w celu podstawienia pod Franciszka Guzik jako spór o jadkę z mięsem z moim dziadkiem Brunonem Bochyńskim z Ernestem Bochyńskim co zamieniono na Wrońskich , który pisał muzykę do mazura co zamieniono na Adama Mazurkiewicz i połączono z Franciszek Musiał podstawiając dyrektora FSC Romana Musiał pod Roman w wojsku jako mój dziadek Brunon Marian Bochyński.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Posted in Uncategorized | Leave a comment