Obrona Kościoła

Pismo na dzień 31.05.2015
Starachowice

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Obrona Kościoła

To jest konsekwencja wprowadzenia młodego pokolenia do polityki, aby wykazać konieczność wprowadzenia faszyzmu jako środek na brak rozsądku. Jest to piłowanie gałęzi na której się znajduje dana osoba. W, Putin został upozorowany na bestię która wyszła z wody, aby oddać władzę nad Rosją dla Smoka czyli antychrysta, który ma zasiąść w Świątynie Pańskiej i nie są to papieże, którzy zostali otoczeni masonerią i nie przyznali się do carskiej rodziny doprowadzając do usunięcia księdza Krystiana Gawron z Misji we Fryburgu wybranego przez Józefa Innocentego Marię Bochyńskiego czyli Aleksego Romanowa wprowadzając księdza Kaweckiego i wpisując w sprawie C 309/31 ołówkiem w Archiwum w Radomiu adwokat Kawecki. Należy to wygumkować , aby świat powrócił na właściwe tory. Z tego powodu W. Putin zasiadł na tronie biskupim na Atos aby podstawić pod Krystian Maryjan na Pasternik 31 podstawiono jako żonę W. Putin z drugiej strony Wojciecha Idziak aby zamienić na adres Nad Kamienną 25 dawny adres Pasternik 31, aby przejść na Katarzynę Maryjan zamienioną na Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim na dzieci Ewa, Paweł i Adam Kaźmierczyk czyli książąt Radziwiłł, których paszporty są w UBS AG w Zurychu,y aby dostać się do pieniędzy jako spadkobierców po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk co zamieniono na Nowowiejską 29 i Działkę Nowowiejska 31 przechodząc na dawną dziaolkę Nowowiejak 35 jako 35-lat pracy artystycznej podstawionych artystów polskich, gdyż masoneria pożycza sobie imię w celu ukrycia działów spadku co dowodzi, ze W. Putin doprowadził do śmierci Krystiana Rempało z Unii Tarnów, gdzie Stanisława i Janina Pikul pracowali dla NKWD i podstawiono ich pod sprawę SR Tarnów V GC 57/16 w celu wytworzenia windykacji do banku UBS AG i Credit Suisse na Parade Platz 8 w Zurychu. Obroną kościoła może być jedynie przyznanie się do prawdziwej linii Maryji czyli prawdziwej carskiej rodziny, nie fałszując genealogii, gdyż W. Putin ma dziecko z gwałtu z moją córką Anną Piórecką w zakonie i miał, przejść jako Kain mający znamię zabraniające go zabić , który zamierzał oddać władzę dla Antychrysta, który jest Niemcem opłacając ludzi pieniędzmi z złota stomatologicznego z obozów zagłady, aby byli obciążeni przekleństwem jak złotem judaszowym za które nabyto pole krwi odnosząc się do działów spadku na nieruchomościach po moich rodzicach w Starachowicach, których doprowadzono do śmierci dla pieniędzy.

Obecnie przejścia dokonano przez szereg osób, aby uzyskać zamierzony cel . Mianowicie przez Grzegorza Surdy, aby przejść na Australię przez firmę Aksan &Surdy , gdzie obywały się mordy dzieci, aby Australią zawładnął szatan co mi przekazano. Wykorzystane są drugie związki podstawiając wówczas inne osoby za współmałżonków w systemie bankowym co powoduje zniszczenie dzieci i umieszczenie ich w systemie w innych rodzinach. Można to przyrównać do opisanego artykułu w prasie, gdzie był wywiad z satanistą redaktor pytała jaką mają podstawową modlitwę na uzyskała odpowiedź, że modlą się do swojego ojca za zniszczenie rodzin chrześcijańskich bo wówczas niszczą autorytet i dzieci sieją zgorszenie. Następnym połączeniem jest złączenie Macieja Makułą i Michała Makuła braci zamieniając ich na małżeństwo co powoduje , że śmierć Macieja Makuła uprawniała Michała do pobrania pieniędzy i podstawiono jako spadkobiercę moje skradzione dziecko Michała Pióreckiego, który jest księdzem na Misji we Fryburgu, gdzie był ksiądz Krystiana Gawron, którego przeniesiono po naszym spotkaniu do Francji. Wprowadzenie w systemie bankowym dzieci jako spadkobierców i ich niewiedza doprowadziła do wprowadzenia na tron biskupa prawosławnego W. Putin , który miał jako bestia oddać władzę dla Antychrysta jako Lidera Światowego odnosząc się do Kaina co powoduje przejście na Księgę Genesis , gdy Kain zabił Abla . Spowodowało to śmierć Krystiana Rempało potrzebnego do podstawienia na Misję we Fryburgu pod księdza Krystiana Gawron po którego odejściu wprowadzono fałszywych Lubomirskich do Trojanowic w Powiecie Garwolińskim , gdzie pracował wcześniej obecny Prezes TK pan Andrzej Rzepliński i podstawiono Krystiana Maryjan pod Pasternik 31, czyli adres urodzenia mój Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk z domu Bochyńskiej i Beaty Idziak z domu Bochyńskiej obecnie zamieniony przez zmianę ulic na Nad Kamienną 25. Obrona jest powiedzenie prawdy i zwrot naszego mienia dla mnie Bożeny Bochyńskiej i męża Jerzego Kaźmierczyk przez Skarb Państwa. Bóg przyspieszył czas, gdyż w przeciwnym wypadku nikt by nie ocalał.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://fakty.interia.pl/swiat/news-sawczenko-nie-chce-ale-moge-zostac-prezydentem-a-putin-to-gn,nId,2209863#commentsZoneList

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s